söndag 9 december 2012

Julstämning

Skön julstämning här hemma. Har idag hjälpt jultomten med lite inköp, en X till farmor, en X till Gustav, ett X till Ludde......... allt kan ju inte avslöjas här. Men det blev en tur till NK och en liten till Täby Centrum.

Nu spelas julmusik på Radio Vinyl, ger tillsammans med massor av levande ljus härlig julstämning.

I morgon kommunfullmäktige, årets sista. Dessa ärenden behandlas.
Flera kommer från tekniska nämnden, måste nog förbereda mig lite i kväll. I morgon full dag med massa andra saker och inte en enda minut över för inläsning.

torsdag 6 december 2012

Snart jullov

Den här veckan och nästa är riktigt intensiva med många möten. Inspirerande självklart men det är inte utan att jag börjar längta efter julledighet!

Ikväll har vi danderydsmoderater vår traditionella julglögg på Hamnkrogen i Stocksund. Brukar alltid vara trångt, gott och himla trevligt.
Vi ska erbjuda våra medlemmar goda tillfällen att prata politik med våra ledande politiker, det gör vi idag. Gissar att många kommer vilja tala snöröjning med mig.....


onsdag 28 november 2012

Anförande i budgetdebatten

Ungefär så här sa jag vid mitt anförande i budgetdebatten;

Tekniska nämnden har fått 84,8 miljoner kronor att fördela på bästa sätt. Det finns också en avgiftsfinansierad del men jag håller mig här till det som skattebetalarna betalar för tekniska nämndens verksamheter.

Skattebetalarna betalar genom att varje morgon i ur och skur gå till jobbet, och dessutom betalar en stor del av lönen till oss politiker att hantera. Till oss! Vi här i salen har ett stort ansvar att vara varsamma och försiktiga med pengarna. Det är också vår skyldighet att vara försiktiga med pengarna. Vi måste vända på varje sten för att söka effektiviseringar och möjliga besparingar.

Förutom att vara försiktiga med pengarna har vi alla ett ansvar att vara tillgängliga för danderydsborna när de kommer med frågor och synpunkter och för all del också klagomål. För detta får tekniska nämnden, precis som övriga nämnder en ökad kostnad till kommunledningskontoret, för bl a utveckling av IT-system. Vi behöver följa med i den tekniska utvecklingen, vara moderna och ha effektiva datasystem. Det måste vara lika lätt att kommunicera med en kommunal förvaltning som det är att kommunicera i samhället i övrigt och som man är van vid.

En omodern gammalmodig kommunal förvaltning med begränsade telefontider är det dags att skrota! Äntligen ska också Danderyd bli moderna. Detta kommer att kosta pengar men för detta får vi en bättre service.

Av nämndens verksamheter är det programområdet park och natur som röner ett stort, för att inte säga det allra största intresset. Jag är därför glad att vi kan prioritera inom ramen så att förvaltningen och avdelningen park och natur får ytterligare en medarbetare som kan arbeta med dessa frågor. Vi vill alla ha det snyggt och fint omkring oss. Vill vill ha vackra blomrabatter, välklippta buskar, helt enkelt ska det gröna vara prydligt och välskött.
För att det ska bli så är det viktigt att veta att vi lägger pengarna på rätt saker, att vi får det vi betalar för och att våra entreprenörer gör det de ska och vi betalar för. Detta är något den tilltänkta medarbetaren ska arbeta med.

Trafiksäkerhet och trafikfrågor är en annan engagerande fråga. Vi har här i fullmäktige antagit en trafikstrategi som säger att vi ska minska bilåkandet. Det vore av många skäl mycket bättre om både barn och vuxna istället för att åka bil promenerade eller cyklade. Genom den utbyggnad som hittills gjorts och som planeras för framtiden hoppas jag att det också blir så. Många fler föräldrar skulle också låta barnen gå eller cykla till skolan om de kunde lita på att skolvägen var bra och säker. Men det handlar här också om trafikbeteende. Vi bilister måste respektera hastighetsgränser och trafikregler, tyvärr ser man varje dag dåliga exempel på det motsatta.
Det fungerar nämligen inte att bygg ut gång- och cykelbanor överallt. Det skulle kosta i runda slängar en halv miljard. Därför är det viktigt att vi prioriterar hårt var vi ska bygga. Det behövs någon slags vetenskaplig grund för varför den gatan får cykelbana och inte den. Något allmänt tyckande räcker inte.

Avslutningsvis vill jag tacka hela nämnden som alltid är pålästa, intresserade och engagerade. Jag vill också tacka förvaltningen som med Lars Eliasson i spetsen jobbar snabbt och effektivt med alla våra frågor och ärenden.

Genom det stora intresset för sopor, avlopp, asfalt och andra hårda frågor, respekt för varandras olika roller och att vi ibland tycker lite olika fungerar samarbetet i nämnden mycket bra. både mellan politiker från olika partier och också mellan politiker och tjänstemän.

Allt detta sammantaget gör att jag alltid tycker det är kul att gå på sammanträden på tekniska kontoret. Och tänk, jag tyckte till och med det var kul att gå igenom soppåsarna.

Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Att tekniska nämndens budget är bra och välbalanserad visar väl också att det enda säryrkandet är från (FP) och det ligger bara 1% över majoritetens förslag.

tisdag 27 november 2012

Matavfall i fullmäktige

Vårt långa budgetfullmäktige inleds av tradition alltid med allmänpolitisk debatt. Ett enda tillfälle då vi ledamöter får prata om precis vad vi vill.

Själv passade jag på tillfället att prata om matavfall, dvs både om matsvinnet och det faktum att alldeles för mycket matavfall kastas tillsammans med de vanliga soporna som går till förbränning.

Min personliga uppfattning, som jag redogjorde för igår, är också att våra kommunala verksamheter, som skolor, förskolor etc, ska tvingas att göra rätt.

Dvs de ska aktivt arbeta med att minimera matsvinnet och de ska också tvingas att sortera matavfallet och ansluta sig till den sk gröna linjen. Dvs det utsorterade matavfallet ska slängas i tunna så att det går till biogastillverkning och inte till förbränning!

Vi vet att 20% av inköpt mat/livsmedel kastas i soptunnan. Tänk om det istället handlade om skolböcker? Tänk om skolorna kastade 2 av 10 inköpta böcker..... nej det går inte ens att tänka sig....

Nu låter det här med tvång kanske inte så moderat, men det är min uppfattning. Om vi ska nå fram i alla miljöfrågor måste våra kommunala enheter gå före och visa vägen. Helt enkelt vara en förebild i miljöarbetet, precis på samma sätt som vi politiker ska, eller åtminstone borde vara!tisdag 20 november 2012

Budget 2013

På tisdag den 27 nov med början kl 13 ska 2013-års budget debatteras, diskuteras och sedan beslutas. Varje nämnd debatteras och beslutas separat så det blir en lång dags färd mot klubbslag.

Tekniska nämnden beslutade redan i juni om sitt budgetförslag. Utgångspunkten är då de budgetdirektiv som beslutats i kommunstyrelsen, både avseende drift- och investeringsbudget.
Som ordförande ska jag föredra nämndens budget och förväntar mig då mötas av oppositionspartiernas budgetförslag. Dessa brukar ju självklart se lite annorlunda ut.

Lite konstigt blir det faktiskt denna gång, jag har varken sett (S) eller (FP):s budgetförslag ännu? Det blir ju inte mycket till debatt när man inte har någon aning om hur de fördelar pengarna. Går ju heller inte att förbereda sig ordentligt. Att bara utgå ifrån majoritetens budget kan ju inte leda till någon debatt precis?

Googlade runt lite och hittade brottstycken av (FP):s budgetförslag på riksdagsledamot Gunnar Andréns blogg..... fast Gunnar sitter ju inte ens i fullmäktige längre.... Oppositionsrådet håller sig tyst.

Fast jag kan nog tycka det är lite konstigt och skruttigt att, nu när de tom har ett halvtidsarvoderat oppositionsråd, inte har lyckats åstadkomma ett eget budgetförslag.

Tidigare år brukar (S) presentera sitt budgetförslag. Seriöst och genomarbetat och i god tid före fullmäktigesammanträdet. I år har jag dock inte sett en siffra...... annat än i en annons i Mitt i Danderyd?

Vad har hänt? Kan det vara så att oppositionspartierna är nöjda med majoritetens förslag.....

Allmänpolitisk debatt och matavfall

Nu är det nog fler än jag som funderar och gör små anteckningar inför den allmänpolitiska debatten i fullmäktige på måndag.

Ur Mitt i Danderyd 20 nov 2012
För mig blir årets tema avfall i allmänhet och matavfall i synnerhet. Lite lustigt och roligt sammanträffande att lokaltidningen Mitt i Danderyd just idag skriver om den plockanalys jag var med och gjorde i våras.

Helt vanliga soppåsar töms på ett stort bord och innehållet sorteras i mer än 10 olika högar, beroende på vad det är. Man kan konstatera att Danderydsborna slänger väldigt mycket matavfall i soppåsen. Jag själv har faktiskt börjat på allvar fundera och tänka mig för innan jag kastar. Det går att laga ny mat på rester, enklare och godare än det låter!

Jag tänker inte prata om enskilda människors sopsorterande utan hålla mig till storköken i allmänhet och skolor och förskolor i synnerhet. Det är faktiskt inte OK att de kastar mat för en hel massa pengar i soporna!

måndag 19 november 2012

Soliga måndag

I lördags satt jag på Färgfabriken i Liljeholmen tillsammans med en hel massa moderater från hela Sverige och lyssnade till bl a Kent Perssson, Fredrik Reinfeldt, Beatrice Ask, Erik Bengtzboe och Anna Kinberg Batra.

Partistyrelsen har tillsatt fem arbetsgrupper som var och en presenterade vart och hur långt de kommit så här långt.
Under Framtidsdagen i lördags fick vi exempel ifrån grupperna; Ansvar för ekonomin och full sysselsättning, Världens bästa skola, Hälsosamma Sverige, Bekämpa alla brott och Föregångsland för klimat och hållbarhet.Finansminister Anders Borg utvecklade de moderata tankarna kontra socialdemokraternas.

Varför ska man rösta på moderaterna och inte på socialdemokraterna i nästa val?
Socialdemokraterna föreslår 35 miljarder i skattehöjningar! Detta blir en kraftig tillbakagång när vi istället måste gå framåt!


Ikväll möte med kommunstyrelsen, agendan finns här.
lördag 10 november 2012

Vi lyssnar på Danderydsborna

Åke, Pelle, Claes och jag själv
Varje lördag mellan kl 11-13 står vi moderater i Mörby centrum för att lyssna på danderydsbornas synpunkter. Det är viktigt att fånga in vad som snackas om hemma vid köksborden och vid alla möten här och där.
För att alla våra förtroendevalda ska få denna kontakt har vi delat upp lördagarna så att varje kommunal nämnd/styrelse får två tillfällen vardera per termin.

Idag är det vi i tekniska nämnden, Åke Alm, Pelle Brandt, Claes Wersäll och jag själv.
Lördagen den 8 december är det tekniska nämnden igen, då kommer Eva Regårdh, Janne Lindqvist och Carl Bonde finnas på plats.

Har du inte möjlighet att komma ut och prata med oss på plats så går det ju självklart att ringa eller mejla. Välkommen!

Kontakten med alla Danderydsbor är ovärderlig och fantastiskt rolig. Tänk vilken förmån jag har som får träffa så många trevliga, glada och engagerade vänner i vår hembygd.

torsdag 8 november 2012

Long time no see....

Dags att skriva lite om vad som händer, har hänt och är på gång i min politiska värld.
Så här vackert är det stora trädet vid Mörby centrums norra entré. Tusentals små vita lampor lyser upp den annars så fula platsen. Gå gärna förbi och njut och beundra. Tekniska kontoret gör Danderyd vackert!Vid måndagens kommunstyrelsesammanträde beslutade vi att "...en handlingsplan ska utarbetas för det fortsatta arbetet med att utreda en tunnelförläggning/överdäckning av E18 genom Danderyds kommun."
Mycket bra! Vi måste verkligen visa vad vi vill. Trafiken förväntas öka på motorvägen och med ökningen så kommer också värre och större problem med både buller och partiklar. Det finns en hel del utredningar gjorda och de måste dammas av och läggas i olika högar. De som ska förkastas och de som ska jobbas vidare med.

I tisdags hade vår partiförening sk Kandidatskola del 2. Vi måste hela tiden jobba på att få fler att engagera sig i vårt parti och en början är att delta i kandidatskolan för att få ett litet hum om vad det handlar om. Verkligen skojigt att se att det finns ett stort intresse från både yngre och äldre att ge av sin tid för att utveckla vår kommun.
Denna utbildning kommer att erbjudas även i vår och är du intresserad så hör av dig till mig så ska jag se till att du får inbjudan när det blir så dags!Camilla Thulin
Tantverket

så blev namnet på vårt kvinnliga nätverk. Vi hade träff igår på Hamnkrogen i Stocksund och Camilla Thulin berättade om stil och smak. Hon kallade sig själv så befriande för tant, därav vårt namn. Vi är ju faktiskt inga flickor längre utan tanter, absolut inget nedlåtande i det epitetet.

Tyvärr är bilden lite mörk men se så vacker denna tant är!

På lördag är det vi i tekniska nämnden som står på södra torget i Mörby centrum mellan kl 11-13 och pratar politik. Har du något du vill dryfta, vi öppnar våra öron och lyssnar både till ris och ros.
Välkommen att komma och träffa oss!

måndag 29 oktober 2012

Vecka 44 betyder höstlov

Höstlov för skolbarn, de allra flesta föräldrar jobbar nog på precis som vanligt. Jag kommer ihåg när jag hade ungar i skolåldern att det ställde till bekymmer att få ungarna hemma en lite småkylig och trist vecka i oktober/november. Ställde frågan redan då om man inte skulle kunna tänka sig att ge eleverna ledigheten i klump och låta familjerna själva fördela när de ville vara lediga.
Tycker fortfarande att det vore toppen! Sportlov i fjällen vecka 9 betyder dyra stugor, höstlov betyder att många drar till soligare breddgrader och de som inte har den möjligheten sitter oftast hemma framför datorn.
För många elever vore det nog toppen att ha undervisning i liten grupp, en bra chans att komma ikapp eller få lite extra hjälp. Alla behöver inte ledighet, det finns de som istället skulle behöva lite mera skola!

Nu har jag bara en unge kvar i skolan och han är så stor och vuxen att han ansvarar själv för sina studier och sin eventuella ledighet.

Politiken går på halvfart. Spännande möte i styrgruppen för Mörby centrum. Nu måste vi få fram vad vi vill. Personligen vill jag ha en bra och säker trafikmiljö, en vacker miljö som lockar till utevistelse och därtill ett attraktivt köpcentrum där jag och andra kan uträtta våra vardagliga inköp.

Får se vad som händer idag? Rapport kommer.


fredag 26 oktober 2012

Cykling

Att cykla innebär väldigt många fördelar. Den egna motionen och att röra på kroppen i vardagen är bara två skäl till varför jag själv gillar att cykla. Att det dessutom går snabbt, ialla fall om man som jag väljer cykeln när det handlar om korta avstånd, gör ju inte saken sämre.

Vi i tekniska nämnden arbetar för att få fler att cykla, framför allt skulle jag vilja att fler barn cyklade eller promenerade till skolan.
Att cykeln är ett trafikslag som många andra tycker inte alla. Det är bil och kollektivtrafik och sen får väl de cykla bäst de vill försöka hitta en egen lämplig färdväg, är ett gammalmodigt synsätt som tyvärr används och många.

I Holland cyklar man, förvisso har de ett mildare klimat än vi och att landet är platt gör naturligtvis sitt till. Men ändå, det går faktiskt att cykla här också. Många väljer dubbdäck till cykeln och fungerar vinterväghållningen på cykelbanorna går det att cykla årets flesta dagar. Vi har ju heller inte stränga vargavintrar varje år!

För att inspirera och hjälpa till med sin egen kunskap och erfarenhet bjöd Nederländska Ambassadören, Philip de Heer, på intressanta seminarier härom kvällen - Building a Cycling City.

The Dutch Cycling Embassy är ett nätverk som arbetar med att sprida information och kunskap, Cykelfrämjandet en annan och båda dessa delade med sig av sin erfarenhet.

Både Tommy Lindgren (FP) och jag själv kunde sammanfatta kvällen som riktigt lyckad när vi satt och sammanfattade på tunnelbanan på hemvägen.


onsdag 24 oktober 2012

Elementärt min käre Watson.....


Sedan flera år har politiker från flera partier, även jag själv - även om jag var negativ inledningsvis, arbetat för att bilda ytterligare ett naturreservat i Danderyd - i Rinkebyskogen.

Eftersom kommunen inte äger hela skogen utan både Sveaskog och Kyrkan är markägare, kan vi inte idag veta storleken på reservatet. Vi måste givetvis komma överens om priset på marken som ägs av andra.

Men frågan idag är inte om naturreservat i Rinkebyskogen ska bildas eller ej, frågan är nu bara hur stort det kan bli. Till hjälp med förhandlingarna ställer Naturvårdsverket upp med förhandlingsman. Motkravet de ställer för detta är att kommunen först fattar beslut om reservatsbestämmelser och skötselplan. Detta beslut fattades i tekniska nämnden den 12 september i år. Både oppositionsrådet Sylvan (FP) och (FP)s gruppledare i tekniska nämnden Tommy Lindgren var med vid mötet då detta beslut fattades.

Nu kräver (FP) att vi i majoriteten redovisar var smärtgränsen går, eller rättare; hur mycket vi är villiga att betala till Sveaskog resp Kyrkan. Vid fullmäktiges möte i måndags gick diskussionens vågor höga när flera av (FP)s ledamöter gång på gång avkrävde majoriteten en summa, i lokaltidningen Mitt i Danderyd igår antydde de dessutom att vi skulle vara beredda att lägga 50 miljoner kronor?

Att gå ut idag, mitt under pågående förhandling, och tala om var den ekonomiska smärtgränsen går är faktiskt väl naivt. Att hålla korten tätt intill bröstet och inte visa sin motspelare vad man sitter med på hand är faktiskt "elementärt min käre Watson".

Kommer sedan parterna inte överens om priset blir det ingen affär och då slutar naturreservatets gränser vid den mark som ägs av kommunen. Sveaskogs och Kyrkans mark ligger kvar där den ligger och i deras ägo!
tisdag 23 oktober 2012

Nu susar det i Rinkebyskogen...

Införd i Mitt i Danderyd 2012-10-23
...och kvittras kanske också. Förmodligen mer än vanligt, av glädje över tekniska nämndens beslut att godkänna reservatsbestämmelser samt skötselföreskrifter för naturreservat i Rinkebyskogen. Nu finns ett beslutsunderlag för kommunfullmäktige, i och med detta kan också startskottet skjutas för förhandlingar med markägarna, något som kan komma att påverka reservatets slutliga utformning.

Tankarna på ett naturreservat i Rinkebyskogen har funnits länge och genom tekniska nämndens beslut har en stabil grund för fortsatt arbete och kommande beslut i kommunfullmäktige lagts.

Bestämmelser och föreskrifter har varit föremål för bred remissbehandling och glädjande nog finns ett mycket brett stöd för inrättande av naturreservat i Rinkebyskogen. Det kommer att ge skogen ett starkt skydd mot exploatering och "betongifiering" och trygga Danderydsbornas möjligheter till naturupplevelser för lång tid framöver. Föreskrifterna innebär inga större förändringar jämfört med idag men den som tänkt sig ett köpcentrum eller liknande får nog skrinlägga sina planer.

Carina Erlandsson (M) ordf tekniska nämnden
Jörgen Elfving (C) 1:e vice ordf tekniska nämnden

måndag 22 oktober 2012

Dagens möten

Känns riktigt bra så här på måndagmorgonen! Helgen var underbar och avkopplande, middagar alla tre kvällarna med släkt och vänner. Auktionshusens visningar båda dagarna. Kan verkligen rekommendera deras fina visningar, titta och njuta av högklassig konst helt gratis.

Nu börjar valberedningens arbete inför de kommande två åren i mandatperioden. För första gången är vi valda på två år och alla ska således väljas om i december. Valberedningen träffas kl 17 för att gå igenom inkomna önskemål och synpunkter, diskutera och hoppas också hinna upprätta ett första förslag.

Kommunfullmäktige sammanträder också ikväll, kl 19 på Djursholms slott. Dagordningen finns här.

fredag 19 oktober 2012

Mörby centrum

Styrgruppen för Mörby centrum hade möte i veckan. Det var länge sen sist men det känns bra att vi kommit igång med arbetet igen. Jag har sagt det förr men det tål att sägas igen; vi har väntat länge nog...

För mig är det viktigaste att vi får en bra, trygg och säker utomhusmiljö. Självklart är vi också värda ett bättre centrum med bra butiker, vi ska inte behöva åka härifrån för att uträtta de dagliga ärendena. Men omgivningarna är viktiga! Runt Mörby centrum är det många som känner sig otrygga idag, både avseende på trafiken och även rädsla för att bli utsatta för brott. Det måste gå att kombinera.

Fastighetsägaren Diligentia har presenterat ett förslag på utformning/lösning som väl inte var så himla bra. För att vi ska få den goda, säkra, trygga och snygga utomhusmiljön är det viktigt hur butikerna är lokaliserade och hur transporter till dessa ska lösas. Det funkar inte med strömmar av gående och cyklister på samma plats som bilar, lastbilar och bussar.

Nästa gång styrgruppen träffas är den 19 november och då hoppas vi på att vårt budskap till Diligentia gått fram. De är ju givetvis också angelägna att få ett attraktivt centrum.


tisdag 16 oktober 2012

Morby C 2.0

Nu sätter vi igång igen!
Äntligen, säger jag och många med mig. Imorgon kl 10.30 är styrgruppen för Mörby centrum kallade till möte.
I styrgruppen ingår Olle Reichenberg (M), Siv Sahlström (C), Anders Paulsen (M), Eva Lannerö (KD),  Bengt Sylvan (FP), Catharina Melian (S), byggnadsnämndens ordförande Kristin Eriksson (C), tekniska nämndens ordförande jag själv och Mikael Adersteg (MP). Dessutom sitter en hel radda tjänstemän runt bordet.

Den 7 april skrev jag mitt senaste inlägg om Mörby centrum, länk här. Det var för ganska precis sex månader sedan och förhoppningsvis har en del hänt. Rapport från mötet kommer.

Trygg i Danderyd

Trygg i Danderyd är vårt brottsförebyggande råd. Här kan du läsa mera.Idag följer jag med rådet på en busstur runt i Danderyd för att titta på de platser som många danderydsbor upplever som otrygga. Med på turen följer också bl a representanter för polisen och tekniska kontoret. Meningen är att vi själva med egna ögon och på plats och ställe ska få se och själva känna in.

Efter bussturen samlas vi för att tillsammans diskutera våra upplevelser. Allt detta ska sedan utmynna i ett förslag till åtgärdsplan.

Bl a ska vi titta på gång- och cykelvägar runt Mörbyhöjden, området kring Mörby centrum, Danderyds sjukhus och gångtunnlarna där.

måndag 15 oktober 2012

Vilka är företagen i välfärdssektorn?


I dagens DN kräver LO ”vinstbegränsningar och stenhård reglering av välfärdssektorn”.
”Varje skattekrona ska gå till välfärden, ingen skattekrona ska gå till de privata profitörerna”, sa Jonas Sjöstedt i sitt förstamajtal.

Vad är då välfärdssektorn, vilka är de privata profitörerna och vad är det för företag som arbetar i den sektorn?

Är det byggfirmor, små och stora, som på skattebetalarnas bekostnad bygger förskolor, skolor och äldreboenden?
Är det de många små entreprenadföretag som sandar och snöröjer?
Är det kanske arkitekterna som ritar och har stat och kommun som uppdragsgivare?

Hur är det med de som skriver, trycker, distribuerar och säljer läromedel. De företag som producerar livsmedel eller lagar maten till skolor, sjukhus och särskilda boenden. De som utvecklar och sedan levererar sjukvårdsmaterial och mediciner.

Listan på företag som får del av skattekronorna och som verkar i välfärdssektorn kan göras lång.
Jag märker själv när jag funderar lite att det är många små, medelstora och stora företag som är inblandade i all välfärd och som vi inte skulle klara oss en dag utan.

Om inget led i hela denna långa kedja tillåts tjäna pengar på sin verksamhet hur ska de då kunna hålla ut år efter år och därmed bli bättre, duktigare och effektivare?

Vilka företag och/eller branscher ska omfattas av vinstbegränsning och reglering? LO, (S) och (V) är skyldiga att redovisa så att driftiga entreprenörer idag och imorgon väljer rätt bransch.

fredag 12 oktober 2012

Är vintern här?Morgonkampanj i morse igen!
Igår kväll fanns inte en enda parkeringsplats till bilen! Så har vi det som bor praktiskt och bekvämt nära Mörby centrum. Behövde därför  börja dagen redan före klockan 7 med att flytta bilen. Rutorna helt nedisade så det var bara att leta fram skrapan... Nu börjas det.

Sista passet med morgonkampanj för danderydsmoderaterna. Louise Dufwa, Ulla Hurtig Nielsen och jag själv var väl påpälsade. Blev ändå kallt om fingrar och tår.

I eftermiddag åker jag till Flemingsberg på studiebesök. Ska titta på ett nytt stort hus med studentlägenheter. Så här ser utsidan ut, ska bli spännande att även få se insidan.

onsdag 10 oktober 2012

Vi är redan på om studentbostäder

Publicerad i Mitt i Danderyd 2012-10-09

Bostadsbristen för Stockholms studenter är ohållbar. Beklagligt nog finns inget boende för studenter i Danderyd - ännu.
Nu driver dock moderaterna på, och även om det tar lite tid innan vi har ett inflyttningsklart hus för väntande studenter, är vi nöjda att veta att det är på gång! För självklart ska vi också ta vårt ansvar!

Det går att bygga bra bostäder till studenter. Det har Huddinge kommun visat genom ett nybyggt häftigt hus med 169 lägenheter i Flemingsbergs centrum. Det som krävs är att kommunen anvisar mark att bygga bostäder på, till just studenter. Precis det som Huddinge gjort.

Studenter efterfrågar lägen med bra allmänna kommunikationer, Danderyd har mycket bra kollektivtrafikförbindelser till flera högskolor.  Vi är övertygade om att det går att hitta marken kring Mörby centrum eller Danderyds sjukhus.

Förutom att också Danderyd ska vara med och bidra i detta, är det viktigt för kommunens tillväxt och attraktivitet att kunna erbjuda studenter att bo kvar, men också att flytta in.

Isabella Jernbeck (M)
ordf i Socialnämnden i Danderyd
Riksdagsledamot

Carina Erlandsson (M)
ordf i Tekniska nämnden i Danderyd

tisdag 9 oktober 2012

Länk till föredragningslista

Ärenden som behandlas vid tekniska nämndens möte onsdag den 10 okt;

http://danderyd.yourvoice.se/teknik/insyn.aspx?page=agenda&nodeid=27771

Nya möten

Imorgon har tekniska nämnden möte igen. Ovanligt få ärenden och de är heller inte så komplicerade som de kan vara ibland.
Dagordningen brukar några dagar innan mötet läggas ut på kommunens hemsida. Så har inte skett ännu och jag har inget svar på varför?

Här kommer istället en liten kort redogörelse för våra ärenden;
- Kvartalsrapport per den 30 september
- Driftkostnad för naturreservat Rinkebyskolan, förvaltningen beräknar den årliga kostnaden till SEK 300'
- Gemensam båtplatskö? Förvaltningen har utrett frågan och kommit fram till att föreslå att vi inte inrättar en kommunal gemensam båtplatskö. Låter klokt tycker jag själv, får se vilket beslut nämnden fattar.
- Remiss - detaljplan för Dalen 16. Konstigt nog har byggnadsnämnden plockat bort det lilla "m fl" i uppdraget att ta fram detaljplan. Kvar finns bara fastigheten Dalen 16 och tekniska kontoret bedömer att det bästa hade varit om man gjort som man tänkt från början; tagit fram en detaljplan för ett större område!
- Avfallsplan, förslag till nya delmål för perioden 2013-16. Här arbetar Danderyd tillsammans med de övriga kommuner som gjort en gemensam avfallsplan, lika för alla kommuner. Det är bra att samverka och ta vara på varandras kunskaper och erfarenheter.måndag 8 oktober 2012

Kampanj igen

Hanna Bocander, jag själv och Christina Böös
Idag, dagen efter partiledardebatten på Agenda, var det dags att gå ut i mörkret för att visa vad vi moderater vill. Man kan ju tycka att inspirationen borde varit på topp, men icke. Jag vet inte varför men debatten kändes mera som en partiledarutfrågning, dock med alla partiledare på en gång?

Självklart var Fredrik duktig, påläst som alltid och lugn och samlad. Alliansen känns också som ett samspelt lag till skillnad från de andra som var och en driver sin egen politik och sina egna frågor.
Det finns helt enkelt bara ett enda regeringsalternativ - Alliansen!fredag 5 oktober 2012

Morgonkampanj

Jennie Lindqvist, nybliven danderydsbo och glad och engagerad moderat!

I morse var det dags för morgonkampanj igen. Stressade pendlare på väg till tunnelbanan möttes av glada moderater som delade ut flygblad och förmedlade budskapet om vänsterns föreslagna skattehöjningar.

(S) budgetförslag medför skattehöjningar på närmare 30 miljarder kronor. Detta kommer drabba både företagen och hushållen hårt. Sin vana trogen håller (S) fast vid bidragslinjen medan vi moderater gillar arbetslinjen!
Mot en enad Allians står fyra helt olika oppositionspartier med helt olika budgetalternativ!

torsdag 4 oktober 2012

Kanelbullens dag

Idag firas kanelbullens dag. Bullarna har jag bakat för att bjuda på i Mörby centrum mellan kl 17-19.

Inom ramen för höstkampanjen finns jag och andra moderater i Mörby centrum för att lyssna på dina tankar och idéer om Danderyd.

Vilken är den viktigaste politiska frågan i Danderyd?
Hur kan vi göra Danderyd ännu bättre?
Du kanske vill lämna ros eller ris?

Kom förbi så bjuder vi på kaffe och bulle!

onsdag 3 oktober 2012

Enebybergsvägen 2.0


Tekniska nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda hur man på bästa sätt minskar genomfartstrafiken på Enebybergsvägen och samtidigt prioriterar kollektivtrafiken, cyklister och fotgängare.


I juni bjöd tekniska kontoret in till ett första samrådsmöte för att diskutera detta med dem som kan frågan bäst, de boende i Enebyberg!

Ikväll genomfördes möte nummer två. Det var dags för redovisning av hur långt arbetet gått och vad man kommit fram till. En del olika tankar och förslag presenterades och sedan öppnades för frågor och synpunkter från deltagarna.

Fantastiskt engagemang, många kreativa förslag och lösningar. Vissa kanske lite väl drastiska men de allra flesta något som man ialla fall måste titta ordentligt på.

Enebybergsvägen 2.0 - kan nog bli riktigt bra!

Via länk här finns mera information och protokoll.

tisdag 2 oktober 2012

Trägen vinner

Att politik inte är för de snabba visar detta inlägg. I december 2005 motionerade jag i Danderyds kommunfullmäktige om att vi ville ha sänkt hastighet på motorvägen!

Efter sedvanlig behandling bifölls motionen! Yippie, jag och många med mig blev jätteglada.

Nu, 2012, säger sig Trafikverket vilja göra något åt miljöproblemen som motorvägen skapar. Genom att sänka hastigheten under säsongen med dubbdäck tas åtminstone ett litet steg på vägen och att man också säger sig vilja testa sk tyst asfalt är ytterligare ett litet steg.

Detta visar på två saker; det första är att man aldrig får eller ska ge upp och det andra att det faktiskt går att få kolossen Trafikverket att ändra uppfattning! Vid tiden när jag la motionen hette myndigheten Vägverket. Under åren som gått har jag och många andra med mig stött på, först Vägverket och sedan Trafikverket. Varje gång har det varit som att tala med en vägg.....

lördag 29 september 2012

Mycket politik idag också

Idag blev det mycket politik, fast det är lördag och jag egentligen borde tagit hand om strykberget och tagit en tur med dammsugaren....

Började med Norrmalmstorg för att vara med när Fredrik Reinfeldt invigde valstugan. Några kloka visdomsord bjöd han också på. T ex att vi har en enad och samlad Allians mot en sprittrad röd/grön vänster som inte tycks vara överens om något alls...

Detta var också startskottet för höstkampanjen. Det betyder att vi moderater kommer synas extra mycket under de kommande två veckorna. Jag själv ska t ex vara på plats i Mörby centrum under några morgnar. Där bjuder vi på frukt och ett lyssnande öra till dem som vill hjälpa oss att forma ett ännu bättre Danderyd.Eftersom Bengt satte sig framför TVn och Ryder Cup gick jag på bio. Jag såg filmen om Palme.

En dokumentär om människan Palme men också en fin skildring av tiden, 1970 och -80 talet. Palme lämnade ingen oberörd, han var älskad av många men också hatad. Han rörde helt enkelt upp känslor.

Gillade filmen, om inte annat var den ett härligt tidsdokument och absolut sevärd!

torsdag 27 september 2012

Lingon och blåbär

Nu lyser lingonen röda i skog och på torg. Ja, i sanningens namn är det på torget jag ser de härliga lingonen. Svamp kan man också plocka i både skog och på torg och de kantareller som serveras här hemma är egenhändigt plockade i skogen.

Kan inte låta bli att tänka på människorna som kommer från länder långt härifrån för att söka lyckan i de svenska skogarna. I media kunde man också höra dem som undrade varför inte svenska arbetslösa ungdomar kunde ta med sig hink och korg för en tur i bärskogen.

Svaret var ofta; det är ingen svensk som vill jobba för den urusla lönen! Men vadå? Jag lägger ingen skuld på de sk lata och bortskämda svenska ungdomarna.

Det är vi konsumenter som ska bära den största skulden till de dåliga arbetsvillkoren, den låga lönen. Det är nämligen vi som inte vill betala vad bären och svampen egentligen ska kosta. Nåt att tänka på?

onsdag 26 september 2012

Tintin på biblioteket

Hela historien om hur Tintin skulle få finnas eller inte på biblioteket verkar helt galen. Lika illa, eller kanske ännu värre är hur tankarna går när man ska köpa in nytt! Då finns ingen insyn alls, ingen saknar boken som aldrig stått på hyllan.
Vad är kriteriet för att en bok ska komma genom nålsögat till biblioteket i Kulturhuset?

tisdag 25 september 2012

Fullmäktige igår

Igår inledde den politiska terminen på riktigt i och med fullmäktiges första möte. Vi hade en kort lista och var också klara redan vid halv 9.

Bl a hade vi att ta ställning till en motion från (FP) som handlade om parkeringsregler i allmänhet och parkering i och ikring skolorna i synnerhet. Konstigt nog ville motionären att vi skulle underlätta för bilisterna att skjutsa sina barn till skolan genom att förenkla möjligheten till parkering.
Detta går stick i stäv med tekniska nämndens ambitioner som ju istället vill att färre skjutsar med bil och fler barn går eller cyklar till skolan! Kommunledningskontoret hade också ett mycket bra svar där de gick helt och hållet på tekniska nämndens linje. Så blev också fullmäktiges beslut ett avslag på motionen.

Alla vi danderydsbor måste hjälpas åt att minska bilåkandet. Det går inte alltid att lämna bilen hemma men om man inte av slentrian tar bilen är mycket vunnet.

Blev faktiskt förvånad över motionen och att (FP) är bilkramare trodde jag nog inte...

Idag på morgonen hade Frukostklubben besök av landshövding Chris Heister. Hon berättade om regionens utmaningar och vilka förväntningar som finns på länets kommuner att bli bättre på bostadsbyggnade. Ska vi i fortsättningsvis kunna hålla oss kvar på toppen när det handlar om innovationer och utveckling måste vi ha bostäder till alla dessa människor som lockas hit.

Personligen vill jag att Danderyd på allvar tar tag i frågan om studentbostäder. Vi måste hjälpas åt och erbjuda bostäder till alla ungdomar som studerar på någon av alla 19 högskolor som finns i regionen. Många av våra egna ungdomar studerar vidare och var ska de bo?

Det finns mark, både vid Danderyds sjukhus och runt Mörby centrum som genom det goda läget med både tunnelbana och Roslagsbana i närheten skulle passa utmärkt bra till ett hus med åtminstone 100 studentlägenheter. Då skulle jag bli nöjd!


torsdag 20 september 2012

Cykeldag den 20 september


Hållbart resande! 

På bilden får en tacksam danderydsbo hjälp med cykeln av cykelmekaniker från Sportson. 

Jonas Frejd, tekniska kontoret och jag själv bjuder cyklisterna på en liten påse smått och gott till cykeln. 

Nu är det dags för mig att testa eco-driving i simulatorn i Information Danderyd. Välkommen du också!     

onsdag 19 september 2012

På rätt väg av egen kraft

I morgon blir det tidig uppstigning, före tuppen... Ska vara med vid Danderyds sjukhus halv åtta, kom förbi du också vettja!

http://danderyd.se/DanderydTemplates/Page____12982.aspx

Vi uppmärksammar den europeiska trafikantveckan och slår i morgon ett hårt slag för cyklingen!
Cykelmekaniker från Sportson står till förfogande mellan kl 07.30-09.00 vid cykelpumpen vid sjukhuset.
På eftermiddagen kan du testa modern elcykel vid Mörby centrums södra entré och prova på eco-driving i simulator i Information Danderyd inne i centrum.


Edsviken

Idag möte med Edsviken Vattensamverkan. Mycket bra att samarbeta, vi måste alla hjälpas åt för att få upp vattenkvaliteten i Edsviken.
Man pratar om dammar, dvs dagvattnet från gator och andra hårdgjorda ytor ska inte släppas rakt ut i Edsviken utan fångas upp i en damm där smutset sedimenterar på botten.

Från Danderyds sida pratas det mest om sk uppströmsåtgärder, dvs rena vattnet innan det når rör- eller tunnelmynningen. Det går att göra om man tänker rätt, det går till och med att ordna också efter exploatering men det gäller att tänka smart. Det vill jag påstå att tjänstemännen på tekniska kontoret gör!

Längst in i Mörbyviken mynnar två tunnlar med dagvatten från en stor del av området kring Mörby centrum och Danderyds sjukhus. Riktigt smutsigt vatten med all möjlig skit i från bl a vägar och den stora bussterminalen vid sjukhuset. Just nu pågår ett arbete för att utröna vilken metod som ska användas, för något måste absolut göras!

tisdag 18 september 2012

Fantastiska kvinnor

Har det ärofyllda uppdraget att leda valberedningen till Moderatkvinnorna i Stockholms län. För att se vad de gör och få en liten inblick i deras arbete var jag i morse med på deras styrelsemöte.
Erica Lejonroos är en otroligt aktiv och engagerande ordförande. Länets och stadens Moderatkvinnor samarbetar i mycket och erbjuder både bra utbildningar men också trevliga träffar där vi under avspända former kan träffas och snacka, det blir då både politik men också annat som roar.

I eftermiddag ska protokollet från senaste nämndmötet justeras. Passar också på att gå igenom lite av varje med förvaltningschef och nämndsekreterare. Det är högt och lågt som ska avhandlas.

Har också idag gjort något riktigt roligt! Köpt biljetter till USA för att i november hälsa på äldste sonen. Vi ses alldeles för sällan men i november får vi rå om varandra i hela fyra dagar?! Längtar!

måndag 17 september 2012

Extra sammanträde med kommunstyrelsen idag

Idag kallas kommunstyrelsen till ett extra sammanträde. Det handlar om hemtjänsten.
Agendan för dagens möte finns här.

Under sommaren har Mitt i Danderyd skrivit en del artiklar på detta tema. Det har bl a handlat om att Blomsterfonden sagt upp avtalet med Danderyds kommun pga att de tycker att ersättningen de får är för låg.  Det andra ärendet idag är "Utredningen av den kommunala hemtjänsten".
Kommunen bedriver hemtjänst i konkurrens med ett antal privata utförare, självklart ska alla ha samma villkor, annars fungerar inte marknaden.torsdag 13 september 2012

Klubbat beslut

Vid tekniska nämndens möte igår fattade vi, dvs majoriteten (M), (C) och (KD), beslut om reservatsföreskrifter och skötselplan för naturreservat Rinkebyskogen. (S) reserverade sig och (FP) lade ett särskilt uttalande till protokollet. (FP) yrkade på återremiss, vilket också Olle Johansson (S) ställde sig bakom men deras 3 röster mot våra 8 räckte inte.
Jag hade nog inte väntat mig en total uppslutning heller, både (FP) och (S) ställer sig vid sidan om och har gjort så hela tiden. De vill helt enkelt inte att vi bildar ett naturreservat i Rinkebyskogen.

Tekniska nämnden fattade ett "delbeslut", nu går ärendet vidare och det är först i kommunfullmäktige som beslutet om inrättandet tas. Oklart idag vid vilket sammanträde men ambitionen är att så ska ske innan året är slut.


onsdag 12 september 2012

Onsdag och torsdag

Idag har tekniska nämnden möte igen. Känns som om det inte var så länge sedan vi sågs....

På agendan idag finns bl a beslut om reservatsbestämmelser och skötselföreskrifter för Rinkebyskogens naturreservat. Tekniska nämnden godkänner och skickar sedan ärendet vidare via kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Det är där det formella beslutet om inrättandet tas.

De som känner mig vet att jag inte varit så positiv till detta tidigare men jag är inte sämre än att jag kan ändra mig. Det har jag gjort i det här fallet!

Ett av skälen som brukar anföras mot reservatsbildning är att vi ska låta framtidens politiker avgöra och inte binda dem till händer och fötter. Men det är just av det skälet jag vill inrätta naturreservat? När vi bygger och exploaterar så binder vi framtidens politiker genom just detta, då tycker jag vi på samma sätt kan spara mark som inte under överskådlig tid exploateras. Vi behöver ett grönt område, lättillgänglig natur nära storstaden, det får vi genom att ombilda Rinkebyskogen till naturreservat.

I övrigt är dagordningen ganska tunn, men så kan det bli ibland. Faktiskt rätt skönt.

Imorgon ska jag på konferens till Gimo Herrgård med Sörab. Sörab är avfallsbolaget som bl a Danderyds kommun är delägare i. Under torsdag eftermiddag står riskanalys tillsammans med revisionsbyrå på agendan. Känns nytt och spännande.
Fredag förmiddag blir det ordinarie styrelsemöte med bl a halvårsbokslut och taxor för 2013, vi avslutar konferensen med lunch.

tisdag 11 september 2012

Förskola 24/7

Att ha en blogg ger mig möjlighet att skriva vad jag vill, dvs jag frågar ingen om mina åsikter är politiskt korrekta eller inte.

T ex det här med nattöppna förskolor. Man säger att arbetslinjen gäller och föräldrar ska ha möjlighet att arbeta och då måste barnen ha bra tillsyn. Men det räcker väl inte med nattöppet, det måste väl i så fall betyda dygnet-runt-öppna förskolor. Det är ju många yrkesgrupper som arbetar både nätter, lördagar, julafton, midsommarafton. Helt enkelt alla dagar året runt dygnet runt!
Men är det det vi vill? Inte jag!
Jag frågar mig om det är det som barnen vill ha.

måndag 10 september 2012

Svenska riksdagsledamöter på världsturné

I dagarna reser riksdagsledamöterna. De reser långt och länge för dyra skattekronor. Jag kan inte låta bli att undra till vilken nytta de gör dessa långa och kostsamma resor. Behöver verkligen så många resa till samma ställe, skulle det inte kunna gå att effektivisera genom att bara en del åker och istället delger kollegorna vad de sett genom att de redovisar för varandra efter hemkomst.

Länder som fått eller får besök av svenska riksdagsledamöter är bl a Sydamerika, Australien, USA, Kanada och Japan. 

Jag vet inte hur andra tänker men själv kan jag inte låta bli att fundera över om det inte finns ett spår av egen semester- eller upplevelseresa. Särskilt eftersom något krav på nytta av resan inte tycks finnas.....

Nu tror många säkert att det handlar om avundsjuka hos mig. Men det kan jag försäkra alla om, att så är det inte! Det kan kanske låta konstigt och udda men jag gillar inte att vara hemifrån, sover faktiskt allra bäst hemma i min egen säng. Jag föredrar också att själv välja mitt ressällskap.

torsdag 6 september 2012

Vem ansvarar?

Ansvaret för insamlingen av bl a gamla tidningar har Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI.

Nu har en utredning presenterats och i den föreslås att ansvaret går till kommunerna. Utmärkt förslag! Kommunerna har redan ansvaret för en stor del av den lokala infrastrukturen och har rutinen och erfarenheten och är bra på det. Att ta hand om även återvinningsbart material kommer man naturligtvis klara precis lika bra som man tar hand om övrigt avfall.

Idag får kommunerna ta emot klagomål när att det inte fungerar, att det är långt till återvinningsstationen och skräpigt runt behållarna. Man tror helt enkelt att det är kommunernas ansvar.

Så här såg det t ex ut i Danderyd vid en av stationerna i tisdags. FTI klarar helt enkelt inte sitt uppdrag!

Kungen och drottningen

Idag får vi storfrämmande i Danderyd! Vårt kungapar kommer, tillsammans med landshövding Chris Heister, på besök.
Besöket inleds kl 9 och avslutas i Kvarnparken  16.45. Tillfälle att delta och titta storögt på drottningen för dig och mig, finns i Kvarnparken fr kl 16. Jag är nyfiken och ska vara på plats.
Hela dagsprogrammet finns här.

fredag 31 augusti 2012

Renässansslott i Italien

Är jag på väg till ett renässansslott i Italien? Nej då, det är bara entrén till Kvarnparken, från Noragårdsvägen vid Edsviksvägen.
Så snyggt och så pampigt.

Hastigheten har betydelse

HastighetsbegränsningFör att i någon mån försöka öka trafiksäkerheten för framför allt de oskyddade trafikanterna har vi 30 km/h som högsta tillåtna hastighet på många av våra gator och vägar.

Konstigt att man inte kan respektera detta? Idag när jag körde på Noragårdsvägen blev jag till och med omkörd av någon som tydligen hade väldigt bråttom. Hoppas bara det inte var någon av alla de föräldrar som hör av sig till mig och är orolig för barnens säkerhet........

Man brukar skylla på stressade hantverkare och andra som inte bor här och därför inte har samma känsla, men just den här bilen kollade jag upp och ägaren var en kvinna boende i Danderyd?
Tack bilregistret för att det är så enkelt att kolla, bara skicka ett SMS och på en sekund vet jag!

Cykelräknare

DN. Sthlm, sid 2, 2012-08-30
I gårdagens DN, Stlm sid 2, tackade DNs journalist Jan Falk  för cykelräknarna som kommunen satt upp vid Stocksundsbron. Ja visst är det roligt att kunna se hur många fler än jag som passerar, de flesta antagligen cykelpendlare på väg till jobbet i stan. Roligt för den enskilda cyklisten, men också nyttigt och viktig information för oss som jobbar med trafikfrågor i kommunen, både tjänstemän och politiker.

Vi vill ju att fler ska cykla, att välja cykeln framför bilen har många vinnare. Det är ju en allmän känsla av att fler och fler cyklar men för att vi ska veta på riktigt räknas nu alla cyklister.

Vi jobbar hårt för att trafiksäkra vägarna och separera cyklisterna från bilisterna för en säkrare trafikmiljö. Att då veta att antalet cyklister ökar stärker naturligtvis viljan att lägga pengar på detta.

torsdag 30 augusti 2012

Roliga möten

Idag har det varit flera olika möten, både inspirerande och roliga men också sådana som inte var lika kul. Så är det bara, alla möten är inte lika roliga. Fast jag tycker det är jätteroligt med politik och framför allt alla olika människor man får tillfälle att träffa.

Gruppmötet ikväll var både roligt och inspirerande. Vi gick igenom listan inför först kommunstyrelsen på måndag den 3:e och sedan fullmäktige den 24 september.

Före gruppmötet hade vi ordförandegrupp. Det var också ett roligt möte. Kul att träffas igen efter sommaruppehållet. Lite pratigt och stökigt, men vi har inte setts på ett tag.
Tekniska nämnden har ärendet om inrättande av naturreservat i Rinkebyskogen på gång. Jag har tidigare varit tveksam, för att inte säga negativ tidigare. Men, men jag har ändrat uppfattning!
Vi bygger och exploaterar, jättebra, men det är oåterkalleligt då tycker jag vi självklart ska bevara viss mark obebyggd också. Se det som en kompensation för bebyggelsen.


onsdag 29 augusti 2012

Vi vill bygga studentbostäder i Danderyd!

Flemingsbergs centrum
Bostadsbristen för Stockholms studenter är ohållbar. Beklagligt nog erbjuder Danderyd inget boende för studenter. Vi tycker det är hög tid att också vi tar vårt ansvar!


Att det går att bygga bra bostäder till studenter har Huddinge kommun visat genom ett nybyggt häftigt hus med 169 lägenheter i Flemingsbergs centrum. Det som krävs är att kommunen anvisar mark att bygga bostäder på - till just studenter. Precis det som Huddinge gjort.


Studenter efterfrågar lägen med bra allmänna kommunikationer, Danderyd har mycket bra kollektivtrafikförbindelser till flera högskolor.
Vi tycker det skulle vara möjligt att hitta marken som behövs kring Mörby centrum eller Danderyds sjukhus. Förutom att vi vill att även Danderyd ska vara med och bidra i detta, är det viktigt för kommunens tillväxt och attraktivitet att erbjuda även studenter att kunna bo kvar, men också att flytta in.


Isabella Jernbeck och Carina Erlandsson
tisdag 28 augusti 2012

Stocksunds torgs dag

På lördag firas som traditionen bjuder Stocksunds torgs dag. Vår förening, precis som många andra, visar upp vad vi gör och bjuder in till medlemskap.
Sympatiserar du med oss moderater, tycker du att dina värderingar liknar våra - bli medlem!
Enklast är att ringa 0939-100 300 00 så debiteras avgiften 100 kr din teleräkning.

Olle Reichenberg
ordf kommunstyrelsen


Arrangör av Stocksunds torgs dag är Stocksundsbibliotekets vänner med dess ordförande Gunhild Sällwin. De bjuder också in till politisk utfrågning av partiernas ledande lokala företrädare, vi representeras av kommunstyrelsens ordförande Olle Reichenberg. Utfrågningen startar kl 12.00 och leds av hembygdsföreningen Amorinas styrelseledamot, DN-journalisten Jan Falk.

Jag kommer till Stocksund, kommer du? Hoppas vi ses!


M-styrelsemöte ikväll

Politiken är ju redan i full gång, vi hade teknisk nämnd förra veckan och jag gissar att de flesta har kommit igång med höstens möten.

Ikväll ska moderatstyrelsen samlas för första gången den här terminen. Vi har möte på Slottet och ska diskutera vårt arbete, hur vi fördelar det sinsemellan och hur vi säkerställer att vi gör det bästa.
Vi har fördelat arbetsuppgifterna emellan oss för att det inte ska bli så tungt för var och en men då gäller det att alla tar sitt ansvar och gör det som förväntas. Visst är det svårt att få tiden att räcka till, dygnet skulle behöva betydligt fler timmar än de 24 vi har. Men det rättvisa i det är att den är fördelad helt rättvist, ingen har fler än de 24 timmarna!

Jag såg några rader i en tidning för många år sedan. Den nålade jag upp ovanför mitt skrivbord.

Om du vill ha något gjort, fråga någon som har mycket att göra - de andra har inte tid.


fredag 24 augusti 2012

Relationsvåldet måste stoppas!

Nu fokuserar Moderatkvinnorna på våld i nära relationer. Vi går ut på gator och torg och pratar om att vi måste sätta till alla klutar för att stoppa våldet. Det är den slagna parten, brottsoffret, som ska värnas. Polis, rättsväsende och andra inblandade myndigheter måste arbeta strukturerat för att minimera riskerna för fortsatt våld.

Imorse delade Isabella Jernbeck och jag ut flygblad och pratade med stressade danderydsbor om det här viktiga ämnet.

onsdag 22 augusti 2012

Barn är mjuka, bilar är hårda

det var en slogan i var mans mun för några år sedan. Den är dock lika aktuell idag!

Idag är första skoldagen för många barn och för vissa var det första gången de går själva, utan en vuxen att hålla i handen.
Det märks i min mailbox. Jag får ju lite nu och då mail från oroliga föräldrar som känner olust att släppa iväg telningarna själva till skolan, antingen det sker per fots eller per cykel. Men intensiteten av mail ökar flera gånger om just i samband med skolstarten i augusti.

Vi i tekniska nämnden jobbar stenhårt för att få en bättre och mera trafiksäker miljö, framför allt runt våra skolor. Även om vi hade en sjö att ösa pengar ur skulle det inte räcka att säkra varenda liten gatstump men vi jobbar på........ Områdena runt våra skolor har inventerats och utifrån denna anlägger vi trottoarer och cykelbanor men det räcker inte. Vi behöver också hjälp av föräldrarna. De senaste dagarna har man i olika media kunnat läsa om hur det ser ut runt många skolor. Stressade föräldrar som så snart den egna ungen sprungit in på skolgården tycker sig kunna gasa på. Man tar förvånansvärt liten hänsyn till alla de andra, de som rör sig på och vid gatorna.

Om de lite äldre barnen hade skolvägar så de kunde gå och cykla själva till skolan skulle mycket vara vunnet, det är så vi jobbar. Vi försöker skapa en trafikmiljö som inte sätter bilarna i första rummet utan barnen, men givetvis också alla de andra som promenerar och cyklar. Danderyd är inte så stort, avstånden är ganska korta, många skulle faktiskt kunna gå eller cykla om föräldrarna bara slapp oroa sig för de andra bilisterna!

Något att tänka på när pigga 14- och 15-åringar ber om skjuts nästa gång?


tisdag 21 augusti 2012

Dags att logga in

Nu så! Dags att logga in på datorn, koppla på hjärnan och börja tänka. Ja, tänka har jag kanske gjort hela sommaren men på helt andra saker än som rör sig i min hjärna nu.Kanske en av de sista middagarna ute på terassen bjöds vi på den här utsikten. Vilken otroligt vacker båt! Kritvitt välformat skrov och hela fem master, inte en krusning syns utan hon tycks bara glida igenom Lindalssundet.

I morgon onsdag sätter höstterminen igång för tekniska nämnden, vi har möte kl 19. Så här ser agendan ut.

Det blir lite av en mjukstart, för detta möte är det enda som är planerat för denna vecka.

Åt en trevlig lunch på Djursholms golfklubb idag med några av mina trevliga moderatkolleger, gott med fisk- och skaldjursgryta. Aiolin var laddad med mycket vitlök, känns antagligen på långt håll. Jätteroligt att träffas igen efter sommarlovet!

Nu ska jag uppdatera sidan regelbundet igen. Välkommen att ta del av mina tankar om vad som händer och sker både i och utanför Danderyd.


onsdag 8 augusti 2012

Tillbaka till verkligheten

Idag är jag tillbaka! Ja jag har ju inte varit försvunnen men jag har däremot varit totalt avkopplad från allt vad politik heter. Det har varit riktigt skönt.

De senaste dagarnas debatt kring representation och generaldirektörer kan jag inte låta bli att kommentera. Nu står näringsministern med stolt blick och säger ungefär att "Lugnet har stor kunskap om tillväxtfrågor och den skall tas tillvara på regeringskansliet", nä dra mig baklänges.

Lugnet har missbrukat sitt förtroende men får trots det behålla lön och förmåner, om medias uppgifter stämmer så har hon alltså upp emot 100 000 kr i månaden för att göra ingenting. Eller kanske för att sköta kopieringsmaskinen? Jag förstår faktiskt inte detta? Det normala hade väl varit att hon skiljts från sina arbetsuppgifter och därmed självklart också sin lön.

Nu kommer också kraven på tydligare riktlinjer avseende representation. Men är det verkligen så illa att det behövs riktlinjer på pränt, borde det inte kunna ställas krav på att chefer på våra myndigheter har så mycket sunt förnuft att de inte festar loss på oss skattebetalares bekostnad? Jag bara undrar...

Jag har sagt det förr men det tål att sägas igen. Inlåsningseffekterna inom politiken är farliga. De i vissa fall orimligt höga ersättningarna gör att ingen kan gå vidare till det privata näringslivet. För var får t ex Lugnet 100 000 kr per månad i lön?

tisdag 3 juli 2012

Några enkla rader och ett par bilder


Det är tyvärr inte så ofta som hela vår stora härliga familj träffas. Mannen och jag tillsammans med våra fyra underbara barn.

Vi fuskar lite och hissar Stars and stripes lite tidigt, redan på kvällen den 3:e.
Sedan några år firar vi 4th of July ordentligt. Hamburgare, korv, potatissallad, coleslaw står bl a på menyn. Vi blir
nog ca 35 personer på kalaset. Jättekul! Jag gillar verkligen att stå i köket och jobba, som tur är.

onsdag 20 juni 2012

Stilla sommarlunk

Nu kommer jag att gå in i den lugna sommarlunken. Våren har varit väldigt intensiv och nu behövs tid för vila och återhämtning.

Kanske blir det inte lika många inlägg och politiska funderingar, men man vet aldrig. Så fort jag öppnar tidningen brukar där finnas något att reta upp sig på. Men även journalisterna verkar ta det lite lugnt och stilla under sommaren.
Jag kommer inte att helt gå i ide, det ligger liksom inte för mig. Jag håller igång både kropp och hjärna, även i den vackraste sommartiden. Sommaren är tiden för firande tillsammans med familj och vänner; först står midsommar för dörren sen blir det barndop, födelsedagskalas, 4th of July, och sen en hel radda födelsedagar igen.

Tills vi hörs nästa gång önskar jag mina läsare en riktigt varm, skön och vilsam sommar. Jag kommer läsa deckare, lösa korsord och bara njuta. Det ska bli riktigt, riktigt skönt!

tisdag 19 juni 2012

Snart är, kanske, badsäsongen här?

I år låter sommaren vänta på sig, men den som väntar på något gott väntar aldrig för länge.

Snart är det kanske dags för ett plums i Ösbysjön, Edsviken eller Stora Värtan.

Det finns inte så många parkeringsplatser utan det bästa är att cykla, gå eller varför inte ta bussen?

För att informera och påminna om parkeringsreglerna är annonsen här vid sidan införd i Mitt i Danderyd idag. Förhoppningsvis slipper vi tråkigheterna från förra sommaren.....

Simma lugnt!

Självklart att hjälpa varandra i familjen

Publicerad i Mitt i Danderyd 12-06-19
Hörde för en tid sedan moderatkvinnornas ordförande Saila Quicklund tala så varmt om möjligheten att med skattemedel vara ledig från arbetet för att följa med sina gamla föräldrar till exempel till doktorn, hon kallade det VAF-dagar.

Här i Sverige har alla minst fem veckors semester årligen, många har ännu mera. Att av dessa 25 vardagar använda några för att hjälpa, eller bara umgås med sina gamla föräldrar som kan behöva stöd, är tydligen för mycket begärt.

Den viktigaste byggstenen i ett väl fungerande samhälle är i min värld familjen och inom familjen är det självklart att vi hjälper varandra. Det är ju liksom det som är meningen.

Varför vi inte kan hjälpa varandra utan att blanda in staten och dess finanser övergår faktiskt mitt förstånd. Dessutom tycks det som om det i moderatkvinnornas värld bara finnas en part på arbetsmarknaden, nämligen arbetstagaren. Inte ett ord nämndes om arbetsgivaren - företagaren?
Inte nog med att hon tycker att skattekollektivet ska betala för VAF-ledigheten, det ska också ges en självklar rätt, att utan särskild planering vara ledig från arbetet. På varje arbetsplats, behöver ledighet planeras in i förväg för att arbetet ska fungera.

Som medlem i moderaterna är jag tvångsansluten till moderatkvinnorna, men med förslag av den här karaktären vill jag inte vara med.
Carina Erlandsson (M) Danderyd

söndag 17 juni 2012

Valfrihetspartiet Moderaterna

Den moderata riksdagsledamoten Elisabeth Svantesson fick härom dagen mediautrymme för att utveckla sina tankar om föräldraförsäkringen. Hennes besked visade sig dock gå stick i stäv med den moderata grundideologin om valfrihet! att ge den enskilda människan makt att styra över sin egen vardag.
Hon säger att familjerna väljer fel och då måste politiker, som ju tycks veta bäst, gå in och styra upp så att det blir rätt? Vad vet politiker om min familj som inte jag vet?

”För drygt 100 år sedan lanserades T-forden i USA. När journalister frågade vilka färger man kunde få bilen i svarade Henry Ford Ni kan välja vilken färg ni vill bara ni väljer svart.” Detta är ett citat som många gånger använts av moderater för att tydliggöra skiljelinjerna mellan oss valfrihetsivrare och den politiska vänstern. Själv har jag gjort det flera gånger, men aldrig tidigare mot en partikamrat!

Vi moderater är för valfrihet då rimmar förslag som detta illa, mycket illa.

lördag 16 juni 2012

Lite personligt

Stora Lundby
Besökte på fredagen släktingar i Stallarholmen på deras fantastiska gård, Stora Lundby.

Med i bagaget hem var två riktigt goda surdegsbröd. Min kusin Maria driver vedugnsbageri så har ni vägarna förbi kan jag verkligen rekommendera ett besök här.

Pappa och mamma
Skärmaräng
Sonen fick övningsköra både dit och hem, han kör faktiskt riktigt bra nu. Vi kom ut till landet vid åttatiden på kvällen och möttes av en fantastisk kväll med ett magiskt ljus.
Lördagen började vädermässigt riktigt bra. Årsstämmorna, som vi alltid har utomhus, genomfördes nästan helt klart innan vi fick plocka fram paraplyer och regnrockar. När kommer den så hett efterlängtade sommaren egentligen? Som en liten tröst bjöd E och G på en härlig sillunch som varande nästan till kvällen.....


torsdag 14 juni 2012

Nollvisionen för skolan?

Publicerad i Mitt i Danderyd 12-06-26
Sedan Riksdagen 1997 beslutade om Nollvisionen har antalet dödade i trafiken stadigt minskat. Nollvisionen är ett mål som är väl känt och används av alla som arbetar med trafik och trafiksäkerhet.

Arbetet i Nollvisionens anda innebär att vägar, gator och fordon ska anpassas till människan och hennes olika förutsättningar. Den perfekta människan finns inte och det innebär att vi måste acceptera att olyckor inträffar men inte att människor dödas eller skadas allvarligt. Ansvaret för säkerhet delas mellan dem som utformar och dem som använder transportsystemet. Summan av allas insatser leder till tryggare och säkrare vägtrafik.

Den här typen av systematiskt samarbete borde kunna användas inom fler områden. Jag ser framför mig Nollvisionen för skolan. Där alla som arbetar med och kring barn och unga använder sig av samma tydliga vision och målbild. På samma sätt som den perfekta människan inte finns i trafiken finns den naturligtvis inte i skolan heller. Skolan måste därför, på samma sätt, utformas och anpassas efter elevernas olika förutsättningar. Något annat är oacceptabelt! Vi kanske måste acceptera att alla elever inte har MVG i alla ämnen, men vi kan inte acceptera att elever tillåts gå ut skolan utan något betyg alls.

Vi måste givetvis ha samma mål för alla elever, tänk om Nollvisionen bara gällde för en del trafikanter?

Liten rapport

från tekniska nämndens möte igår.

Flera av ledamöterna gjorde sitt första besök på Hagbytippen och var mycket imponerade av anläggningen och med det stora miljöengagemang man från Sörabs sida utför sin uppgift. Stort tack till Ingrid Olsson som på ett, som vanligt, engagerat och inspirerande sätt berättade och visade runt.

Bland besluten igår vill jag särskilt nämna;

- nämnden fattade i enighet beslut om budget för 2013, jag gillar verkligen när vi är överens. Tycker inte man ska tjafsa för tjafsandets skull utan kan man enas så är det bra!

- på initiativ av Lars-Olof Ölund (KD), mig själv och Jörgen Elfving (C) beslutade nämnden att uppdra åt förvaltningen att de, i samarbete med fastighetsägaren Diligentia, ska se över möjligheten till bra och säkra cykelställ vid Mörby centrum. Det är allmänt rörigt och trångt och cyklar parkeras vid de olika entréerna lite huller om buller.
Centrum ska ju förvisso byggas om men vem vet när det blir av, cykelställen behövs ju nu.

Ikväll har vi gruppmöte, alla moderater är välkomna att diskutera dels de ärenden som kommer upp på kommunstyrelsemötet måndag den 18 juni och dels en allmän information om aktuella frågor. Djursholms slott kl 19.00.

Före gruppmötet har moderatstyrelsen sammanträde. Lite rapporter från arbetsgrupperna och sen får vi önska varandra en skön och härlig sommar!


onsdag 13 juni 2012

Tekniska nämnden idag

Idag har vi terminsavslutning i tekniska nämnden. Vi ska vara på Hagbytippen inte för att undvika diskussionen om kyrkan utan för att också passa på att lära oss lite om avfall och återvinning!

Här finns agendan för sammanträdet.

Vi ska bl a
- fatta beslut om budget för 2013. Av kommunstyrelsen har vi fått en budgetram om 85,5 milj kronor. Just den summan hamnar också budgetförslaget på!
- får förvaltningens förslag till minneslund för små husdjur
- ta ställning till hur förvaltningen arbetat med dagvattenrening i Mörbyviken

Nu delar vi inte ut varken betyg eller stipendier men jag kan då passa på att här tacka anläggningsavdelningen för ett mycket bra genomfört möte i Enebyberg igår. Inför utredningen av Enebybergsvägen bjöds intresserade in till möte för att få tillfälle att lämna synpunkter, förslag och idéer. Många kom och hade också många goda idéer med sig.

tisdag 12 juni 2012

Mötet om Enebybergsvägen

I kväll hölls ett välbesökt möte om Enebybergsvägen, alla kringboende och övriga intresserade fick tillfälle att komma med input till utredningen som ska göras med ambitionen att minimera genomfartstrafiken till förmån för gående, cyklister och kollektivtrafik.

Att ha ett möte innan själva utredningen startats för att få in de boendes sakkunskaper är mycket bra! Självklart är det så det måste gå till. Ingen kan ha bättre sakkunskap än de som rör sig och lever i området!

De som höll i och ledde mötet var anläggningschef Sofie Enander tillsammans med trafikplanerare Jonas Frejd, båda från tekniska kontoret. Förutom en work-shop där deltagarna bordsvis fick komma med förslag, tankar och idéer visade Jonas bilder med exempel på goda trafiklösningar.
Som ordförande i tekniska nämnden kan jag inte bli annat än stolt som en tupp, vilka duktiga tjänstemän som jobbar på tekniska kontoret! Det var också vad jag hörde av deltagarna jag hade tillfälle att prata med efter mötet.

Jag vet att försök gjorts flera gånger tidigare att minska trafiken genom Enebyberg, det måste helt enkelt gå! Nu sätter vi in alla klutar för att lyckas!

Ur DanderydsAktuellt nr 4 2012, sid 9


Här kan du läsa hela tidningen i pdf-format.

Cykeln ger dig både kondition och bättre hälsa. Miljön belastas inte lika mycket i form av avgaser och bullret minskar. Tekniska nämnden i Danderyds kommun vill skapa en trafikmiljö som lockar fler att cykla eller gå istället för att ta bilen. Ambitionen är att kommunen ska vara gång- och cykelvänlig.

Trafikstrategi 2010-2020 ligger till grund för de satsningar som gjorts vid Danderyds sjukhus med nydragen cykelväg, cykelparkeringar och cykelpump.

I år breddas också gångbanorna upp för cyklister utmed Föreningsvägen. Vasavägen och Mörbyhöjden. Kommunen arbetar för säkrare skolvägar och anlägger också en cykelväg utmed en delsträcka av Bragevägen. En cykelmätare har satts upp vid Stocksundsbron för att mäta hur många som framförallt arbetspendlar mellan kommunerna.

- Vi tar cykling på allvar. Vår kommun är idealisk att cykla i. Det är ofta korta sträckor mellan hem, skola och fritidsaktiviteter. Idag är det många som skjutsar sina barn till skolan. Utöka skolgården med lekytor istället för att bygga bilparkeringar. Cykla själv och lär barnen att cykla till sina aktiviteter när de är mogna för det, säger
ger Carina Erlandsson (M) ordförande i tekniska nämnden.


Lär barnen bli goda trafikanter
En trafiklekplats finns i kommunen där du och ditt/dina barn i lugn och ro kan lära sig trafikreglerna på cykel, trampbil eller till fots. Den ligger nära korsningen Skogsviksvägen/ Enebybergsvägen. Här finns det också en boulebana, bänkar och gräsmattor att ha picknick på.

Stor miljövinst att cykla när avstånden är korta
Ungefär hälften av alla bilresor är kortare än 5 kilometer.
I tätorter är 70-80% av resorna kortare än 3-4 kilometer. Det är här den stora potentialen för ökad cykeltrafik finns då avstånden mellan olika målpunkter inom kommunen är relativt korta. Cyklar du lugnt så tar det cirka 10-15 minuter att cykla 3 km.

Exempel på korta sträckor i kommunen:
• Eneby torg - Mörby centrum, cirka 4 km
• Djursholms torg - Mörby centrum, cirka 3.5 km
• Stocksunds torg - Mörby centrum, cirka 2,5 kilometer

Cykla med omtanke om gångtrafikanterna
Gång- och cykelbanan har ofta en gemensam bana där det gäller att visa hänsyn för varandra. Cyklisterna är många på vissa sträckor och varierar från barn till de som cyklar väldigt snabbt. För att undvika faror handlar det om att vara goda trafikanter och respektera varandra.

Cykelkarta med tips på utflyktsmål
Cykelkartan för Danderyds kommun är framtagen av tekniska kontoret. Den kan du hämta på Information Danderyd i Mörby centrum eller på biblioteken i kommunen. Här ser du också var strandbaden ligger.

- Min favorittur på cykel går från Mörby centrum till Sätra äng, förbi Nora träsk utmed vattnet via Borgenviken, säger Carina Erlandsson (M).

Regionalt projekt med Trafikverket
Kommunen samarbetar både med grannkommunerna och Trafikverket för att få bra cykelbanor som länkar ihop kommunernas cykelnät. Danderyd en av aktörerna i samarbetet SATSA II - Regionala cykelstråk, där målet är att få fler att cykla i Stockholmsregionen genom att länets kommuner gemensamt tar fram en cykelplan till 2013.