måndag 11 april 2016

Hur hjälper vi våra sk hemmasittare?

Hade en riktigt härlig helg på landet. Inte så varmt men de små färglada klickarna syns bland de bruna gamla löven, såg både tussilago och blå- och vitsippor. Fick sköna långpromenader både lördag och söndag. Mycket välbehövligt efter en intensiv period. En titt i almanackan visar att det verkar bli lite mera stillsamt denna vecka, puh!

Hade en hel del möten förra veckan, bl a socialnämnd i torsdags. Dessa ärenden hade vi uppe.

Dessutom lade vi till ärende enl nedan:
Uppdrag - hemmasittare
Ärendet 
I Danderyd finns precis som på andra håll elever som inte går till skolan. Att de slutade kan ha olika orsaker, det gemensamma är att de sitter hemma och de kallas hemmasittare. Problemet kan nog inte lösas endast av föräldrarna. Vilken roll har föräldrarna, skolan, socialtjänsten och BUP och vilket ansvar har respektive instans?

Vi är övertygade om att för att hjälpa dessa elever och föräldrar behövs bra samverkan. Men vilka ska samverka och vem har huvudansvaret? Nämnden vill få redovisat ansvarsförhållandet kring hemmasittarna och också socialtjänstens specifika ansvar. I steg två behöver inventeras problemet i Danderyd och hur vi organiserar arbetet för att hjälpa dagens hemmasittare men också förhindrar att de blir fler.

Socialnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att utreda ansvarsförhållandet kring hemmasittarna och socialtjänstens specifika ansvar och redovisa detta vid nämndens möte i juni
_____________________________
Carina Erlandssson
Ordförande i socialnämnden