måndag 15 april 2013

Visste du det här?

Man talar vitt och brett om företag och företagare. Vad man inte talar om är vad det är för företag och hur stora våra företag är. Det är faktiskt så att vi har nästan bara små och medelstora företag.

Visste du att 75 % av alla Sveriges företag är enmansföretag!

Visst du att bara 0,1 % av alla företag har mer än 250 anställda!

Det här innebär att när stat, kommun och andra myndigheter upphandlar varor och tjänster är de allra flesta av våra företag diskvalificerade. Ett litet företag har små eller inga möjligheter att vara med och bjuda på de många offentliga upphandlingar som varje dag görs runt om i landet. Det beror på flera olika orsaker men en faktor är att många kommuner ställer sk skall-krav som de allra flesta företag inte kan leva upp till. Krav som är helt ovidkommande för affären och som egentligen inte behövs men som av någon anledning ändå ställs.
De små företagen har heller inte den organisation som i många fall behövs bara för att tyda upphandlingsunderlaget, än mindre har de kunskap och erfarenhet av att skriva ihop en offert till en myndighet. Det betyder inte att de inte skulle kunna leverera, det betyder bara att den upphandlande myndigheten ställt för höga krav!

Allt detta innebär att en stor del av den statliga och kommunala upphandlingen, affärer på många miljarder kronor årligen, lämnas över till ett fåtal stora, ofta multinationella, företag.

Ny lättakut vid Danderyds sjukhus

Carina och Isabella Jernbeck

I morse kampanjade Isabella Jernbeck och jag för att visa upp och informera om att en ny lättakut öppnar vid Danderyds sjukhus idag den 15 april.
En första medicinsk bedömning i samband med ankomsten till akutmottagningen gör att patienten blir snabbare omhändertagen, antingen på lättakuten eller på den vanliga akutmottagningen.
Målet är att patienter snabbt ska få vård. Förebilden är lättakuten vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge som gett mycket goda resultat.
- Det här är ett bra sätt för att patienterna ska få vård så snabbt som möjligt, och effektivt för oss på akuten som nu kan fokusera på de svårast sjuka patienterna, säger Dan Lindblom, chefläkare, Danderyds sjukhus.
Lättakuten kommer att vara öppen klockan 8-22 alla dagar och bemannas av allmänläkare, med stöd av specialister under jourtid. Verksamheten räknar med att ta emot omkring 15 000 patienter varje år.

fredag 12 april 2013

Pendlarparkering

Många hör av sig till mig och efterlyser fler platser för infartsparkering vid tunnelbanan eller Roslagsbanan. Hortusparkeringen brukar vara fylld redan före kl 08. Sitter man i bilen och kommer till en knökfylld parkering finns väl bara två alternativ. Antingen parkerar man på någon gata i närheten eller så tar man bilen hela vägen in till stan.

Nu blir det varmare, ljusare och sanden sopas upp. Hoppas detta kan få fler att cykla till kollektivtrafiken!

Jag har också fått frågan om inte kommunen kan bygga ett parkeringsgarage vid Hortus för att kunna få fler platser.
Marken är förmodligen Danderyds, och kanske regionens, mest värdefulla. I de utredningar som pågår om kollektivtrafik i nordost-kommunerna och om regionens utveckling i övrigt finns området med och benämns Knutpunkt Danderyd. Här finns tunnelbana, Roslagsbana och stor bussterminal tillsammans med Danderyds sjukhus. Det är inte ekonomiskt försvarbart att bygga ett parkeringsdäck som skulle blockera den möjliga utvecklingen av hela området.


Full rulle

Att ta en veckas påsklov straffar sig. Fy vilken vecka det här varit, och den är inte slut än..... Tiden har varit knapp även för mig att sitta vid datorn och skriva här på bloggen. Förhoppningsvis lugnar det ner sig lite nu. Den som väntar på nåt gott...........

Många kvällar ägnas åt politik, så även den här veckan...

Upp och nervända världen i Danderyd.
Måndagen började med kommunfullmäktige, inte så många ärenden men vi hade att besluta om reviderad budget samt ombudgeteringar. Blev lite debatt eftersom vi och oppositionen inte var helt överens. Konstigt men här i Danderyd är det (FP) som opponerar och som vill använda skattebetalarnas pengar ganska frikostigt. Det som vanligtvis kännetecknas av de röda?

I tisdags var det kommunstyrelse. Mötet inleddes med en genomgång av direktören för Danderyds Sjukhus AB som berättade om deras planer för om- och tillbyggnad. När Nya Karolinska i Solna står färdigt blir det färre patientplatser och eftersom den här regionen växer behövs fler, många fler, platser på våra sjukhus. Akutmottagningen på Danderyds sjukhus kommer byggas om och dessutom kommer flera avdelningar beröras i och med flyttningar och omdisponeringar av de befintliga lokalerna.

Onsdagen var en dag fylld av politik! Började direkt på morgonen med planberedning.
Direkt därefter styrgruppsmöte om Mörby C. Även om inget syns utåt så pågår arbetet för fullt med planering, diskussioner och förhandlingar. Vårt Nya Mörby centrum kommer inte stå klart imorgon men den som väntar på nåt gott.........

Nya Danderyd - på rätt väg av egen kraft
Som avslutning på onsdagen hade vi teknisk nämnd där vi fortsätter arbetet och direktiven till förvaltningen med arbetet att få fler att välja cykeln. Vi tar fram en cykelplan och fortsätter utbyggnaden av gång- och cykelvägar.

När blir rondellen i korsningen Vendevägen/Mörbyleden färdig?
Slutbesiktning sker i mitten av maj. Vintern har inte tillåtit vägarbeten såsom planerat, alltför kallt och alldeles för mycket snö har gjort att det dragit ut på tiden. Den som väntar på nåt gott............

Hela torsdagen var det den årligen återkommande företagsmässan i Mörby centrum. Många utställare visade upp sig och det roligaste var de många eleverna från flera av kommunens skolor som arbetat med Ung Företagsamhet och gavs tillfälle att visa vad de jobbat och jobbar med.
Från tekniska kontoret deltog energi- och klimatstrateg Ruth Meyer. Genom stöd från Energimyndigheten erbjuds opartisk energi och klimatrådgivning - kostnadsfritt! Vill du ha hjälp och tips på hur du kan minska din energiförbrukning så kontakta Ruth på tekniska kontoret. Hon har en hel massa tips att bjuda på.