torsdag 16 december 2010

Som jag ser det...

Stocksunds Båtklubb vill bygga ut genom att lägga två pontoner öster om det asfalterade hamnområdet. Detta för att kunna erbjuda fler danderydsbor båtplats, något som behövs och också detaljplanen medger. Istället för att se det positiva i detta, att en ideell välskött förening tar på sig ett ökat ansvar, och bedriver en seriös verksamhet för många danderydsbors fromma, tar istället en del danderydsbor detta till intäkt för att säga att båtklubben förstör Cedergrenska parken.

Istället är det ju så att bryggorna och båtarna tillför något positivt till parken och området, nämligen aktivitet och folkliv, något som i mångt och mycket saknas där idag. Detta inslag kan locka fler besökare, både till bryggområdet och till parken i övrigt. Hamnen drar många människor och en snygg och naturlig övergång från hamnområdet till parken kommer att locka hamnbesökare att även promenera in i parken. Båtfolket, som ju faktiskt är de som använder skärgårdsviken mest, bidrar genom sin aktivitet till att området blir levande och utnyttjat. För mig och för många andra kan aldrig båtar bli ett störande inslag i vatten, tvärtom det är något som hör livet vid vatten till. Detta område blir aldrig ett hamnområde utan kommer fortsättningsvis vara en park med båtbryggor. Grusgången som löper från hamnen till parken blir kvar som en naturlig övergång från hamnen till parken.

onsdag 15 december 2010

Sista nämndmötet idag

Idag har tekniska nämnden sista mötet för denna mandatperiod. Det har varit fantastiskt roligt och stimulerande. Många givande samtal och möten, både inom nämnden, med förvaltningen och icke att förglömma alla trevliga danderydsbor jag fått förmånen att möta i olika sammanhang. Jag är skyldig alla ett stort och varmt tack!

Vi börjar med en liten avslutning uppe på kontoret, en del av nämndens ledamöter går vidare till andra uppdrag eller slutar med politiken och jag vill ge alla ett bra tillfälle att säga hej då till varandra. Nämndmötet är tidigarelagt och vi börjar redan kl 17 för att timmen inte ska bli så sen när vi äter vår avslutningsmiddag....lite vemodigt är det dock...

Igår hade vi vår traditionella julglögg på Hamnkrogen i Stocksund. En hel massa trevliga moderater slöt upp och lät sig väl smaka av julbuffén. Vi var så många att somliga fick stå och äta...men finns det hjärterum så finns det stjärterum! Trevlig och gemytlig stämning var det.

Jag får en del mail där man är orolig för vad som händer i Cedergrenska parken och hur stor utbyggnaden blir för Stocksunds båtklubb. I detaljplanen arbetades in en möjlighet för båtklubben att lägga ut bryggor österut. Inte lika långa som de som ligger inom klubbens område och heller inte med samma avstånd mellan bryggorna. Det kan inte bli plats för så stora båtar där, och det kommer inte heller gå att köra ut till bryggorna med bil utan det blir till att bära sina väskor på den grusade gångvägen. För mig är aldrig båtar ett störande inslag i vattenområden, utan tvärtom något naturligt som hör till livet vid vatten.

tisdag 14 december 2010

Bitande kallt ute idag

Har på förmiddagen besökt Wiveca Haas på Enebydungens förskola. Det är rörigt runt förskolan så länge som bygget vid Eneby torg pågår, ytterligare några år..... En del av problemen lovade jag tillsammans med fastighetsförvaltaren att ordna till. Problemen med trafikrörelser i området är knepigare, vad tekniska kontoret dock lovat är att fixa till så att trottoaren plogas så den går att gå på, idag är den alldeles för smal. Tekniska kontoret har också öppnat upp Blidövägen så att all trafik inte behöver ledas på Alvägen, är väl förhoppningsvis till någon hjälp. Det var kallt och jag tappade helt känseln i tårna efter en halvtimme utomhus, hur ska man klä sig för att inte frysa?

I eftermiddag ska jag skjutsa sonen till Väsjöbacken, kul att det går att åka skidor här i stockholmsområdet. Det är minsann inte varje år.

Sedan förbundsfullmäktigemöten i Käppala och Norrvatten, första sedan vi valdes. Ska bli spännande att se om det är nya ansikten där. Blir dock lite oroad över att det är så få kvinnor, vi gillar säkert frågorna lika mycket som männen gör...bara vi får chansen att lära oss. Får vi inte kvinnor i valberedningarna så blir det aldrig någon jämn könsfördelning, måste jag absolut ta upp idag!

Ikväll bjuder Moderaterna här i Danderyd sina medlemmar på glögg och enkel julbuffé. Trevligt att avsluta året och nu också mandatperioden med lite trevlig samvaro.

Ett litet ord om självmordsbombaren i Stockholm i helgen. Vi har varit förskonade från terrordåd men nu kryper det närmare och närmare. Vi ska dock inte ge vika och efter, utan det är bara att shoppa på som vanligt, rädslan är just vad terroristerna vill ha. Det är arga vi ska bli, riktigt, riktigt ilskna!

onsdag 8 december 2010

Onsdag

Igår hade jag bjudit in till informationsmöte i anledning av att detaljplanen Cedergrenska parken vunnit laga kraft. Planen medger Stocksunds Båtklubb en försiktig utbyggnad, detta för att i någon mån beta av den långa kön till båtplats som finns.
För att kunna ge ordentlig och korrekt information var förutom jag själv, Dag Fagring, ordförande Stocksunds Båtklubb på plats han hade också med sig fd hamnkapten samt den ansvarige för jolleskolan för barn, som klubben bedriver i området sommartid.
Från tekniska kontoret var också stadsträdgårdsmästare Matz Hasselbom och projektledare Hans Rodin.
Det är alltid knepigt när flera olika viljor och intressen ska försöka hitta en bra lösning. Båtägarna ha naturligtvis ett stort intresse av att diskutera frågan ur sin synvinkel och bland gruppen övriga stocksundare var upprördheten stor, medel och riktigt stor över planerna.
Då gäller det för mig och mina politikerkollegor att ha helikopterperspektiv och försöka se och väga in allas intressen.

En sak är ialla fall helt klar - informationsmöten i ett tidigt skede när förändringar planeras är oerhört viktiga. Det är något som jag sagt förut och som jag absolut tar till mig. Det gäller bara att hitta en bra form för dialog.
Mötet igår uppskattades, även om det blev med kort varsel och för somliga fel dag. December är inte en lätt månad......

Lätt är det dock att bära dagens goda opinionssiffror, moderaterna är största parti. Naturligtvis riktigt, riktigt glädjande men det är också ett stort ansvar och något att vara ödmjuk inför.

torsdag 2 december 2010

Torsdag

Igår var det en stor nyhet på radion att kommunernas pengar för vinterväghållningen tagit slut? Tycker faktiskt att man skulle kunna begära lite mera efterforskning från journalisterna. Slarv kallar jag det!
Jag tror att de allra flesta kommuners pengar var slut redan i mars. Vi gör ju naturligtvis budget för kalenderår och då brukar man ha kostnad för snöröjning både i början och slutet av året. Här i Danderyd är summan vi budgeterat överskriden för länge sen, men vad göra? Snöröjningen måste få kosta, blir annars ännu dyrare med alla skador som förmodligen kommer som ett brev posten.

Igår hade vår moderatstyrelse liten avslutningsaktivitet. Först bowling, gick så där....sen middag. Tycker att alla var väl värda en påtaglig uppskattning för det goda jobbet i valrörelsen.

Ikväll har fullmäktige avslutningsmiddag. En mandatperiod är över och då avtackar vi varandra med middag tillsammans med förvaltningschefer på Djursholms slott. Ska bli riktigt trevligt!

torsdag 25 november 2010

Nomineringarna

Nu är vi klara med nomineringarna till nämnder och styrelser.

Se det fullständiga förslaget via länken här till höger!

Jag har nominerats till ordförande i tekniska nämnden för ytterligare en period, stolt och jätteglad.
Övriga ledamöter i nämnden; Christian Hoas, Eva Regårdh och Jan Lindqvist och ersättare Pelle Brandt, Carl Bonde, Åke Alm och Anna Edman.

Formellt sker valen i kommunfullmäktige den 16 december, de nya nämnderna tillträder den 1 januari 2011.

Moderata fullmäktigegruppen

...har möte ikväll. Först ska vi förrätta alla val, det är ett stort antal poster i nämnder och styrelser som ska fördelas. Valberedningen har arbetat och så gott det gått och fått ihop en bra samling kloka moderater. Den här gången har vi betydligt färre poster än vi haft tidigare, med 4 färre mandat i fullmäktige blir det också färre i nämnderna. I t ex tekniska nämnden hade vi 6 ledamöter och 6 ersättare, nu blir det 4 ledamöter och 4 ersättare.
Hela sammanställningen med nomineringar är inte officiell ännu men jag återkommer.

Efter att detta är gjort har vi vanligt gruppmöte för att behandla alla ärenden inför kommunstyrelsen på måndag den 29 och sen fullmäktige den 16 december.
På listan är inte så många spännande punkter, några revideringar av reglementen blir det dock. Partiförhandlingarna har ju gjort att det blir förändringar i nämndorganisationen från nästa år.

onsdag 24 november 2010

Vinterväder

oj, oj, oj vilken vinter vi fått...och så snabbt den kom. Jag gillar alla årstider och framför allt att vi lever i ett land med olika årstider. Tänk bara idag vad ljust det är med den fina vita snön. Hemma är det bara att tända adventsstjärnan och ljusen.

Har julpyntat lite både hemma och på moderatkansliet, nu trivs jag.

Igår fortsatte fullmäktigedebatten med nämndernas budgetbehandling. Vi fastställde också skattesatsen för nästa år, 17:20, samma som vi har nu.

Här i Danderyd skiljer de olika partierna inte sig så mycket åt. Det är bara på marginalen som det märks skillnad på de olika partiernas budgetförslag. Ett undantag är dock miljöpartiet, som vad jag kan se har lagt ett ganska flummigt förslag med icke konkreta besparingar, ja, ja. Behöver man inte ta ansvar så går det ju att göra så, fast egentligen borde väl alla partier ha budgetförslag som skulle gå att genomföra i praktiken.....

tisdag 23 november 2010

Fullmäktige

Som traditionen bjuder inleds vår budgetbehandling med att fullmäktige har allmänpolitisk debatt. En rolig tillställning att både lyssna till och delta i, ledamöterna ges ju en möjlighet att tala om vad man vill. Själv talade jag om vad tekniska nämnden gör avseende vår miljö. Det händer faktiskt en hel del, även om dessvärre somligt sker i det tysta. Ett bra tillfälle att få sprida det goda budskapet är då i fullmäktige, vilket jag gjorde igår kväll.

En lång stund ägnades åt de partiförhandlingar som skedde innan vi moderater, Danderydscentern och Kristdemokraterna skrev under partiöverenskommelsen som nu ligger till grund för vårt gemensamma arbete.

Jag blev faktiskt förvånad över att Folkpartiet förhandlade med andra partier med endast ett mål i sikte - att välta oss Moderater? Någon särskild politik eller ens inriktning till politiska mål och visioner fanns uppenbarligen inte från Folkpartiet? Men på de folkpartistiska valaffischerna fanns också budskapet så jag borde väl inte blivit förvånad......men för mig är ändå politik att vilja något....

Idag fortsätter fullmäktigemötet med budgetbehandling. Alla nämnders budgetförslag ska gås igenom och förhoppningsvis också klubbas.

torsdag 18 november 2010

Medborgardialog

just det, Medborgardialog. Så var namnet på det heldagsseminarium jag var på idag och som arrangerades av Sveriges Kommuner och Landsting. Vid möten av det här slaget är det mitt eget möte med andra kommun- och landstingspolitiker från olika håll i landet och med olika politisk färg som ger nästan lika mycket som seminariet i sig.
Det var en lärorik och intressant dag för självklart vill varje politiker ha dialog med medborgarna. Vi politiker har ju fått förtroendet att förvalta invånarnas surt förvärvade pengar, inte alla förstås, men en stor del av inkomsten går i skatt till kommunen. Det är ett förtroende som jag är ödmjuk inför.

Det gäller att hitta bra former så att alla ges möjlighet att komma till tals. Många är organiserade i föreningar och andra intressegrupperingar. Utmaningen blir att hitta resten. Jag ska läsa det skriftliga materialet vi fick med oss hem sen är det dags att fundera över hur vi ska kunna hitta våra former för medborgardialog. Jag tror att varje kommun är så unik att varje också måste hitta sin form för ett bra sätt att involvera invånarna i de politiska besluten. Valen var fjärde år räcker ju inte!

I frågor om stadsbyggnad finns det en lag, "Plan- och bygglagen" som reglerar hur och när det ska bjudas in till samråd och dialog. Det är också många andra frågor och beslut som vi skulle behöva diskutera och vrida och vända på för att vi politiker sen ska kunna fatta det riktiga besluten. Om det sen ska ske i form av traditionella möten, internet eller vilken form det ska ha blir en fråga att grubbla över. Finns det någon läsare som har tankar eller idéer, hör gärna av dig.

onsdag 17 november 2010

Käppala

Tekniska nämnden var på studiebesök på Käppala idag, mycket intressant. Måste jag absolut göra om. Jag var beredd på lukt, riktigt dålig luft till och med, men icke sa Nicke. Rent, snyggt, otroligt stort i ett bergrum på Lidingö och ingen dålig lukt alls.
Intressant och lärorikt, förstår varför man inte ska slänga kläder, bomullspinnar och slattar med lösningsmedel i toan. Här finns mycket att lära för var och en av oss över halva miljonen människor som får vårt avloppsvatten renat i Käppala.

Hade tekniska nämnd också. Rekordsnabbt möte, klara efter 40 minuter och då hade vi ändå en pratstund om Cedergrenska parken.

Imorgon ska jag på seminarium "Medborgardialog". Ser riktigt intressant ut i programmet, återkommer här med rapport om vad jag lärt och erfarit.

Vad händer i Cedergrenska parken...

ja just det...det kan man undra om man tar en titt i min mailbox som fullständigt svämmar över med mail om asfaltering, nedsågning av fruktträd, skövling av skogen, utbyggnad av parkeringsplats.....osv osv. Faktum är att det faktiskt inte händer nånting alls.

Det som har hänt är att detaljplanen över Cedergrenska parken vunnit laga kraft. Planen säger att det i vattenområdet som gränsar till Stocksunds Båtklubb finns möjlighet att lägga ut mindre bryggor. Just nu tittar tekniska kontoret tillsammans med båtklubben hur det skulle kunna vara möjligt att få till ytterligare ett antal båtplatser i området.

Hur det i detalj ska se ut och om det överhuvudtaget är möjligt vet vi således inte idag. Tanken är dock att ge möjlighet till ett antal familjer att ha sin båt i närheten, dvs i Stocksund. Idag står över hundra båtägare i kö, bara till Stocksunds Båtklubb.

När projektledaren på tekniska kontoret ritat färdigt och skisserna är presenterade för båtklubben tänker jag kalla till ett informationsmöte där dels båtklubben redogör för situationen och dels tekniska kontoret berättar hur man tänkt sig det hela.

Cedergrenska parken är klassar som kulturpark, så skall den också förbli. Alla de unika träden, fruktträdgården, grusgångarna, ja egentligen alltihopa ska förbli som det varit. Parken ska vi vårda och vara rädda om, det tycker båtägarna också. Förresten är de också stocksundsbor, de allra flesta.

måndag 15 november 2010

Nytt kommunalråd

Vi får nytt kommunalråd tidigare än vi kunde tro. Gunnar Oom tar några kliv uppåt och har redan utsetts till statssekreterare hos handelsminister Ewa Björling.

På måndagens fullmäktige blir de fyllnadsval...Olle Reichenberg får axla rollen som ordförande i kommunstyrelsen redan nu.

Jag ser verkligen fram emot att få arbeta med Olle, vi känner varandra bra och har en trevlig och god ton oss emellan. Olle är en samarbetsman av stora mått, det hjälper till när man ska leda en, kanske lite, oväntad koalition!

Måndag i stort och i smått

Varje vecka bjuder på spännande nyheter i stort och i smått. Under helgen fick vi då veta lite mera om vad som händer hos socialdemokraterna.
Mona har, enligt mig, låtit sig styras vilket inte en duktig ledare ska göra.
För det första så måste hon göra sig av med LO och deras inflytande över politiken. Dessutom borde hon stått fast vid att inte låta vänstern ingå i de röd/gröna samarbetet. Jag tror faktiskt att om hon lyssnat på detta så hade hon kunnat sitta kvar, hade hon ändå tvingats gå, skulle det skett med flaggan i topp och inte som nu, borttvingad med svansen mellan benen.
Nåja, vi har nog alla våra problem, politik är ett område där människor med många högljudda åsikter samlas....
Turbulensen kring socialdemokraterna har ändå haft något gott med sig...kungahuset har sluppit medias fokus. Måste vara skönt för framför allt drottningen, och resten av familjen, man kan bara tänka sig själv.......

På onsdag morgon är det planberedning, eftermiddagen studiebesök på Käppalaverket och kvällen avslutas med nämndsammanträde. Tekniska nämnden har att besluta om delegationsordningar för de nya nämnderna; tekniska och fastighetsnämnden.

tisdag 9 november 2010

Första fullmäktige

Igår hade det nyvalda fullmäktige det första sammanträdet för mandatperioden. Vi valde nytt presidium och vår ordförande heter nu Björn Hamilton, som skötte uppdraget med den äran.

I övrigt beslutade vi att börja om när det handlar om Mörby centrums utveckling och tillbyggnad. En jättestor fråga i Danderyd ska ha en bred majoritet, nu får vi chansen att tillsammans göra något bra istället. Det känns faktiskt bra, även om jag själv inte haft några problem med ett högt hur, bor ju själv i ett 12-vånings...det är ju också rätt högt!
Hela fullmäktige var eniga om att stödja centerns yrkande från kommunstyrelsen. (fp) begärde faktiskt votering och den slutade 45-0!?

Jag omvaldes som ledamot i Käppalaförbundets och Norrvattens förbundsfullmäktige. Bra och effektivt när kommuner samarbetar.

Mötet var klart några minuter över 21, tidigare höll vi som regel på till kl 23. Nästa gång fullmäktige sammanträder är den 22 och 23 november då budget för 2011 behandlas. Då är det avsatt två dagar, vi ska ha allmänpolitisk debatt och budgetbehandlingen brukar ta sin lilla rundliga tid.

måndag 8 november 2010

Nya fullmäktige

Ikväll sammanträder nya fullmäktige. Vi har 19 platser den här perioden, vi hade 23. Tappade alltså 4 mandat.
Så här vid första sammanträdet i mandatperioden är det en del val som ska göras. Vi ska välja fullmäktiges presidium, välja ledamöter och ersättare till en del kommunalförbund vi ingår i, och också besluta om nämndorganisation, arvoden och partistöd. Fullmäktigemötet öppnas av ålderspresidenten Lennart Waldenström. Av tradition får det största partiet ordförandeposten och vårt förslag är Björn Hamilton.
Vi har också att fatta beslut om en del "vanliga" fullmäktigeärenden på dagens agenda. T ex "Omprövning av genomförandeavtal mm rörande Mörby centrum", "Avsiktsförklaring mellan SL och Danderyds kommun gällande kapacitetsförstärkning av Roslagsbanan" och "Svar på motion om minneslund för kommunens husdjur". Stort och smått, precis som det brukar vara.
Våra fullmäktigesammanträdes hålls på Djursholms slott, förutom när vi behandlar budget den 22 och 23 november då vi håller till i Danderyds församlingsgård.
Mötet börjar kl 19 och avslutas senast kl 23, men hoppas det inte blir så sent idag.

onsdag 3 november 2010

Nu blir det helgledigt

Mycket trevligt möte idag på Slottet med Moderata Seniorer. Jag har ännu inte riktigt åldern inne, fick vara med ändå. Berättade om koalitionsförhandlingar och resultatet. Först en inspirerande liten föreläsning om tidiga moderatkvinnor. Riktigt tidiga, början på 1900-talet.
Tänk vilka föregångare vi har, moderaterna också mera föregångare än socialdemokraterna. De ska ju oftast ta åt sig äran för mycket (eller allt), men absolut inte tidig kvinnorepresentation, där vinner vi med hästlängder.

Imorgon ska jag göra lite helg, behöver avkoppling. Det behöver nog alla, jobba hårt sen vila, den modellen passar mig utmärkt. När jag jobbar, jobbar jag intensivt och när jag vilar så vilar jag riktigt ordentligt. Kan faktiskt läsa en bok från pärm till pärm utan att få det minsta lilla dåliga samvetet.

På söndag ska valberedningen träffas igen, det är ett jättepussel som ska läggas. Börjar som vanligt med kantbitarna, sen de som är lite olika i både färg och form och de svåra bitarna som ser helt lika ut sparas till sist. Precis som ett vanligt julpussel där ju den blå himlen läggs allra sist och också är svårast.

Till moderata seniorer

I eftermiddag ska jag till Moderata seniorers möte på Slottet och berätta om vår koalition. Lite om arbetet bakom, innan det slutliga dokumentet om samarbete, skrevs under i söndags.
Många är förvånade över partnern. Jag är dock själv övertygad om att det kommer bli bra. Har inte heller fått en enda negativ kommentar, utan tvärtom alla är glada och säger som jag; vi står nära varandra politiskt.

Fick idag också veta att nämnden den 17 november måste hållas. Hade egentligen tänkt ställa in den eftersom vi inte hade så många ärenden att behandla. Vi måste ta ställning till förslagen till reglementen för de två nämnderna som skapas när tekniska nämnden delas. Vi ska ju bilda en fastighetsnämnd. Men, men det blir kanske bara ett enda ärende, men ett ärende som kostar mycket pengar. Vi är 11 ledamöter och 11 ersättare och varje som kommer får 700 kr i arvode, därtill kommer arbetsgivaravgift.

Demokrati kostar, men måste också få kosta. Ibland kan det dock kännas lite onödigt?

tisdag 2 november 2010

Aktuell information

Nu har jag lagt dels pressmeddelandet och dels samarbetsavtalet mellan våra tre partier här på min blog. Går att läsa via länken på höger sida.

Moderaterna, Danderydscentern och Kristdemokraterna leder Danderyd den kommande mandatperioden

Ja det är sant! Vi moderater ska regera tillsammans med centern!
Egentligen är våra grundläggande värderingar helt lika, men för ett oppositionsparti gäller det ju att profilera sig och det är just vad centern gjort.
Nu handlar det om samarbete och det är väl egentligen vad politik alltid borde handla om, vi har ju fått ett förtroende att förvalta danderydsbornas pengar, och inte det minsta, att utveckla Danderyd till en ännu bättre kommun. Det är jag helt övertygad om att den här koalitionen kommer göra på ett mycket bra sätt.

måndag 1 november 2010

Danderyds regering

Efter vårt valnederlag har vi sökt efter en partner som vi skulle kunna samarbeta med för Danderyds bästa. Väljarna har visat att de vill ha samarbete och inte konfrontation. Förmodligen är det Alliansen i regeringen som man inspireras av - kan man genom samarbete styra Sverige ska det väl inte vara några problem i lilla Danderyd!

Självklart vill vi ha en en borgerlig partner, och nu har vi och (c) funnit varandra. Vi är väl fortfarande i en lycklig förlovningstid och inom kort blir det giftermål. Somliga tror inte det här kommer hålla men personligen ser jag inga problem. Vi ligger väldigt nära varandra politiskt och det är bara ytterst på marginalen som centern reserverat sig mot våra förslag.

När man läser vad Gunnar Andrén skriver på (fp):s hemsida låter det som om han satt med vid förhandlingsbordet? Men allt han skriver är bara gissningar och vilda fantasier.
Förmodligen i besvikelse att få inta oppositionsrollen ytterligare en period.

fredag 29 oktober 2010

Först protokollskrivning, sen jobb med sammanställning av alla intresseanmälningar vi fått till uppdragen nästa period.
Jättekul att både gamla rävar och nya är intresserade av att jobba för Danderyds bästa. Inget är ju så bra att det inte kan bli bättre, det gäller även vår kommun.
På söndag träffas valberedning för genomgång, vi börjar med ordföringarna.

På eftermiddagen tog jag en tur till vårt nya handelscentrum Enebyängen. Mycket folk men ingen panik, blir nog fler besök framöver.

Nu blir det fredagsmys med Idol.

Trevlig helg!

torsdag 28 oktober 2010

Är Sofia lovligt byte...

...och är det för att en partisekreterare ska granskas annorlunda än alla våra riksdagsledamöter. Jag har fullt förtroende för Sofia och hennes omdöme, självklart ska man tänka själv. Det är jag övertygad om att Sofia kan och gör.
Jag kan inte låta bli att fundera över vilka fler som var med på resan till Frankrike, inte var det väl en enda svensk riksdagsledamot och en delegation från Shell?

Idag på förmiddagen har jag styrelsemöte i Sörab, vårt kommungemensamma renhållningsbolag. Sörab tar hand om våra sopor efter det att de lämnat soptunnan. Vår ambition är att det ska bli så lite sopor som möjligt att ta hand om. Om vi sorterar ut förpackningar, tidningar, glas, metall och naturligtvis det farliga avfallet blir det inte mycket kvar, det är bra!
Själv blir jag bättre och bättre att sortera, förpackningar och glas är självklart att jag går med till återvinningsstationen.
Fortfarande är det många som inte ens sorterar ut tidningarna utan kastar dem i vanliga soppåsen, fy. Att sortera sina egna sopor är väl det minsta vi alla kan göra för miljön.

onsdag 27 oktober 2010

Korruption

Tänk att det finns korruption här i Sverige. Vi som är ett så hederligt folk, hur kan vi låta oss bjudas på resor och annat....hmmm

Verkar faktiskt helt otroligt att ögonbrynen höjs förvånat när vi läser om giriga politiker, chefer och andra som skor sig.
Men, hallå! Media har en viktig roll och uppgift som granskare av var som händer och sker...men vem granskar media?
Vem vet vad journalisterna tar sig för, eller är journalistkåren heliga och rena och det är bara vi andra som är solkiga och smutsiga?
Idag är det vår nya partisekreterare Sofia Arkelsten som är målet för de granskande ögonen. Vem är det imorgon?

Det vore faktiskt intressant att få veta vilka resor, krog- och teaterbesök som den vita och rena journalistkåren låtit sig bjudas på.
Jag säger inte att granskningen ska upphöra, men jag kan tycka att det ibland blir lite av slagsida i debatten.

Det verkar som om förhållandet mellan de röd/gröna har spruckit? Det visar väl bara hur oklokt det var av Mona att ta med Lars Ohly i båten. En gammal kommunist har faktiskt inte i maktens korridorer att göra. Tur att också socialdemokraterna äntligen kommit till den insikten. Vi som är gamla nog att komma ihåg Olof Palme, vet också att han på sin tid var noga med att hålla rent åt vänster. Bra att också moderna sossar gör det!

tisdag 26 oktober 2010

Mycket politiskt jobb

Styrelsemöte igår. Namnen på våra kandidater presenterades, fullmäktigegruppen ska fatta beslut imorgon onsdag.
Vi fattade också beslut om att, tillsammans med våra medlemmar, diskutera valresultatet. Efter detta nederlag måste vi alla få tillfälle att dryfta våra tankar om det. Var och en har säkert sin egen analys och den måste få diskuteras ordentligt.
Mycket handlar om att gå i takt med våra väljare. uppenbarligen har vi inte gjort det och då måste det rättas till.
Som man brukar säga; vi har utrustats med två öron och en mun, det måste betyda något!

I vanliga fall brukar jag inte arbeta på moderatkansliet varje dag, men nu sitter jag här från morgon till kväll. Det är mycket eftervalsarbete som måste till. Dessärre blir mitt "vanliga" jobb lidande, eller rättare sagt min familj eftersom jag måste ägna helgerna år jobb.

måndag 25 oktober 2010

Måndag morgon

Oh vilken underbar morgon, oh vilken underbar dag......
Strålande väder, arbetslusten på topp.

söndag 24 oktober 2010

Fy vilket väder

Spöregnig söndag, blev besök på Auktionsverket, mycket fint att titta på. Bättre en stilla promenad inomhus med vackra saker att vila ögonen på än en ruskig runda utomhus.
Kommande vecka blir tuff, jobb, jobb på dagarna och många möten på kvällarna.
Måndag har vi styrelsemöte i moderatföreningen. Blir nog en hel del eftervalssnack, vem blir kommunalråd och blir det en bra koalition. Med fyra tappade mandat gäller det att vara ödmjuk. Vi måste också planera för några medlemsmöten framöver. Så många som hör av sig måste vi erbjuda tillfällen då man får dryfta tankar och komma med egna idéer.
På onsdag och torsdag gruppmöten. Fullmäktigegruppen ska konstituera sig och gruppen ska ta ställning till budgetförslaget.
Återkommer här och berättar hur det blir, både med det ena och det andra.

fredag 22 oktober 2010

Årstider

Det är just det här som jag gillar med Sverige...vi har årstider. Även om de kommer i fel ordning och inte alls när man väntar.
Igår en fantastisk höstdag, idag vaknade vi med snöyra och mörker. Alla årstider har sin charm och hur konstigt det än låter så gillar jag det vita.
Är dock orolig för trafiken idag, brukar bli många avåkningar och olyckor så här innan bilisterna har blivit riktigt vana vid halkan. Tro inte att körningen går lika snabbt som igår, ta god tid på dig och kör försiktigt. Det kan inte sägas nog många gånger.
Tror faktiskt inte jag tar ut bilen alls idag, rejäla skor, mössa och promenad istället, så får det bli!

torsdag 21 oktober 2010

Krispig torsdag

Vilken vacker dag! Strålande sol och isande kallt. En dag som gjord för långpromenad, eller åtminstone något annat än skrivbordsarbete.
Jag tänker faktiskt smita idag. Inget jobb alls. Istället blir det en runda i stan, först till Auktionsverket, det är mycket som lockar där. Antagligen lika mycket fint som vi såg på Bukowskis i söndags. Förhoppningsvis trevlig lunch med min man också.

För att förkovra mig själv i min roll som politiker har jag anmält mig till ett seminarium, "Medborgardialog som del i demokratiutveckling och styrning", visst låter det spännande. Jag har ju väldigt många kontakter med människor och att utveckla dialogen på ett kanske mera systematiskt sätt kan man väl aldrig få för mycket inspiration till?
Det går av stapeln den 18 november så jag återkommer här till hur det var.

onsdag 20 oktober 2010

Teknisk nämnd ikväll

Idag har vi sammanträde med tekniska nämnden. Vi har oftast en riktigt lång ärendelista, idag är inget undantag. Trots allt så väljer jag att ändå ge förvaltningen några ytterligare uppdrag.
Inte för att de har för lite att göra, men mitt eget arbete med nämnden har mer eller mindre legat nere en tid. Sommaren går till vila och avkoppling, sedan kom en intensiv valrörelse.

Jag har nog tidigare här på bloggen redovisat en del av uppdragen.

Förutom dessa får förvaltningen också i uppdrag att återkomma med beskrivning av vilka rutiner man har för att säkerställa att inga oegentligheter förekommer i samband med upphandling, beställning eller i övrigt externa kontakter. Man vill givetvis inte tro att det sker, men just därför tycker jag att man ska gå igenom det då och då.

Ett annat uppdrag de får är att komma med förslag på hur man skulle kunna lösa frågan när enskilda danderydsbor önskar skänka en parkbänk, att placeras ut någonstans i Danderyd. Den här frågan har jag faktiskt fått några gånger och när jag var i USA i september såg jag i en stad en massa bänkar i något slags beständigt plattjärn, som var försedda med en liten bricka där givarens namn stod, ibland också kompletterat med några små minnesord. Det här tror jag kan vara en uppskattad gest till åminne av någon kär avliden anhörig.

tisdag 19 oktober 2010

Vi får nytt kommunalråd

Gunnar Oom meddelar idag att han slutar som kommunalråd i Danderyd:
Efter åtta år som kommunalråd har Gunnar Oom idag meddelat moderaternas nomineringskommitté att han inte ställer upp till omval för en ny mandatperiod.

"Vi gjorde ett förlustval lokalt varför det känns ganska logiskt att överlämna kommunalrådsklubban till en ny person vid årsskiftet. Jag vill nu återvända till näringslivet och känner mig sugen på nya arbetsuppgifter" säger Gunnar.

Ja, ja. Det händer saker. Vad som händer nu och vem som tar över kommer nog inom kortkort......

torsdag 14 oktober 2010

Fullmäktige

Ikväll träffas vår nyvalda fullmäktigegrupp för första gången. Vi är 29 förväntansfulla moderater, nästan som en skolklass på uppropsdagen.

Av de här 29 personerna är vi 12 kvinnor, lite skruttigt kan tyckas......

På agendan har vi några punkter varav en viktig, "information om valresultatet och dess konsekvenser". Vi backade ju en hel del kommunalt och tappar hela 4 mandat, det är något som måste diskuteras. Vi hinner väl inte med någon djupare analys ikväll men förhoppningsvis får vi alla något med oss hem att fundera över.

onsdag 13 oktober 2010

Budget + valresultatet

Igår presenterade Alliansen och Anders Borg sin budget. Inte några reformer, inte några jättestora skattesänkningar. Egentligen inte något som kan reta upp någon utan väldigt mycket mainstream. Fast pensionärerna får sin utlovade skattesänkning, bra. Man ska hålla vad man lovar.
I övrigt var det mycket som kommer om statsfinanserna tillåter. Anders Borg låter väldigt gammaldags rejäl, kanske som en nutida Gunnar Sträng.........

Vi hade styrelsemöte igår kväll. Partiföreningen diskuterar och diskuterar igen vårt valresultat. Vi fick inte väljarnas förtroende, det måste vi nu ta konsekvenserna av. Vad det egentligen innebär vet jag inte idag, kanske inte imorgon heller men det lär klarna inom den närmaste tiden.
Min uppfattning är att det nu handlar om att vara ödmjuk, lyssna, lyssna, tänka och först därefter handla. Förtroende ska förtjänas, nu handlar det om att börja jobba på att förtjäna. Det lovar jag att göra varje dag!

tisdag 12 oktober 2010

Fotboll på TV, ett öra där och ett öga på dataskärmen

Sitter här i soffan just hemkommen från partiföreningens styrelsemöte. Diskuterade hur det ska bli här i Danderyd framöver. Eftersom vi inte har majoritet ska vi förhppningsvis hitta en bra samarbetspartner. Det finns många kloka politiker i Danderyd så jag är hoppfull.

Sverige ser ut att förlora matchen mot Holland, trots att min favoritspelare Zlatan är med och kickar på plan........

Imorgon ska jag besiktiga gamla Toyan, dottern har bytt torkarblad och jag hoppas att besiktningsmannen är en glad och positiv person och släpper igenom bilen. Det är ingen bil jag använder dagligen men bra att ha som extra och både son och dotter har nycklar och således fri tillgång.

Nej, nej och åter nej! Holland sparkade just in 3-0.

Hade idag också förbundsmöte i Käppala och Norrvatten. Intressanta uppdrag båda två, och mycket lär man sig också.
Tänk att det är så självklart för oss att ha rent vatten i kranarna varje dag och att vi kan spola bort avloppsvattnet hur lätt som helst.....dessutom billigt. Vi är lyckligt lottade.
Fick också lära mig att de fasta kostnaderna att producera vatten är väldigt stora, faktiskt så stora att det kostar ungefär lika mycket att producera 1 kbm vatten som 4 miljoner kbm....!

måndag 11 oktober 2010

Beredningsutskottet idag

Idag på BU gav jag förvaltningen några extra uppdrag att arbeta in i föredragningslistan till kommande tekniska nämnden den 20 oktober.

Se om utvecklingen av sk tyst asfalt gått framåt och om så är fallet komma med förslag på lämplig gata där vi kan lägga detta material på prov.

Upppdrar också att utreda om vi kan införa hämtning av hushållens matavfall. Nu när det finns mottagningsstation för detta material på Hagbytippen och Sörab har avtal om produktion av biogas vore det ju toppen om vi danderydsbor kan bistå med gamla äppelskruttar och potatisskal, biogas är ju en bristvara.

Jag vill också att förvaltningen redovisar hus man säkerställer att ingen korruption eller annat liknande förekommer. Vi har en mycket omfattande upphandling och det är viktigt att vi får vad vi köper och betalar för.

Jag ber också förvaltningen hjälpa till med hur vi hanterar Trafikverket och det störande buller som deras E18 genererar. Vi vill ha 70 som högsta tillåtna hastighet i det södra körfältet och dessutom att de lägger sk tyst asfalt.

Listan var redan innan mina tillägg lång så nämnden den 20 okt blir nog en riktig helaftonsföreställning.

fredag 8 oktober 2010

Agendan

Igår träffade kommunen, dvs tjänstemän från tekniska kontoret, kommunledningen och miljökontoret, SL och Trafikverket för att gemensamt diskutera problemen med buller som breder ut sig lik en tjock obehaglig bullermatta över stora delar av vår kommun.
Både jag själv och kommunalrådet fick också vara med på ett hörn, dvs undertecknad var kanske inte så polerad man bör vara utan jag var tydlig till Trafikverket att det är en ren provokation från deras sida till tillåta 100 som högsta hastighet när vi vill ha 70!
Vid nästa tekniska nämnd kommer jag att på nytt ta upp frågan och gå den hårda vägen och tjänstevägen, vi ska ha 70 nåt annat nöjer vi oss inte med! Så är det bara.

Idag på morgonen har vi haft ordförandemöte. Budget 2011 på dagordningen. Nu har ju alla nämnder lagt sina budgetförslag och nu är det upp till kommunstyrelsen att få ihop alla siffror så det inte blir rött på slutet. En tuff och grannlaga uppgift. Jag kommer naturligtvis slåss för min sak, dvs framför allt fastighetsunderhållet.

I eftermiddag har nomineringskommittén för nämnder och styrelser sammanträde igen, vi har planerat in ett möte i veckan nästan året ut. Det är många poster som ska fördelas men först ska vi naturligtvis få till en uppgörelse, vi har ju inte majoritet själva utan vill samarbeta.
Det är många som ska bli nöjda och en kompromisslösning brukar ju kännetecknas av att ingen blir riktigt, riktigt nöjd men helst ska ju heller ingen part känna sig riktigt missnöjd.

Helgen kommer nog få gå i vilans tecken, min förkylning vill inte ge med sig utan soffan tillsammans med tidningar, korsord och en radio bredvid känns riktigt lockande, och faktiskt nödvändigt. Man ska ju ta hand om sig själv har jag hört....

måndag 4 oktober 2010

4 oktober

Finns det någon som kommer ihåg att just den här dagen, den 4 oktober, var den stora demonstrationsdagen mot löntagarfonder.
Stockholmarna gick man ur huse för att demonstrera sitt missnöje med förslaget att inrätta löntagarfonder.

Idag pratar alla bara om den 4 oktober som kanelbullens dag.....vart är vi på väg?

Återvinning

Har idag varit på en tur runt om i Danderyd för att se om vi kan hitta några lämpliga platser att förlägga återvinningsstationer på. Vi behöver många flera för att underlätta för danderydsborna att göra rätt. Att göra rätt är ju att slänga kartonger, förpackningar, konservburkar, värmeljuskoppar etc etc i därför avsedd behållare och inte kasta detta i den vanliga soppåsen.
Vi har ett ansvar att se till att vi har tillräckligt många stationer så det inte blir så långt till sin närmaste. Det ska vara lätt att vara miljövän i Danderyd!
Kanske, kanske kan vi komma överens med FTI om ett par av platserna.

Riksdagen återvinner också....t ex så använder man sig av samma talman en period till. Skönt att valet gick bra och smärtfritt.
Förstod inte riktigt varför Kent Härstedt nedlät sig till att nyttjas i Mona Sahlins politiska spel. Det spelet uppskattades nog inte av så många....tror faktiskt inte ens socialdemokraterna gillade det. Björn von Sydow var rakryggad, heder åt en sån man.

söndag 3 oktober 2010

Fredrik gör riktigt bra val

I fredags valde Fredrik Sofia Arkelsten till partisekreterare och idag fick vi höra att Anna Kinberg Batra blir gruppledare i Riksdagen.
Grattis till oss som får två superduktiga kvinnor till dessa två viktiga poster.
Den ständiga förnyelsen av Moderaterna lär fortsätta.....härligt!

fredag 1 oktober 2010

Partisekreterare

Gratulerar av hela mig Sofia Arkelsten som fått uppdraget som partisekreterare. Stort grattis också till alla oss moderater som fått den bästa partisekreterare man kan tänkta sig.
Sofie är smart, intelligent, har integritet och är dessutom alltid påläst. Dessutom har hon humor!
Förstår att posten som miljöminister kommer gå till centern igen....annars hade naurligvis Sofia varit en självklar kandidat till den posten.
Fredrik visar med detta prov på både gott omdöme och mod!

Uppdrag för miljön

På nästa veckas beredningsutskott inför tekniska nämnden i oktober kommer jag föreslå att vi uppdrar åt förvaltningen att ta fram underlag och utreda om det finns sk tyst asfalt som skulle fungera hos oss och som vi skulle kunna lägga på någon av gatorna där vi är väghållare och ansvarig.
Utvecklingen går ibland snabbt och förhoppningsvis finns nu på marknaden något som kan användas och skötas på traditionellt sätt och samtidigt fungera bullerdämpande.
Jag kommer också be om förslag på vägsträcka att användas som försöksgata.
Vi har gjort detta en gång tidigare men materialet som fanns då hade sådana brister att det inte blev aktuellt den gången.
Men skam den som ger sig...nu vill jag försöka igen!
 
Förvaltningen kommer få ytterligare ett uppdrag.
Jag kommer också föreslå tekniska nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna för insamling av hushållens matavfall.
SÖRAB har byggt en mottagningsstation för matavfall på Hagbytippen och också tecknat avtal med Uppsala Vatten om att lämna matavfallet till deras biogasanläggning, där de kan garantera att insamlat och levererar matavfall blir till biogas.

 

onsdag 29 september 2010

Turbulent

Nu är det rörigt vill jag säga. Idag kunde vi höra vårt största oppositionspartis förerädare säga att vårt kommunalråd borde ta sin Mats ur skolan. Även (fp) var inne på samma linje, dock i mildare ordalag....
Imorgon har vi styrelsemöte för att diskutera den uppkomna situationen. Oj, oj, oj!

Vi är inte riktigt vana vid situationen, men ambitionen måste vara att hitta ytterligare minst ett parti att samarbeta med under de kommande fyra åren. Det är unikt för Danderyd, här brukar det vara stabil moderat majoritet...

Har vi blivit en helt vanlig borgerlig kommun? Ja, kanske........

Nomineringstider

Det här är den jobbigaste tiden i en politikers liv.....vem får sitta kvar och vem ska bort?
När vi inte har kvar majoriteten i kommunen är allt väldigt ovisst, ingen vet vad som händer...eller det kanske inte händer något alls?

Underbara klara höst

Veckan efter valet tillbringade jag i USA hos äldste sonen. Några dagar i Rhode Island, Connecticut och till sist några dagar i New York! Verkligen underbart sätt att koppla av efter en mycket intensiv valrörelse.

Valresultatet har hoppat upp och ner här i Danderyd men nu ser det ut som om vi förlorar 4 mandat. Det blir nya tider och också ny regering här. Vårt tidigare goda samarbete med (kd) kan inte fortsätta som tidigare eftersom vårt väljarstöd inte räcker till riktigt. Men det ska bli spännande att se vad som kan växa fram i de kommande förhandlingarna.....
Allt är ovisst ännu...precis som i riksdagen...

Men en del är ändå sig fortfarande likt, t ex ska vi i helgen ha traditionell budgethelg på Berga gård. Tekniska nämndens budget ska försvaras och diskuteras redan kl 9 på lördag morgon!

torsdag 16 september 2010

Mitt Sverige om 15 år

Såg partiledardebatten i TV4. På slutet skulle alla partiledare vara lite visionära och se sitt Sverige 15 år framåt i tiden.
När jag ser Sverige om 15 år hoppas jag att alla en-mans företag har vuxit och är företag med 10 anställda, jag ser också alla företag med 10 anställda har vuxit till företag med 100 anställda. Och tänk om alla företag med 100 anställda istället hade vuxit till storföretag med 1000 anställda....tänk vilket Sverige...tänk vilket rikt land...tänk...och dröm..
Det är bara genom företagande och arbete som vi har råd att utvecklas. Bara genom arbete och företagande har vi råd med den välfärd som vi vill ha och behöver.

måndag 6 september 2010

Det börjar hetta till

Igår lyssnade jag till Lars Ohly, intressant. Undrar om Mona Sahlin riktigt förstod vem hon satt i båten......Uppenbart är i alla fall att Vänstern haft stort inflytande på utrikespolitiken.
Var ute och kampanjade igår på Gärdet där Tjejmilen gick av stapeln. En hel massa duktiga kvinnor och många av dem var faktiskt intresserade av lite politikprat före start. Rut är något som väldigt många värnar om, knapparna gick åt som smör i solsken. Riktigt kul! Där en viktig fråga för stressade storstadsbor, inte bara kvinnor förresten, deras män ville också bära Rut-knapp.

Här i Danderyd är det politikprat både i valstugan och när vi knackar dörr hos danderydsborna. Många är glada och intresserade, önskningarna om lycka till är många.

I fredags var jag med på invigningen av en sorteringsanläggning för matavfall på Hagbytippen i Täby. Låter kanske inte så kul men är faktiskt riktigt spännande, som allt annat som har med avfall och sopor att göra. Om vi inte minskar avfallsmängden måste i åtminstone se till att vi sorterar på bästa sätt. Bästa sättet är inte att kasta matrester i soppåsen. Först och främst är det nog en utbildningsfråga, undrar om skoleleverna lär sig att laga mat på rester? Faktiskt är det så att somlig mat blir godare som rest, konstigt men sant.

tisdag 24 augusti 2010

Valkampanj

Nu jobbar vi på för vinst för Alliansen! Efter den här underbara sommaren har vi samlat kraft för att orka ända fram, vi måste vinna! Jag kan inte tänka mig Mona Sahlin som statsminister, Tomas Östros som finansminister och, ve och fasa, Lars Ohly som utrikesminister.
Vad är välfärd, välfärd är väl det mest använda ordet i dessa dagar. Det är enkelt för mig; välfärd är är ett bra liv. Ett bra liv är ett liv där jag själv påverkar och bestämmer vart mina pengar ska gå.
Jag jobbar och får ut pengar, dessa pengar väljer jag själv om jag vill lägga på museibesök, biobesök eller en helkväll på Operan.
Det konstiga är att i de rödgrönas värld betyder välfärd att staten har den största delen av pengarna och bestämmer vart de ska gå. Det är en helt annan betydelse än jag lägger in i begreppet.

fredag 20 augusti 2010

Stort tack till Anders Borg

Tack, stort tack till vår moderate finansminister Anders Borg! Idag fick vi mycket positiva besked om Sveriges ekonomi. Detta i ett läge då flera av de andra länderna i Europa fortfarande brottas med svåra problem.
Låt oss nu få behålla Anders Borg i minst fyra år till - bevare mig väl för Östros!

torsdag 19 augusti 2010

Vad vill de rödgröna egentligen?

För de rödgröna finns alltid bara ett svar och en lösning - höj skatten! Nu försöker de låtsas mildra det hela genom att säga att det är "de rika" som ska betala.
Men i själva verket är det de allra flesta som får betala för deras utspel genom höjda skatter.
De vill t ex avskaffa RUT, avskaffa ROT, höja arbetsgivaravgiften för unga, höja bensinskatten, införa kilometerskatt och därtill kommer nu något oklart svar om fastighetsskatten. Det här är nog bara början?
Men de behöver mer pengar i den statliga skattekistan för att ha råd med alla olika bidrag de lovar runt.
Alliansen är tydliga med en politik för arbete, för det är bara genom arbete som välstånd kan skapas. Att låtsas något annat är att tumma på sanningen, fegt och oärligt!

Det är bara genom att fler människor arbetar och därmed betalar skatt som vi skapar välfärd, vänsterns politik med färre som betalar allt högre skatt leder rakt ner i en återvändsgränd!

torsdag 12 augusti 2010

Bevingade ord

Tack för att det finns fler än jag som ibland öppnar munnen innan de kopplat in hjärnan. Vi bjuds på glada och hjärtliga skratt och får citat som blir till sk bevingade ord.

Idag på ABC hörde jag Madeleine Sjöstedt (fp) kulturborgaråd i Stockholm säga apropå att de flesta av Stockholms statyer avbildar män;

"De allra flesta av våra kungar har varit män", ja ingen jämlikhet där inte eller kanske ändå, för hur många drottningar har varit män?

fredag 6 augusti 2010

Härliga augusti

Nu är mörka augusti här. Dags att koppla in hjärnan och börja tänka, det var länge sen det tänktes någon vettig tanke.....
Tidningarna börjar så smått fyllas med politiska nyheter och utspel från de olika blocken. Att valet kommer handla om arbetslinjen mot bidragslinjer står alltmer klart.

Att man får vad man betalar för är väl känt, man får ingen BMW om man betalar för en Lada. Att samma sak gäller för alla andra varor borde väl också vara självklart. Varför är det bara priset som fäller avgörandet när vi väljer middagsmat. Grisar som föds upp som vore de varor producerade i en löpande band fabrik känns väl inte särskilt lockande. Nej, lägg ett par kronor till och ät istället kött mera sällan så får vi grisar, kycklingar och kor som mått bra under deras korta liv. Här har vi konsumenter makten att förändra förhållandet för våra djur som ska bli vår mat. Använd den makten!

måndag 26 juli 2010

Upp ur sommardvalan..

Vilken sommar vi haft, ja vi som tillbringat tiden efter midsommar i Stockholms skärgård kan inte klaga på vädret i alla fall. Ja bönder beklagade torkan, men det är ju bara som det ska.
Dagarna har gått i lättjans tecken, läsning liggande i en stilla gungande hammock, helt underbart. Det känns i hela kroppen att det var precis det som behövdes för att om några få veckor orka kraftsamla i en riktigt tuff valrörelse.
Tidningarna har, också som vanligt, haft nyhetstorka så tankarna på politik har inte riktigt velat infinna sig.
Temperaturen har sjunkit en hel del och juli månad är nästan slut...nu måste nog jag koppla in hjärnan...

måndag 14 juni 2010

Måndag i Lysekil

För vår del börjar sommarlovet med några lata dagar i Lysekil. Sommaren har dock inte visat upp sig ännu utan molnen är mörka och grå och regnet hänger i luften. Vi har firat den näst sista studenten i kusinskaran här på västkusten.
Dessutom har vi alla en mormor som fyllt åttio så på ett litet hörn fick hon också gratulationer, vet inte riktigt hur vanligt det är men en cykel i 80-års present är väl inte fy skam!

Opinionsmätningarna duggar tätt och visar på än det ena och än det andra resultatet. Måtte svenskarna bli kloka nog så att Alliansen får chans till ytterligare en period.

onsdag 9 juni 2010

Imorgon börjar skolbarnens sommarlov

Idag var jag i stan för att köpa present till världens bästa och mest engagerade lärare. Det fjärde barnet ska sluta 9:an imorgon och jag känner redan nu mig tårögd över att behöva lämna fantastiska Fribergaskolan och den fantastiska mentorn som sonen haft i tre år. Nu väntar sommarlov med en härligt bekymmersfri tillvaro innan den riktiga skolan och allvaret börjar i augusti med gymnasiet.
Skolan, och hör och häpna även eleverna, bjuder in föräldrarna till avslutningen! Samling i aulan, kaffe och tårta på skolgården sen ska det gråtas i bildsalen...

Såg debatten i Aktuellt, Maud Olofsson vann solklart!
Tänk att Mona Sahlin på allvar kan tänka sig själv som statsminister...det måste vara ett skämt.
Att höga arbetsgivaravgiften knappast får arbetsgivarna att anställa är väl självklart för var och en...uppenbarligen inte för Mona Sahlin.

tisdag 8 juni 2010

Underbara juni

Det märks verkligen att många av de svenska toppolitikerna inte har någon som helst erfarenhet av företagande, de tycks inte ens ha egen erfarenhet av en vanlig anställning.
Hur kan man annars förklara de tokiga förslagen som kommer från än den ena och än den andra. Nu senast Mona Sahlins utspel där hon lovar heltidsanställning till alla.
En anställning är ett avtal mellan två parter där en behöver hjälp med att utföra ett arbete och den andra parten vill jobba. Om då den ena bara har behov av hjälp i 30 timmar i veckan hur kan då den andra kräva att få jobba och få betalt för 40. Den ekvationen får inte jag ihop.
Det skulle vara rikigt välgörande för både dem själva men också för oss andra som drabbas av den galna politiken om Mona Sahlin gjorde sällskap med Maria Wetterstrand och började jobba i företag istället för i den skyddade verkstad som ju ändå livet i den partipolitiska organisationen är!

torsdag 3 juni 2010

Första spadtaget

Igår hade jag den stora äran att ta det första spadtaget för förskolan Björkdungen. Detta skedde inte med en vanlig spade utan högt upp i en stor grävskopa tog jag ett riktigt tag. Det var riktigt kul och jag vet nog vad jag vill bli när jag blir stor - grävmaskinist!

I Danderyds föds ca 300 barn om året och de allra flesta av dem behöver förskoleplats, visst flyttar ungefär lika många barn över till skolan och frigör platser för de små men vi vill erbjuda barnen bra förskolor i bra lokaler och därför byter vi ut en del av våra tillfälliga paviljonger mot permanenta.
Många är kommunerna som brottas med problem att hitta förskoleplatser till alla barn men i Danderyd arbetar vi målinriktat och kan också erbjuda alla som behöver en plats.

Nu ska jag ut på busstur med tekniska kontoret för att titta på alla projekt och annat de arbetar med just nu. Nyttigt och viktigt att se och lära.

tisdag 1 juni 2010

Glädjens dag

Idag står glädjen högt i Danderyd! Ungdomarna sjunger och dansar på lastbilsflaken, idag slutar de skolan och väntar in den allt ljusnande framtiden.
En riktigt ljus framtid väntar dem och alla oss andra om opinionsmätningarnas siffror blir till verklighet den 19 september.

Då får vi behålla en statsminister värd namnet, en finansminister av högsta Europaklass. Vi slipper en utrikesminister som säger sig tro på kommunismen och vi slipper de utvecklingsfientliga miljöpartisterna i regeringen!

Många är de ungdomar som nu slutar skolan och ska börja jobba. Tack vare de låga arbetsgivaravgiften är det betydligt lättare och de möter också mindre motstånd hos arbetsgivarna som står i begrepp att anställa.

Det är Alliansens politik som är jobbens politik!

fredag 28 maj 2010

Härliga opinionssiffror

Den senaste tidens glädjande opinionssiffror visar att Alliansen är på rätt väg. Förtroendet för den förda politiken är stort och förtroendet för Fredrik Reinfelt och Anders Borg är om möjligt ännu större.

Jag tror faktiskt att tom inbitna socialdemokrater börjar vackla i tron när de inser att med en rödgrön valvinst byts Fredrik ut mot Mona och istället för den stabile Anders kommer en ettrig Östros.
Ingen som följt den senaste tidens galenskaper av de rödgröna har heller kunnat undgå att förstå, att som utrikesminister blir det Lars Ohly. Hur kan man annars förklara utspelet om de amerikanska trupperna runt om i världen?
Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Urban Ahlin har vi inte sett så mycket av, men han gör nog klokt i att hålla sig undan för Lars Ohlys vida politiska slängar.

Undrar om inte Mona Sahlin sitter på sin kammare och ångrar att hon bjöd in även vänsterpartiet i värmen. Att hantera Maria Wetterstrand är ju en enkel barnlek mot att sitta med ett gammalt kommunistspöke i knät!

Nu börjar småsyskonen MP och V morska upp sig och trotsa, precis som småsyskon brukar. Maria och Lars inser säkert att om de gaddar ihop sig är det lättare att slåss mot en som är större.

Bra att media äntligen börjar syna de rödgrönas förslag och politik. Nu börjar det gå upp för alla och envar vad deras politik egentligen innebär. Friår, höjda bensinpriser, fastighetsskatt, höjd arbetsgivaravgift för unga, förmögenhetsskatt, listan kan göras hur lång som helst.

tisdag 25 maj 2010

Pärlbröllop

Vi firade pärlbröllop igår med familjemiddag på Tranan. Utmärkt mat, stora portioner!

Gjorde också, dagen till ära, förlustanmälan av min vigselring som på något underligt sätt försvunnit, tur att hemförsäkringar inkluderar drulleskydd. En vigselring är naturligtvis alltid speciell, min var dock extra speciell. Själva guldringen hade jag ärvt av min farmor och när Bengt och jag gifte oss lät vi en guldsmed sätta in briljanter. Nu är det bara att hoppas att försäkringsbolaget är så tillmötesgående som de lät per telefon och att jag får pengar så att jag kan skaffa mig en ny.

måndag 24 maj 2010

Att vara egenföretagare

Den här helgen har en artikel i SvD av Göran Göran Skytte och ett TV-program i SvT på ett bra och tydligt sätt skildrat hur livet som företagare kan te sig. Skytte kommenterade också på ett bra och tydligt sätt hur politiker, trots noll och ingen erfarenhet, kan snacka vitt och brett om vad en företagare och entreprenör kan tänkas behöva av politikerna.

Roger Nilsson hade en varubuss som han lappade och lagade för att kunna fortsätta leverera matvaror på landsbygden där livsmedelsbutikerna för länge sedan slagit igen. Nilsson pulsade i snö, kyla och mörker för att leverera livets nödtorft till invånarna på den skånska landsbygden. Till sin hjälp hade han också sina sedan länge pensionerade föräldrar, också de före detta företagare.

Vad är det egentligen som driver en företagare och entreprenör som ofta sitter med bokföringen den 24 och undrar om det fungerar att ta ut lön den här månaden, som kanske inser att julisemestern fryser inne även detta år, som vet att trots att huvudet värker och halsen svider måste kunderna få sitt för står man inte på tå finns många andra för kunderna.

Nej, Maria Wetterstrand, du har ingen aning om vad det är att vara entreprenör och företagare, du har sedan du slutade leva på studiemedel fått din lön den 25 varje månad antingen du jobbat bra eller inte. Du har aldrig behövt ta något som helst ansvar för dig själv eller din egen försörjning.

Vi är nog många företagare som betackar oss för dina förslag och din sk företagarvänliga politik.

tisdag 18 maj 2010

Tack, tvåtusen tack

I Danderyd var över 2000 elever engagerade i städkampanjen Håll Sverige Rent! Under ett par vårveckor fyllde de säck på säck med allehanda skräp som somliga bara droppar där de står och går?

Tänk om var och en istället tog ansvar för sin omgivning och miljö, då skulle vi alltid ha det så här rent och välstädat som vi har det just nu.

Ett stort och varmt tack till alla städande elever och till deras lärare som på ett positivt sätt bidrog till den lyckosamma städkampanjen.

http://danderyd.se/DanderydTemplates/Page____9970.aspx

Middag utomhus

Förundras över de rödgrönas tjat om att Alliansen lånar till skattesänkningar. Hur många gånger ska det behöva upprepas; under den här mandatperioden har vår statsskuld minskat! Med Anders Borg som finansminister håller Alliansen ordning på pengarna!
Den som lyssnade på Erik Åsbrink (s) igår fick också höra att det även finns socialdemokrater som gillar jobbskatteavdraget, han var till och med så generös att han bjöd på att det var en bra åtgärd för fler jobb! Tackar, tackar.
Med fler och fler äldre finns bara ett svar för upprätthållen välfärd - fler måste jobba och betala skatt. Alliansens politik är helt klart rätt recept.

Ikväll blev det årets första utomhusmiddag på golfklubbens terrass. Man behöver faktiskt inte vara golfare för att använda golfklubbens restaurang som kvarterskrog. Rätt trevligt faktiskt att sitta ute och äta i det gröna, dessutom med lagom promenadavstånd från Mörby centrum.

Kan inte låta bli att kommentera vädret...man är väl svensk! Helt underbart att solen och värmen äntligen visar sig. Efter den här långa, kalla och snöiga vintern är vi värda en riktigt skön vår, och nu har vi fått det och dessutom med värme som levde vi i södra Europa. Njut, det gör jag!

onsdag 12 maj 2010

Skamligt

Förmodligen var det fler än jag som ramlade ur stolen när vi hörde Mikaela Walterssons (mp) (o)begåvade inlägg om återinförandet av fastighetsskatten!
Har man inte råd att betala får man låna....det var nästan det värsta jag hört....gå till banken och låna för att man inte har råd med skatten.

Det är en riktigt otäck människosyn man ser där. Människan har helt enkelt reducerats till ett skatteobjekt...så går det till i miljöpartiets Sverige.

Så skönt att höra att Alliansens löfte till villaägarna är så tydligt på den punkten - fastighetsskatten ska inte återinföras i Alliansens Sverige.
Detta tillsammans med de övriga skattehöjningar som de rödgröna utlovat ska komma kommer naturligtvis att skapa långa köer till bankkontoren. Menar miljöpartiet att vi ska låna till alla nya och kreativa skattehöjningar ni föreslår? Blir bensinskatten en en tung börda för hushållskassan - låna!

Skönt att det är helg igen, visst är våren ljuvlig med alla våra härliga lediga helger. Jag kommer läsa några deckare och knåpa lite med något korsord, hjärnan måste ju ha sin träning trots helgledihet. Hoppas vädret blir snällt och visar lite solsken, det är vi värda efter den här hittills så iskalla vintern och våren.

torsdag 6 maj 2010

Med de rödgröna vid rodret sjunker skutan Sverige

Inte blev jag särskilt förvånad när det rödgröna experimentet presenterade sitt gemensamma politiska program.
Precis som vanligt är det bidragslinjen mot vårt alternativ med en bra politik för jobb.

Självklart är det vi konsumenter som får betala med höjda priser på varor och tjänster när priserna går upp på grund av kraftiga skattehöjningar på företagande, ny kilometerskatt, höjd bensinskatt. I och med att priserna drivs upp kommer också inflationen drivas upp och därmed stiger också räntorna. Jobbskatteavdraget ska också krympa och den så förhatliga fastighetsskatten ska återinföras.

Att detta är helt fel väg att gå vet vi, vi har ju facit för hur det går för länder som försöker leva över sina tillgångar. Se bara på Grekland, Spanien, Portugal och England.

Att deras statsministerkandidat inte ens kan hantera sin egen hushållskassa skapar ju heller ingen trovärdighet. Jag vill verkligen inte ha Mona Sahlin som statsminister, vill du?

måndag 3 maj 2010

Inget är som väntans tider...

Nu närmar sig stundens allvar. På förmiddagen kommer det rödgröna experimentets första gemensamma plattform. Det synes som om de som inte ägnat helgen åt brasor och demonstrationståg fått sitta i källaren med sedelpressen.
Det är väl ingen som tror att alla de nya reformförslag som läckt ut är gratis. Nej självklart är det vi skattebetalare som får stå för fiolerna.
Nu säger de att det inte är vi, dvs det är någon obestämbar annan som ska få betala.
Att den här personen inte vill eller har lust att betala tas ingen hänsyn till, man har nämligen inte frågat, eller ens räknat om de där andra räcker för att betala för alla löften!
Det kommer således bli precis som vanligt, alla skattebetalare får på ett eller annat sätt betala.
Kör vi bil till landet, mormor, fotbollsträningen eller till lågprismarknaden kommer det att kosta skattepengar i höjd bensinskatt.
Jobbar vi extra får vi betala skatt på extrainkomsterna.
Använder vi el kommer det att kosta mer, det är ju redan dyrt idag.
De unga kommer att kosta skattepengar för arbetsgivarna, dvs en kostnad som kommer tas från det allmänna löneutrymmet.
Vi får inte glömma bort att ALLA pengar staten har i kassakistan kommer från oss helt vanliga medborgare - de rödgröna har ingen egen sedelpress...

Den värsta farhågan jag har är att vi får Österros till finansminister. Då är vi snart nere i träsket tillsammans med Grekland, Spanien, Portugal, England etc etc...

lördag 1 maj 2010

Sköna maj välkommen.....

Idag den första maj firar socialdemokraterna med en löfteskarusell av sällan skådat slag. Mer pengar till pensionärer, mer pengar till arbetslösa, mer pengar till sjukskrivna, mer pengar till alla......nä men det går väl inte?
Nej, klart att det inte fungerar i verkligheten, men vad gör väl det när ingen kan säga emot. Mona står i talarstolen och nedanför sitter den stora massan och applåderar och viftar med röda flaggor.
Är det ingen som undrar vem som egentligen ska betala kalaset. Har inte staten några pengar i kassan finns det heller inga pengar att fördela, varken till pensioner, bostadsbidrag eller höjd A-kassa. Så enkelt är det, men Mona har ju lovat att höja skatten för vissa, en skatt som förmögna ska betala. Ingen kan dock idag säga vilka de förmögna är som ska betala. Kanske kommer svaret och listan på förmögna den 3 maj?

Under den här mandatperioden har den borgerliga Alliansen sänkt skatten för pensionärer två gånger, till de som arbetat fyra gånger, de har förändrat villkoren för de långtidssjukskrivna så att det nu har större möjlighet att komma tillbaka till arbetslivet.
När socialdemokraterna satt med makten hade de hela 12 år på sig att förändra Sverige, om de egentligen velat. Men att sitta i opposition är en helt annan sak än att ta ansvar.
Jag är rädd för att de rödgröna experimentet kommer flytta Sverige ner i träsket där Grekland, Spanien, Portugal med flera länder i Europa befinner sig.
Att leva över sina tillgångar fungerar inte i längden när det handlar om privatekonomi och det funkar inte heller när det handlar om ett helt lands ekonomi. Men Mona Sahlin har visat att hon inte kan hantera den egna hushållskassan utan att låna, vem tror att hon kan hantera statsfinanserna?

torsdag 29 april 2010

Anders Borg

Sverige är bäst i Europa att hantera statsfinanserna! Vem tror att vi varit bäst i klassen om vår finansminister hetat Tomas Österros?

Nu duggar förslagen om skattehöjningar tätt. Vad har de rödgröna kvar att presentera till den 3 maj.....Lars Ohly?

Grön skatteväxling, ett minne blott

Tidigare talade miljöpartisterna om skatteväxling, låter sympatiskt tycker även jag. Hög skatt på miljöförstörande verksamheter och lägre på miljövänliga alternativ. Låter bra!

Nu i och med ett rödgrönt samarbete tycks vi istället få en rödgrön skattehöjning?

Höjd bensin- och dieselskatt, utan kompensation. Jobbskatteavdraget ska ju bort så genom mera arbete går det inte att kompensera sig för den skattehöjningen.
Tjänster skulle skattas lägre än annan konsumtion, men hur rimmar det med höjda arbetsgivaravgifter för unga.

De tänker sig också att införa en extra skatt som förmögna ska betala, vilka som är förmögna i ett rödgrönt Sverige har vi däremot inte fått något besked om?

Att kompromissa brukar vara att ge och ta och i slutändan blir ingen riktigt nöjd, men heller ingen riktigt missnöjd.
När Mona Sahlin, Maria Wetterstrand och Lars Ohly sitter och snackar ihop sig verkar det bli slagsida åt det röda skattehöjarhållet. Skatteväxlingen är således ett minne blott.

onsdag 28 april 2010

I väntan på den 3 maj...

Varken Mona S eller Maria W har kunnat låta bli att lätta lite på förlåten. Tidigare har ju alltid svaret varit; 3 maj! och det oberoende vad frågan varit.
Nu har vi fått veta att bensinskatten ska höjas med 49 öre/liter och dieselskatten med ännu lite mera. Mona Sahlin sa också att förmögenhetsskatten inte ska återinföras, däremot ska förmögna betala någon slags skatt, oklart vad som menas.
Ja, det är egentligen samma gamla vanliga vänsterpolitik och samma svar som förr; höjda skatter!
Efter detta fasar åtminstone jag för vad vi kommer att få veta den 3 maj, eller inte.
Kanske blir det istället folkomröstning som patentlösning.
Maria Wetterstrand värnar om stockholmarna på Södermalm, har man 5 minuter till kollektivtrafik och i övrigt promenadavstånd till vad man behöver är ju bensinpriset inget problem. Mona Sahlin å sin sida har ju de trogna väljarna ute i landet och vad de säger om bensinskattehöjningen vill nog ingen höra, fast jag kan gissa att det osar?

måndag 26 april 2010

Besökt Svalnässkolan

Idag besökte jag tillsammans med Boris von Uexküll och Anders Bergstrand klass 3 i Svalnässkolan, Djursholm.
Barnen hade, med frökens hjälp, skrivit brev till "Politikerna i Danderyds kommun", de hade en del synpunkter och konkreta förslag på hur vi skulle få deras skola bättre. Som jag sa till eleverna "jag får aldrig några riktiga brev, bara mail" det var därför extra roligt att komma och besöka klassen för att tacka för deras engagemang.
Faktiskt blev de förvånade att vi ville komma, men det är ju självklart! Vi politiker är till för att göra Danderyd bättre för alla, och särskilt barnen!
Från de flesta eleverna kom synpunkter på att skolmaten inte var något vidare....toaletterna lämnade också en del övrigt att önska....
När jag gick därifrån hade jag med mig en önskelista, en hel del av förslagen var riktigt bra och jag kommer naturligtvis kolla om vi har pengar i budgeten för att åtminstone kunna möta en del av deras önskemål. Risken är väl nu bara att de hinner sluta trean för att gå vidare till annan skola innan något kan realiseras men flera av dem hade syskon som finns kvar och dessutom använder de skolgården också på helgerna.

Jobbskatteavdraget

Många av de pensionärer som idag ondgör sig över att de yrkesarbetande betalar lägre skatt än vad pensionärer gör, borde väl komma ihåg hur det var på den gamla goda tiden?
Alla tidningar gav ut särskilda deklarationsbilagor med avdragstips, dessa bilagor luslästes av alla. I kafferummen runt om i landet utbyttes också tips, som man idag byter recept och surdegskulturer.
Kvitton på litteratur, arbetskläder etc etc sparades under hela året för att kunna bifogas till deklarationen, allt detta för att möjligen kunna få en eller annan kronas avdrag på skatten!
Allt detta arbete för den enskilde och för skatteverkets personal som sattes att granska allt, är nu borttaget i och med Alliansens jobbsskatteavdrag. Ett schablonavdrag som alla yrkesarbetande får och som hanteras direkt av skatteverket.
Hur kan det vara orättvist?

torsdag 22 april 2010

Rödgrön röra

Nu visar Socialdemokraterna upp sitt rätta ansikte, de kan inte förhandla fram en uppgörelse utan skriker på folkomröstning. Hur ska det gå med alla andra politiska frågor och ställningstaganden som kräver att de rödgröna är överens, tänker man sig folkomröstning om allt?
Ett gott ledarskap är att kompromissa, samarbeta och våga fatta beslut, även beslut som känns obehagliga.
Att Mona sitter i Marias knä är ju uppenbart för alla och envar...en riktig ledare däremot, sitter inte i någons knä.

Den isländska vulkanen fortsätter att spruta ut aska över stora delar av Europa, man kan nästan tro att det är miljöpartisterna som dansat och bett till gudarna. De vill ju förbjuda mycket av flyget och nu är vi många som får prova på att leva i miljöpartiets drömvärld. Men så här isolerat vill vi väl inte leva?
Att resa och transportera både människor och varor är ju vad som leder samhället framåt. Var skulle vi vara om vi levt så här isolerade från varandra.
Måtte vindarna vända så flyget kommer igång snart igen, tidigare hette det "utan bilen stannar Sverige" nu kan vi dessutom säga; "utan flyget stannar Europa".

onsdag 21 april 2010

Mörby centrum, Förbifart Stockholm...

Måndagen den 19 april blev en riktigt lång dag. Måndagskvällens fullmäktige hann övergå i tisdagens innan vi äntligen kunde klubba besluten som krävs för att vi danderydsbor ska få ett riktigt centrum värt namnet!

Naturligtvis är (c) emot, jag tror inte det finns något som våra opportunistiska centerpartister gillar? Det var än den en och än den andra invändningen. Trots den sena timmen så äntrade den ena efter den andra talarstolen för att få spy sin galla över exploateringen - fast själv föredrar jag att kalla det utvecklingen.

Vi som håller på med politik vet ju att det tar tid...tålamod är en dygd i kommunalpolitiken. Nu får vi vänta, vänta och vänta igen för självklart har centerpartisterna redan lämnat in överklagan. Jag vet inte på vilka grunder men de brukar vara kreativa och hittar alltid på någon råd......

Media har de senaste dagarna rapporterat om att det rödgröna vänsterexperimentet vill ha folkomröstning om Förbifart Stockholm? Detta visar ju på Mona Sahlins ledaregenskaper, den som leder det största partiet kan inte ens få igenom vägbygget som de ju egentligen vet behövs. Vilka tänker de sig förresten ska få rösta? Förbifart Stockholm berör ju egentligen hela landet, vägtransporterna är nödvändiga och jag föreställer mig att det är fler än åkerier i Stockholms län som tänkt sig att använda trafikleden....fast Mona och Carin Jämtin kanske sitter just i detta nu och försöker hitta ännu en kreativ lösning på ännu ett av de rödgrönas samarbetsproblem...

Eller förresten, vi behöver ju inga vägar om de rödgröna får bestämma! Det räcker ju med utbyggd kollektivtrafik. På sin tid fick Olof Palme frågan, men visste inte hur mycket mjölken kostade.....det verkar inte som om någon av de rödgröna vet att mjölk inte transporteras med buss utan lastbil...

söndag 18 april 2010

Kommunala Riks

Kom hem igår efter två fantastiska dagar i Göteborg. Tåget avgick från Göteborgs C kl 12.42, ankom Sth C kl 15.50 sen tunnelbana till Slussen och buss 474 till Hemmesta där mannen hämtade med bil och 17.15 kliver jag in i huset på landet....vilken fantastisk kollektivtrafik vi har!

Seminarierna var bra med duktiga och engagerande föreläsare. Min favorit Sofia Arkelsten hade morgonpasset på lördag morgon men jag tror ingen ens slumrade till ett ögonblick, hon är fantastisk! Bra moderat miljöpolitik borde egentligen vara ett obligatoriskt seminarium, hur ska vi annars kunna möta (mp) och Maria Wetterstrand?

Alla vi moderater som invaderade Göteborg är nu proppfulla av självförtroende. Nu lägger vi in en högre växel och jobbar hårt mot valvinst i september. Hur kan någon enda en hellre se Östros än Anders Borg och hur kan någon enda tro att Mona Sahlin som statsminister skulle göra ett bättre jobb än Fredrik Reinfeldt...nej Alliansen har självklart det bästa laget!

Imorgon kväll fullmäktige, nu ska äntligen alla ärenden om utbyggnaden av Mörby C beslutas och klubbas. Vi är värda ett bättre kommersiellt centrum i Danderyd, dessutom är vi värda ett betydligt bättre yttre miljö. Idag liknar själva huset någon kvarleva från DDR och omgivningarna är inte ett dugg bättre.

måndag 12 april 2010

Måndag igen

Det har varit riktigt skönt med påsklov, ja faktiskt var det nödvändigt med en tid av vila med god och bekymmersfri nattsömn.
Har nog inte riktigt kopplat på hjärnan ännu men ett möte med beredningsutskottet klarades ändå av på förmiddagen.
Den här veckan har jag mycket att läsa in, egentligen alldeles för mycket, känns stressigt....

onsdag 31 mars 2010

Jag har läst (MP)s valmanifest...

Efter att ha läst (MP)s valmanifest undrar jag vilken värld, eller vilket århundrade, de lever i. Något så världsfrånvänt har jag väl inte sett röken av sen jag var hippi på 1900-talet, hade långt hår och kläder med fransar!

Kan dock konstatera att det är många skatter som behöver höjas för att få råd med alla satsningar man talar om. De verkar ha jobbat på temat; mer till alla!

För att förstå vidden behövs nog några exempel;
stora investeringar i järnvägsnätet, bl a vill de bygga höghastighetsbanor.
De vill fördubbla andelen kollektivtrafik och konstaterar då att det inte behövs några nya motorvägar?
De tänker sig ersätta kärnkraft och fossila bränslen med vind- våg- och solenergi. Vet (MP) att av vår energiförbrukning kommer ca 60 % från kärnkraft, det måste bli en gigantisk utbyggnad av vindsnurror och solpaneler runt om i landet.

Samtidigt som de vill ha skatt på lastbilstransporter vill de ha fler företagsetableringar på landsbygden. Hur nu det kan gå ihop, men de kanske inte tänkt på att företagen på landsbygden ska producera något som behöver säljas för att därefter transporteras till kunderna?

Kan också konstatera att de väljer socialdemokraternas linje med mer pengar åt dem som inte jobbar, de tänker sig nämligen att införa friåret igen.

Oj, oj, oj, måste nog säga som Strindberg; det är synd om människorna.....

tisdag 30 mars 2010

Deklarationsblanketten

Igår fick jag deklarationsblanketten, oroligt slet jag upp plastfickan, beredd på att snabbt kolla in sista sidan för att få veta hur stor kvarskatten skulle bli........

Men....vad hade hänt? Jag fick tillbaka en hel massa pengar. Kommer gott och väl räcka till USA-resan till sonen i höst. Helt enkelt fantastiskt!

Tack vare jobbskatteavdraget som Alliansen bjuder oss på. Vilken tur för oss som sliter och alltid måste ställa klockan på halv sju! Jag vet inte hur det blev för er men för mig var skatteåterbäringen precis lika stor som jobbskatteavdraget.

Slutsatsen blir alltså; med en borgerlig regering har vi råd att hälsa på sonen i USA, om det rödgröna experimentet fått styra hade vi fått nöja oss med dator och telefonkontakt.

lördag 27 mars 2010

På besök i Sollentuna

Just hemkommen från premiärbesöket i nya Sollentuna centrum...verkligen snyggt, fräscht och smakfullt..fanns plats för både alla kedjornas butiker och därtill en hel massa nya positiva bekantskaper.
Extra plus får de för det ljusa och fina parkeringsgaraget utan tjocka pelare men med extra breda P-rutor, dessutom gratis parkering i tre timmar.
Snyggaste centrum av dem jag besök i stockholmsområdet...blir tufft för de nya att slå detta!

fredag 26 mars 2010

Fredagsmys

Hur kan någon enda människa ta Mona Sahlin på allvar? Hon fortsätter envist att prata med och till oss som om vi vore småbarn, sakta och med barnslig röst. Att dessutom säga att hon genom att höja skatten för Fredrik Reinfeldt får råd med allt hon lovar är mer än lovligt naivt! Ingen går på det. Jag tror faktisk inte ens du själv Mona tror på vad du säger.
I morse fick vi också höra en kortdebatt mellan finansminister Anders Borg och Tomas Östros. Inte lika barnsligt tilltal men samma naiva argumentation av Östros. Jag kan inte förstå hur någon enda en kan ta dessa socialdemokrater på allvar? Jag kallar dem duktiga valarbetare för Alliansen!

Socialdemokraternas recept är alltid; skattehöjning. Men tänk om vi alla gillar att vi fått mer pengar i plånboken, tänk om vi inte vill ha tillbaka högskattesamhället, tänk om det är så att friheten att bestämma lite mera engagerar oss svenskar?
Sahlin lovar att höja inkomstskatten och Wetterstrand garanterar höjd bensinskatt och Ohly slår till med höjd skatt i alla segment för alla!

Ser ut att bli en vacker och ljum helg, nu måste vi gå ut och njuta av ljuset. Dessutom får vi sommartid imorgon, dagen blir en timme längre.....jag njuter.

Vi som värnar om miljön kan göra en ännu bättre insats genom att alltid släcka lamporna när vi lämnar rummet, istället för att bara släcka en timme en gång om året.....tänk på det när ni släcker imorgon kväll...om ni släcker!

tisdag 23 mars 2010

Nu har våren kommit

Förra veckan fick man gå med blicken ner i gatan för att inte trilla på isfläckarna, nu får man gå och titta nedåt för att inte trampa i hundsk-t.

Du hundägare, hur tänker du egentligen?

Det är riktigt äckligt med dessa bruna högar som ligger på trottoarer. Skärpning, plocka upp efter era hundar! Tack.

måndag 22 mars 2010

Våra djur och vår mat, och lite skatt förstås

Igår, mitt under det värsta snöovädret, putsade jag fönster. Skönt att kunna se ut på våren där ute. När jag höll på lyssnade jag på radion och i P1 var ett program om vår mat. Jag måste säga att man nästan tappade matlusten, eller åtminstone blev vegetarian.....
Fy sjutton som vi behandlar våra djur. Kan inte förstå att vi inte kan lägga pengar på mat när det är så enkelt att hosta upp hundralapparna på Systembolaget, HM eller varhelst vi väljer att göra våra fredagsinköp. Det har varit alldeles för stort fokus på priset istället för på kvalitet när det handlar om livsmedel.
Min lokala ICA-handlare har haft illröda lappar på hyllorna där man stolt talar om hur mycket priset sänkts....men vem vågar gå först? Vilken handlare går ut och använder sig av kvalitet som konkurrensmedel, jag tror faktiskt det skulle vara lyckosamt.
Vi svenskar ska heller inte slå oss för bröstet, vi är inte ett dugg bättre. Det är nog inte kul att vara gris i Sverige heller, antagligen lika trist som att vara gris i Danmark, som ju fått mycket stryk i media för sin djurhållning.

Nu är vårdagjämningen avklarad och våren bör vara här, eller ialla fall i antågande. Vi ska njuta av det härliga vårljuset, påsken, midsommar, semestern.....sen är det val!
Fortfarande verkar många tro att en röst på Miljöpartiet är en röst på Maria Wetterstrand. Men få verkar veta, eller bry sig om, att en röst på (mp) också är en röst på Mona Sahlin och Lars Ohly. Ve och fasa...Då väntar tuffa tider...skattehöjningar, skattehöjningar och ännu mera skattehöjningar. Vad är en löneförhöjning värd i de rödgrönas Sverige? Förmodligen väldigt lite. För egen del är det vad jag har i plånboken som betyder något, det är ju med pengarna som finns där jag handlar. Vad som står på lönebeskedets bruttorad betyder ju egentligen ingenting.

Vet ni förresten att det finns varmkorv som bara till 45% består av kött...vad resten är vill man nog inte veta.....

fredag 19 mars 2010

Pengar i plånboken

Förstår faktiskt inte hur LO resonerar? De säger att deras medlemmar behöver pengar för att kunna handla och den vägen hjälpa Sverige ur krisen.
Vad LO egentligen säger att de vill ha höjd bruttolön...men kära LO inte är det väl bruttolönen som medlemmarna handlar för.
Den historiskt stora skattesänkningen som Alliansregeringen bjudit LO och alla andra svenska arbetare på betyder mer i plånboken än vad någonsin en lönehöjning gjort.
Har Stefan Löfven frågat medlemmarna om de vill ha höjd bruttolön eller höjd nettolön?

I övrigt har det varit en ganska lugn vecka. På fullmäktigemötet i måndags återremitterade oppositionen alla ärenden som handlade om ombyggnaden av Mörby centrum.
Det blir ju bara en politisk förhalning, danderydsborna är värda ett bättre och snyggare centrum. Ingen kan väl ändå tro att oppositionen ska lyckas stoppa projektet.

Annars börjar det likna vår här i Danderyd. Snön smälter och tyvärr visar den upp allt vad alla slängt eller trampat ner i snön under vintern. Det som göms i snö kommer upp i tö. Så sant som det är sagt!

Önskar att vi inte kastade så mycket skräp runt omkring oss och att hundägarna plockade upp hundbajset. Det ser riktigt äckligt ut.
Trevlig helg!

måndag 15 mars 2010

Ny vecka med nya och gamla tankar

Vilken härlig måndagmorgon, solen skiner och en hel vecka ligger framför.
Efter att ha deltagit i stockholmsmoderaternas Vårkonferens i helgen är jag laddad och inspirerad. Valet i höst rycker allt närmare och mediabevakningen av hur de två alternativen ser ut blir intensivare.
Alliansens politik för arbete mot de rödgrönas för bidrag, där går den tydligaste skiljelinjen mellan de två blocken.

Idag på morgonen ryter fackföreningsrepresentanter att alla behöver löneökningar för att kunna få pengar i plånboken att handla för. Vet de inte om att alliansens skattesänkningar har gett mer än någon fackförening någonsin kunnat förhandla fram.

Hur kan det komma sig att pengar komna genom skattesänkning inte betyder lika mycket eller ens är lika mycket värda för de rödgröna. Jag trodde att en krona alltid var en krona...

måndag 8 mars 2010

Internationella kvinnodagen

Vi i Sverige har väl kommit en bit men det finns fortfarande en hela massa arbete att göra. Vi borde också se oss omkring, hur kan vi svenska kvinnor hjälpa våra sämre lottade kvinnor på andra håll i världen. Blir förskräckt av mycket, fy.

Intressant vecka, imorgon styrelsemöte i vägföreningen. Den lilla idylliska grusvägen har kostat oss mycket den här snöiga vintern. Får kanske veta hur mycket?

På onsdag morgon valledning. Valår betyder intensivt men också mycket roligt arbete. Vi får träna med vårkampanjen, det gäller att få ut medlemmarna. Är vi många blir det inte så betungande för var och en.....

Har också tekniska nämnd den här veckan, lite strul och krångel som vanligt.

måndag 1 mars 2010

OS är slut....

Testat skidorna, kände mig som Kalla! Det gick undan, både klassiskt och fristilen...
Sett en del TV, bland annat nagelbitaren som lag Norberg bjöd på, vilken rysare. Stort grattis till guldet..tänk att ni gjorde det igen, helt fantastiskt!
Såg under avslutningsceremonin att det finns länder som satsar på atleternas kläder, det hade de svenska inte gjort. Gul/blå träningsoveraller från Stadium kan vi väl slippa se nästa gång. Varför inte utlysa en tävling bland våra duktiga designers..rita den snyggaste dressen som kan bäras och visas upp för hela världen. Om två år är det sommar OS och hela fyra år kvar tills nästa vinter-OS, gott om tid att rita och sy. Låt oss se något snyggt, denna gång var det hårfint mellan USA och Canada. Tror nog att USA gick hem med segern, välmatchat med vita byxor, snygga svarta jackor och rödrutig flanellskjorta på killarna och svart polo till tjejerna. Snyggt och elegant!

Tänkt lite politiska tankar, särskilt sen jag läst tidningarna på nätet och sett att somliga kommuner verkar ha pengar över..hur kommer det sig annars att man tänker lägga skattebetalarnas pengar på inglasning av skidbacke, ytterligare hoppbackar, ridsportcentrum etc etc....vart är vi på väg? Finns det inget annat att lägga pengarna på så borde de betalas tillbaka till dem som betalat in dem, dvs oss skattebetalare.
Verkar faktiskt som om somliga inte riktigt har klart för sig var pengarna kommer ifrån, det är faktiskt för att vi ställer klockan på halv sju och pallrar oss upp till jobbet och dessutom avstår en stor del av vad vi tjänar...kom igen! Vakna, det finns faktiskt annat är lek och skoj.

onsdag 24 februari 2010

Sportlov

Tänk vad underbart att alla stockholmsbarn får uppleva ett riktigt härligt vitt sportlov...det känns som det var länge sen.
Har faktiskt tänk åka ut till härliga Skärmaräng och bara njuta av både vintern och några olästa böcker...tänk att det är så svårt att slå sig till ro hemma i soffan och läsa men härligt att det är så enkelt när man är på landet...där finns inte mycket annat som lockar en semesterfirare.
Kanske blir det en eller annan politisk tanke tänkt också, får se om de stannar kvar i huvudet eller om det blir några rader nedtecknade...
Just nu ligger fokus på snö och is, jag drattade faktiskt på ändan i morse. Slog mig inte så mycket men blev desto mera förvånad när jag plötsligt bara låg där.

Ska försöka få tag i längåkningsskidor till sonen, han har aldrig provat på det utan skidåkning för honom betyder utför en vit fjällsluttning. Nu ska det stakas och skatas...inspirerade av OS.

Visst är det skönt med en riktig vinter, nu gäller det att njuta, vi vet aldrig när eller ens om vi får uppleva det här igen...

fredag 19 februari 2010

Provvalstider

Den här tiden i valperioden lockar verkligen fram den sämsta sidan hos många. Det spelar ingen roll vilka regler och förordningar vi sätter upp, det gäller att ha och använda sin egen inre kompass.
Vad känns rätt och riktigt?
Man skyller på otydligt regelverk, på andra, på ja egentligen allt och alla.
Vi med förtroendeuppdrag har ett extra stort ansvar, för oss räcker det inte bara att följa lagar och regler.
Bra att föra en öppen debatt om processen, synd bara att den förs inför vidöppen ridå. Skulle faktiskt kännas bättre om vi skulle våga ha den här debatten också internt.
Vi i Stockholms län har fastställt vår riksdagslista hoppas nu också att staden kan göra sammalunda imorgon.
Den här diskussionen om vår nomineringsprocess har bara börjat, det är nu det egentliga arbetet börjar. Hur ska vi ha det i fortsättningen, ska kommande valprocesser också följas av allt som den här fört med sig?
Låt oss för guds skull slippa det!

torsdag 18 februari 2010

Lite av varje

Blev lite förvånad och förundrad över att höra vår utrikesminister berätta att vi svenskar mer eller mindre får klara oss själva om vi råkar befinna oss utomlands och hamnar mitt i stora svårigheter?
Vafalls? Varje nation borde väl sätta en ära i att "ta hand" om de sina var helst de befinner sig. Tydligen gäller inte det oss svenskar längre.
Ser gärna en jämförelse med hur USA tar hand om sina medborgare, min son som har både svenskt och amerikanskt pass reser naturligtvis utomlands alltid på det amerikanska...då är han säker på att hjälp kommer om han skulle råka hamna i trubbel...
Vi talar gärna om trygghet men det måste väl ändå gälla världen runt....

Ikväll ska jag på förbundsstyrelsemöte. Jag förväntar mig en ordentlig rapport och genomlysning av hela nomineringsprocessen, både gällande Stockholms stad och län. Inga stenar får lämnas orörda, här måste fullständig öppenhet råda!
Vi måste nog också vara beredda på diskussion om hur hela processen ska gå till framöver, det här med medlemskap i politisk förening är ju något förlegat. Man väljer kanske inte alltid att gå med i ett politiskt parti om man brinner för en fråga, då finns alltid andra alternativ som lockar mera.
Snart är det bara vi som är aktiva med förtroendeposter som är medlemmar, och om vi röstar på varandra har ju hela instrumentet med allmänt provval bland medlemmarna tappat sin legitimitet.

onsdag 10 februari 2010

Tillhör flygbolag kärnverksamheten?

Under 2009 var den stora politiska frågan SAAB. Det röda laget tyckte att staten skulle gå in och rädda bolaget med skattepengar? Fast bilfabriker brukar väl inte räknas till statens kärnverksamheter.

Men frågan om flygbolag tillhör statens kärnverksamheter inställer sig givetvis när man i media kan läsa hur mycket pengar som den svenska staten, dvs vi skattebetalare redan pytsat in i SAS. Hoppas nu att media kan ge SAS lite uppmärksamhet, det behövs lite kritisk granskning.

Det finns väl ingen som vill att våra skattepengar ska gå till att rädda ett flygbolag? Fast risken är uppenbar, SAS är i kris och behöver påfyllning i kassan!

Föräldraförsäkringen

Nu går debattens vågor om kvotering höga. Jag kan tycka att det är lite kul att det är just Birgitta Ohlsson EU-minister (FP), som högt och tydligt deklarerat att hon "ska bara vara ledig någon månad" i samband med att hon blir mamma i sommar.

Tolkningen av hennes uttalande är lite svår, men min egen tolkning är att hon och barnets pappa själva vill bestämma hur föräldraledigheten ska fördelas. En mindre del till mamma och en större till pappa.

Då kommer den naturliga frågan, varför Birgitta, är det bara ni som själva ska ha rätten att fördela föräldraledigheten. Varför inte låta alla föräldrapar dela hur de vill och finner bäst för den enskilda familjen? I vissa fall delar man helt lika, i vissa tar mamman en större del och i vissa gör pappan det.
Bara familjerna själva kan avgöra vad som passar bäst, ge dem den rätten!

lördag 6 februari 2010

Stockholms läns riksdagslista

Idag har nomineringsstämman fastställt länets riksdagslista. Valberedningen presenterade ett förslag som det blev mycket diskussion om. Självklart är det bra att diskutera igenom en så viktigt fråga ordentligt. Alla fick nu tillfälle att fundera både en och två gånger innan omröstningen.
Nu blev det inga förändringar i förhållande till valberedningens förslag....men prat, debatt, omröstning och voteringar blev det.
Nu gäller det att kavla upp ärmarna och börja jobba, valet den 19 september måste vinnas och vi måste vinna tillsammans

fredag 5 februari 2010

Lägre moms

Så klokt av centern att komma med förslaget om sänkt moms på tjänster. Visst skulle vi alla må så mycket bättre om vi hade råd att köpa tjänster av varandra, även utanför hemmets härd.
Att sitta i frisörstolen och få håret tvättat och huvudsvålen masserad är bland det bästa jag vet.....
Att också kunna ta familjen med på kvarterskrogen på söndagmiddag varje vecka, vilken lyx och vilket lyft för familjefriden.
Listan kan göras hur lång som helst på tjänster vi skulle kunna köpa av varandra om det bara var lite billigare.
Det här måste även vi moderater nappa på....

tisdag 2 februari 2010

Skolinspektionen och jag själv lovordar Fribergaskolan

Vi föräldrar visste redan att Fribergaskolan är en toppenskola som tar väl hand om våra ungdomar på ett bra sätt, de har både utbildning av toppkvalitet men de jobbar också på ett bra sätt mot mobbing och annat elände som vi inte vill ha.

Av alla skolor som Skolinspektionen granskade under 2009 är Fribergaskolan i Danderyd den enda skola som inte har fått någon anmärkning.

"Skolinspektionen har i sin kvalitetsgranskning av skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling bedömt att Fribergaskolan lever upp till de krav som ställs i skollagen och läroplanen. Skolinspektionen bedömer vidare att Fribergaskolans arbete för att skapa social gemenskap på skolan och för att förebygga och motverka kränkande behandling utgör ett synnerligen gott exempel av allmänt intresse."

Är du intresserad att läsa hela rapporten så finns den här via länken.


http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/Trakasserier/fribergaskolan.pdf?epslanguage=sv

torsdag 28 januari 2010

Från det ena till det andra

I lördags i Täby centrum mötte jag en kvinna som var helt och hållet täckt av svart tyg, framför ögonen ett tätt galler. Tänk att behöva se tillvaron i sån skugga som det ju måste bli där bakom.

Jag har naturligtvis sett kvinnor som denna tidigare, men på något sätt har det inte kommit mig så nära som det gjorde i lördags när vi gick sida vid sida i det stora shoppingtemplet.

Det är ju knappast kvinnan själv som har valt att klä sig så där och ska vi då acceptera den ofrihet som väl ändå måste råda under det heltäckande tygstycket? Jag tycker inte det!

När jag funderat på den där kvinnan i Täby en stund så känner jag mig också tveksam till småflickorna i sjalar de täcker sitt hår med. Småflickor på låg- och mellanstadiet som inte kan slänga med huvudet och håret så där som flickor brukar göra. Att inte få slänga med håret, sätta upp i olika frisyrer. Är inte det också ett tecken på ofrihet? Det tycker jag!

Vad kan då vi göra, ja i Frankrike förbjuder man i lag kvinnor att gå klädda så, men är det rätt väg. Vi kan ju lagstifta om det mesta så varför inte lagstifta att friheten i Sverige ska gälla alla! Det här är en stor fråga och jag hoppas att vi vågar debattera den nu.
Detta mina vänner, blir om något en riktigt befriande debatt om friheten! Betydligt större frihet än att få in några enstaka kvinnor i bolagsstyrelserna, som ju egentligen är ett riktigt lyxproblem.


Några ord om SAAB också.
Nu jublas det och firas i Trollhättan. I vanliga fall är jag en mycket positiv och optimistisk person men här kan jag inte vara odelat glad. Vad kan Spyker se i SAAB som inte någon annan på så många år har sett? De tillverkar bilar i parti och minut men ingen vill köpa, åtminstone inte tillräckligt många.
Jag blir lite orolig för att de nya ägarna lever gott på SAAB i några år och sen konstaterar att de inte heller lyckades?
Affärsvärlden är egentligen inte mer komplicerad än att det gäller att tillverka något för lägre kostnad än jag kan ta ut av köparen. Det har inte SAAB lyckats med på de senaste femton åren. Vad säger att det nu plötsligt ska gå?
Nåja, fortsättning följer. Fast jag kan inte förstå att inte det tekniska kunnandet hos alla anställda får utlopp i något annat som det finns köpare till?

lördag 23 januari 2010

Kvoteringen igen

Ibland är det lätt att ta till gamla talesätt...den som är utan skuld kastar första stenen, är bara ett exempel på vad jag skulle vilja säga till Per Schlingmann idag.
Vår partiledare är man, vår partisekreterare är man, likaså vår finansminister och gruppledaren och talmannen i riksdagen.
Ibland brukar man säga, en trappa ska städas uppifrån....

fredag 22 januari 2010

Nagellack är farligt avfall och ska inte kastas med hushållssoporna!

I Danderyd är det inte mindre än ca 44 ton farligt avfall som inte sorteras ut utan som slängs med de vanliga hushållssoporna. Så kan vi inte ha det....

Vi ska i Danderyd förbättra insamlingen genom att ha en sk rullande miljöbil, helt enkelt en miljöstation på hjul.

Enligt ett schema kommer den rullande miljöstationen åka runt i kommunen och samla in batterier, lågenergilampor, lacknafta, färgrester och annat miljöfarligt avfall.
Den rullande miljöstationen kommer komplettera vår Samlare, insamlingsautomaten i Mörby centrum, där man kan lämna in uttjänt småel, batterier och annat smått elavfall.

Insamlingen börjar den 20 mars, håll ögonen öppna - detaljerad information kommer.

Skatten och pensionärerna

Nu när jag kommit igång med skrivandet kan jag inte låta bli att kommentera det som det talas om nästa hela tiden.
Pensionärerna tycker det är orättvist att vi som jobbar betalar lägre skatt...
I den här debatten måste vi komma ihåg att de enda pengar som finns att fördela, antingen det är pensionsutbetalningar eller vad det kan vara, är de som kommer av att vi är många som jobbar och därmed betalar skatt.
Ingen regering, faktiskt inte ens socialdemokraterna, har några andra pengar att fördela.
Vi som jobbar får ju också fler och fler att försörja med pension, då gäller det att vi har stora morötter som gör att vi jobbar ännu mera.

Kvotering

Hörde vår partisekreterare på radion igår säga att vi nu är för kvotering i bolagsstyrelser? Tänk, jag trodde faktiskt att vi moderater sagt nej till detta. Någon debatt eller diskussion har jag heller inte hört....sitter man i slutna rum och beslutar vad vi ska tycka....
Luktar illa...

jag är nybörjare

Nu så...är det dags även för mit att börja blogga...stavas det förresten så här?
Nåja, här kommer jag skriva tankar som dyker upp, det kan självklart vara politik men också annat som intresserar mig.