onsdag 29 januari 2014

Möte med trafiknämnden/-förvaltningen

Nu har vi pratat kollektivtrafik i ett par timmar. Ett i många stycken givande möte. Bra att under ordnade former få komma med synpunkter och önskemål på hur kollektivtrafiken och allt som är runt omkring ska fungera. Sedan är det trafiknämnden/trafikförvaltningen/entreprenören Arrivas sak att organisera så att danderydsborna är nöjda och har en kollektivtrafik värd namnet.

T ex undrade jag hur det går med utredningen av våra sk ringlinjer. För flera år sedan var frågan uppe och det konstaterades då och samma idag att ringlinjer är ingen bra idé. Förutom att det blir en väldigt lång slinga att åka buss blir det också stor risk för förseningar, ju längre linje ju större risk.
Svaret var att "nej, det är inte bra med ringlinjer" och "vi tittar på det", nu hoppas jag att man inte ska titta så länge till.

Vi vet att många gärna åker buss men då måste vi kunna lita på att den kommer när den ska, det är liksom själva förutsättningen för att få fler resenärer. Många väljer ändå bilen men med en riktigt bra och pålitlig kollektivtrafik tror jag betydligt fler skulle välja bussen.

Målet är att vi ska ha regelbundna träffar liknande dagens, nu har det inte varit så på ett tag men jag ser framåt och är hoppfull. Tar gärna emot synpunkter på kollektivtrafiken, både ris och ros!


tisdag 28 januari 2014

Nu är min paus slut

Under november och december månad drabbades min familj av stora sorger. Det mesta blev tråkigt och jobbigt och politiken och allt annat sattes på undantag.
Sorgen är inte över men nu måste jag ta mig i kragen och börja tänka, annars blir man nog tokig?

Olovlig trädfällning
Igår hade vi ordförandegruppmöte. Ett bra organ för oss att byta erfarenheter och aktuella frågeställningar. Från tekniska nämndens horisont kunde jag berätta att vi har problem med olovlig trädfällning. Helt enkelt människor som är så fräcka att de tar med sig sågen och fäller träd på kommunens mark.
Så gör man inte!
Vi har rutiner och polisanmäler alltid men det är dessvärre inte alltid polisen är lika mycket på hugget som vi?

Imorgon har vi ett möte där kommunen ges tillfälle att träffa och diskutera med Trafiknämnden/-förvaltningen från Stockholms läns landsting.
Bara vi här i kommunen vet vilka behov och önskemål danderydsborna har. Vi ska självklart ha kollektivtrafik som är så bra och tillgänglig att den attraherar många.
På agendan finns från kommunens sida bl a busshållplatser E18, närtrafiklinjen, trafikering Danderyds kyrka och SLs arbete mot klotter och skadegörelse.
Rapporterar här hur mötet gick.

Den här veckan är annars ganska stillsam. Hade en resa inplanerad som jag fick ställa in så kalendern är rätt tom. Skönt!

Vi hörs snart igen!