tisdag 24 november 2015

Budgetfullmäktige

Igår kl 18 inledde vi årets budgetfullmäktige. Det blev en som vanligt ganska tjatig tillställning. En fråga som många tog upp, väldigt många gånger var beslutet om att teckna överenskommelse med Länsstyrelsen om flyktingmottagande för i år.

När vi i fullmäktige i mars i år beslutade om flyktingmottagning yrkade Centern ett tillägg till beslutet, "under förutsättning att bostäder kan ordnas". Frågan gick till votering och det finns alltså svart på vitt att C röstade emot majoritetens förslag till överenskommelse med Länsstyrelsen!

Flera av majoritetens företrädare ville igår få C att erkänna att de inte stod bakom beslutet om flyktingmottagning, utan att de istället gick på Sverigedemokraternas linje att säga nej.
Flera centerpartiester menade dock att de visst var med på beslutet i mars? Ja så rullade en enda fråga fram och tillbaka...

Här finns länk till protokollet.

I övrigt inleddes budgetfulllmäktige helt enligt traditionen med en allmänpolitisk debatt. Det innebär att ledamöterna få ta upp och prata om vad som helst. Så blev det också!

Mitt inlägg handlade om just flyktingmottagning. Hur vi i Danderyd klarar av vårt uppdrag att erbjuda ett bra mottagande av både ensamkommande unga och nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd. Denna fråga har ännu inte direkt någon bäring på kommunens budget så jag tyckte det var lika bra att ta upp den igår så kan jag fokusera på kronor och ören när vi ska behandla socialnämndens budget på torsdag.

Idag blir det lite vanligt jobb; har fakturor att skriva, räkningar att betala, skatt att redovisa.
Arbetet med moderatföreningens bokslut och övrigt arbete inför årsmötet i februari är det också dags att sätta igång nu.

fredag 20 november 2015

Begäran från Länsstyrelsen - nyanlända

Nu har vi också fått nya tal om hur många nyanlända invandrare som vi förväntas ta emot under 2016. Länets fördelningstal är 6 689 att jämföras med 2 508 för i år, för Danderyds del innebär detta 129, överenskommelsen i år säger 48.

Så här skriver Länsstyrelsen "de personer som tas emot på anvisning har kommunen ett ansvar att erbjuda bostad. Beslut om nya överenskommelser behöver åtföljas av kommunövergripande genomförandestrategier och planering krävs kring boendelösningar på både kort och lång sikt. Under 2015 har länets mottagande på anvisning inom ramen för överenskommelserna med Länsstyrelsen mer än fördubblats, vilket är positivt. Länsstyrelsen samordnar en arbetsgrupp under det Regionala samrådet för etablerings- och flyktingfrågor med uppdrag att göra en analys och sammanställning av länets mottagande och kommuners boendelösningar vid mottagande av nyanlända. Vi hoppas att detta arbete, som slutförs i början av nästa år, kommer att bidra till pågående erfarenhetsutbyte kring olika boendelösningar."

Således har vi inte så mycket val utan det gäller nu bara att kavla upp ärmarna och börja jobba. Alternativet att säga nej finns ju inte!

De socialnämnden bett kommunstyrelsen om kommer ju inte att räcka till. Jag tror vi behöver göra en grundlig inventering av kommunen för att se vilka markplättar vi har att sätta upp boendepaviljonger på. Sen måste vi också vara kreativa, finns kontorslokaler vi kan bygga om, övriga fiffiga förslag emottages tacksamt.

onsdag 18 november 2015

Ensamkommande flyktingbarn

Den 13 november, fredag eftermiddag, skickade Länsstyrelsen information om nya fördelningstal avseende ensamkommande flyktingbarn. Man kallade samtidigt till ett möte för kommunernas kontaktpersoner. Uppgiften som länets kommuner har att lösa handlar om en ökning från strax under 900 till ca 7 500 ensamkommande barn för 2016. För Danderyds del en ökning från 19 till 143.

Redan med dagens förhållandevis begränsade mottagande har vi en personalstyrka inom socialtjänsten som går på knäna och vi ser vissa brister. T ex slåss kommunerna om de jour-, familje- och HVB-hem som finns att tillgå för placering av barnen, de slåss också om personal som kan arbeta med allt runt omkring mottagandet. Det egentligen så strikta regelverk som finns kring omhändertagande av barn går inte att följa utan nätets maskor blir större och större.

Det heter att vi har myndigheter som samarbetar kring mottagandet av flyktingbarnen. Trots detta upplever jag dock att vi står ganska ensamma. Det finns ingen att hålla i handen eller luta sig emot. Det gäller att lösa en akut situation dag för dag, eller nästan timme för timme, mycket längre framförhållning har vi inte! Det säger ju sig själv att läget är ohållbart och inte kommer hålla i längden!


fredag 13 november 2015

Tack!

Tack till alla som deltog vid informationsmötet om Pärlan igår.

Snart öppnar det tillfälliga asylboendet Pärlan i Djursholm och igår bjöds in till informationsmöte. Mötet var mycket välbesökt och hade hela tiden en god stämning, man kände verkligen värmen och viljan att hjälpa till. Det kommer behövas frivilliga att bemanna och en stor insats kan man göra genom att rensa garderober och skåp hemma, det är mycket som kan behövas. Här finns lista.

Pärlan är öppet för inlämning nu i helgen, både lördag och söndag mellan kl 12-15. Men rensa inte allt på en gång. Mycket kommer behövas löpande, t ex kommer barn att få med sig kramdjur/leksak när de lämnar Pärlan så det behöver fyllas på vartefter. Även varma kläder/skor kommer gå åt och behöver fyllas på.

Har du frågor eller vill hjälpa till, flyktinghjalp@danderyd.se


torsdag 12 november 2015

Hur ska vi klara av flyktingmottagningen

Flyktingarna fortsätter komma till Sverige. Vid överenskommelsen för ett par veckor sedan sa jag att Anna Kinberg Batra borde ringa upp Stefan Löfven för att bjuda på en kopp kaffe och fortsätta diskussionerna, men denna gång utan MP och kanske också C.
Nu tycks regelverket skärpas upp utan överenskommelse men jag tror ändå det vore bra om man kom överens. Ingen vågar ensam ta första steget men är framför allt de stora partierna M och S överens skulle det kunna bli något riktigt bra! Vi kan inte ha betydligt generösare regler än övriga Europa.

Något som också oroat mig är situationen på socialkontoret. I första hand vårt här i Danderyd men självklart ser det likadant ut runt om i alla Sveriges kommuner. Socialsekreterarna går på knäna och sliter sitt hår för att hitta boenden till de många ensamkommande barnen. Ett par dagars varsel sen ska boendefrågan vara löst, det går ju inte. Antalet familjehem har förvisso ökat men godkända familje- eller jourhem räcker inte på långa vägar och ingen vill ju självklart placera barn i hem som inte är ordentligt utredda.

Förskolan Pärlan vid Vendevägen har erbjudits Migrationsverket som ett tillfälligt boende. Där kommer man stanna i några dagar i avvaktan på placering på flyktingförläggning någonstans i Sverige. Ikväll kl 18 bjuder kommunen in till informationsmöte. Jag kommer självklart vara med och säkert många av de kritiska människor som hört av sig till mig. Bra om många frågetecken kan rätas ut och förhoppningsvis blir många oroliga själar lugnade.

Viktigt att inte blanda ihop de olika boendeformer som finns, Pärlan ska alltså vara en tillfällig lösning. De bostadspaviljonger, inte beslutade ännu, som är på gång vid Enmans väg i Enebyberg ska upplåtas till flyktingar som fått uppehållstillstånd och som alltså varaktigt ska bo här i Danderyd. Många är oroliga för vilka som kommer flytta in där. Danderyd har sedan 1990-talet tagit emot flyktingar och vi har inga dåliga erfarenheter, varken av hög kriminalitet eller annat trist utan tvärt om har "våra" flyktingar etablerat sig väl.