måndag 23 september 2013

Hösten är absolut här

Jag själv och Sofie Enander
Precis som vanligt uppmärksammade Danderyds kommun Europeiska trafikantveckan på flera olika sätt.

Uppe med tuppen för att bjuda kollektivtrafikresenärer på en liten påse var bl a Sofie Enander, anläggningschef tekniska kontoret, och jag själv.

Mycket uppskattat, och tillbaka fick vi många glada miner i morgonrusningen.Jag testar eco-drive och Ruth Meyer instruerar

På eftermiddagen bjöds på enklare cykelservice i Mörby centrum och möjlighet att prova på sk eco-driving. Inte det lättaste kan jag lova, jag körde mot rött och blev underkänd men hade tack och lov möjlighet att testa fler gånger så jag fick faktiskt till en godkänd körning..... fast särskilt mycket eco...tror inte det?
Ludvig o Lennart Waldenström
I lördags lyssnade och samtalade glada moderater med Danderydsborna i Mörby centrum. Nästan varje lördag finns vi där för att lyssna och ta emot ris och ros.
Denna gång fokuserades på stora och små miljöfrågor. Självklart kommer bullret från motorvägen upp men också bättre placering av återvinningsstationerna, fler infartsparkeringar och så vill man ha möjlighet att samla in matavfall.
Glädjande nog så kommer matavfallsinsamling införas under nästa år. Problemet med få infartsparkeringar är nog svårare att lösa, tillgången på lämplig mark är begränsad.

onsdag 18 september 2013

Budget 2014

I våras fattade kommunstyrelsen beslut om nämndernas budgetramar. Under sommaren har sedan förvaltningen arbetat med att prioritera och upprätta ett förslag. I augusti beslutade sedan tekniska nämnden om hur vårt budgetförslag avseende både drift och investeringar för 2014 ska se ut.

Nu vandrar detta uppåt i organisationen och idag och i morgon har kommunstyrelsens arbetsutskott genomgångar med resp nämndpresidier för att skapa sig en samlad överblick. Kl 11.15 är det min tur! Det handlar inte om att agera advokat åt förvaltningen, snarare att presentera förslaget och visa på vad vi kan göra för pengarna vi i nämnden fått. Vi ska givetvis vara sparsamma och försiktiga, det är ju skattebetalarnas pengar och inte kommunens. Viktigt att komma ihåg en dag som denna!

Vårt förslag ligger inom ramen, förutom investeringarna där vi äskar betydligt mera pengar än vad kommunstyrelsen avsatt. Kajerna i Djursholm är gamla och börjar bli riktigt dåliga, på sina ställen så dåliga att det rasar stenar och området är avspärrat. 

Arbetsutskottet ska sedan, efter att ha gått igenom alla nämnder, komma med ett fullständigt budgetförslag som fullmäktige i november har att ta ställning till. Då ska också skattesatsen beslutas. 


måndag 16 september 2013

Nu äntligen är hösten här....

Förmodligen är det inte många som håller med mig men jag tycker faktiskt att det är härligt att hösten är här. Myspys inne och dags att lägga undan de ljusa sommarkläderna och plocka fram de murriga trasorna ur lådor och garderob.

Var i förra veckan i Wien på studieresa med Sörab, vårt renhållningsbolag. Har efter de här åren i styrelsen lärt mig massor om renhållning, sopor och återvinning. Trodde faktisk inte jag skulle tycka det är så kul som det är.

Kan efter att ha studerat Wien konstatera att vi ligger långt efter.... vi tror ofta att vi är världsmästare i allt men när det kommer till sopor och renhållning ligger österrikarna hästlängder före.

De återvinner hur mycket som helst. T ex leksaker samlas in och kan användas flera gånger om. Bilden visar en behållare, sådana finns på varje återvinningscentral och i Wien finns 19 centralen! Där ligger Stockholm i lä!

onsdag 11 september 2013

Går det att tillskapa ytterligare parkeringsplatser för infartsparkering?Här nedan notisen som publicerades efter mitt pressmeddelandet om att tekniska nämnden uppdrar åt tekniska kontoret att utreda möjligheten att använda parkeringen vid sporthallen som infartsparkering för Danderydsbor.


Ekosystemtjänster

Det är väl ingen som vet vad ekosystemtjänster är? Men det vet jag. Jag hade en mycket intressant och lärorik måndag i Angarn-, Bogesunds- och Rösjökilarnas samverkansorgan. Vi fick av forskare och andra lära oss allt som bl a ekosystemtjänster.

Nå, vad är det då?
Det är något som vi tar för självklart och som naturen hjälper oss människor med varje dag, hela tiden. Exempel på sådana tjänster är; naturen ger oss mat, energi, material. Naturen reglerar klimat, renar luft och vatten, sprider frön, dämpar buller. Naturen ger oss också kultur som; hälsa, fritidsupplevelser, undervisning och kunskap, intellektuell och andlig inspiration.

Allt detta helt gratis, men självklart måste vi människor också hjälpa till lite.
Erik Andersson, Täby och jag själv fikar vid Fysingen
Vi människor genom att odla och sköta om våra trädgårdar är oerhört viktiga för den biologiska mångfalden, viktigare än vad stat och kommun är genom naturreservat och andra "allmänna" naturområden. Detta genom att det är så mycket mer mark som är trädgårdar av olika slag. Att därför kalla villaträdgårdar för bebyggelse är inte rätt, de borde egentligen kallas grönstruktur!

Efter att hela förmiddagen suttit inne och lyssnat på föreläsningar åkte vi ut på en bussrundtur och fick då på ort och ställe bl a studera och lära oss vikten och värdet av pollinerande insekter, hur viktiga t ex bin och humlor är för den biologiska mångfalden.

Vi fick se en sociodukt i Vallentuna, hur vägar kan anpassas för både vilt och människor.

Dagen avslutades vid sjön Fysingen i Upplands Väsby där vi ute i den härliga höstsolen, förutom att lära oss om tillgänglighetsanpassning i naturmiljöer, fick kaffe och äppelpaj i solen.


måndag 2 september 2013

Ny vecka

Måndag morgon, september och det regnar. Nu är hösten här och jag gillar det. Gillar den höga klara luften, gillar de mörka kvällarna och jag gillar faktiskt också att det regnar.
Att sitta i sammanträdesrum med dålig ventilation och en stekande sol är inte skönt, bättre då att höra regndropparna slå mot fönsterrutan.

Ikväll kommunstyrelsesammanträde. Här finns dagordning.

Tisdag morgon har vi investeringsseminarium. Det gäller att samla ihop alla nämnders äskanden för att se vad som kan realiseras under 2014.
Tekniska nämnden har lagt ett betydligt högre belopp än vad som fanns i kommunstyrelsens ram. Detta för att kajerna i Djursholm är i skriande behov av upprustning. Kajerna byggdes samtidigt med Djursholm, dvs i början av 1900-talet och är alltså mer än 100 år gamla. Det är verkligen dags att reparera och det blir i de allra flesta fall helt och hållet nybygge.
Samtidigt som de byggs om studeras också huruvida det finns behov av att bygga översvämningsskydd. Vi kan förvänta oss högre vattenflöden och ska förbereda oss så vi slipper översvämningar.

Tisdag kväll ska vår ordförandegrupp tillsammans med föreningsstyrelsen ta itu med och sätta igång arbetet med vårt kommunala handlingsprogram.
Här finns handlingsprogrammet för innevarande mandatperiod.

söndag 1 september 2013

Veckan som gått


Utbildning i sammanträdesteknik och protokollskrivning
Började veckan på måndagen med en heldags utbildning, nämndarbete. Kändes faktiskt rätt onödigt. Missade ett pass vattengympa, det hade varit bättre för mig.

Har genom åren gått på ett flertal utbildningar i partiets regi med Hans-Erik Malmros som utbildare. Det räcker gott och väl!

Hans-Erik är både rolig och pedagogisk, han har lärt mig otroligt mycket! för att inte säga allt jag kan i ämnet.


På onsdagen hade teknisk nämnd. Via länken finns samtliga handlingar som kallelse inklusive samtliga underliggande handlingar/bilagor.
Vi fattade beslut om budget för 2014, varken (FP) eller (S) deltog i beslutet utan de kommer lägga sina egna budgetförslag i fullmäktige i november. Så brukar det gå till, inget konstigt alls. Jag tycker förstås att vi lägger ett bra budgetförslag, inom kommunstyrelsens beslutade ram och med höga ambitioner!

Infartsparkering - varje ny parkeringsplats ett välkommet tillskott
Förutom ärenden på kallelsen beslutade nämnden att, på mitt initiativ, ge ett uppdrag till förvaltningen att utreda möjligheten att tillskapa ytterligare parkeringsplatser för infartsparkering. Se pressmeddelande på kommunens hemsida.

En vacker silverskål förärades kommundirektör Johan Haesert vid hans avtackning i fredags eftermiddag.

Det har verkligen varit roligt att arbeta tillsammans med Johan.
Han är både klok och fylld av humor. Två riktigt goda egenskaper som gör att sammanträdena blir både givande och roliga.

Tack Johan och lycka till i ditt nya liv!


Efter en mycket intensiv arbetsvecka kändes det skönt att få lägga sig i soffan tillsammans med en god bok, Per Schlingmanns Stå aldrig still!

Så långt jag hann var den riktigt bra, ser fram emot att få lite tid igen så jag hinner läsa mera.


Lördagkvällen var det kräftskiva med goda vänner i deras fantastiska lusthus med utsikt över både Lindalssundet och Saxarfjärden. Det mörknar tidigt nu men stearinljusen skapade god stämning inomhus och stjärnor och måne ledde oss hem i natten.