torsdag 25 november 2010

Nomineringarna

Nu är vi klara med nomineringarna till nämnder och styrelser.

Se det fullständiga förslaget via länken här till höger!

Jag har nominerats till ordförande i tekniska nämnden för ytterligare en period, stolt och jätteglad.
Övriga ledamöter i nämnden; Christian Hoas, Eva Regårdh och Jan Lindqvist och ersättare Pelle Brandt, Carl Bonde, Åke Alm och Anna Edman.

Formellt sker valen i kommunfullmäktige den 16 december, de nya nämnderna tillträder den 1 januari 2011.

Moderata fullmäktigegruppen

...har möte ikväll. Först ska vi förrätta alla val, det är ett stort antal poster i nämnder och styrelser som ska fördelas. Valberedningen har arbetat och så gott det gått och fått ihop en bra samling kloka moderater. Den här gången har vi betydligt färre poster än vi haft tidigare, med 4 färre mandat i fullmäktige blir det också färre i nämnderna. I t ex tekniska nämnden hade vi 6 ledamöter och 6 ersättare, nu blir det 4 ledamöter och 4 ersättare.
Hela sammanställningen med nomineringar är inte officiell ännu men jag återkommer.

Efter att detta är gjort har vi vanligt gruppmöte för att behandla alla ärenden inför kommunstyrelsen på måndag den 29 och sen fullmäktige den 16 december.
På listan är inte så många spännande punkter, några revideringar av reglementen blir det dock. Partiförhandlingarna har ju gjort att det blir förändringar i nämndorganisationen från nästa år.

onsdag 24 november 2010

Vinterväder

oj, oj, oj vilken vinter vi fått...och så snabbt den kom. Jag gillar alla årstider och framför allt att vi lever i ett land med olika årstider. Tänk bara idag vad ljust det är med den fina vita snön. Hemma är det bara att tända adventsstjärnan och ljusen.

Har julpyntat lite både hemma och på moderatkansliet, nu trivs jag.

Igår fortsatte fullmäktigedebatten med nämndernas budgetbehandling. Vi fastställde också skattesatsen för nästa år, 17:20, samma som vi har nu.

Här i Danderyd skiljer de olika partierna inte sig så mycket åt. Det är bara på marginalen som det märks skillnad på de olika partiernas budgetförslag. Ett undantag är dock miljöpartiet, som vad jag kan se har lagt ett ganska flummigt förslag med icke konkreta besparingar, ja, ja. Behöver man inte ta ansvar så går det ju att göra så, fast egentligen borde väl alla partier ha budgetförslag som skulle gå att genomföra i praktiken.....

tisdag 23 november 2010

Fullmäktige

Som traditionen bjuder inleds vår budgetbehandling med att fullmäktige har allmänpolitisk debatt. En rolig tillställning att både lyssna till och delta i, ledamöterna ges ju en möjlighet att tala om vad man vill. Själv talade jag om vad tekniska nämnden gör avseende vår miljö. Det händer faktiskt en hel del, även om dessvärre somligt sker i det tysta. Ett bra tillfälle att få sprida det goda budskapet är då i fullmäktige, vilket jag gjorde igår kväll.

En lång stund ägnades åt de partiförhandlingar som skedde innan vi moderater, Danderydscentern och Kristdemokraterna skrev under partiöverenskommelsen som nu ligger till grund för vårt gemensamma arbete.

Jag blev faktiskt förvånad över att Folkpartiet förhandlade med andra partier med endast ett mål i sikte - att välta oss Moderater? Någon särskild politik eller ens inriktning till politiska mål och visioner fanns uppenbarligen inte från Folkpartiet? Men på de folkpartistiska valaffischerna fanns också budskapet så jag borde väl inte blivit förvånad......men för mig är ändå politik att vilja något....

Idag fortsätter fullmäktigemötet med budgetbehandling. Alla nämnders budgetförslag ska gås igenom och förhoppningsvis också klubbas.

torsdag 18 november 2010

Medborgardialog

just det, Medborgardialog. Så var namnet på det heldagsseminarium jag var på idag och som arrangerades av Sveriges Kommuner och Landsting. Vid möten av det här slaget är det mitt eget möte med andra kommun- och landstingspolitiker från olika håll i landet och med olika politisk färg som ger nästan lika mycket som seminariet i sig.
Det var en lärorik och intressant dag för självklart vill varje politiker ha dialog med medborgarna. Vi politiker har ju fått förtroendet att förvalta invånarnas surt förvärvade pengar, inte alla förstås, men en stor del av inkomsten går i skatt till kommunen. Det är ett förtroende som jag är ödmjuk inför.

Det gäller att hitta bra former så att alla ges möjlighet att komma till tals. Många är organiserade i föreningar och andra intressegrupperingar. Utmaningen blir att hitta resten. Jag ska läsa det skriftliga materialet vi fick med oss hem sen är det dags att fundera över hur vi ska kunna hitta våra former för medborgardialog. Jag tror att varje kommun är så unik att varje också måste hitta sin form för ett bra sätt att involvera invånarna i de politiska besluten. Valen var fjärde år räcker ju inte!

I frågor om stadsbyggnad finns det en lag, "Plan- och bygglagen" som reglerar hur och när det ska bjudas in till samråd och dialog. Det är också många andra frågor och beslut som vi skulle behöva diskutera och vrida och vända på för att vi politiker sen ska kunna fatta det riktiga besluten. Om det sen ska ske i form av traditionella möten, internet eller vilken form det ska ha blir en fråga att grubbla över. Finns det någon läsare som har tankar eller idéer, hör gärna av dig.

onsdag 17 november 2010

Käppala

Tekniska nämnden var på studiebesök på Käppala idag, mycket intressant. Måste jag absolut göra om. Jag var beredd på lukt, riktigt dålig luft till och med, men icke sa Nicke. Rent, snyggt, otroligt stort i ett bergrum på Lidingö och ingen dålig lukt alls.
Intressant och lärorikt, förstår varför man inte ska slänga kläder, bomullspinnar och slattar med lösningsmedel i toan. Här finns mycket att lära för var och en av oss över halva miljonen människor som får vårt avloppsvatten renat i Käppala.

Hade tekniska nämnd också. Rekordsnabbt möte, klara efter 40 minuter och då hade vi ändå en pratstund om Cedergrenska parken.

Imorgon ska jag på seminarium "Medborgardialog". Ser riktigt intressant ut i programmet, återkommer här med rapport om vad jag lärt och erfarit.

Vad händer i Cedergrenska parken...

ja just det...det kan man undra om man tar en titt i min mailbox som fullständigt svämmar över med mail om asfaltering, nedsågning av fruktträd, skövling av skogen, utbyggnad av parkeringsplats.....osv osv. Faktum är att det faktiskt inte händer nånting alls.

Det som har hänt är att detaljplanen över Cedergrenska parken vunnit laga kraft. Planen säger att det i vattenområdet som gränsar till Stocksunds Båtklubb finns möjlighet att lägga ut mindre bryggor. Just nu tittar tekniska kontoret tillsammans med båtklubben hur det skulle kunna vara möjligt att få till ytterligare ett antal båtplatser i området.

Hur det i detalj ska se ut och om det överhuvudtaget är möjligt vet vi således inte idag. Tanken är dock att ge möjlighet till ett antal familjer att ha sin båt i närheten, dvs i Stocksund. Idag står över hundra båtägare i kö, bara till Stocksunds Båtklubb.

När projektledaren på tekniska kontoret ritat färdigt och skisserna är presenterade för båtklubben tänker jag kalla till ett informationsmöte där dels båtklubben redogör för situationen och dels tekniska kontoret berättar hur man tänkt sig det hela.

Cedergrenska parken är klassar som kulturpark, så skall den också förbli. Alla de unika träden, fruktträdgården, grusgångarna, ja egentligen alltihopa ska förbli som det varit. Parken ska vi vårda och vara rädda om, det tycker båtägarna också. Förresten är de också stocksundsbor, de allra flesta.

måndag 15 november 2010

Nytt kommunalråd

Vi får nytt kommunalråd tidigare än vi kunde tro. Gunnar Oom tar några kliv uppåt och har redan utsetts till statssekreterare hos handelsminister Ewa Björling.

På måndagens fullmäktige blir de fyllnadsval...Olle Reichenberg får axla rollen som ordförande i kommunstyrelsen redan nu.

Jag ser verkligen fram emot att få arbeta med Olle, vi känner varandra bra och har en trevlig och god ton oss emellan. Olle är en samarbetsman av stora mått, det hjälper till när man ska leda en, kanske lite, oväntad koalition!

Måndag i stort och i smått

Varje vecka bjuder på spännande nyheter i stort och i smått. Under helgen fick vi då veta lite mera om vad som händer hos socialdemokraterna.
Mona har, enligt mig, låtit sig styras vilket inte en duktig ledare ska göra.
För det första så måste hon göra sig av med LO och deras inflytande över politiken. Dessutom borde hon stått fast vid att inte låta vänstern ingå i de röd/gröna samarbetet. Jag tror faktiskt att om hon lyssnat på detta så hade hon kunnat sitta kvar, hade hon ändå tvingats gå, skulle det skett med flaggan i topp och inte som nu, borttvingad med svansen mellan benen.
Nåja, vi har nog alla våra problem, politik är ett område där människor med många högljudda åsikter samlas....
Turbulensen kring socialdemokraterna har ändå haft något gott med sig...kungahuset har sluppit medias fokus. Måste vara skönt för framför allt drottningen, och resten av familjen, man kan bara tänka sig själv.......

På onsdag morgon är det planberedning, eftermiddagen studiebesök på Käppalaverket och kvällen avslutas med nämndsammanträde. Tekniska nämnden har att besluta om delegationsordningar för de nya nämnderna; tekniska och fastighetsnämnden.

tisdag 9 november 2010

Första fullmäktige

Igår hade det nyvalda fullmäktige det första sammanträdet för mandatperioden. Vi valde nytt presidium och vår ordförande heter nu Björn Hamilton, som skötte uppdraget med den äran.

I övrigt beslutade vi att börja om när det handlar om Mörby centrums utveckling och tillbyggnad. En jättestor fråga i Danderyd ska ha en bred majoritet, nu får vi chansen att tillsammans göra något bra istället. Det känns faktiskt bra, även om jag själv inte haft några problem med ett högt hur, bor ju själv i ett 12-vånings...det är ju också rätt högt!
Hela fullmäktige var eniga om att stödja centerns yrkande från kommunstyrelsen. (fp) begärde faktiskt votering och den slutade 45-0!?

Jag omvaldes som ledamot i Käppalaförbundets och Norrvattens förbundsfullmäktige. Bra och effektivt när kommuner samarbetar.

Mötet var klart några minuter över 21, tidigare höll vi som regel på till kl 23. Nästa gång fullmäktige sammanträder är den 22 och 23 november då budget för 2011 behandlas. Då är det avsatt två dagar, vi ska ha allmänpolitisk debatt och budgetbehandlingen brukar ta sin lilla rundliga tid.

måndag 8 november 2010

Nya fullmäktige

Ikväll sammanträder nya fullmäktige. Vi har 19 platser den här perioden, vi hade 23. Tappade alltså 4 mandat.
Så här vid första sammanträdet i mandatperioden är det en del val som ska göras. Vi ska välja fullmäktiges presidium, välja ledamöter och ersättare till en del kommunalförbund vi ingår i, och också besluta om nämndorganisation, arvoden och partistöd. Fullmäktigemötet öppnas av ålderspresidenten Lennart Waldenström. Av tradition får det största partiet ordförandeposten och vårt förslag är Björn Hamilton.
Vi har också att fatta beslut om en del "vanliga" fullmäktigeärenden på dagens agenda. T ex "Omprövning av genomförandeavtal mm rörande Mörby centrum", "Avsiktsförklaring mellan SL och Danderyds kommun gällande kapacitetsförstärkning av Roslagsbanan" och "Svar på motion om minneslund för kommunens husdjur". Stort och smått, precis som det brukar vara.
Våra fullmäktigesammanträdes hålls på Djursholms slott, förutom när vi behandlar budget den 22 och 23 november då vi håller till i Danderyds församlingsgård.
Mötet börjar kl 19 och avslutas senast kl 23, men hoppas det inte blir så sent idag.

onsdag 3 november 2010

Nu blir det helgledigt

Mycket trevligt möte idag på Slottet med Moderata Seniorer. Jag har ännu inte riktigt åldern inne, fick vara med ändå. Berättade om koalitionsförhandlingar och resultatet. Först en inspirerande liten föreläsning om tidiga moderatkvinnor. Riktigt tidiga, början på 1900-talet.
Tänk vilka föregångare vi har, moderaterna också mera föregångare än socialdemokraterna. De ska ju oftast ta åt sig äran för mycket (eller allt), men absolut inte tidig kvinnorepresentation, där vinner vi med hästlängder.

Imorgon ska jag göra lite helg, behöver avkoppling. Det behöver nog alla, jobba hårt sen vila, den modellen passar mig utmärkt. När jag jobbar, jobbar jag intensivt och när jag vilar så vilar jag riktigt ordentligt. Kan faktiskt läsa en bok från pärm till pärm utan att få det minsta lilla dåliga samvetet.

På söndag ska valberedningen träffas igen, det är ett jättepussel som ska läggas. Börjar som vanligt med kantbitarna, sen de som är lite olika i både färg och form och de svåra bitarna som ser helt lika ut sparas till sist. Precis som ett vanligt julpussel där ju den blå himlen läggs allra sist och också är svårast.

Till moderata seniorer

I eftermiddag ska jag till Moderata seniorers möte på Slottet och berätta om vår koalition. Lite om arbetet bakom, innan det slutliga dokumentet om samarbete, skrevs under i söndags.
Många är förvånade över partnern. Jag är dock själv övertygad om att det kommer bli bra. Har inte heller fått en enda negativ kommentar, utan tvärtom alla är glada och säger som jag; vi står nära varandra politiskt.

Fick idag också veta att nämnden den 17 november måste hållas. Hade egentligen tänkt ställa in den eftersom vi inte hade så många ärenden att behandla. Vi måste ta ställning till förslagen till reglementen för de två nämnderna som skapas när tekniska nämnden delas. Vi ska ju bilda en fastighetsnämnd. Men, men det blir kanske bara ett enda ärende, men ett ärende som kostar mycket pengar. Vi är 11 ledamöter och 11 ersättare och varje som kommer får 700 kr i arvode, därtill kommer arbetsgivaravgift.

Demokrati kostar, men måste också få kosta. Ibland kan det dock kännas lite onödigt?

tisdag 2 november 2010

Aktuell information

Nu har jag lagt dels pressmeddelandet och dels samarbetsavtalet mellan våra tre partier här på min blog. Går att läsa via länken på höger sida.

Moderaterna, Danderydscentern och Kristdemokraterna leder Danderyd den kommande mandatperioden

Ja det är sant! Vi moderater ska regera tillsammans med centern!
Egentligen är våra grundläggande värderingar helt lika, men för ett oppositionsparti gäller det ju att profilera sig och det är just vad centern gjort.
Nu handlar det om samarbete och det är väl egentligen vad politik alltid borde handla om, vi har ju fått ett förtroende att förvalta danderydsbornas pengar, och inte det minsta, att utveckla Danderyd till en ännu bättre kommun. Det är jag helt övertygad om att den här koalitionen kommer göra på ett mycket bra sätt.

måndag 1 november 2010

Danderyds regering

Efter vårt valnederlag har vi sökt efter en partner som vi skulle kunna samarbeta med för Danderyds bästa. Väljarna har visat att de vill ha samarbete och inte konfrontation. Förmodligen är det Alliansen i regeringen som man inspireras av - kan man genom samarbete styra Sverige ska det väl inte vara några problem i lilla Danderyd!

Självklart vill vi ha en en borgerlig partner, och nu har vi och (c) funnit varandra. Vi är väl fortfarande i en lycklig förlovningstid och inom kort blir det giftermål. Somliga tror inte det här kommer hålla men personligen ser jag inga problem. Vi ligger väldigt nära varandra politiskt och det är bara ytterst på marginalen som centern reserverat sig mot våra förslag.

När man läser vad Gunnar Andrén skriver på (fp):s hemsida låter det som om han satt med vid förhandlingsbordet? Men allt han skriver är bara gissningar och vilda fantasier.
Förmodligen i besvikelse att få inta oppositionsrollen ytterligare en period.