tisdag 10 maj 2016

Socialnämnd igår

Förutom alla de förberedda ärenden vi hade att besluta om vid gårdagens sammanträde med socialnämnden lämnade vi ett utredningsuppdrag till förvaltningen:

"Som ett led i att utveckla och förbättra kvaliteten för personer med hemtjänst vill vi få utrett möjligheten att införa ett system med bonus för utförare av hemtjänst.
Tanken är att detta ska ses som ett frivilligt deltagande men ge möjlighet att, förutom ordinarie ersättning, få ett särskilt tillägg. Det handlar i första hand om att erbjuda kunden personalkontinuitet men nämnden är också intresserad av om det kan finnas flera indikatorer som kan användas för att utveckla och höja kvaliteten i hemtjänsten.

Socialnämnden beslutar uppdra åt socialkontoret att utreda möjligheten till någon form av bonussystem för att stimulera till kvalitetsförbättringar i hemtjänsten. Uppdraget ska återrapporteras till nämnden vid mötet i augusti."

Eftersom jag vet att just personalkontinuitet är det som är de viktigaste parametern om man tycker att hemtjänsten är bra är det just detta som kommer i första hand. Det kan också finnas annat men det får förvaltningen berätta för oss. Jag tycker det är viktigt att lyfta på varje sten för att hitta förbättringar, både inom äldreomsorgen men självklart inom alla socialnämndens ansvarsområden. Pengar är också det som kan fungera som både morot och piska.

måndag 9 maj 2016

Skriver på Brännpunkt i Svd idag

Visst är det viktigt att våra nyanlända flyktingar på ett klokt och genomtänkt sätt får hjälp med integration och svenskundervisning. Nu diskuteras också hur detta kan påskyndas, att redan under asylprocessen inleda en integrationsprocess. Det är naturligtvis bra, men det finns anledning att fråga sig om Sverige verkligen ska ge samma förutsättningar för också alla de asylsökande som vi vet inte har någon chans att få permanent uppehållstillstånd? Det är att lura dessa människor och att använda våra resurser fel.

I Danderyd drev vi under ca ett halvår asylboendet Pärlan och när det nu stängts summerar vi var våra gäster kom ifrån; Afghanistan, Albanien, Ekvatorialguinea, Etiopien, Gambia, Georgien, Irak, Iran, Libanon, Marocko, Nigeria, Rwanda, Ryssland, Staten Palestina, Syrien, okänt land och statslös.

Detta visar att vi är ett land som erbjuder människor betald vistelse under flera år bara för att de lyckats ta sig hit och sökt en troligen omöjlig asyl. Vi bygger upp en förväntan för att sedan – efter en lång tidsutdräkt i asylprocessen – besluta om avslag och utvisning. Något som dessutom leder till att många, som under sin väntetid har hunnit komma en bit i sin integration, sedan olovligen stannar kvar i Sverige.
  
Vi ska fortsätta att erbjuda boende och uppehälle för de som har rätten att få sin asyl prövad i Sverige. Men vi behöver vara ärliga och inte redan från ankomst till Sverige starta en process med att erbjuda boende, uppehälle, jobbmöjligheter och inblick i hur vårt samhälle fungerar mm för alla som söker asyl. Bättre vore att ge Migrationsverket resurser för att snabbt kunna fatta ett avslagsbeslut för de personer som inte är skyddsbehövande och saknar förutsättningar för att få permanent uppehållstillstånd. Naturligtvis måste beslutet meddelas före påbörjad integration.

Med en sådan förändring skulle vi kunna fokusera vår hjälp till de personer som har störst chans att få uppehållstillstånd och minska flyktingkostnaderna.

Carina Erlandsson (M)
ordförande socialnämnden

Danderyd