lördag 23 april 2011

Läst i solen

Har idag suttit i en solstol och läst boken "Rött mot blått" Socialdemokratin i Danderyd 100 år. Intressant läsning men min näsa är nu lika röd som den socialdemokratiska röda fanan.....inte bra alls

Glad PåskNär man öppnar ögonen och ser detta mår man riktigt bra. Varken orkar eller vill tänka på politik.
Har sett att jag fått kommentarer och kommer svara, fast inte idag.
Önskar alla läsare en riktigt Glad Påsk och hoppas alla har lika fint väder som jag har.

fredag 15 april 2011

Vilka proportioner.....

Den eller de som står bakom bloggen Cedergrenska parkens framtid och Facebook-gruppen Cedergrenska parken skyr inga medel. Att jag blir anklagad och uthängd får jag antagligen leva med men att ge sig på lojala tjänstemän på tekniska kontoret är så lågt man kan komma.
Vi måste väl ändå använda justa metoder när vi skapar opinion för en fråga, det kan handla om bryggor eller något annat. Under mina ca 15 år i kommunpolitiken har jag aldrig varit med om något som ens kommer i närheten av detta.
Som förtroendevald, som jag väljer att kalla mig, får man leva med att inte alla håller med mig. Att man kan tycka olika är något som är vardag för varje politiker och att kunna skilja på sak och person är självklart för alla oss.
Att respektera sina medmänniskor, antingen de är politiska motståndare eller anställda i Danderyds kommun som gör sitt jobb trodde jag var självklart. Jag har sett inlägg på både bloggen och Facebook som tyvärr visar på motsatsen.

onsdag 13 april 2011

Tekniska nämndenJust hemkommen från ett mycket intressant möte med tekniska nämnden. Vi inledde med studiebesök på Käppala, reningsverket som renar bl a danderydsbornas avloppsvatten.
Vi samlades för att först lyssna till VD Per Manhem och därefter promenerade vi ner i berget, som ligger längst ut på norra Lidingö. En fantastisk anläggning, inte luktar det särskilt illa heller.

Vid själva nämndmötet begärde Olle (S) och Bengt (FP) att få ta upp ytterligare ett ärende; bryggorna Cedergrenska parken.
När vi så kom till den punkten blev det en lång diskussion med många inlägg. Vi ajounerade mötet i några minuter för att också kunna prata i våra resp partigrupper.
Vid återsamlingen för att gå till beslut förelåg endast ett yrkande;
Bengt (FP) yrkade att tekniska nämnden skulle besluta återkalla inlämnad bygglovsansökan, yrkandet biträddes av Olle (S).
Med siffrorna 8 mot 3 beslutade sedan tekniska nämnden att inte återkalla inlämnad bygglovsansökan.

tisdag 12 april 2011

Matavfallet är en viktig resurs

Idag anordnar Kommunförbundet Stockholms Län ett seminarium om biogas; Kraftsamling för biogasens utveckling i Stockholms län
Matavfallet är en viktig resurs och antalet biogasdrivna bilar har ökat under de senaste åren men dagens produktion av biogas räcker inte till. Våra reningsverk och vårt matavfall kan bli en bra och viktig resurs för produktion av biogas.
Det ska bli intressant att lyssna och lära, hur kan vi i Danderyd bidra med vårt matavfall?

måndag 11 april 2011

Det blir förskola på TranholmenEfter dagens fullmäktigemöte möttes vi av den här fina jättestora bilden med tack från glada tranholmsbarn.
Efter debatten i frågan om bygga eller inte bygga förskola på Tranholmen blev det votering och ja till förskola vann med siffrorna 23 mot 22.
Barnen och deras föräldrar är att gratulera. Äntligen har den här frågan fått sin lösning; Danderyds kommun bygger förskola på Tranholmen!

Måndag kommunfullmäktige

Ungefär en gång per månad sammanträder kommunfullmäktige, vi har möten på Djursholms slott och allmänheten är välkommen att lyssna. Det brukar faktiskt inte vara någon allmänhet, nån enstaka gång kan det vara nån men oftast är det bara politiker.
På dagordningen ikväll står bl a;
- slutredovisning av om- o tillbyggnad av Ekebyskolan. Jag kan stolt sträcka på mig eftersom de allra flesta byggprojekt håller budget, så även detta.
- förskola på Tranholmen. Ett ärende som böljat fram och tillbaka men ikväll är beslutsförslaget från kommunstyrelsen att vi ska avsätta pengar så att vi kan sätta igång.
- svar på motion att göra Rinkebyskolan, Sätra ängar samt området ner till Rösjön till naturreservat. Ni som känner mig vet att jag här ändrat uppfattning. Ja hela det föreslagna området berörs inte men att göra Rinkebyskolan till naturreservat tycker också jag.
Fullmäktiges möten börjar kl 19 och slutar beroende på hur pratglada alla är. Regeln säger att vi ska avsluta senast kl 23, det är ju en dag imorgon också och de allra flesta av oss ska ju upp och jobba.

tisdag 5 april 2011

Bryggor

Ewa Bergman (FP) skriver i Mitt i Danderyd den 5 april om de planerade bryggorna i Cedergrenska parken.
Självklart får man tycka vad man vill och att Eva och jag tycker lite olika är inte konstigt. Vad som däremot är lite konstigt är att Eva Bergman inte håller sig till sanningen.
Att sedan tidningens rubriksättare okritiskt väljer en mening som inte stämmer överens med sanningen, var väl inte så lyckat.
Tekniska kontoret har lämnat in ansökan om bygglov till stadsbyggnadskontoret. Självklart i enlighet med gällande detaljplan!

Möte med Trafikverket

Idag träffade Danderyds kommun Trafikverket. Trafikverket är en myndighet som ansvarar bl a för våra statliga vägar. I vår kommun är Edsbergsvägen och Norrtäljevägen statliga, vilket innebär att Trafikverket bestämmer vilken hastighetsgräns som ska gälla, vilka tidsintervall vägen ska asfalteras etc etc.

För flera år sedan motionerade jag i kommunfullmäktige att hastighetsgränsen ska vara högst 70 km/h. Efter detta har kommunen också vid flera tillfällen skrivit till Trafikverket och bett dem sänka hastighetsgränsen till max 70. Trots att Trafikverket mycket väl vet vad kommunen vill i frågan så införde man sk variabla hastigheter. Vid lågtrafik står det 100 på skyltarna!
Jag har träffat Trafikverket ett antal gånger, varje gång får de höra vad danderydsborna vill och varje gång är det som att tala med en vägg. Det är svårt att ha en konstruktiv dialog med någon som inte vill lyssna.

Jag ger aldrig upp, inte förrän hastighetsgränsen på motorvägen genom Danderyd är satt till max 70 km/h! Jag har också hört av Trafikverket att bullerstörning är en variabel när de sätter hastighetsgränser. Alla vet ju, tom Trafikverket, att det bullrar högre och värre vid högre hastigheter!