onsdag 28 november 2012

Anförande i budgetdebatten

Ungefär så här sa jag vid mitt anförande i budgetdebatten;

Tekniska nämnden har fått 84,8 miljoner kronor att fördela på bästa sätt. Det finns också en avgiftsfinansierad del men jag håller mig här till det som skattebetalarna betalar för tekniska nämndens verksamheter.

Skattebetalarna betalar genom att varje morgon i ur och skur gå till jobbet, och dessutom betalar en stor del av lönen till oss politiker att hantera. Till oss! Vi här i salen har ett stort ansvar att vara varsamma och försiktiga med pengarna. Det är också vår skyldighet att vara försiktiga med pengarna. Vi måste vända på varje sten för att söka effektiviseringar och möjliga besparingar.

Förutom att vara försiktiga med pengarna har vi alla ett ansvar att vara tillgängliga för danderydsborna när de kommer med frågor och synpunkter och för all del också klagomål. För detta får tekniska nämnden, precis som övriga nämnder en ökad kostnad till kommunledningskontoret, för bl a utveckling av IT-system. Vi behöver följa med i den tekniska utvecklingen, vara moderna och ha effektiva datasystem. Det måste vara lika lätt att kommunicera med en kommunal förvaltning som det är att kommunicera i samhället i övrigt och som man är van vid.

En omodern gammalmodig kommunal förvaltning med begränsade telefontider är det dags att skrota! Äntligen ska också Danderyd bli moderna. Detta kommer att kosta pengar men för detta får vi en bättre service.

Av nämndens verksamheter är det programområdet park och natur som röner ett stort, för att inte säga det allra största intresset. Jag är därför glad att vi kan prioritera inom ramen så att förvaltningen och avdelningen park och natur får ytterligare en medarbetare som kan arbeta med dessa frågor. Vi vill alla ha det snyggt och fint omkring oss. Vill vill ha vackra blomrabatter, välklippta buskar, helt enkelt ska det gröna vara prydligt och välskött.
För att det ska bli så är det viktigt att veta att vi lägger pengarna på rätt saker, att vi får det vi betalar för och att våra entreprenörer gör det de ska och vi betalar för. Detta är något den tilltänkta medarbetaren ska arbeta med.

Trafiksäkerhet och trafikfrågor är en annan engagerande fråga. Vi har här i fullmäktige antagit en trafikstrategi som säger att vi ska minska bilåkandet. Det vore av många skäl mycket bättre om både barn och vuxna istället för att åka bil promenerade eller cyklade. Genom den utbyggnad som hittills gjorts och som planeras för framtiden hoppas jag att det också blir så. Många fler föräldrar skulle också låta barnen gå eller cykla till skolan om de kunde lita på att skolvägen var bra och säker. Men det handlar här också om trafikbeteende. Vi bilister måste respektera hastighetsgränser och trafikregler, tyvärr ser man varje dag dåliga exempel på det motsatta.
Det fungerar nämligen inte att bygg ut gång- och cykelbanor överallt. Det skulle kosta i runda slängar en halv miljard. Därför är det viktigt att vi prioriterar hårt var vi ska bygga. Det behövs någon slags vetenskaplig grund för varför den gatan får cykelbana och inte den. Något allmänt tyckande räcker inte.

Avslutningsvis vill jag tacka hela nämnden som alltid är pålästa, intresserade och engagerade. Jag vill också tacka förvaltningen som med Lars Eliasson i spetsen jobbar snabbt och effektivt med alla våra frågor och ärenden.

Genom det stora intresset för sopor, avlopp, asfalt och andra hårda frågor, respekt för varandras olika roller och att vi ibland tycker lite olika fungerar samarbetet i nämnden mycket bra. både mellan politiker från olika partier och också mellan politiker och tjänstemän.

Allt detta sammantaget gör att jag alltid tycker det är kul att gå på sammanträden på tekniska kontoret. Och tänk, jag tyckte till och med det var kul att gå igenom soppåsarna.

Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Att tekniska nämndens budget är bra och välbalanserad visar väl också att det enda säryrkandet är från (FP) och det ligger bara 1% över majoritetens förslag.

tisdag 27 november 2012

Matavfall i fullmäktige

Vårt långa budgetfullmäktige inleds av tradition alltid med allmänpolitisk debatt. Ett enda tillfälle då vi ledamöter får prata om precis vad vi vill.

Själv passade jag på tillfället att prata om matavfall, dvs både om matsvinnet och det faktum att alldeles för mycket matavfall kastas tillsammans med de vanliga soporna som går till förbränning.

Min personliga uppfattning, som jag redogjorde för igår, är också att våra kommunala verksamheter, som skolor, förskolor etc, ska tvingas att göra rätt.

Dvs de ska aktivt arbeta med att minimera matsvinnet och de ska också tvingas att sortera matavfallet och ansluta sig till den sk gröna linjen. Dvs det utsorterade matavfallet ska slängas i tunna så att det går till biogastillverkning och inte till förbränning!

Vi vet att 20% av inköpt mat/livsmedel kastas i soptunnan. Tänk om det istället handlade om skolböcker? Tänk om skolorna kastade 2 av 10 inköpta böcker..... nej det går inte ens att tänka sig....

Nu låter det här med tvång kanske inte så moderat, men det är min uppfattning. Om vi ska nå fram i alla miljöfrågor måste våra kommunala enheter gå före och visa vägen. Helt enkelt vara en förebild i miljöarbetet, precis på samma sätt som vi politiker ska, eller åtminstone borde vara!tisdag 20 november 2012

Budget 2013

På tisdag den 27 nov med början kl 13 ska 2013-års budget debatteras, diskuteras och sedan beslutas. Varje nämnd debatteras och beslutas separat så det blir en lång dags färd mot klubbslag.

Tekniska nämnden beslutade redan i juni om sitt budgetförslag. Utgångspunkten är då de budgetdirektiv som beslutats i kommunstyrelsen, både avseende drift- och investeringsbudget.
Som ordförande ska jag föredra nämndens budget och förväntar mig då mötas av oppositionspartiernas budgetförslag. Dessa brukar ju självklart se lite annorlunda ut.

Lite konstigt blir det faktiskt denna gång, jag har varken sett (S) eller (FP):s budgetförslag ännu? Det blir ju inte mycket till debatt när man inte har någon aning om hur de fördelar pengarna. Går ju heller inte att förbereda sig ordentligt. Att bara utgå ifrån majoritetens budget kan ju inte leda till någon debatt precis?

Googlade runt lite och hittade brottstycken av (FP):s budgetförslag på riksdagsledamot Gunnar Andréns blogg..... fast Gunnar sitter ju inte ens i fullmäktige längre.... Oppositionsrådet håller sig tyst.

Fast jag kan nog tycka det är lite konstigt och skruttigt att, nu när de tom har ett halvtidsarvoderat oppositionsråd, inte har lyckats åstadkomma ett eget budgetförslag.

Tidigare år brukar (S) presentera sitt budgetförslag. Seriöst och genomarbetat och i god tid före fullmäktigesammanträdet. I år har jag dock inte sett en siffra...... annat än i en annons i Mitt i Danderyd?

Vad har hänt? Kan det vara så att oppositionspartierna är nöjda med majoritetens förslag.....

Allmänpolitisk debatt och matavfall

Nu är det nog fler än jag som funderar och gör små anteckningar inför den allmänpolitiska debatten i fullmäktige på måndag.

Ur Mitt i Danderyd 20 nov 2012
För mig blir årets tema avfall i allmänhet och matavfall i synnerhet. Lite lustigt och roligt sammanträffande att lokaltidningen Mitt i Danderyd just idag skriver om den plockanalys jag var med och gjorde i våras.

Helt vanliga soppåsar töms på ett stort bord och innehållet sorteras i mer än 10 olika högar, beroende på vad det är. Man kan konstatera att Danderydsborna slänger väldigt mycket matavfall i soppåsen. Jag själv har faktiskt börjat på allvar fundera och tänka mig för innan jag kastar. Det går att laga ny mat på rester, enklare och godare än det låter!

Jag tänker inte prata om enskilda människors sopsorterande utan hålla mig till storköken i allmänhet och skolor och förskolor i synnerhet. Det är faktiskt inte OK att de kastar mat för en hel massa pengar i soporna!

måndag 19 november 2012

Soliga måndag

I lördags satt jag på Färgfabriken i Liljeholmen tillsammans med en hel massa moderater från hela Sverige och lyssnade till bl a Kent Perssson, Fredrik Reinfeldt, Beatrice Ask, Erik Bengtzboe och Anna Kinberg Batra.

Partistyrelsen har tillsatt fem arbetsgrupper som var och en presenterade vart och hur långt de kommit så här långt.
Under Framtidsdagen i lördags fick vi exempel ifrån grupperna; Ansvar för ekonomin och full sysselsättning, Världens bästa skola, Hälsosamma Sverige, Bekämpa alla brott och Föregångsland för klimat och hållbarhet.Finansminister Anders Borg utvecklade de moderata tankarna kontra socialdemokraternas.

Varför ska man rösta på moderaterna och inte på socialdemokraterna i nästa val?
Socialdemokraterna föreslår 35 miljarder i skattehöjningar! Detta blir en kraftig tillbakagång när vi istället måste gå framåt!


Ikväll möte med kommunstyrelsen, agendan finns här.
lördag 10 november 2012

Vi lyssnar på Danderydsborna

Åke, Pelle, Claes och jag själv
Varje lördag mellan kl 11-13 står vi moderater i Mörby centrum för att lyssna på danderydsbornas synpunkter. Det är viktigt att fånga in vad som snackas om hemma vid köksborden och vid alla möten här och där.
För att alla våra förtroendevalda ska få denna kontakt har vi delat upp lördagarna så att varje kommunal nämnd/styrelse får två tillfällen vardera per termin.

Idag är det vi i tekniska nämnden, Åke Alm, Pelle Brandt, Claes Wersäll och jag själv.
Lördagen den 8 december är det tekniska nämnden igen, då kommer Eva Regårdh, Janne Lindqvist och Carl Bonde finnas på plats.

Har du inte möjlighet att komma ut och prata med oss på plats så går det ju självklart att ringa eller mejla. Välkommen!

Kontakten med alla Danderydsbor är ovärderlig och fantastiskt rolig. Tänk vilken förmån jag har som får träffa så många trevliga, glada och engagerade vänner i vår hembygd.

torsdag 8 november 2012

Long time no see....

Dags att skriva lite om vad som händer, har hänt och är på gång i min politiska värld.
Så här vackert är det stora trädet vid Mörby centrums norra entré. Tusentals små vita lampor lyser upp den annars så fula platsen. Gå gärna förbi och njut och beundra. Tekniska kontoret gör Danderyd vackert!Vid måndagens kommunstyrelsesammanträde beslutade vi att "...en handlingsplan ska utarbetas för det fortsatta arbetet med att utreda en tunnelförläggning/överdäckning av E18 genom Danderyds kommun."
Mycket bra! Vi måste verkligen visa vad vi vill. Trafiken förväntas öka på motorvägen och med ökningen så kommer också värre och större problem med både buller och partiklar. Det finns en hel del utredningar gjorda och de måste dammas av och läggas i olika högar. De som ska förkastas och de som ska jobbas vidare med.

I tisdags hade vår partiförening sk Kandidatskola del 2. Vi måste hela tiden jobba på att få fler att engagera sig i vårt parti och en början är att delta i kandidatskolan för att få ett litet hum om vad det handlar om. Verkligen skojigt att se att det finns ett stort intresse från både yngre och äldre att ge av sin tid för att utveckla vår kommun.
Denna utbildning kommer att erbjudas även i vår och är du intresserad så hör av dig till mig så ska jag se till att du får inbjudan när det blir så dags!Camilla Thulin
Tantverket

så blev namnet på vårt kvinnliga nätverk. Vi hade träff igår på Hamnkrogen i Stocksund och Camilla Thulin berättade om stil och smak. Hon kallade sig själv så befriande för tant, därav vårt namn. Vi är ju faktiskt inga flickor längre utan tanter, absolut inget nedlåtande i det epitetet.

Tyvärr är bilden lite mörk men se så vacker denna tant är!

På lördag är det vi i tekniska nämnden som står på södra torget i Mörby centrum mellan kl 11-13 och pratar politik. Har du något du vill dryfta, vi öppnar våra öron och lyssnar både till ris och ros.
Välkommen att komma och träffa oss!