måndag 29 oktober 2012

Vecka 44 betyder höstlov

Höstlov för skolbarn, de allra flesta föräldrar jobbar nog på precis som vanligt. Jag kommer ihåg när jag hade ungar i skolåldern att det ställde till bekymmer att få ungarna hemma en lite småkylig och trist vecka i oktober/november. Ställde frågan redan då om man inte skulle kunna tänka sig att ge eleverna ledigheten i klump och låta familjerna själva fördela när de ville vara lediga.
Tycker fortfarande att det vore toppen! Sportlov i fjällen vecka 9 betyder dyra stugor, höstlov betyder att många drar till soligare breddgrader och de som inte har den möjligheten sitter oftast hemma framför datorn.
För många elever vore det nog toppen att ha undervisning i liten grupp, en bra chans att komma ikapp eller få lite extra hjälp. Alla behöver inte ledighet, det finns de som istället skulle behöva lite mera skola!

Nu har jag bara en unge kvar i skolan och han är så stor och vuxen att han ansvarar själv för sina studier och sin eventuella ledighet.

Politiken går på halvfart. Spännande möte i styrgruppen för Mörby centrum. Nu måste vi få fram vad vi vill. Personligen vill jag ha en bra och säker trafikmiljö, en vacker miljö som lockar till utevistelse och därtill ett attraktivt köpcentrum där jag och andra kan uträtta våra vardagliga inköp.

Får se vad som händer idag? Rapport kommer.


fredag 26 oktober 2012

Cykling

Att cykla innebär väldigt många fördelar. Den egna motionen och att röra på kroppen i vardagen är bara två skäl till varför jag själv gillar att cykla. Att det dessutom går snabbt, ialla fall om man som jag väljer cykeln när det handlar om korta avstånd, gör ju inte saken sämre.

Vi i tekniska nämnden arbetar för att få fler att cykla, framför allt skulle jag vilja att fler barn cyklade eller promenerade till skolan.
Att cykeln är ett trafikslag som många andra tycker inte alla. Det är bil och kollektivtrafik och sen får väl de cykla bäst de vill försöka hitta en egen lämplig färdväg, är ett gammalmodigt synsätt som tyvärr används och många.

I Holland cyklar man, förvisso har de ett mildare klimat än vi och att landet är platt gör naturligtvis sitt till. Men ändå, det går faktiskt att cykla här också. Många väljer dubbdäck till cykeln och fungerar vinterväghållningen på cykelbanorna går det att cykla årets flesta dagar. Vi har ju heller inte stränga vargavintrar varje år!

För att inspirera och hjälpa till med sin egen kunskap och erfarenhet bjöd Nederländska Ambassadören, Philip de Heer, på intressanta seminarier härom kvällen - Building a Cycling City.

The Dutch Cycling Embassy är ett nätverk som arbetar med att sprida information och kunskap, Cykelfrämjandet en annan och båda dessa delade med sig av sin erfarenhet.

Både Tommy Lindgren (FP) och jag själv kunde sammanfatta kvällen som riktigt lyckad när vi satt och sammanfattade på tunnelbanan på hemvägen.


onsdag 24 oktober 2012

Elementärt min käre Watson.....


Sedan flera år har politiker från flera partier, även jag själv - även om jag var negativ inledningsvis, arbetat för att bilda ytterligare ett naturreservat i Danderyd - i Rinkebyskogen.

Eftersom kommunen inte äger hela skogen utan både Sveaskog och Kyrkan är markägare, kan vi inte idag veta storleken på reservatet. Vi måste givetvis komma överens om priset på marken som ägs av andra.

Men frågan idag är inte om naturreservat i Rinkebyskogen ska bildas eller ej, frågan är nu bara hur stort det kan bli. Till hjälp med förhandlingarna ställer Naturvårdsverket upp med förhandlingsman. Motkravet de ställer för detta är att kommunen först fattar beslut om reservatsbestämmelser och skötselplan. Detta beslut fattades i tekniska nämnden den 12 september i år. Både oppositionsrådet Sylvan (FP) och (FP)s gruppledare i tekniska nämnden Tommy Lindgren var med vid mötet då detta beslut fattades.

Nu kräver (FP) att vi i majoriteten redovisar var smärtgränsen går, eller rättare; hur mycket vi är villiga att betala till Sveaskog resp Kyrkan. Vid fullmäktiges möte i måndags gick diskussionens vågor höga när flera av (FP)s ledamöter gång på gång avkrävde majoriteten en summa, i lokaltidningen Mitt i Danderyd igår antydde de dessutom att vi skulle vara beredda att lägga 50 miljoner kronor?

Att gå ut idag, mitt under pågående förhandling, och tala om var den ekonomiska smärtgränsen går är faktiskt väl naivt. Att hålla korten tätt intill bröstet och inte visa sin motspelare vad man sitter med på hand är faktiskt "elementärt min käre Watson".

Kommer sedan parterna inte överens om priset blir det ingen affär och då slutar naturreservatets gränser vid den mark som ägs av kommunen. Sveaskogs och Kyrkans mark ligger kvar där den ligger och i deras ägo!
tisdag 23 oktober 2012

Nu susar det i Rinkebyskogen...

Införd i Mitt i Danderyd 2012-10-23
...och kvittras kanske också. Förmodligen mer än vanligt, av glädje över tekniska nämndens beslut att godkänna reservatsbestämmelser samt skötselföreskrifter för naturreservat i Rinkebyskogen. Nu finns ett beslutsunderlag för kommunfullmäktige, i och med detta kan också startskottet skjutas för förhandlingar med markägarna, något som kan komma att påverka reservatets slutliga utformning.

Tankarna på ett naturreservat i Rinkebyskogen har funnits länge och genom tekniska nämndens beslut har en stabil grund för fortsatt arbete och kommande beslut i kommunfullmäktige lagts.

Bestämmelser och föreskrifter har varit föremål för bred remissbehandling och glädjande nog finns ett mycket brett stöd för inrättande av naturreservat i Rinkebyskogen. Det kommer att ge skogen ett starkt skydd mot exploatering och "betongifiering" och trygga Danderydsbornas möjligheter till naturupplevelser för lång tid framöver. Föreskrifterna innebär inga större förändringar jämfört med idag men den som tänkt sig ett köpcentrum eller liknande får nog skrinlägga sina planer.

Carina Erlandsson (M) ordf tekniska nämnden
Jörgen Elfving (C) 1:e vice ordf tekniska nämnden

måndag 22 oktober 2012

Dagens möten

Känns riktigt bra så här på måndagmorgonen! Helgen var underbar och avkopplande, middagar alla tre kvällarna med släkt och vänner. Auktionshusens visningar båda dagarna. Kan verkligen rekommendera deras fina visningar, titta och njuta av högklassig konst helt gratis.

Nu börjar valberedningens arbete inför de kommande två åren i mandatperioden. För första gången är vi valda på två år och alla ska således väljas om i december. Valberedningen träffas kl 17 för att gå igenom inkomna önskemål och synpunkter, diskutera och hoppas också hinna upprätta ett första förslag.

Kommunfullmäktige sammanträder också ikväll, kl 19 på Djursholms slott. Dagordningen finns här.

fredag 19 oktober 2012

Mörby centrum

Styrgruppen för Mörby centrum hade möte i veckan. Det var länge sen sist men det känns bra att vi kommit igång med arbetet igen. Jag har sagt det förr men det tål att sägas igen; vi har väntat länge nog...

För mig är det viktigaste att vi får en bra, trygg och säker utomhusmiljö. Självklart är vi också värda ett bättre centrum med bra butiker, vi ska inte behöva åka härifrån för att uträtta de dagliga ärendena. Men omgivningarna är viktiga! Runt Mörby centrum är det många som känner sig otrygga idag, både avseende på trafiken och även rädsla för att bli utsatta för brott. Det måste gå att kombinera.

Fastighetsägaren Diligentia har presenterat ett förslag på utformning/lösning som väl inte var så himla bra. För att vi ska få den goda, säkra, trygga och snygga utomhusmiljön är det viktigt hur butikerna är lokaliserade och hur transporter till dessa ska lösas. Det funkar inte med strömmar av gående och cyklister på samma plats som bilar, lastbilar och bussar.

Nästa gång styrgruppen träffas är den 19 november och då hoppas vi på att vårt budskap till Diligentia gått fram. De är ju givetvis också angelägna att få ett attraktivt centrum.


tisdag 16 oktober 2012

Morby C 2.0

Nu sätter vi igång igen!
Äntligen, säger jag och många med mig. Imorgon kl 10.30 är styrgruppen för Mörby centrum kallade till möte.
I styrgruppen ingår Olle Reichenberg (M), Siv Sahlström (C), Anders Paulsen (M), Eva Lannerö (KD),  Bengt Sylvan (FP), Catharina Melian (S), byggnadsnämndens ordförande Kristin Eriksson (C), tekniska nämndens ordförande jag själv och Mikael Adersteg (MP). Dessutom sitter en hel radda tjänstemän runt bordet.

Den 7 april skrev jag mitt senaste inlägg om Mörby centrum, länk här. Det var för ganska precis sex månader sedan och förhoppningsvis har en del hänt. Rapport från mötet kommer.

Trygg i Danderyd

Trygg i Danderyd är vårt brottsförebyggande råd. Här kan du läsa mera.Idag följer jag med rådet på en busstur runt i Danderyd för att titta på de platser som många danderydsbor upplever som otrygga. Med på turen följer också bl a representanter för polisen och tekniska kontoret. Meningen är att vi själva med egna ögon och på plats och ställe ska få se och själva känna in.

Efter bussturen samlas vi för att tillsammans diskutera våra upplevelser. Allt detta ska sedan utmynna i ett förslag till åtgärdsplan.

Bl a ska vi titta på gång- och cykelvägar runt Mörbyhöjden, området kring Mörby centrum, Danderyds sjukhus och gångtunnlarna där.

måndag 15 oktober 2012

Vilka är företagen i välfärdssektorn?


I dagens DN kräver LO ”vinstbegränsningar och stenhård reglering av välfärdssektorn”.
”Varje skattekrona ska gå till välfärden, ingen skattekrona ska gå till de privata profitörerna”, sa Jonas Sjöstedt i sitt förstamajtal.

Vad är då välfärdssektorn, vilka är de privata profitörerna och vad är det för företag som arbetar i den sektorn?

Är det byggfirmor, små och stora, som på skattebetalarnas bekostnad bygger förskolor, skolor och äldreboenden?
Är det de många små entreprenadföretag som sandar och snöröjer?
Är det kanske arkitekterna som ritar och har stat och kommun som uppdragsgivare?

Hur är det med de som skriver, trycker, distribuerar och säljer läromedel. De företag som producerar livsmedel eller lagar maten till skolor, sjukhus och särskilda boenden. De som utvecklar och sedan levererar sjukvårdsmaterial och mediciner.

Listan på företag som får del av skattekronorna och som verkar i välfärdssektorn kan göras lång.
Jag märker själv när jag funderar lite att det är många små, medelstora och stora företag som är inblandade i all välfärd och som vi inte skulle klara oss en dag utan.

Om inget led i hela denna långa kedja tillåts tjäna pengar på sin verksamhet hur ska de då kunna hålla ut år efter år och därmed bli bättre, duktigare och effektivare?

Vilka företag och/eller branscher ska omfattas av vinstbegränsning och reglering? LO, (S) och (V) är skyldiga att redovisa så att driftiga entreprenörer idag och imorgon väljer rätt bransch.

fredag 12 oktober 2012

Är vintern här?Morgonkampanj i morse igen!
Igår kväll fanns inte en enda parkeringsplats till bilen! Så har vi det som bor praktiskt och bekvämt nära Mörby centrum. Behövde därför  börja dagen redan före klockan 7 med att flytta bilen. Rutorna helt nedisade så det var bara att leta fram skrapan... Nu börjas det.

Sista passet med morgonkampanj för danderydsmoderaterna. Louise Dufwa, Ulla Hurtig Nielsen och jag själv var väl påpälsade. Blev ändå kallt om fingrar och tår.

I eftermiddag åker jag till Flemingsberg på studiebesök. Ska titta på ett nytt stort hus med studentlägenheter. Så här ser utsidan ut, ska bli spännande att även få se insidan.

onsdag 10 oktober 2012

Vi är redan på om studentbostäder

Publicerad i Mitt i Danderyd 2012-10-09

Bostadsbristen för Stockholms studenter är ohållbar. Beklagligt nog finns inget boende för studenter i Danderyd - ännu.
Nu driver dock moderaterna på, och även om det tar lite tid innan vi har ett inflyttningsklart hus för väntande studenter, är vi nöjda att veta att det är på gång! För självklart ska vi också ta vårt ansvar!

Det går att bygga bra bostäder till studenter. Det har Huddinge kommun visat genom ett nybyggt häftigt hus med 169 lägenheter i Flemingsbergs centrum. Det som krävs är att kommunen anvisar mark att bygga bostäder på, till just studenter. Precis det som Huddinge gjort.

Studenter efterfrågar lägen med bra allmänna kommunikationer, Danderyd har mycket bra kollektivtrafikförbindelser till flera högskolor.  Vi är övertygade om att det går att hitta marken kring Mörby centrum eller Danderyds sjukhus.

Förutom att också Danderyd ska vara med och bidra i detta, är det viktigt för kommunens tillväxt och attraktivitet att kunna erbjuda studenter att bo kvar, men också att flytta in.

Isabella Jernbeck (M)
ordf i Socialnämnden i Danderyd
Riksdagsledamot

Carina Erlandsson (M)
ordf i Tekniska nämnden i Danderyd

tisdag 9 oktober 2012

Länk till föredragningslista

Ärenden som behandlas vid tekniska nämndens möte onsdag den 10 okt;

http://danderyd.yourvoice.se/teknik/insyn.aspx?page=agenda&nodeid=27771

Nya möten

Imorgon har tekniska nämnden möte igen. Ovanligt få ärenden och de är heller inte så komplicerade som de kan vara ibland.
Dagordningen brukar några dagar innan mötet läggas ut på kommunens hemsida. Så har inte skett ännu och jag har inget svar på varför?

Här kommer istället en liten kort redogörelse för våra ärenden;
- Kvartalsrapport per den 30 september
- Driftkostnad för naturreservat Rinkebyskolan, förvaltningen beräknar den årliga kostnaden till SEK 300'
- Gemensam båtplatskö? Förvaltningen har utrett frågan och kommit fram till att föreslå att vi inte inrättar en kommunal gemensam båtplatskö. Låter klokt tycker jag själv, får se vilket beslut nämnden fattar.
- Remiss - detaljplan för Dalen 16. Konstigt nog har byggnadsnämnden plockat bort det lilla "m fl" i uppdraget att ta fram detaljplan. Kvar finns bara fastigheten Dalen 16 och tekniska kontoret bedömer att det bästa hade varit om man gjort som man tänkt från början; tagit fram en detaljplan för ett större område!
- Avfallsplan, förslag till nya delmål för perioden 2013-16. Här arbetar Danderyd tillsammans med de övriga kommuner som gjort en gemensam avfallsplan, lika för alla kommuner. Det är bra att samverka och ta vara på varandras kunskaper och erfarenheter.måndag 8 oktober 2012

Kampanj igen

Hanna Bocander, jag själv och Christina Böös
Idag, dagen efter partiledardebatten på Agenda, var det dags att gå ut i mörkret för att visa vad vi moderater vill. Man kan ju tycka att inspirationen borde varit på topp, men icke. Jag vet inte varför men debatten kändes mera som en partiledarutfrågning, dock med alla partiledare på en gång?

Självklart var Fredrik duktig, påläst som alltid och lugn och samlad. Alliansen känns också som ett samspelt lag till skillnad från de andra som var och en driver sin egen politik och sina egna frågor.
Det finns helt enkelt bara ett enda regeringsalternativ - Alliansen!fredag 5 oktober 2012

Morgonkampanj

Jennie Lindqvist, nybliven danderydsbo och glad och engagerad moderat!

I morse var det dags för morgonkampanj igen. Stressade pendlare på väg till tunnelbanan möttes av glada moderater som delade ut flygblad och förmedlade budskapet om vänsterns föreslagna skattehöjningar.

(S) budgetförslag medför skattehöjningar på närmare 30 miljarder kronor. Detta kommer drabba både företagen och hushållen hårt. Sin vana trogen håller (S) fast vid bidragslinjen medan vi moderater gillar arbetslinjen!
Mot en enad Allians står fyra helt olika oppositionspartier med helt olika budgetalternativ!

torsdag 4 oktober 2012

Kanelbullens dag

Idag firas kanelbullens dag. Bullarna har jag bakat för att bjuda på i Mörby centrum mellan kl 17-19.

Inom ramen för höstkampanjen finns jag och andra moderater i Mörby centrum för att lyssna på dina tankar och idéer om Danderyd.

Vilken är den viktigaste politiska frågan i Danderyd?
Hur kan vi göra Danderyd ännu bättre?
Du kanske vill lämna ros eller ris?

Kom förbi så bjuder vi på kaffe och bulle!

onsdag 3 oktober 2012

Enebybergsvägen 2.0


Tekniska nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda hur man på bästa sätt minskar genomfartstrafiken på Enebybergsvägen och samtidigt prioriterar kollektivtrafiken, cyklister och fotgängare.


I juni bjöd tekniska kontoret in till ett första samrådsmöte för att diskutera detta med dem som kan frågan bäst, de boende i Enebyberg!

Ikväll genomfördes möte nummer två. Det var dags för redovisning av hur långt arbetet gått och vad man kommit fram till. En del olika tankar och förslag presenterades och sedan öppnades för frågor och synpunkter från deltagarna.

Fantastiskt engagemang, många kreativa förslag och lösningar. Vissa kanske lite väl drastiska men de allra flesta något som man ialla fall måste titta ordentligt på.

Enebybergsvägen 2.0 - kan nog bli riktigt bra!

Via länk här finns mera information och protokoll.

tisdag 2 oktober 2012

Trägen vinner

Att politik inte är för de snabba visar detta inlägg. I december 2005 motionerade jag i Danderyds kommunfullmäktige om att vi ville ha sänkt hastighet på motorvägen!

Efter sedvanlig behandling bifölls motionen! Yippie, jag och många med mig blev jätteglada.

Nu, 2012, säger sig Trafikverket vilja göra något åt miljöproblemen som motorvägen skapar. Genom att sänka hastigheten under säsongen med dubbdäck tas åtminstone ett litet steg på vägen och att man också säger sig vilja testa sk tyst asfalt är ytterligare ett litet steg.

Detta visar på två saker; det första är att man aldrig får eller ska ge upp och det andra att det faktiskt går att få kolossen Trafikverket att ändra uppfattning! Vid tiden när jag la motionen hette myndigheten Vägverket. Under åren som gått har jag och många andra med mig stött på, först Vägverket och sedan Trafikverket. Varje gång har det varit som att tala med en vägg.....