måndag 27 maj 2013

Twitter

I tisdags gick jag en utbildning i sociala medier. André Assarsson chefsstrateg hos moderaterna i Stockholms läns landsting ledde oss fram med den äran.
Facebook, Instagram och den här bloggen räcker inte!
Nu har jag också börjat twittra. Ambitionen är att lägga upp minst en politisk tanke om dagen. Har faktiskt lyckats hittills. Får väl se vad som händer när solstolen, deckaren och korsordet lockar....

Följa mig gärna på; @carinaerlandsso

Ledamot i förbundsstyrelsen

Igår på mors dag, satt jag instängd i Landstingssalen på Hantverkargatan. Moderaterna i Stockholms län hade stämma. Kändes väl sådär eftersom solen sken och det var en helt underbar försommardag. Det kändes faktiskt lite lättare framåt dagen när regnet började strila.
Vill tacka så mycket för att jag fick fortsatt förtroende som ledamot i förbundsstyrelsen. Lovar att göra mitt allra bästa att förvalta det väl.
Catharina Elmsäter Svärd omvaldes som ordförande och Maria Stockhaus som 1:e vice. Ett särskilt grattis till Kjell Jansson från Norrtälje som valdes till ny 2:e vice ordförande.

Via länken finns hela styrelsen.


lördag 25 maj 2013

Beslutet i kommunstyrelsen om Mörby C


Nu har vi i äntligen tagit ett rejält kliv i arbetet för ett nytt Mörby C.

Kommunstyrelsen har beslutat uppdra åt kommundirektören att uppta förhandlingar med fastighetsägaren Diligentia om att slutföra Mörby C-projektet.

Under de möten och diskussioner som varit i styrgruppen för Mörby centrum har, förutom praktiska frågor om trafiken etc etc, bl a höjden på höghuset på den sk OK/Q8-tomten varit uppe till diskussion. Vi har också kommit fram till att höjden ska bli 8-10 våningar. 

Detaljplanen medger att det får bli 28 våningar så detta måste, och kommer också, regleras i någon form av avtal. Enligt den expert som deltagit vid vissa möten är detta något som går att göra, och så får det bli! Ett förlorat val vill man inte vara med om en gång till och danderydsborna sa tydligt ifrån - det får inte bli mer än 10 våningar högt. Då ska det bli så!

Lite förvånande var det då i fredags på kommunstyrelsen när FP yrkade att höjden på huset på OK/Q8-tomten inte ska låsas till ett visst antal våningar. Vi i majoriteten är dock tydliga och säger att huset får bli högst 10 våningar. Detta måste ju innebära att både (FP), eller Bengt Sylvan och Jonas Uebel, och (S) nu sagt sig godkänna ett hus på upp till 28 våningar, eller? 

Men hur tänkte de nu?

Vårmingel på Cedergrenska tornet

Isabella Jernbeck, Claes Wersäll, jag och Katja Isacsson
Igår fredag bjöd Moderaterna i Danderyd in till mingel på Cedergrenska tornet. Jättetrevligt och kul att träffa både nya och gamla moderata vänner. Tillfälle att prata, både strunt och allvar, gavs i stora mått. Små goda snittar och lite gott vin i glaset förgyllde kvällen.

Från taket på Cedergrenska tornet har man en fantastisk utsikt, jag tror man ser hela Danderyd och stora delar av våra grannkommuner.

Stort tack till alla som deltog och bidrog till att det blev så lyckat!

fredag 24 maj 2013

Sammanträde en fredagseftermiddag

Det hör verkligen inte till vanligheten att bli kallad till sammanträde en fredageftermiddag. Fredagarna brukar vara mötesfria, liksom helgerna.

Idag är dock ett undantag. Kommunstyrelsen har ett extra möte kl 15 i eftermiddag eftersom (FP) vid måndagens ordinarie möte inte kunde bestämma sig hur de ville ha det med Mörby C?

Jag vet inte vad det beror på, kan det vara oenighet inom partiet...?

De har ju varit snabba att kritisera majoriteten för att det gått för sakta och att vi inte nått i mål. Men när nu ärendet äntligen kommer till kommunstyrelsen för beslut i måndags den 20 maj då yrkar FP på bordläggning för att de inte kan ta ställning...

Ja, ja ja är det det här som kallas politik?
torsdag 23 maj 2013

Inbjudan


Inbjudan
Kommunstyrelsens arbetsutskott, byggnadsnämndens- och miljö- och hälsoskyddsnämndens presidium samt berörda tjänstemän

I kommunens styrdokument för dagvatten står att; ”kommunen ska arbeta aktivt för att gynna och förstärka den biologiska mångfalden” och ”kommunen ska arbeta för att förbättra vattenkvaliteten på kommunens vattenförekomster”. 
Det är helt och hållet i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten, antaget redan år 2000. Faktum är att Edsviken har otillfredsställande ekologisk status, och gör vi ingenting kommer det heller inte att förbättras. Att arbeta med olika tekniska lösningar i Edsviken är naturligtvis ett sätt som vi också jobbar på men, dessa lösningar är dock kostsamma. 
För att få en bra och långsiktig lösning på problemet måste vi lösa problemet vid källan. Dvs vi kan inte fortsätta att låta det smutsiga dagvattnet rinna i kulvertar rakt ut i Edsviken.
I styrdokumentet sägs att ”kommunen ska i planprocessen ställa krav på lokalt omhändertagande av dagvatten där det är möjligt”, och möjligt är det på det allra flesta håll. Det handlar egentligen bara om att tänka rätt och tänka miljömässigt hållbart.
Följer vi den prioritetsordning som tekniska nämnden föreslagit;
1    undvik ämnen som bidrar till att förorena dagvattnet
2    infiltrera nära källan
3    fördröja nära källan
4        rena nära källan
5    öppen avrinning
går det faktiskt att göra något i varje bygg- och/eller anläggningsprojekt för att främja en bättre miljö.

För att få ökad förståelse för problemet och sprida kunskap, inbjuder tekniska nämndens presidium; kommunstyrelsens arbetsutskott, presidierna i byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden samt berörda tjänstemän på en rundtur i kommunen för att visa upp det goda exempel som finns. 
Inbjudan skickas ut nu och vi gör rundturen tidigt i höst.

Gör vi ingenting kommer vi snart se skyltar om badförbud runt Edsvikens stränder, sjön kommer vara helt död utan liv och det är ju inget någon vill ha.

Läs mer om Edsviken vattensamverkan här.

onsdag 22 maj 2013

Lite gnäll...

Hur svårt kan det vara att slänga skräpet på rätt ställe? Kan det finnas någon som tror att det här är rätt ställe för gamla uttjänta bilbatterier? Ja uppenbarligen.....

Dessa står bredvid flerfamiljfastighetens sophus, dvs bredvid de inbyggda tunnorna för hushållssopor och förpackningar i papper och plast.


Batterierna kommer ingen och hämtar, hur nu någon kan tro det. Vi har en miljöstation vid Djursholms torg och så finns ju Hagbytippen.

Som en extra service har vi i Danderyd en rullande miljöstation, farliga avfallsbilen, den åker runt och hämtar upp enligt schema.

Här kan du läsa mera om bilen och också se schemat, när den kommer till dig

Vad gör vi med dagvattnet? eller hur får vi renare vatten i Edsviken

Danderyd ingår och arbetar gemensamt i Edsviken vattensamverkan. Där har kommunerna förbundit sig att, var och en på sitt håll, arbeta för en bättre vattenkvalitet i Edsviken.

Så länge det rinner helt orenat dagvatten ut i Edsviken från de omgivande kommunerna kommer inget att hända annat än att Edsviken blir ännu mera förorenad än idag. Det är riktigt illa! Det blir dessutom ett evighetsarbete.

Från bebyggd mark rinner dagvatten på asfalterade gator ner i brunnar, för att sedan ledas i stora rör ut till Edsviken. Detta sätt är verkligen inte hållbart, vi måste tänka och göra rätt, och göra nytt.

De sk end of pipe-lösningar vi arbetar med idag. Dvs ta hand om vattnet när det nått Edsviken är både kostsamma och komplicerade. Om fastighetsägarna istället tog hand om sitt eget dagvatten, vilken är både enkelt och billigt. I många fall kostar det inte ett öre! Skulle vi inte behöva lägga pengarna på dyra tekniska lösningar.

Men varför gör vi då inte så? Varför gör vi inte rätt från början?

Jag tror att svaret är enkelt - man kan inte, man vet helt enkelt inte vilken negativ miljöpåverkan det har att inte ta hand om sitt eget dagvatten. Med kunskap är jag övertygad om att alla människor skulle göra rätt. Jag tror nämligen att de allra flesta vill göra rätt och göra riktiga miljöval.

Här i Danderyd har vi ett stort rör där helt orenat dagvatten rinner ut i Mörbyviken. Vi kan inte ha det så. Vi måste helt enkelt göra en end of pipe-lösning där, i avvaktan på att vi får en hållbar dagvattenlösning i hela avrinningsområdet.

torsdag 16 maj 2013

Hur kör folk egentligen?

Tekniska nämnden har i sin budget varje år pengar för trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Många önskemål blir dock inte gjorda direkt utan får stå tillbaka för ännu mera angelägna projekt. Det handlar verkligen om att prioritera hårt bland många angelägna åtgärder.

Men, tänk om vi alla kunde köra med lite mera hänsyn och respekt för våra medtrafikanter. Bilister, cyklister, fotgängare..... Då skulle vi få en betydligt trevligare och mjukare trafikmiljö. Jag har också en känsla av att efterlevnaden av våra hastighetsbegränsningar kunde vara bättre. Nu har jag ju ingen radarmätare utan bara en känsla....

Igår när jag körde Stockholmsvägen i ca 48-49 km/h blev jag omkörd! Idag på Mörbyleden hände mig samma sak igen, vid samma hastighet! Båda gångerna dagtid med ganska mycket trafik, både bilar, cyklister och fotgängare.... Det är faktiskt inte OK!

Har ni testat elcykel...

...det har jag! Vid cykeldagen bjöds på provtur med elcykel för den hågade. Jag ville såklart testa!

Möjligen har de lite olika system, men den här kändes riktigt bekväm. Man trampade igång precis som vanligt och när det blev lite motstånd gick batterimotorn igång och drev.

Vill man inte bli svettig men ändå cykla är elcykeln ett givet val!

Danderyd bygger och planerar för, lite, nya bostäder

Somliga säger att Danderyd inte bygger ett endaste dugg...! Vi bygger inte så mycket, det håller jag med om. Personligen skulle jag gärna se att vi byggde både vanliga lägenheter och studentlägenheter. Vi har ju ett så himla bra läge, med närhet till Stockholm både per cykel och bra allmänna kommunikationer.

Det finns markplättar insprängda där ett eller annat hus inte skulle störa utan tvärtom försköna miljön. Framför de tre stora husen i Mörbylund är just en sådan plats. Nu är dock tanken att det ska kunna bli både vanliga och studentlägenheter. Fördelningen vet jag inte riktigt men varje tillskott är efterlängtat.
Vår egen tidning som dimper ner i brevlådorna i dagarna ser ut så här på framsidan!

Nu är det tyvärr inte inflyttning imorgon. Som varje bygge tar själva processen innan spaden kan sättas i marken ganska lång tid. Vi har en demokratisk ordning som säger att de kringboende får säga sitt och detta i flera steg. Eftersom detaljplanen för området idag säger att det ska kunna byggas kontorshus så måste den ju först ändras till bostäder. Men, den som väntar på något gott... och börjar man aldrig så blir det inget alls.....

Rondellen Mörbyleden/Vendevägen

Nu ser vi äntligen hur fint och snyggt det blir i och kring rondellen. Många har undrat och frågat när den egentligen blir klar. Nu är den väl i det närmaste klar, kanske lite målningsarbeten kvar.
Nu är det gröna planterat i mitten och så här fint är det nu;

Aktuella möten

Dagen började med beredningsutskott inför tekniska nämndens möte i nästa vecka. Vi får upp ett mycket intressant informationsärende, som möjligen går över att bli beslut. Min förhoppning!
Tekniska nämnden beslutade för ca ett år sedan att uppdra åt förvaltningen att ta fram förslag på åtgärder för att reducera föroreningarna av dagvattnet i Mörbyviken.
Nu har man hittat något spännande; en flytande våtmark. En konstgjord liten ö där växter planteras. Återkommer när jag vet lite mera hur det är tänkt att funka.

Senare i eftermiddag har vi moderat ordförandegruppmöte. På dagordning står bl a; budget 2014, avstämning viktiga frågor innevarande samt nästa mandatperiod, kommunalt handlingprogram.

Direkt på detta möte följer gruppmöte, då alla moderata medlemmar får vara med och diskutera ärenden som kommer upp på kommande kommunstyrelse och fullmäktige,
följande ärenden kommer upp

Kan också berätta att nu är all sand upptagen, kan ev finnas något om entreprenören missat men annars ska det vara rent och snyggt nu. Till er som jämfört med Täby kan jag säga; Täby är inte klara ännu!

onsdag 15 maj 2013

Blommorna borta?

En arbetsplats är nu etablerad vid Svanholmsvägen/Stockholmsvägen i Stocksund. Detta för att VA-ledningarna kommer bytas ut mellan Vasavägen och Sturevägen.


Anemone hepatica
Anemone nemorosa
Ni som saknar blommorna på ängen, hav   förtröstan. Arbetena kommer avslutas i höst, så nästa vår blommar det säkert på ängen igen!

tisdag 14 maj 2013

VA-ledningar i Stocksund

Ledningarna som ligger under Stockholmsvägen i Stocksund är över 100 år gamla. Det är nu dags för byte! Nu är arbetsplats etablerad vid Svanholmsvägen och snart sätts spaden i marken. Dessa gamla rör har legat i marken sedan i början av 1900-talet så det är nog på tiden.
Det kommer bli strul i trafiken eftersom det bara blir ett körfält men hav förtröstan, det går över...

http://www.danderyd.se/sv/Nyheter/2013/Fornyelse-av-VA-anlaggningen-kommer-att-ske-pa-Stockholmsvagen-mellan-Vasavagen-och-Sturevagen-i-Stocksund/

Visst var det skönt med lite regn i morse, den sand som ännu ligger kvar dammar mindre...!

måndag 13 maj 2013

Sandsopning och lite mötesrapportering

Inte ett dugg roligt att vara ordförande i tekniska nämnden i dessa dagar. Många klagar på all sand som fortfarande ligger kvar och dammar. Om det är någon tröst så är jag också ilsken och arg, dock inte på att sanden är kvar på sina håll utan på att gång- och cykelvägarna inte prioriterats!
En bil har inga problem att köra i sand men en cykel har... Enligt avtal ska arbetet vara klart i vecka 20, det är veckan som inleddes idag.

Självklart har jag stött på tekniska kontoret och bett dem ta i ordentligt, entreprenören Svevia gör alltså inte sitt jobb! Det måste vi självklart vara tydliga med att påtala för dem. Basta!

Imorse var jag inbjuden att vara med på KSAUs (kommunstyrelsens arbetsutskott) möte när punkten Mörby centrum var uppe till diskussion. Nu börjar det äntligen röra på sig och tanken är att kommunstyrelsen ska fatta beslut om den vidare processen den 20 maj. Äntligen börjar det röra på sig.

Jag sitter i en arbetsgrupp som har fått nöjet att svara på remissen "Föregångsland för klimat och hållbarhet". Tanken är att dokumentet sedan ska vidare till partistyrelsen och stämman för att bli moderat politik. Ikväll har vi möte och förhoppningsvis är vi överens om tagen och kan lämna ett bra remissvar.

På torsdag morgon har jag beredningsutskott inför tekniska nämnden den 22 maj, på eftermiddagen ordförandemöte och kvällen avslutas med fullmäktigegrupp. Handlingarna till dessa möten finns på kommunens hemsida senare i veckan, länkar kommer.tisdag 7 maj 2013

Hänt i denna korta vecka...

Igår kväll hade fullmäktige sammanträde för att godkänna årsredovisningen. Några interpellationer fanns också dukade på borden. Interpellationer är oppositionens möjlighet att ställa frågor och göra politik om egentligen vad som helst. Det brukar faktiskt vara den roliga delen av fullmäktige.

Mötet blev långt och utdraget, vi börjar kl 19 och igår avslutade vi ett par minuter före 11. Svårt att riktigt komma i balans för att somna direkt, många tankar snurrar runt i huvudet. Riktigt skönt att koppla av med korsord innan John Blund kommer och hälsar på.Äntligen! Det är många med mig som säger det idag! Äntligen börjar vi se slutet.
När jag körde hem igår kväll pågick arbetet med asfaltering för fullt vid rondellen Vendevägen/Mörbyleden. Det har tagit lång tid att komma så här långt, men den som väntar på nåt gott...

Imorse när jag passerade på väg till Djursholms slott såg det ut så här!Just det, jag skulle till Slottet på Företagarfrukost. Kommunen bjuder ett par gånger per termin alla företag på frukost med intressant föredragshållare och möjlighet till mingel. Idag var det Anders Andersson som gav tips till framför allt småföretagare om skatter.

måndag 6 maj 2013

Kommunfullmäktige den 6 maj kl 19 på Djursholms slott

Ikväll är det dags att gå igenom kommunens årsredovisning med bokslut för 2012. Egentligen är det väl framtid och visioner som vi politiker ska prata om och ägna oss åt men nu är det så att vi måste godkänna årsredovisningen och då blir det kanske lite debatt.

Frågan är ju om danderydsborna fått valuta för skattepengarna och om kommunen, för mig gäller tekniska nämnden, gjort vad vi skulle och fått pengar för?

Kommuner använder sig av färger för att markera om vi når våra uppställda mål. Avseende tekniska nämnden så når vi samtliga resultatmål, gul plutt. En plutt är grön, vilket betyder att vi överträffat ett mål. Den gröna kommer sig av att vi under 2012 kunnat anlägga flera meter gång och cykelbana än vi budgeterat, tack vare att vi fick statlig medfinansiering. Tack Anders Borg!

Det som sticker ut är som vanligt vinterunderhållet. Det är ju något som egentligen inte går att budgetera men görs ändå. För 2012 hade vi 7 miljoner kronor till vinterunderhåll.
Att det kan slå väldigt illa är den 6 december ett gott exempel på. Snön vräkte ner och skolor och förskolor stängde och föräldrarna uppmanades att hämta hem sina ungar. All busstrafik ställdes in och skidor var det enda som gick att ta sig fram på. Det dygnet kostade nästan en miljon kronor!

Här finns länk till fullmäktiges dagordning för kvällen, http://danderyd.yourvoice.se/KF/insyn.aspx?page=agenda&nodeid=32554

Partiledardebatten och jobben

Såg partiledardebatten på Agenda igår kväll. Förundras faktiskt över att så lite talas om företagare och företag trots att jobben var en stor fråga för alla?
Partiledarna kan naturligtvis inte själva tro att de kan skapa jobb. Konstigt att de ändå väljer att uttrycka sig som om de kunde det.

En förutsättning för jobb, både nya och gamla, är att det finns företag som är beredda att anställa, och förutsättningen för företag är att det finns företagare.
Varje företag har en gång varit litet, startat av en eller ett par personer som hade en idé som de brann för. Detta gäller vare sig det handlade om att sälja pinnstolar eller damkläder. Politiker måste ge förutsättningarna för entreprenörerna att vilja; först starta företaget med allt vad det innebär av arbete, ingen semester, kanske inte ens någon lön...... Blir sedan företaget framgångsrikt måste det finnas möjlighet att få tillbaka något av det man en gång gav. Det får inte vara fult att tjäna pengar på sitt företag. Bara ett framgångsrikt företag expanderar, utvecklas och anställer. Det är väl precis så vi vill ha det, eller?

Jo förstås, Jonas Sjöstedt (V) kan skapa jobb. Det är ju bara för kommunerna att anställa...eller?
Stefan Löfven (S) använder nästan samma argument. "vi ska ge ungdomarna riktiga jobb eller utbildning". Vilka "vi" är vet jag inte riktigt, kanske ska de expandera på Sveavägen 68 och behöver ytterligare personal eller...


fredag 3 maj 2013

Nya Danderyd - på rätt väg av egen kraft

Idag firar vi cykeldagen i Danderyd. Vid cykelpumpen vid Danderyds sjukhus stod Ruth Meyer från tekniska kontoret och jag själv och delade ut goodiebags till förbicyklande.

Från Sportson fanns reparatörer på plats som bjöd på enklare service. Jag passade själv på att få cykelkedjan spänd, mera luft i däcken och lite olja här och där...

Många passade också på att fråga och kommentera; en vanlig kommentar var att man tyckte att Danderyd i år varit dåliga på att sopa upp gruset på cykelbanorna. Jag kan inte annat än att hålla med. Här behövs en skärpning! Vi vill ju att man ska cykla istället för att ta bilen och då måste förutsättningarna vara goda, eller tom riktigt bra.
I övrigt fick vi mycket ros och positiva omdömen. "Mycket bra initiativ", fick vi höra av flera. "Det här borde fler kommuner ta efter" var en annan kommentar.