söndag 21 december 2014

God Jul och Gott Nytt År

...önskar jag alla!
Nu tar jag jullov från politiken, inte helt och hållet förstås. Jag kommer läsa tidningar och lyssna på
radio och hänga med i vad som händer i politiken.

Alla behöver samla kraft och ork, umgås med nära och kära och kanske läsa en eller annan skönlitterär bok. Själv roar jag mig med sällskapsspel och korsord också.

Vi hörs på nyåret då jag ska ta mig an socialnämnden här i Danderyd. Ett helt nytt ämnesområde, ska bli riktigt spännande!

Hälsningar
Carina

måndag 15 december 2014

Kommunfullmäktige

Ikväll har vi årets sista kommunfullmäktige. En riktigt diger lista, finns här.
En hel del av kvällens ärenden handlar om det som kommer av valet i september. Vi ska bl a välja ledamöter till alla kommunala nämnder och styrelser. Vi ska också fatta beslut om höjning av partistöd och arvoden.

De ärenden som kommer från tekniska nämnden och ska upp till beslut ikväll är; förslag till föreskrifter om avfallshantering. Dessa måste justeras med anledning av ny upphandling som medger bl a hämtning av matavfall och en del nya tilläggstjänster.

Vi har också ärende om avgifter för grävning i kommunens gator. Det är många som gräver upp våra gator, för bl a fiber. Detta har blivit så många så kommunens tjänstemän har ingen möjlighet att följa upp detta idag men med en avgift som ska motsvara självkostnad kan kontroll utföras av extern om inte den egna personalen hinner. Det är både kontroll av trafikanordningsplan och att återställning sker på ett riktigt sätt.

Ett ärende som tangerar tekniska nämndens ansvarsområde är också en motion från Ernst Klein (FP), som önskar att kommunen anlägger en park i Kv Brage.fredag 12 december 2014

Lucia
Med marschaller som lyser upp i alla rondeller önskar Danderyds kommun och jag en trevlig Lucia.

torsdag 11 december 2014

Usch och fy för egoister...

Protestskyltarna som lyste vita igår plockades raskt ner av tekniska kontoret. Tack för snabbt jobb!
Idag hade dock den anonyma gruppen "Värna Djursholm" satt upp nya skyltar som lika snabbt plockades ner. Denna gång satt de på lyktstolpar och träd och förfulade verkligen omgivningen.

Vid tekniska nämndens sammanträde igår hade vi att svara på remiss från byggnadsnämnden i planärendet. Hela nämnden stod eniga bakom förvaltningens remissvar.

Jag frågade också nämnden vad de tyckte om själva ärendet, dvs att bygga ett särskilt boende med korttidsplatser för ca 70 personer och fick en enhälligt svar att samtliga stod bakom förslaget. Det innebär att samtliga partiers representanter i nämnden vill att vi bygger och att vi bygger just här!

Skönt att veta att ledamöterna i tekniska nämnden har både hjärta och hjärna och att de precis som jag tycker det är viktigt att vi bygger för att kunna erbjuda våra allra äldsta invånare ett bra boende.

onsdag 10 december 2014

Särskilt boende i Djursholm

Just nu pågår planändring för att möjliggöra bygge av ett särskilt boende, kompletterat med ett korttidsboende i Djursholm. Det ska ligga på Kv Ginnungagap, dvs på ängen vid Vasaskolan och Pärlans förskola.

Men se det finns det danderydsbor som inte gillar!
I morse fanns ett 20-tal skyltar uppsatta med texten "Stoppa jättebygget". Visst är det väl trist att somliga inte unnar våra alla äldsta och svagaste invånare möjligheten att få bo kvar där man levt?

Jag blir faktiskt både ledsen och beklämd över den egoism som tycks frodas på vissa håll. Bygg gärna men inte i min närhet…

Det känns igen från tidigare men när ändamålet är så behjärtansvärt som detta så trodde jag faktiskt att ingen enda skulle ha något att invända. Men tji fick jag...