torsdag 27 mars 2014

Prata cykelstrada

Under några år har vi i Danderyd satsat på cykling. För att få fler att välja cykeln har vi byggt ut cykelvägnätet, satt upp fler cykelställ runt om i kommun och på sex platser placerat ut cykelpumpar.

Min kollega från Täby Erik Andersson och jag  träffades för några år sedan och pratade cykelmotorväg, ja så var faktiskt det första arbetsnamnet. Det har dock inget med motorer att göra!

Vad vi vill se är en cykelbana från Täby in till stan för i första hand snabb arbetspendling. Tjänsteutlåtande till våra respektive förvaltningar såg ut så här. Nu har cykelbanan fått ett nytt namn; cykelstrada och detta är ett samarbetsprojekt mellan Täby och Danderyds kommuner och Trafikverket.

Vi som håller på med politik vet att allt tar tid men att trägen vinner.

Idag är jag inbjuden av Samhällsbyggarna, en branschövergripande ideel nätverksorganisation , för att tala om vår idé om en cykelstrada. Programmet för dagens seminarium ser ut så här.

Att vi jobbar med cykling i norrort har spridit sig vilket är mycket glädjande.

onsdag 12 mars 2014

Idag onsdag

Igår och idag pågår bokslutsgenomgångar på Djursholms slott. Vi i tekniska nämnden fick en timme idag för att på ett pedagogiskt sätt gå igenom bokslutet 2013 för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Inga konstigheter, inga röda siffror och målen är uppnådda. Jippie!

Ikväll har vi teknisk nämnd och inte heller då något att lyfta på ögonbrynen för. Här finns kallelsen.

Det ärende som är intressant och säkert berör många danderydsbor är "Trafiksäkerhetsprogram 2014-2016".
Förvaltningen presenterar här ett förslag till åtgärder framför allt runt skolor som ska genomföras i år.

I övrigt har vi att besluta om ett par remisser, en ny tjänst och ett par upphandlingar.

Manna från himlen?

Är det manna från himlen? Alliansen lovar pengar till kommunerna för att klasserna på lågstadiet ska bli mindre. Vad händer sen? Dvs nästa år och året därefter... Finns det lärare att anställa? Är det verkligen genomtänkt?
Frågorna är många som åtminstone jag ställer mig. 
Undersökningar visar ju att det är en skicklig lärare som är den bästa och mest effektiva medicinen för lärande och helt avgörande för elevernas resultat.

tisdag 4 mars 2014

Anmäl felen så kan vi reparera


Publicerad 4 mars 2014
Bengt Sylvan tar i en insändare i Mitt i Danderyd upp underhållet av gator och vägar.  Självklart ska vi ha ett bra planerat underhåll där vi systematiskt underhåller gator och vägar. Men hur bra datasystem och modeller för detta som än finns kommer det ändå att uppstå akuta fel och brister.
Det skulle krävas orimligt stora pengar om varje meter gata skulle hållas i nyskick vid varje enskilt tillfälle. När det gäller den egna privatekonomin resonerar nog de flesta av oss som så att vi underhåller och reparerar våra ägodelar, men byter ut och köper nytt bara när det verkligen behövs. På samma sätt resonerar vi moderater när det gäller vägunderhållet.

För att snabbt få hjälp att hitta felen där reparation behövs är danderydsbornas vaksamma ögon till stor hjälp. För att få en enkel och smidig felanmälan finns nu en applikation att ladda ner till telefonen. Det går snabbt att felanmäla och lämna synpunkter, och kommunen får direkt kännedom om var och vilken typ av fel det är.

Så snart våren kommer med värme återupptas arbetet med ordinarie vägunderhåll och reparationer av bl. a potthål.
Carina Erlandsson (M)

ordförande tekniska nämnden