torsdag 21 februari 2013

Lite av varje

I lördags ansvarade tekniska nämnden för lördagskampanjen. Lena Cronvall-Morén och jag bjöd förbipasserande danderydsbor och andra på geléhjärtan.

Faktiskt tror jag att vi kunde ana en liten känsla av våren.....

Vid tisdagens konstituerande styrelsemöte fick jag återigen förtroendet att vara kassör och sekreterare. Det är ju ganska naturliga uppgifter eftersom jag ju är anställd av partiet för att sköta vissa praktiska detaljer. Självklart är jag precis som de övriga i styrelsen också ideellt engagerad i kampanjande och annat partiarbete i många olika former.

I onsdags hade vi teknisk nämnd. Vi fattade ett nytt beslut om ombudgeteringar och budgetprognos 1. Förutom detta beslutsärende fick vi lära oss ännu lite mera om det stora ärendet om upphandling av renhållningsentreprenad som ska fattas senare i år.

Idag torsdag började dagen i Vallentuna med styrelsemöte i Sörab. Vårt väl fungerande renhållningsbolag där Olle Reichenberg och jag själv representerar Danderyd i styrelsen.

I kväll möte med Stockholms läns förbundsstyrelse. Alltid lika spännande och roligt att träffa moderater från många av länets föreningar/kommuner.

Dagen har jag också ägnat åt lite valberedningsarbete. Har förtroendet att leda valberedningens arbete med att föreslå en styrelse för länets moderatkvinnor. Kanske känns lite omodernt med en "kvinnoklubb", men mycket gott och givande arbete för alla länets kvinnor organiserar de hur som helst.

måndag 18 februari 2013

Har ni sett Danderyds fjäll...?

Årets snömängd är extremt stor! Snön måste samlas ihop och tas bort från gator och vägar. För att slippa använda platser där det blir fult och störande med sn snötipp läggs all snö på ett enda ställe - Rinkebyvägen.


Snön är ju inte ren och vit, utan snarare smutsbrun och innehåller en hel del skräp och annat bråte,
t ex stora och små stenar, cyklar, skyltar etc etc.

En pistmaskin kör runt på "fjället" och plattar ihop mängderna.


Jag blir inte förvånad om fjället är kvar till mitten av sommaren....

Är det inte lite ljusare nu...

Dagarna känns lite lättare och lite ljusare, eller är det bara inbillning?

Den här veckan är fylld av politiska möten. Men det är ju så himla roligt och stimulerande. Börjar ikväll med;
Moderat ordförandegruppmöte. Visst är det bra med mail och telefon men allra bäst är ju möten då vi kan se varandra i ögonen.
Vi har många svåra frågor att prata om, bl a Mörby centrum - vad händer egentligen, eller rättare händer det något alls?
Översiktsplanen - en vision för hela kommunen. Vägledande underlag för beslut om detaljplaner och bygglov.
Vi har i Danderyds kommunfullmäktige beslutat att planen från 2006 fortfarande är aktuell men den ska kompletteras med en ny del som behandlar klimatfrågor och vattenkvalitet med fokus på dagvatten. Den ska också uppdateras där den blivit inaktuell.
För att alla förtroendevalda ska känna sig insatta och informerade bjuds politikerna in till ett informationsmöte den 4 mars.
Budget 2014 - ja vi har nyss fattat budgetbeslut om 2013 och det är redan dags att börja tänka på 2014. Det går verkligen runt, runt.

Imorgon tisdag styrelsemöte, dags för den nya styrelsen att konstituera sig efter årsmötet förra veckan.

Onsdag förmiddag möte med Edsviken vattensamverkan och på kvällen tekniska nämnden.

På torsdag har jag först styrelsemöte i Sörab på morgonen, stor ordförandegrupp på eftermiddagen och förbundsstyrelsemöte på kvällen.

Fredag morgon är jag i tvättstugan och sedan ordförandeberedning för att gå igenom ärenden som kommer upp på tekniska nämndens möte den 13 mars.

Uppdaterar här varefter jag har mera information om respektive möte.

Vi hörs!torsdag 14 februari 2013

Årsmöte igår

Vid årsmötet på Cedergrenska tornet igår kväll valdes styrelse. Själv fick jag förtroendet att fortsätta som ledamot ytterligare ett år. Jag lovar att göra mitt allra bästa för att förvalta förtroendet väl och ni är hjärtligt välkomna att höra av er med frågor, synpunkter, både ris och ros, eller vad som helst egentligen.

En politisk förening är som vilken ideell förening som helst, vi har möten och träffar där vi diskuterar och pratar politik i alla former. Har du som medlem något särskilt önskemål, någon önskegäst, önskar utbildning etc etc - hör av dig så ska jag försöka hjälpa till!

En viktig uppgift som föreningen har att hantera är valet 2014! Det börjar med att medlemmarna får säga sitt om kandidaterna vid vår försöksnominering (egentligen omröstning), nomineringskommittén upprättar därefter ett förslag till valsedel och sedan får medlemmarna vid en stämma ta ställning till förslaget och fattar beslut om hur valsedeln till kommunfullmäktige ska se ut.
För att få delta i allt detta måste man vara registrerad medlem senast den 31 mars 2013.

Bli medlem och var med och påverka - enkelt via länk till här till höger!

onsdag 13 februari 2013

Årsmöte ikväll

Det är dags för årsmöte igen. Det är så mycket jobb som ska förberedas innan så det är en himla tur att det det bara är en gång om året......

Den här gången, så här året före valår, är det lite extra genom att stämman ska välja en nomineringskommitté som har att hantera listan till kommunfullmäktige. Partierna gör lite olika men vi har tidigare haft provval då medlemmarna getts chansen att rösta på kandidaterna för att på så sätt göra upp ordningen bland kandidaterna på valsedeln.

Jag kommer väl ihåg när jag första gången ställde upp i provvalet inför valet 1998. Ny och grön i politiken hamnade jag efter provvalet på plats 38 på baksidan på valsedeln. Det dröjde dock inte så länge innan jag kom in i värmen och blev ersättare i kommunfullmäktige. Det var en stor och högtidlig dag för mig och jag gick in med liv och lust i kommunpolitiken. Inte för en enda sekund har jag ångrat mig!

Nu är det nyordning och vi har försöksnominering. Egentligen är det väl samma sak men nu är det tydligt uttalat att det bara är en rådgivande omröstning. Efter denna har nomineringskommittén att sätta upp ett förslag till valsedel som en nomineringsstämma sedan fastställer. Fortfarande har alltså medlemmarna stort inflytande över vilka som ska representerar dem.

Här nedan finns vår aktuella valsedel. Stora förändringar sker under en mandatperiod, vartefter kandidaterna flyttar eller slutar av andra skäl fylls det hela tiden på underifrån. Vid nästa fullmäktigemöte är det dags för Sven Carlson på plats 39 att komma in.


VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Moderata Samlingspartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Isabella Jernbeck, Civilekonom, riksdagsledamot
 2. Gunnar Oom, Kommunalråd
 3. Carina Erlandsson, Småföretagare
 4. Olle Reichenberg, Webbredaktör
 5. Björn Hamilton, Civilingenjör, riksdagsledamot
 6. Anders Paulsen, Egenföretagare
 7. Inger Olsson-Blomberg, Pol. mag.
 8. Lennart Waldenström, Advokat
 9. Christian Hoas, Officer, student
 10. Anna-Lena Corell, Sjuksköterska
 11. Torsten Sjögren, VD
 12. Boris von Uexküll, Leg läkare
 13. Anders Bergstrand, Verksjurist
 14. Artimis Ala Naziri, Civilingenjör
 15. Christer Bergquist, Lantbrukare
 16. Ulla Hurtig Nielsen, Product manager
 17. Anna Hiort Victor, Gymnasielärare
 18. Hanna Bocander, Jurist
 19. Joel Heister, Projektledare
 20. Gunilla Friis, Marknadsekonom
 21. Sofie Mannerson, Leg sjukgymnast
 22. Lena Strååt, Fil. kand.
 23. Peter Lilliebjörn, Civilingenjör
 24. Leo Smidhammar, Civilingenjör
 25. Susanna Fritzdorf, Organisationskonsult
 26. Carl Bonde, Bergsingenjör
 27. Anna Mannerstråle
 28. Jan Lindqvist, Informationschef
 29. Marc de Neergaard, Student
 30. Johanna Hornberger, Jurist
 31. Tord Kyhlstedt, Civilekonom
 32. Erik Lanner, Redovisningsekonom
 33. Mats Nilsson, Marknadschef
 34. Fredrik Wevle, Studerande
 35. Johan Hjelmqvist, Civilekonom
 36. Robert Nibelius, Egenföretagare
 37. Robert Staël von Holstein, Konsult
 38. Åke Alm, Egenföretagare, pensionär
 39. Sven Carlson, Egenföretagare
 40. Carl Rönnow, Student
 41. Torgeir Fjelde, Pol mag
 42. Brigitta Hultblad, Nationalekonom, utredare
 43. Hans Hedin, F.d. försvarsekonom, major i flygvapnet
 44. Kaviraj Appadu, Samhällsvetare
 45. Oscar Lindström, Flygproduktionsadministratör
 46. Ted Modin, Civilekonom, konsult, VD
 47. Richard Jansson, Civilekonom
 48. Elisabet Carlberg, Ingenjör
 49. Monica Söderlund, Språkkonsult
 50. Marianne von Porat, Leg sjuksköterska, socionom
Danderyd
0001-01455tisdag 12 februari 2013

Kommunen får klä skott för företagets missar

Publicerad i Mitt i Danderyd 12 februari
I Mitt i Danderyd den 22 januari skriver Vivianne Holm, Djursholm, och klagar, mycket befogat, på den överfulla återvinningsstationen vid Hortusparkeringen.

Ansvaret för denna, och för samtliga återvinningsstationer, ligger på ett företag; Förpacknings- och TIdningsinsamlingen AB. Deras uppdrag är att sätta ut behållare, tömma och städa dessa. Det finns mycket att säga om skötseln, eller brist på skötsel, av stationerna. Kommunen får, som nu, ofta klä skott för att FTIAB inte sköter sitt uppdrag.

Om vi i framtiden får det som jag vill, kommer ansvaret också för återvinningen av papper och förpackningar ges till kommunerna. Som ju redan idag visar att de på ett bra och miljömässigt hållbart sätt tar hand om våra hushållssopor.
Carina Erlandsson (M)
ordf tekniska nämnden

Trygg i Danderyd

Här i Danderyd kallas vårt brottsförebyggande råd för Trygg i Danderyd och de arbetar precis med vad namnet säger.

Förra året genomfördes en sk trygghetsenkät, dvs de frågade danderydsborna om var de känner sig otrygga. Med detta material som grund har sedan tekniska nämnden och kontoret involverats i arbetet för ett tryggare Danderyd. Arbetet inleddes i höstas med en rundresa i kommunen för att på plats och ställe titta på de utpekade otrygga platserna.

Nu går vi tillsammans vidare med arbetet och vid dagens sammanträde med Trygg i Danderyd är tjänstemän från tekniska kontoret tillsammans med undertecknad inbjudna för att diskutera vad som finns planerat för trygghetsskapande åtgärder i år. Det handlar bl a om byte av belysning och slyröjning.

fredag 8 februari 2013

Jag hade sparkat SL på smalbenen

Kommunstyrelsens ordförande i Danderyd skriver idag tillsammans med sina kollegor i Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker under ett öppet brev som ställts till Arriva.
Det är en snäll åtgärd med tanke på vad resenärerna i Danderyd fått och fortfarande får utstå.
Busstrafiken fungerar ju fortfarande inte, mer än en månad sedan en ny entreprenör tillträdde!

Fortfarande står resenärerna och fryser vid busshållplatserna och vet inte om det kommer någon buss!

Om bussen kommer kan man åtminstone vara säker på en sak - den är försenad!

Det är SL som beställt trafiken således är det SL som också ansvarar för att trafiken fungerar. Det går inte att skylla på entreprenören!

Som jag skriver i rubriken;

sparka SL på smalbenen! Hårt!

tisdag 5 februari 2013

Busstrafiken

Sedan den 7 januari då Arriva började köra bussar här i Norrort har det fungerat väldigt dåligt. Bussar har varit sena eller inte kommit alls. Många passagerare har hört av sig, både till mig och till kommunen och klagat, över uteblivna eller sena bussar men inte minst för den urusla informationen.

SL har nog också fått en hel del klagomål eftersom de tillsammans med entreprenören Arriva i förra veckan skickade ut ett brev där de förklarade sig. De skriver bl a "I samband med trafikstarten uppdagades att det fanns brister i såväl Arrivas som SL:s planering." De skriver också; "Den omfattande utökningen av trafik med ytterligare ca 1500 avgångar per dag har orsakat problem när det gäller förar- och fordonsplaneringen." "...inställda avgångar, brister i punktlighet samt brister i trafik- och störningsinformationen."

Allt detta borde naturligtvis varit känt för SL redan före den 7 januari. Att inte förbereda bytet av entreprenör bättre är inte OK. Fortfarande idag den 5 februari, en månad efter bytet, är det fortfarande stora problem med busstrafiken.

Idag blev jag uppringd av P4 Stockholm som ville höra mina kommentarer till Österåkers kommuns initiativ att själv hyra en buss och sedan skicka räkningen till SL. Detta gör de för att kunna garantera att skoleleverna kommer i tid till skolan - något som alltså SL inte kan?! Jag satt och väntade i telefonen för att få kommentera när jag plötsligt blir bortkopplad. Trist! Men här kan jag då säga att jag tycker att det var mycket bra gjort av Österåkers kommun. Tror det behövs något som sticker ut. Österåker och Michaela Fletcher (M) har också fått mycket utrymme i media idag.

Lösningen är naturligtvis inte att kommunerna själva kör bussar i linjetrafik, men kan det få upp ögonen och sätta lite extra press på SL och Arriva är mycket vunnet.

måndag 4 februari 2013

Fullmäktige


Ikväll blir det årets första kommunfullmäktigemöte. Kl 19 på Djursholms slott och dessa ärenden behandlas.

Listan är kort men det brukar inte vara någon garanti för att mötet blir det. Är det få ärenden så tar många chansen att prata lite extra. Av de 45 ledamöterna är väl inte alla lika pratglada med det finns en del.... men det är ju det som är kul med fullmäktige. Att diskutera och debattera och se på frågorna och lösningarna från olika håll.