torsdag 19 mars 2015

Våld i nära relation

Igår bjöd Moderatkvinnorna in till möte för att diskutera frågan om våld i nära relation. Maria Blomqvist, som har egen erfarenhet av att bli slagen, berättade sin historia. "Jag väntade på och längtade efter att han skulle lämna mig. För om han själv gick sin väg skulle jag slippa slå mig lös från honom, från oss och från vårt gemensamma liv. Eller tänk om han rentav skulle dö en helt förbjuden tanke."
Maria är tyvärr inte ensam men Maria har haft kraften att skriva ner sin berättelse. En bok, En vacker dag lämnar jag honom, som idag används i utbildningssyfte.

Vi fick också höra en polis berätta om hur de arbetar med offren och förövarna.

En tanke som slog mig när jag satt där bland ett tjugotal kvinnor och lyssnade var. Varför är vi bara kvinnor här? Är våld i nära relation verkligen en kvinnofråga. Nej, och nej! Det är naturligtvis en mänsklig fråga, dessutom en förfärlig mänsklig tragedi för alla inblandade parter.


tisdag 10 mars 2015

Beslutat igår

Vi hade en två timmar lång debatt i fullmäktige om flyktingmottagande. Sverigedemokraten argumenterade så jag blev gråtfärdig, fy vilken människosyn. Riktigt obehagligt.

Danderydscentern argumenterade för sin uppfattning att ta emot flyktingar "under förutsättning att bostäder kan ordnas". Den som känner till Centern, Kristin Eriksson och Siv Sahlström vet att de inte brukar vilja bygga. Det innebär i själva verket att både SD och C säger nej till att Danderyd ska utöka sitt flyktingmottagande, dock med lite olika argumentation.

Personligen argumenterade jag för att vi ska utöka vårt flyktingmottagande. Bostäder måste vi sätta till alla klutar för att fixa och det måste säkert till lite mera okonventionella lösningar. Det kan handla om att använda en del av våra pensionärslägenheter, sätta upp paviljonger och självklart ska vi vädja till våra privata fastighetsägare att hjälpa till.

Vi har goda förutsättningar att integrera de människor som kommer hit, ett stort föreningsliv t ex. Jag talade också igår med kyrkoherde Staffan Hellgren för att vi ska samarbeta, han var glädjande mycket positiv till detta.

Hela debatten går att lyssna på via länken här, från kl 14 idag tisdag 10 mars.


måndag 9 mars 2015

Kommunfullmäktige ikväll

Ikväll har vi fullmäktige med en hel massa spännande ärenden på agendan, finns här.

De ärenden som kommer ifrån och är beredda av socialnämnden är ärende nr 8 "Överenskommelser om asylplatser för ensamkommande barn och mottagande och bosättning av nyanlända invandrare", Beslutsförslag och kommunstyrelsens beslut finns här.

Ärende nr 9 "Införande av lag om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, familjerådgivning och särskilt boende". Beslutsförslag och kommunstyrelsens beslut finns här.

Vad gäller Danderyds mottagande av ensamkommande barn och att erbjuda hjälp till nyanlända invandrare så tycker jag vi ska vara generösa.
Vi har bättre förutsättningar än många andra kommuner, som trots allt tar emot väldigt många människor. Det är frågan om bostäder som blir knivig att lösa, här behövs ett riktigt bra och välutvecklad samarbete mellan våra olika förvaltningar.
Det är frågan om bostäder som alla vi kommuner i stockholmsområdet brottas med, vi måste nog vara beredda till lite mera okonventionella lösningar. T ex kan det finnas pensionärsbostäder som inte är lämpade för äldre människor och där pensionärer heller inte vill bo. Jag ska skriva till alla kommunens privata fastighetsägare och vädja om hjälp. Antagligen måste vi nog också sätta upp någon form av tillfällig lösning, paviljonger eller liknande. Ingen sten får lämnas orörd.

Blev faktiskt förvånad över centerpartiets ställningstagande om mottagande av 48 nyanlända för bosättning i kommunen. Här reserverade de sig mot beslutet genom att lägga till orden "...under förutsättning att bostäder kan ordnas." Med den inställningen är det garanti att det inte kan ordnas, såklart måste vi ha en hög ambition och uttalad vilja.

fredag 6 mars 2015

Beslut och div från socialnämnden

Sedan jag tillträdde som ordförande i socialnämnden har det varit intensiva dagar. Det började med en rivstart och den första veckan hade jag beredskap. Det innebär att en politiker ständigt har jour för att kunna hjälpa socialtjänsten med de ev snabba beslut som kan krävas. Det är inte ofta det händer något så akut men ändå, det måste finas.

För att jag snabbt skulle få kännedom om den största delen i socialnämndens verksamhet, äldreomsorgen, besökte jag i januari alla Danderyds särskilda boenden. Det var intressant!

Idag fortsätter jag genom att besöka det första av våra upphandlade korttidsboenden. Nästa veckar fortsätter mina studiebesök.
Det är den verksamhet som möter den största kritiken och det handlar om avståndet till dem. Man vill självklart ha sin anhörig på bekvämt avstånd för att kunna besöka. Detta är något vi genom de planerade byggena ska råda bot på.
Konstigt nog finns det människor i vår kommun som tar strid mot bygget på Ginnungagap vid Vendevägen? Hur kan någon enda motsätta sig ett boende för våra allra äldsta och svagaste invånare. Skämmes!

I veckan hade vi socialnämnd och beslutade då, på mitt initiativ, att ge alla över 90 år som känner otrygghet i den egna bostaden plats på särskilt boende. Det har inte funnits någon fast åldersgräns tidigare, fast jag tycker faktiskt det behövs.

Vi beslutade också att permanenta tjänsten Senior Direkt. En möjlighet att enkelt komma i kontakt med äldreomsorgens handläggare. Ett telefonnummer, öppet två förmiddagar i veckan och garanterat svar via mail inom 24 timmar. I nämndens beslut ingår också att be förvaltningen i budgetprocessen för 2016 titta om det skulle gå att ha telefonnumret öppet flera timmar i veckan. Fortfarande är telefon det vanligaste bland våra äldre men det dröjer nog inte innan mailen tar över…