fredag 23 oktober 2015

Socialnämndens kvalitetspris

Idag har jag haft det stora nöjet att dela ut socialnämndens kvalitetspris inom äldreomsorgen. Socialnämnden vill genom detta pris lyfta fram och uppmärksamma goda exempel inom äldreomsorgen genom att årligen dela ut detta.
Priset är ett sätt att stimulera och uppmuntra verksamheter som med nytänkande, engagemang och professionalism har utmärkt sig och spridit erfarenheter inom ett eller flera områden.

Första pris, 60 000 kr och en mycket vacker liten skulptur gick mycket välförtjänt till Storkalmars gruppboende och andra pris tilldelas Hemtjänst Anne Stalin AB som får 40 000 kr.
"Omsorg", av Heikki Haapanen
Verket symboliserar vikten av att välfärdssamhället håller sina
 skyddande vingar över dem som är mest utsatta och ömtåliga.


Första pris - tilldelas för ett strukturerat och evidensbaserat arbetssätt som genom användandet av nationellt kvalitetsregister syftar till att ge en personcentrerad vård och omsorg och att minska och förebygga beteendemässiga och psykiska symptom hos personer med demenssjukdom.

Andra pris - tilldelas för ett medvetet arbete med kontinuitet som innebär att den enskilda inte möter fler personal än nödvändigt.
Genom ett planerat och påbörjat arbete med att bilda demensteam visar verksamheten dessutom en strävan att utveckla arbetssätt för att möta behov hos kommunens invånare idag och i framtiden.


torsdag 22 oktober 2015

Aktuella siffror

Det florerar ständigt rykten om att Danderyd inte tar sitt ansvar och att vi borde skämmas som inte tar emot flyktingar "när vi har så goda förutsättningar och är en så välmående kommun…". I våras tecknade vi en överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande av 48 flyktingar under 2015.

Aktuella siffror om vårt mottagande under 2015 fram till idag säger att vi tagit emot och löst boende för 26 flyktingar. I jämförelse med våra grannkommuner i länet behöver vi alls inte skämmas. Vi arbetar också hårt på att lösa bostadsfrågan så att vi kommer upp i mottagande 2015 motsvarande det vi kommit överens om.

Flyktingar i Danderyd

 Läget är väldigt svårt nu och det finns ingen lättnad i sikte. I dagens prognos från Migrationsverket ser det ut som läget kommer bli än svårare framöver.
Socialnämnden fick igår en rapport från de avdelningar som närmast arbetar med flyktingarna hos oss, det är dels vuxna med permanent uppehållstillstånd och dels ensamkommande barn. Personalen på socialkontoret går på knäna då alla Sveriges kommuner skriker efter och slåss om de socionomer som finns och behövs.

När vi får ta emot emot ett barn finns ingen tid för planering utan det handlar om ca 2 dagars varsel så står det en ung person på en perrong och väntar på att bli upphämtad. Då ska placering i antingen familjehem eller gruppboende vara klart och ordnat. I familjehem blir det i första hand ett jourhem där den unge får stanna under den tid det tar att hitta en bra match, vilket i dagens läge tar några månader.

Glädjande nog har ett antal danderydsfamiljer visat intresse att bli jour- eller familjehem men det måste givetvis utredas och den processen behöver göras av utbildade socionomer och tar ca 2-3 månader. Idag har vi ingen familj som tar emot i Danderyd men förhoppningsvis har vi några i början av 2016. Finns det flera familjer kan man också hjälpas åt och stötta varandra, därför vore det riktigt bra om vi fick några vänliga själar som kan ställa upp.

Socialnämnden har fattat beslut om ett uppdrag att försöka få fram bostäder, dels åt familjer eller ensamstående med uppehållstillstånd och dels till ensamkommande ungdomar. Här finns beslutet.

Ikväll har fastighetsnämnden ett ärende uppe som är en fortsättning på socialnämndens beslut, här finns tjänsteutlåtande.

Vid Enebyängen är det tänkt uppföras ett antal mindre modulbostäder där flyktingfamiljer eller ensamstående vuxna kan bo.
De ensamkommande ungdomarna behöver någon form av gruppboende och där letar kommunen efter någon lämplig lokal att hyra. Verksamheten behöver drivas av någon och där finns Vårljus AB som ägs gemensamt av ett antal kommuner. Men även om vi hade lokalen idag tar det naturligtvis lite tid att rekrytera personal etc etc.

Många frågar också mig om fd Pärlans förskola. Där tittar man nu på om den skulle vara möjlig att använda som nödlösning, dvs där skulle ett antal personer kunna bo under tiden de väntar på att registreras som asylsökande.

Det här var lite snabbinfo. Vill du veta mera så skriv i kommentarsfältet, mejla eller ring mig så svarar jag mera utförligt på frågor.
Hälsningaronsdag 21 oktober 2015

Hemtjänst, del 2

Förra veckan besökte jag Blomsterfonden och idag träffar jag den kommunala hemtjänsten. Blir intressant att träffa även den egna produktionen och lyssna med dem hur de ser på idag och på framtiden för hemtjänsten.

Många väljer idag att bo hemma längre och få hjälp av hemtjänsten, istället för att flytta in till ett vård- och omsorgsboende. Det stället höga krav på organisation så att antalet personer man träffar minimeras. För så är det ju, att har man hemtjänst 5, 6 eller 8 gånger per dag veckans alla dagar är det mycket viktigt att det inte är ett nytt ansikte varje gång. Hur man arbetar med det är något jag ska diskutera.

Något annat jag ska ta upp är ekonomin för den kommunala hemtjänsten, hur arbetar de för att komma till rätta med underskottet i verksamheten.torsdag 15 oktober 2015

Hemtjänsten

I våras besökte jag våra vård- och omsorgsboende samt korttidsboenden där vi köper platser men de är lokaliserade utanför Danderyd och nu är det dags för hemtjänsten. Jag behöver lära mig mera för att förstå hur det funkar och försäkra mig om att de äldre får den hjälp de behöver och har rätt till.

Idag besökte jag Blomsterfonden i Svalnäs. Där finns seniorlägenheter, vård- och omsorgsboende och en hemtjänst som verkar och har kunder i hela kommunen. Christel Haglund berättade tillsammans med två av sina medarbetare om hela deras verksamhet men självklart lades den största vikten på deras hemtjänst.


söndag 11 oktober 2015

Kommande vecka

Kommande vecka ser ut så här för mig:

På tisdag förmiddag blir det seminarium om beställar-utförar-modellen vi använder i kommunen. För socialnämndens del har vi både den kommunala produktionen och privata utförare som erbjuder de tjänster som vi använder. T ex har vi både ett stort antal privata företag och den kommunala produktionen som erbjuder hemtjänst. Samma förhållande gäller för både vård- och omsorgsboenden för äldre och gruppbostäder för funktionshindrade.
I den bästa av världar konkurrerar dessa båda parter på helt lika villkor men så fungerar det inte riktigt i verkligheten. Är man dock medveten om risken för detta är det lättare att minimera dessa.

På kvällen fortsätter arbetet med utvecklingen av Mörby C/E 18 projektet. Vi har haft ett antal seminarier med politiker av olika färg och med lite olika uppdrag och nu har vi det första efter sommaren och efter att danderydsborna fått vara med och säga sitt. Ska bli riktigt spännande att höra hur långt man kommit i arbetet.

Onsdag förmiddag träffas juryn för socialnämndens kvalitetspris 2015. Vi har fått in ett antal nomineringar och har haft ett första möte.
Jag måste säga att jag är imponerad av den fina omsorg vi erbjuder de äldre invånare som behöver stöd och hjälp i olika former. Fredagen den 23 oktober delar sedan jag ut priset och ger möjlighet för vinnarna, både 1:a och 2:a pristagarna, att berätta om sin verksamhet. Tanken med priset är ju att de goda exemplen ska spridas till flera genom principen ringar på vattnet.

Samma eftermiddag träffas politiker och tjänstemän som har sina förvaltningar i Mörby C för att diskutera lokalbehov i och med att Diligentia bygger till och om hela centrum.

Hör av dig om du vill att jag utvecklar vidare.
Önskar en riktigt skön söndag…som jag själv tillbringar i tvättstugan

torsdag 8 oktober 2015

Lite aktuellt om flyktingsituationen

De här dagarna handlar mest om flyktingar och hur vi här ska kunna ta emot alla på ett bra sätt. Flera har hört av sig och tycker att vi kan använda Pärlans förskola som transitboende för de som ska vidare inom eller utanför landet.
Förvissa är den stängd men den är inte tom. En förskoleavdelning har sin verksamhet där då de behövde evakueras under tiden deras egen repareras. Dessutom har kommun datautbildning förlagd dit.
Nu behöver inte det här betyda att det inte skulle kunna gå att använda Pärlan men först tittar man för att möjligen hitta något alternativ. Vi får se vad det kan bli.
Migrationsverket har också bett alla kommuner om hjälp med lokaler som snabbt kan omvandlas till boende, eller åtminstone tak över huvudet för de som kommer. Självklart ska vi ställa upp och hjälpa till, precis som jag tycker att alla kommuner ska göra.

Socialnämnden har haft en extra nämnd för att också försöka få till bostäder för de flyktingar som ska få sin tillflykt till Danderyd. Vi beslutade så här:
-att hemställa att kommunstyrelsen utreder möjligheterna att skapa boende för ensamkommande barn i Danderyd
-att hemställa att kommunstyrelsen ger fastighetsnämnden uppdrag att möjliggöra modulboende för nyanlända
-att hemställa att kommunstyrelsen utreder möjligheterna till att köpa bostadsrättslägenheter om inte modulboende blir möjligt att bygga

Vi har hittills klarat av boendefrågorna, både för ensamkommande barn och för övriga flyktingar, familjer med eller utan barn.
Glädjande nog har flera danderydsfamiljer anmält intresse av att bli familje- eller jourhem. Nu ska de utredas, något vi inte kan skynda på utan det måste få ta den tid det tar, Förhoppningsvis får vi några familjer till slut. Men någon form av gruppbostad för ungdomar måste vi ändå få till för de lite äldre ungdomar som vi får hit. Helst ska vi hitta något befintligt hus som kan byggas om, antingen något kommunen äger alternativt hyra av privat fastighetsägare.