onsdag 16 december 2015

Nu är det (nästan) jul igen...

Ännu är det inget jullov för mig. Den här veckan rullar på men nästa tänkte jag mestadels tillbringa i köket med förkläde på magen.

I måndags hade vi fullmäktige. Ett riktigt kort, kanske till och med rekordkort möte. Noteras att SD röstade mot majoriteten och gick på C-S-MP:linje och såg på så sätt till att ett av ärendena återremitterades. Ganska onödigt tycker jag men det är demokratins spelregler, inget att säga om. Nu fick SD tillfälle att bekänna färg. De valde den röda!

Igår besökte jag Pärlan, vårt tillfälliga asylboende i Djursholm. Fantastiskt att få höra hur väl det fungerar och vilka storartade insatser volontärerna gör, varje dag, kväll och ibland också natt. Vi är skyldiga er alla ett stort tack!

Idag började morgonen med möte med socialutskottet. Där behandlas individärenden. Det är t ex familjehemsplaceringar.
Danderyd har idag tagit emot 100 ensamkommande unga i år. Detta med en överenskommelse med Migrationsverket om 19? Alla dessa unga passerar genom socialutskottet så många beslut att fatta blir det.


Liten rapport om min förra vecka

Nja, julen är väl inte riktigt här ännu men snart så...

Eftersom det inte blivit så mycket skrivet om vad som ska hända och vad jag ska göra kommer här istället en liten rapport om vad jag gjort den senaste tiden.

Förra veckan hade vi Pensionärsråd. Det är ett riktigt bra organ, det är väldigt värdefullt för mig att få träffa de olika pensionärsorganisationernas representanter. Dels får vi tillfälle till allmänt prat och dels så får jag tillfälle att berätta för dem om vad som händer och sker kommunalt och som rör de äldre danderydsborna.
En fråga som är ständigt aktuell är den om nytt vård- och omsorgsboende och självklart kommer alltid frågan om avsaknaden av korttidsboende här i Danderyd. Jag är den förste att beklaga att vi inte har något och att resvägen blir lång och kämpig. I januari ska anbuden vara inne för byggande och drift av boendet vid Vendevägen och där kommer också korttidsboende att inrymmas. Jag längar...

Vi hade också socialnämnd i förra veckan. Denna gång besökte vi Stocksundsgården och fick också smaka vinnarmenyn. Ni vet väl att just detta boende vann första pris i White Guide Juniors tävling om Årets seniormåltid 2015. Det var en fantastisk torskrygg med smör, ansjovis och räkor, mums! Vi serverades chokladmousse till efterrätt också.

Ett seminarium på Östergårds om utveckling av beställar-/utförarorganisationen hanns också med förra veckan.

Jag besökte för första gången Äldrecentrum på ett seminarium om hemtjänsten. Alltid bra att höra lite nya tankar och idéer, det är inspirerande.

Två julbord blev det också. Det är riktigt gott och jag vet inte om man får säga det men...lite trist är det att inte få längta och vänta tills julafton för att få smaka på julmaten.tisdag 24 november 2015

Budgetfullmäktige

Igår kl 18 inledde vi årets budgetfullmäktige. Det blev en som vanligt ganska tjatig tillställning. En fråga som många tog upp, väldigt många gånger var beslutet om att teckna överenskommelse med Länsstyrelsen om flyktingmottagande för i år.

När vi i fullmäktige i mars i år beslutade om flyktingmottagning yrkade Centern ett tillägg till beslutet, "under förutsättning att bostäder kan ordnas". Frågan gick till votering och det finns alltså svart på vitt att C röstade emot majoritetens förslag till överenskommelse med Länsstyrelsen!

Flera av majoritetens företrädare ville igår få C att erkänna att de inte stod bakom beslutet om flyktingmottagning, utan att de istället gick på Sverigedemokraternas linje att säga nej.
Flera centerpartiester menade dock att de visst var med på beslutet i mars? Ja så rullade en enda fråga fram och tillbaka...

Här finns länk till protokollet.

I övrigt inleddes budgetfulllmäktige helt enligt traditionen med en allmänpolitisk debatt. Det innebär att ledamöterna få ta upp och prata om vad som helst. Så blev det också!

Mitt inlägg handlade om just flyktingmottagning. Hur vi i Danderyd klarar av vårt uppdrag att erbjuda ett bra mottagande av både ensamkommande unga och nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd. Denna fråga har ännu inte direkt någon bäring på kommunens budget så jag tyckte det var lika bra att ta upp den igår så kan jag fokusera på kronor och ören när vi ska behandla socialnämndens budget på torsdag.

Idag blir det lite vanligt jobb; har fakturor att skriva, räkningar att betala, skatt att redovisa.
Arbetet med moderatföreningens bokslut och övrigt arbete inför årsmötet i februari är det också dags att sätta igång nu.

fredag 20 november 2015

Begäran från Länsstyrelsen - nyanlända

Nu har vi också fått nya tal om hur många nyanlända invandrare som vi förväntas ta emot under 2016. Länets fördelningstal är 6 689 att jämföras med 2 508 för i år, för Danderyds del innebär detta 129, överenskommelsen i år säger 48.

Så här skriver Länsstyrelsen "de personer som tas emot på anvisning har kommunen ett ansvar att erbjuda bostad. Beslut om nya överenskommelser behöver åtföljas av kommunövergripande genomförandestrategier och planering krävs kring boendelösningar på både kort och lång sikt. Under 2015 har länets mottagande på anvisning inom ramen för överenskommelserna med Länsstyrelsen mer än fördubblats, vilket är positivt. Länsstyrelsen samordnar en arbetsgrupp under det Regionala samrådet för etablerings- och flyktingfrågor med uppdrag att göra en analys och sammanställning av länets mottagande och kommuners boendelösningar vid mottagande av nyanlända. Vi hoppas att detta arbete, som slutförs i början av nästa år, kommer att bidra till pågående erfarenhetsutbyte kring olika boendelösningar."

Således har vi inte så mycket val utan det gäller nu bara att kavla upp ärmarna och börja jobba. Alternativet att säga nej finns ju inte!

De socialnämnden bett kommunstyrelsen om kommer ju inte att räcka till. Jag tror vi behöver göra en grundlig inventering av kommunen för att se vilka markplättar vi har att sätta upp boendepaviljonger på. Sen måste vi också vara kreativa, finns kontorslokaler vi kan bygga om, övriga fiffiga förslag emottages tacksamt.

onsdag 18 november 2015

Ensamkommande flyktingbarn

Den 13 november, fredag eftermiddag, skickade Länsstyrelsen information om nya fördelningstal avseende ensamkommande flyktingbarn. Man kallade samtidigt till ett möte för kommunernas kontaktpersoner. Uppgiften som länets kommuner har att lösa handlar om en ökning från strax under 900 till ca 7 500 ensamkommande barn för 2016. För Danderyds del en ökning från 19 till 143.

Redan med dagens förhållandevis begränsade mottagande har vi en personalstyrka inom socialtjänsten som går på knäna och vi ser vissa brister. T ex slåss kommunerna om de jour-, familje- och HVB-hem som finns att tillgå för placering av barnen, de slåss också om personal som kan arbeta med allt runt omkring mottagandet. Det egentligen så strikta regelverk som finns kring omhändertagande av barn går inte att följa utan nätets maskor blir större och större.

Det heter att vi har myndigheter som samarbetar kring mottagandet av flyktingbarnen. Trots detta upplever jag dock att vi står ganska ensamma. Det finns ingen att hålla i handen eller luta sig emot. Det gäller att lösa en akut situation dag för dag, eller nästan timme för timme, mycket längre framförhållning har vi inte! Det säger ju sig själv att läget är ohållbart och inte kommer hålla i längden!


fredag 13 november 2015

Tack!

Tack till alla som deltog vid informationsmötet om Pärlan igår.

Snart öppnar det tillfälliga asylboendet Pärlan i Djursholm och igår bjöds in till informationsmöte. Mötet var mycket välbesökt och hade hela tiden en god stämning, man kände verkligen värmen och viljan att hjälpa till. Det kommer behövas frivilliga att bemanna och en stor insats kan man göra genom att rensa garderober och skåp hemma, det är mycket som kan behövas. Här finns lista.

Pärlan är öppet för inlämning nu i helgen, både lördag och söndag mellan kl 12-15. Men rensa inte allt på en gång. Mycket kommer behövas löpande, t ex kommer barn att få med sig kramdjur/leksak när de lämnar Pärlan så det behöver fyllas på vartefter. Även varma kläder/skor kommer gå åt och behöver fyllas på.

Har du frågor eller vill hjälpa till, flyktinghjalp@danderyd.se


torsdag 12 november 2015

Hur ska vi klara av flyktingmottagningen

Flyktingarna fortsätter komma till Sverige. Vid överenskommelsen för ett par veckor sedan sa jag att Anna Kinberg Batra borde ringa upp Stefan Löfven för att bjuda på en kopp kaffe och fortsätta diskussionerna, men denna gång utan MP och kanske också C.
Nu tycks regelverket skärpas upp utan överenskommelse men jag tror ändå det vore bra om man kom överens. Ingen vågar ensam ta första steget men är framför allt de stora partierna M och S överens skulle det kunna bli något riktigt bra! Vi kan inte ha betydligt generösare regler än övriga Europa.

Något som också oroat mig är situationen på socialkontoret. I första hand vårt här i Danderyd men självklart ser det likadant ut runt om i alla Sveriges kommuner. Socialsekreterarna går på knäna och sliter sitt hår för att hitta boenden till de många ensamkommande barnen. Ett par dagars varsel sen ska boendefrågan vara löst, det går ju inte. Antalet familjehem har förvisso ökat men godkända familje- eller jourhem räcker inte på långa vägar och ingen vill ju självklart placera barn i hem som inte är ordentligt utredda.

Förskolan Pärlan vid Vendevägen har erbjudits Migrationsverket som ett tillfälligt boende. Där kommer man stanna i några dagar i avvaktan på placering på flyktingförläggning någonstans i Sverige. Ikväll kl 18 bjuder kommunen in till informationsmöte. Jag kommer självklart vara med och säkert många av de kritiska människor som hört av sig till mig. Bra om många frågetecken kan rätas ut och förhoppningsvis blir många oroliga själar lugnade.

Viktigt att inte blanda ihop de olika boendeformer som finns, Pärlan ska alltså vara en tillfällig lösning. De bostadspaviljonger, inte beslutade ännu, som är på gång vid Enmans väg i Enebyberg ska upplåtas till flyktingar som fått uppehållstillstånd och som alltså varaktigt ska bo här i Danderyd. Många är oroliga för vilka som kommer flytta in där. Danderyd har sedan 1990-talet tagit emot flyktingar och vi har inga dåliga erfarenheter, varken av hög kriminalitet eller annat trist utan tvärt om har "våra" flyktingar etablerat sig väl.

fredag 23 oktober 2015

Socialnämndens kvalitetspris

Idag har jag haft det stora nöjet att dela ut socialnämndens kvalitetspris inom äldreomsorgen. Socialnämnden vill genom detta pris lyfta fram och uppmärksamma goda exempel inom äldreomsorgen genom att årligen dela ut detta.
Priset är ett sätt att stimulera och uppmuntra verksamheter som med nytänkande, engagemang och professionalism har utmärkt sig och spridit erfarenheter inom ett eller flera områden.

Första pris, 60 000 kr och en mycket vacker liten skulptur gick mycket välförtjänt till Storkalmars gruppboende och andra pris tilldelas Hemtjänst Anne Stalin AB som får 40 000 kr.
"Omsorg", av Heikki Haapanen
Verket symboliserar vikten av att välfärdssamhället håller sina
 skyddande vingar över dem som är mest utsatta och ömtåliga.


Första pris - tilldelas för ett strukturerat och evidensbaserat arbetssätt som genom användandet av nationellt kvalitetsregister syftar till att ge en personcentrerad vård och omsorg och att minska och förebygga beteendemässiga och psykiska symptom hos personer med demenssjukdom.

Andra pris - tilldelas för ett medvetet arbete med kontinuitet som innebär att den enskilda inte möter fler personal än nödvändigt.
Genom ett planerat och påbörjat arbete med att bilda demensteam visar verksamheten dessutom en strävan att utveckla arbetssätt för att möta behov hos kommunens invånare idag och i framtiden.


torsdag 22 oktober 2015

Aktuella siffror

Det florerar ständigt rykten om att Danderyd inte tar sitt ansvar och att vi borde skämmas som inte tar emot flyktingar "när vi har så goda förutsättningar och är en så välmående kommun…". I våras tecknade vi en överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande av 48 flyktingar under 2015.

Aktuella siffror om vårt mottagande under 2015 fram till idag säger att vi tagit emot och löst boende för 26 flyktingar. I jämförelse med våra grannkommuner i länet behöver vi alls inte skämmas. Vi arbetar också hårt på att lösa bostadsfrågan så att vi kommer upp i mottagande 2015 motsvarande det vi kommit överens om.

Flyktingar i Danderyd

 Läget är väldigt svårt nu och det finns ingen lättnad i sikte. I dagens prognos från Migrationsverket ser det ut som läget kommer bli än svårare framöver.
Socialnämnden fick igår en rapport från de avdelningar som närmast arbetar med flyktingarna hos oss, det är dels vuxna med permanent uppehållstillstånd och dels ensamkommande barn. Personalen på socialkontoret går på knäna då alla Sveriges kommuner skriker efter och slåss om de socionomer som finns och behövs.

När vi får ta emot emot ett barn finns ingen tid för planering utan det handlar om ca 2 dagars varsel så står det en ung person på en perrong och väntar på att bli upphämtad. Då ska placering i antingen familjehem eller gruppboende vara klart och ordnat. I familjehem blir det i första hand ett jourhem där den unge får stanna under den tid det tar att hitta en bra match, vilket i dagens läge tar några månader.

Glädjande nog har ett antal danderydsfamiljer visat intresse att bli jour- eller familjehem men det måste givetvis utredas och den processen behöver göras av utbildade socionomer och tar ca 2-3 månader. Idag har vi ingen familj som tar emot i Danderyd men förhoppningsvis har vi några i början av 2016. Finns det flera familjer kan man också hjälpas åt och stötta varandra, därför vore det riktigt bra om vi fick några vänliga själar som kan ställa upp.

Socialnämnden har fattat beslut om ett uppdrag att försöka få fram bostäder, dels åt familjer eller ensamstående med uppehållstillstånd och dels till ensamkommande ungdomar. Här finns beslutet.

Ikväll har fastighetsnämnden ett ärende uppe som är en fortsättning på socialnämndens beslut, här finns tjänsteutlåtande.

Vid Enebyängen är det tänkt uppföras ett antal mindre modulbostäder där flyktingfamiljer eller ensamstående vuxna kan bo.
De ensamkommande ungdomarna behöver någon form av gruppboende och där letar kommunen efter någon lämplig lokal att hyra. Verksamheten behöver drivas av någon och där finns Vårljus AB som ägs gemensamt av ett antal kommuner. Men även om vi hade lokalen idag tar det naturligtvis lite tid att rekrytera personal etc etc.

Många frågar också mig om fd Pärlans förskola. Där tittar man nu på om den skulle vara möjlig att använda som nödlösning, dvs där skulle ett antal personer kunna bo under tiden de väntar på att registreras som asylsökande.

Det här var lite snabbinfo. Vill du veta mera så skriv i kommentarsfältet, mejla eller ring mig så svarar jag mera utförligt på frågor.
Hälsningaronsdag 21 oktober 2015

Hemtjänst, del 2

Förra veckan besökte jag Blomsterfonden och idag träffar jag den kommunala hemtjänsten. Blir intressant att träffa även den egna produktionen och lyssna med dem hur de ser på idag och på framtiden för hemtjänsten.

Många väljer idag att bo hemma längre och få hjälp av hemtjänsten, istället för att flytta in till ett vård- och omsorgsboende. Det stället höga krav på organisation så att antalet personer man träffar minimeras. För så är det ju, att har man hemtjänst 5, 6 eller 8 gånger per dag veckans alla dagar är det mycket viktigt att det inte är ett nytt ansikte varje gång. Hur man arbetar med det är något jag ska diskutera.

Något annat jag ska ta upp är ekonomin för den kommunala hemtjänsten, hur arbetar de för att komma till rätta med underskottet i verksamheten.torsdag 15 oktober 2015

Hemtjänsten

I våras besökte jag våra vård- och omsorgsboende samt korttidsboenden där vi köper platser men de är lokaliserade utanför Danderyd och nu är det dags för hemtjänsten. Jag behöver lära mig mera för att förstå hur det funkar och försäkra mig om att de äldre får den hjälp de behöver och har rätt till.

Idag besökte jag Blomsterfonden i Svalnäs. Där finns seniorlägenheter, vård- och omsorgsboende och en hemtjänst som verkar och har kunder i hela kommunen. Christel Haglund berättade tillsammans med två av sina medarbetare om hela deras verksamhet men självklart lades den största vikten på deras hemtjänst.


söndag 11 oktober 2015

Kommande vecka

Kommande vecka ser ut så här för mig:

På tisdag förmiddag blir det seminarium om beställar-utförar-modellen vi använder i kommunen. För socialnämndens del har vi både den kommunala produktionen och privata utförare som erbjuder de tjänster som vi använder. T ex har vi både ett stort antal privata företag och den kommunala produktionen som erbjuder hemtjänst. Samma förhållande gäller för både vård- och omsorgsboenden för äldre och gruppbostäder för funktionshindrade.
I den bästa av världar konkurrerar dessa båda parter på helt lika villkor men så fungerar det inte riktigt i verkligheten. Är man dock medveten om risken för detta är det lättare att minimera dessa.

På kvällen fortsätter arbetet med utvecklingen av Mörby C/E 18 projektet. Vi har haft ett antal seminarier med politiker av olika färg och med lite olika uppdrag och nu har vi det första efter sommaren och efter att danderydsborna fått vara med och säga sitt. Ska bli riktigt spännande att höra hur långt man kommit i arbetet.

Onsdag förmiddag träffas juryn för socialnämndens kvalitetspris 2015. Vi har fått in ett antal nomineringar och har haft ett första möte.
Jag måste säga att jag är imponerad av den fina omsorg vi erbjuder de äldre invånare som behöver stöd och hjälp i olika former. Fredagen den 23 oktober delar sedan jag ut priset och ger möjlighet för vinnarna, både 1:a och 2:a pristagarna, att berätta om sin verksamhet. Tanken med priset är ju att de goda exemplen ska spridas till flera genom principen ringar på vattnet.

Samma eftermiddag träffas politiker och tjänstemän som har sina förvaltningar i Mörby C för att diskutera lokalbehov i och med att Diligentia bygger till och om hela centrum.

Hör av dig om du vill att jag utvecklar vidare.
Önskar en riktigt skön söndag…som jag själv tillbringar i tvättstugan

torsdag 8 oktober 2015

Lite aktuellt om flyktingsituationen

De här dagarna handlar mest om flyktingar och hur vi här ska kunna ta emot alla på ett bra sätt. Flera har hört av sig och tycker att vi kan använda Pärlans förskola som transitboende för de som ska vidare inom eller utanför landet.
Förvissa är den stängd men den är inte tom. En förskoleavdelning har sin verksamhet där då de behövde evakueras under tiden deras egen repareras. Dessutom har kommun datautbildning förlagd dit.
Nu behöver inte det här betyda att det inte skulle kunna gå att använda Pärlan men först tittar man för att möjligen hitta något alternativ. Vi får se vad det kan bli.
Migrationsverket har också bett alla kommuner om hjälp med lokaler som snabbt kan omvandlas till boende, eller åtminstone tak över huvudet för de som kommer. Självklart ska vi ställa upp och hjälpa till, precis som jag tycker att alla kommuner ska göra.

Socialnämnden har haft en extra nämnd för att också försöka få till bostäder för de flyktingar som ska få sin tillflykt till Danderyd. Vi beslutade så här:
-att hemställa att kommunstyrelsen utreder möjligheterna att skapa boende för ensamkommande barn i Danderyd
-att hemställa att kommunstyrelsen ger fastighetsnämnden uppdrag att möjliggöra modulboende för nyanlända
-att hemställa att kommunstyrelsen utreder möjligheterna till att köpa bostadsrättslägenheter om inte modulboende blir möjligt att bygga

Vi har hittills klarat av boendefrågorna, både för ensamkommande barn och för övriga flyktingar, familjer med eller utan barn.
Glädjande nog har flera danderydsfamiljer anmält intresse av att bli familje- eller jourhem. Nu ska de utredas, något vi inte kan skynda på utan det måste få ta den tid det tar, Förhoppningsvis får vi några familjer till slut. Men någon form av gruppbostad för ungdomar måste vi ändå få till för de lite äldre ungdomar som vi får hit. Helst ska vi hitta något befintligt hus som kan byggas om, antingen något kommunen äger alternativt hyra av privat fastighetsägare.


måndag 28 september 2015

Högst på agendan står flyktingsituationen

Situationen för de tusentals flyktingar som kommer till Sverige nu är svår. Jag behöver bara tänka hur det skulle vara om jag själv skulle tvingas fly hals över huvud.
Ambitionen är att Danderyd ska kunna uppnå överenskommelsen vi har med Migrationsverket om att ta emot nyanlända och också ensamkommande flyktingbarn.

Imorgon tisdag har vi extra socialnämnd för att ta ställning till en enda fråga - bostäder.

Från förvaltningen har vi fått beslutsförslagen:
- att hemställa att kommunstyrelsen utreder möjligheterna att skapa ett boende för ensamkommande barn i Danderyds kommun
- att hemställa att kommunstyrelsen ger fastighetnämnden uppdrag att möjliggöra ett modulboende för nyanlända

Det här är viktiga beslut, om än krångliga och tidskrävande, men min bedömning är att vi måste fatta dessa och vi måste göra det nu så att vi kommer igång!

Vid torsdagens välbesökta möte diskuterades och ventilerades frustrationen hos många danderydsbor och hur de kan kanalisera sin vilja att hjälpa till. Det finns flera frivilligorganisationer som har väl utbyggda program för svenskundervisning och annat, där kan många göra stora insatser. Så här såg det ut på slottet.Röda Korset har t ex ett system "Kompis Sverige" där man paras ihop med en person med liknande intressen. Här finns information.
Danderyds församling står i begrepp att starta ett "lära svenska café", har inte mera information än så just nu men kontakta gärna församlingen.
I övrigt behövs pengar till de stora flyktinglägren i Syriens närhet. Det här gör t ex UNHCR.

fredag 25 september 2015

Flyktingsituationen

Igår bjöd socialförvaltningen in till informationsmöte på Djursholms slott för att berätta vad vi, vad Kyrkan, föreningar och andra frivilligorganisationer gör. Det finns ett stort intresse och frustration över att allt tar så lång tid och många har stora hjärtan och vill hjälpa människorna på flykt nu, just nu!

En önskan var att få kommunen att upplåta en lokal där de flyktingar som inte avser söka asyl här i Sverige kan få husrum. Förskolan Pärlan föreslogs, det är inte det bästa förslaget. Den ska rivas och på platsen ska ett mycket efterlängtat vård- och omsorgsboende byggas. Redan idag sätts stora krafter in för att dammsuga kommunen efter någon annan lokal.

Många tyckte också att kommunens flyktingmottagande var för litet. Vi har tecknat överenskommelse med Migrationsverket för 2015 att ta emot 48 nyanlända och 19 ensamkommande flyktingbarn. Det är inte helt lätt att bara rätt av säga att vi fördubblar eller ökar ännu mera bara rakt av. Vi har det knepigt med bostäder och att placera flyktingar i seniorlägenheter, som vi gjort och gör, är inte utan problem och motstånd.

Engagemanget bland de närvarande vid mötet igår är stort och innerligt, något både jag själv och alla som arbetar med flyktingfrågan uppskattar mycket. Det värmer verkligen i hjärteroten, till skillnad från de brev, mail och telefonsamtal jag får där man visar på motsatsen. För det är väl ingen hemlighet, det finns många som inte vill att Danderyd ska ta emot några flyktingar alls. Framför allt vill de inte att flyktingarna ska bo i deras absoluta närhet. Hoppas verkligen att de tilltänkta bostäderna möts med samma välvilja som jag mötte bland deltagarna igår.

torsdag 3 september 2015

Grattis till Stocksundsgårdens äldreboende

Stocksundsgårdens äldreboende vann White Guide Junior pris för Årets seniormåltid 2015.
Motiveringen är  "För att man med relativt små medel och stort hjärta lyckas skapa måltider som förbättrar, förgyller och antagligen förlänger livet för sina matgäster. För det är ni värda all respekt och tacksamhet!".
Bland de tio nominerade kom Klingsta äldreboende på en hedrande fjärdeplats.
Säger ett stort grattis till Stocksundsgården och Klingsta och såklart till de boende där som varje dag har förmånen att få äta riktigt god och välsmakande mat.Hösten är här

Nu tycks vi ha fått höst, och det med besked! Regn och rusk, fast jag tycker det är mysigt. Sommaren har varit skön och avkopplande och det känns riktigt roligt att ha en nästintill fulltecknad kalender.

Igår hade socialnämnden sammanträde med bl a budget för 2016 på agendan. Nämnden beslutade helt och hållet enligt förvaltningens förslag. Socialnämnd en har väldigt mycket pengar att ansvara för, det medför förstås ett mycket stort ansvar att vi använder pengarna på rätt sätt. Av kommunens totala budet gör socialnämnden av med ca en tredjedel!

I övrigt är det två tankar jag ägnar mig åt just nu, dels naturligtvis flyktingfrågan. Hur ska vi kunna erbjuda en god integration och ett gott mottagande av de människor som kommer hit till oss. Ett bekymmer är hur vi ska ta hand om de ensamkommande barnen. Vi skulle så gärna vilja ha familjehem här i kommunen, det har vi inte ett enda. Finns det någon därute som har plats för en unge till så kontakta socialkontoret, de och vi i nämnden blir överlyckliga!

En partikollega till mig, Thomas Ardenfors, Sollentuna, har i många många år öppnat familjens dörr och hjärta för ett stort antal barn. Nu har Thomas skrivit en bok om deras erfarenheter och jag har beställt. Läs gärna mera om boken här.

Den andra frågan jag ägnar mig åt är hemtjänsten. Många äldre vill gärna bo kvar hemma och det ska vi naturligtvis tillmötesgå men då behövs en riktigt bra hemtjänst. Att öppna dörren och släppa in en helt främmande människa är inte alltid så roligt. Vi måste se till att alla länkar i kedjan fungerar fint, från handläggaren på socialkontoret till undersköterskan som kommer och hjälper till. Denna fråga kommer jag själv att följa under hösten och just nu planeras för att jag ska kunna besöka hemtjänstföretag och också följa med någon eller några under en dag för att följa arbetet på plats och ställe. Återkommer med rapport här.


söndag 23 augusti 2015

Vaknat...

Ja man kan ju undra om jag lagt mig och helt struntat i politiken. Inget kan vara mera fel, jag har bara prioriterat annat än uppdatering här men jag räknar med att vara igång nu!

Läste ett mycket bra M-förslag om hur dags barnen och ungdomarna ska börja skolan. Blev riktigt glad och kan konstatera att trägen vinner men man måste ha tålamod!

När mina stora killar, på 1990-talet, gick på mellanstadiet hade jag diskussion med deras resp lärare om varför de skulle börja 08.10. Och varför de dessutom hade prov och skrivningar på första lektionen! Jag fick inget som helst stöd eller medhåll av lärarna eller rektorn. Utan tvärtom, "bara bra att ha prov direkt på morgonen när man är som piggast"?
Det spelade ingen roll hur jag försökte argumentera att det fanns både morgon- och kvällsmänniskor och prov kanske skulle kunna ligga varannan gång kl 13. Men icke sa Nicke.

Stöd i min uppfattning fick jag däremot av skolläkaren. Hon sa och lovade att jag skulle få rätt men att det kommer ta tid, "sånt här ändrar man inte direkt, det sitter djupt".

Nu kan jag vara glad att mina barnbarn kanske slipper slitas upp halvt sovande för att släpa sig iväg till skolan, ofta utan frukost för det går inte att få i sig så mycket när man sover!

Tacka vet jag valfrihet och flexibilitet!

torsdag 19 mars 2015

Våld i nära relation

Igår bjöd Moderatkvinnorna in till möte för att diskutera frågan om våld i nära relation. Maria Blomqvist, som har egen erfarenhet av att bli slagen, berättade sin historia. "Jag väntade på och längtade efter att han skulle lämna mig. För om han själv gick sin väg skulle jag slippa slå mig lös från honom, från oss och från vårt gemensamma liv. Eller tänk om han rentav skulle dö en helt förbjuden tanke."
Maria är tyvärr inte ensam men Maria har haft kraften att skriva ner sin berättelse. En bok, En vacker dag lämnar jag honom, som idag används i utbildningssyfte.

Vi fick också höra en polis berätta om hur de arbetar med offren och förövarna.

En tanke som slog mig när jag satt där bland ett tjugotal kvinnor och lyssnade var. Varför är vi bara kvinnor här? Är våld i nära relation verkligen en kvinnofråga. Nej, och nej! Det är naturligtvis en mänsklig fråga, dessutom en förfärlig mänsklig tragedi för alla inblandade parter.


tisdag 10 mars 2015

Beslutat igår

Vi hade en två timmar lång debatt i fullmäktige om flyktingmottagande. Sverigedemokraten argumenterade så jag blev gråtfärdig, fy vilken människosyn. Riktigt obehagligt.

Danderydscentern argumenterade för sin uppfattning att ta emot flyktingar "under förutsättning att bostäder kan ordnas". Den som känner till Centern, Kristin Eriksson och Siv Sahlström vet att de inte brukar vilja bygga. Det innebär i själva verket att både SD och C säger nej till att Danderyd ska utöka sitt flyktingmottagande, dock med lite olika argumentation.

Personligen argumenterade jag för att vi ska utöka vårt flyktingmottagande. Bostäder måste vi sätta till alla klutar för att fixa och det måste säkert till lite mera okonventionella lösningar. Det kan handla om att använda en del av våra pensionärslägenheter, sätta upp paviljonger och självklart ska vi vädja till våra privata fastighetsägare att hjälpa till.

Vi har goda förutsättningar att integrera de människor som kommer hit, ett stort föreningsliv t ex. Jag talade också igår med kyrkoherde Staffan Hellgren för att vi ska samarbeta, han var glädjande mycket positiv till detta.

Hela debatten går att lyssna på via länken här, från kl 14 idag tisdag 10 mars.


måndag 9 mars 2015

Kommunfullmäktige ikväll

Ikväll har vi fullmäktige med en hel massa spännande ärenden på agendan, finns här.

De ärenden som kommer ifrån och är beredda av socialnämnden är ärende nr 8 "Överenskommelser om asylplatser för ensamkommande barn och mottagande och bosättning av nyanlända invandrare", Beslutsförslag och kommunstyrelsens beslut finns här.

Ärende nr 9 "Införande av lag om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, familjerådgivning och särskilt boende". Beslutsförslag och kommunstyrelsens beslut finns här.

Vad gäller Danderyds mottagande av ensamkommande barn och att erbjuda hjälp till nyanlända invandrare så tycker jag vi ska vara generösa.
Vi har bättre förutsättningar än många andra kommuner, som trots allt tar emot väldigt många människor. Det är frågan om bostäder som blir knivig att lösa, här behövs ett riktigt bra och välutvecklad samarbete mellan våra olika förvaltningar.
Det är frågan om bostäder som alla vi kommuner i stockholmsområdet brottas med, vi måste nog vara beredda till lite mera okonventionella lösningar. T ex kan det finnas pensionärsbostäder som inte är lämpade för äldre människor och där pensionärer heller inte vill bo. Jag ska skriva till alla kommunens privata fastighetsägare och vädja om hjälp. Antagligen måste vi nog också sätta upp någon form av tillfällig lösning, paviljonger eller liknande. Ingen sten får lämnas orörd.

Blev faktiskt förvånad över centerpartiets ställningstagande om mottagande av 48 nyanlända för bosättning i kommunen. Här reserverade de sig mot beslutet genom att lägga till orden "...under förutsättning att bostäder kan ordnas." Med den inställningen är det garanti att det inte kan ordnas, såklart måste vi ha en hög ambition och uttalad vilja.

fredag 6 mars 2015

Beslut och div från socialnämnden

Sedan jag tillträdde som ordförande i socialnämnden har det varit intensiva dagar. Det började med en rivstart och den första veckan hade jag beredskap. Det innebär att en politiker ständigt har jour för att kunna hjälpa socialtjänsten med de ev snabba beslut som kan krävas. Det är inte ofta det händer något så akut men ändå, det måste finas.

För att jag snabbt skulle få kännedom om den största delen i socialnämndens verksamhet, äldreomsorgen, besökte jag i januari alla Danderyds särskilda boenden. Det var intressant!

Idag fortsätter jag genom att besöka det första av våra upphandlade korttidsboenden. Nästa veckar fortsätter mina studiebesök.
Det är den verksamhet som möter den största kritiken och det handlar om avståndet till dem. Man vill självklart ha sin anhörig på bekvämt avstånd för att kunna besöka. Detta är något vi genom de planerade byggena ska råda bot på.
Konstigt nog finns det människor i vår kommun som tar strid mot bygget på Ginnungagap vid Vendevägen? Hur kan någon enda motsätta sig ett boende för våra allra äldsta och svagaste invånare. Skämmes!

I veckan hade vi socialnämnd och beslutade då, på mitt initiativ, att ge alla över 90 år som känner otrygghet i den egna bostaden plats på särskilt boende. Det har inte funnits någon fast åldersgräns tidigare, fast jag tycker faktiskt det behövs.

Vi beslutade också att permanenta tjänsten Senior Direkt. En möjlighet att enkelt komma i kontakt med äldreomsorgens handläggare. Ett telefonnummer, öppet två förmiddagar i veckan och garanterat svar via mail inom 24 timmar. I nämndens beslut ingår också att be förvaltningen i budgetprocessen för 2016 titta om det skulle gå att ha telefonnumret öppet flera timmar i veckan. Fortfarande är telefon det vanligaste bland våra äldre men det dröjer nog inte innan mailen tar över…


tisdag 24 februari 2015

Vad gör vi åt misären

Vi är många som känner stort obehag av de många romerna som sitter runt om i hela Stockholm och tigger. I skrymslen ligger deras bohag som stora bylten och plockas fram till natten då de söker efter nattlogi någonstans under tak. I Stockholm har de röd-grön-rosa bestämt att inte avhysa utan låta detta pågå. Jag tycker inte detta kan få fortgå! Det är inte varken mänskligt eller medmänskligt. De tillbringar nätterna i skydd av Stockholms kommun och tillbringar dagarna sittande i förorterna. Vi behöver samarbeta och samverka över kommungränserna. Räknar med att Anna König Jerlmyr tar ett sådant initiativ, störst går först!

Idag skriver moderaternas gruppledare Anna König Jerlmyr i DN. Mycket bra. Artikeln finns här.

Jag har talat med enskilda affärsidkare här i Danderyd och de känner alla ett stort obehag och en olust av att ha dessa människor sittande utanför entrén. Många frågar sig också, liksom jag själv, hur de kan sköta sin hygien, var de tvättar sig och uträttar sina behov?

tisdag 17 februari 2015

Årsmöte

Anna Kinberg Batra
Årsmöte ikväll på Djursholms slott. Att nyfikenheten på vår nyvalda partiledare Anna Kinberg Batra är stor, visas av att det är nästan 100 personer anmälda.
Ja, anmälda till vår traditonella årsmötessupé som vi avslutar kvällen med. Anna är uppvuxen här i kommunen så det blir kanske lite av att komma hem...Katja Isacsson
Efter att vi lyssnat till Anna följer årsmötesförhandlingar. Valberedningen föreslår Katja Isacsson till föreningsordförande. Katja är en mycket politiskt erfaren kvinna. Inte så länge här i Danderyd men väl i hennes hemstad Umeå.

17 februari

Vi hade kommunstyrelsemöte igår. Tänk att jag inte blir förvånad över centerns agerande... Vid förra mötet gick de armkrok med S och MP och röstade nej till försäljning av en markbit för bostäder. De röstade samtidigt nej till över 60 miljoner kronor som kommunen får för marken.

Igår hade vi att besluta om en överenskommelse med Länsstyrelsen om en utökning av vårt flyktingmottagande. I oändligt stora, förfärliga platser runt Syrien lever barn i en misär som inte någon ska behöva uppleva. Självklart ska vi hjälpa till och självklart ska vi slå knut på oss för att kunna utöka vårt mottagande och svara upp till Länsstyrelsens önskemål.

Hur tänker då centern? Ja, de tänker inte som jag och vi...?
De ville lägga till några ord till beslutet; att vi ska gå med på detta "under förutsättningar att bostäder kan ordnas".
I en kommentar fälldes också orden "vi ska erbjuda ett värdigt boende". Men hallå! Med den reservationen kommer vi aldrig lyckas. Det finns inte många kommuner som skulle lyckas om de reserverade sig så...!
Vi måste helt enkelt hjälpa till! Ingen har väl något svar på bostadsfrågan idag men det måste helt enkelt gå. Först ska kommunens alla fastigheter dammsugas sen får man väl titta på paviljonger och platser där vi kan ordna något, åtminstone tillfälligt.

Denna fråga ska upp i fullmäktige för beslut och vi får väl se om Centern bjuder upp Sverigedemokraterna till dans...?

torsdag 12 februari 2015

Fint, snyggt och prydligt i Danderyd

Foto: Karin Nordvaller

Se här! Tant grön, tant Brun och tant Gredelin på promenad i en av tunnlarna vid Danderyds sjukhus.

Undrar var farbror Blå håller hus?

Foto: Erik Hafström

Tekniska kontoret fortsätter arbetet vi påbörjade under förra mandatperioden - att göra det tryggt och snyggt i Danderyd. Så här fint är det sedan i somras under motorvägen vid Inverness.

fredag 6 februari 2015

Insändare i Mitt i Danderyd

I veckans nummer av Mitt i Danderyd skriver elever på Vasaskolan insändare. Roligt att få höra elevernas tankar och vad de tycker.

En elev, Hedda 12 år, skriver "Vi vill ha färre statyer och fler lekplatser". Där utvecklar hon sina tankar om att vi inte ska lägga pengar på statyer utan hon vill istället ha "…mer affärer, mer lekplatser och saker som barn gillar, inte dumma statyer som omgivningen lägger en massa tusenlappar på".
Det var ord och inga visor, jag tycker det är underbart när elever ges möjlighet att uttrycka sig. Stort tack till deras lärare!Så här svarar jag:

Du vill inte att vi lägger skattepengar på inköp av statyer. Det känns bra att få säga att vi inte gör det.
T ex är de båda stora bronsskulpturerna vid Mörby centrum sponsrade, den vid själva centrum av Diligentia och den vid Statoilmacken av en privatperson. Hade vi inte haft den möjligheten skulle det inte blivit några skulpturer, utan rondellerna hade fått enklare utsmyckning i form av blommor och buskar, som det ser ut i de flesta andra.
Sponsring är något väldigt positivt. Vi får det snyggt i vår gemensamma yttre miljö och alla får något vackert att vila ögonen på, utan att vi behöver snåla in på annat.

Här i Danderyd gör vi precis som du säger. Vi använder skattepengarna till nödvändiga och viktiga saker som t ex förskolor, skolor, idrottsplatser och lekplatser.


Vad händer, vad gör jag?

Blev tidig morgon idag. Fullmäktiges protokoll från i måndags skulle justeras redan kl 08.00. Inte riktigt van att sätta fart så tidigt!

På måndag den 9 feb finns tre punkten på min agenda;
Börjar direkt på morgonen halv nio med stor ordförandegrupp. Alla nämnders ordförande och vice ordförande träffas för att delge varandra vad vi har på tapeten. För min egen del är det ärendet om LOV (Lagen om valfrihet) som kommer upp på nästa fullmäktige som är det stora. Stort är naturligtvis också ärendet om flyktingmottagning. Länsstyrelsen vill att vi tecknar avtal om en utökning av antalet mottagna flyktingar.

Klockan ett samma dag har jag sk ordförandeberedning. Förvaltningschefen, nämndsekreteraren och jag själv går igenom ärenden som ska upp på kommande nämndmöte.

Fortsätter direkt på detta möte med utbildning. Avdelningscheferna på socialkontoret går igenom sina respektive ansvarsområden för oss nämndledamöter. Vi är flera nya i nämnden, en del har sitt allra första politiska uppdrag och andra, som jag själv, har erfarenhet av andra nämnder.

Har med anledning av måndagens alla möten en hel del att läsa på i helgen. Ska också försöka ta mig ut, vi har ett fantastiskt vinterväder nu så det gäller att passa på.

Trevlig helg!

Nu har jag kommit igång...

Nu känns det på riktigt - jag är faktiskt ordförande i socialnämnden. Det känns stort och viktigt. Min ambition var att besöka våra särskilda boenden innan januari månad var slut. Det har jag nu gjort. Det jag slogs av vid besöken var hur fantastisk personalen är. Mjuka varma händer och rara leenden mötte mig vart jag kom. Det finns heller ingen skillnad i de som drivs privat och de kommunala, den trevliga atmosfären mötte mig överallt.

Men visst finns det skillnader. Det ska ändå sägas att våra särskilda boenden är lite olika. Verksamhetschefen betyder mycket för hur stämningen är, våra chefer är bra och engagerade i de äldre och vill dem det allra bästa.
Intressant att notera är att ingen sade sig vara missnöjd med pengarna som tillförs verksamheten. Vi har alltså en peng på rätt nivå. Känns riktigt skönt!

onsdag 21 januari 2015

Tiggarna på våra gator och torg

Var inne i stan härom dagen och kan inte låta bli att reagera på alla bylten på trottoarerna. Tiggarna tycks bli fler och fler? Uppenbarligen bor de på Stockholms gator. Byltena på trottoarerna är väl deras hem? Det känns inte bra.

De har ingen toalett eller ens någonstans de kan tvätta av sig. På 30-talet for Lubbe Nordström runt landet för att dokumentera de sociala bristerna och den låga bostadsstandarden. Undrar vad han skulle säga om villkoren för de rumänska tiggarna på våra gator idag.

Jag vet inte hur den styrande majoriteten i Stockholm tänker, men snälla är de inte som låter tiggarna bli fler och fler, och fler och fler gator ockuperas av bylten. Hur många ska tiggarna bli innan de som bestämmer gör något, eller åtminstone tar problemet på allvar. För det är ett problem, jag har inte träffat på någon som tycker dagens förhållanden är OK.

Är det inte bättre att hjälpa de förföljda romerna på plats, dvs vara riktigt skarp mot den rumänska regeringen och kräva att de tar hand om hela sin befolkning.

Mycket nytt som snurrar i huvudet

Det är så mycket nytt att lära sig som ordförande i en ny nämnd. Tur att jag har flera kollegor som suttit ett tag så jag har flera duktiga att fråga.
Har idag gått igenom ärendelistan inför socialnämndens möte på måndag den 26:e jan. Agenda finns här:

Det är mycket ärenden av formaliakaraktär. Förvaltningen går igenom och aktualiserar lite olika dokument. Bra för mig för då måste jag läsa på…!

Har också ägnat lite tid idag åt förberedelser inför vår kick-off som går av stapeln på lördag. Alla moderata förtroendevalda ska gemensamt, och i grupper, gå igenom både vårt kommunala handlingsprogram men också vårt koalitionsavtal vi har med FP+KD.
onsdag 14 januari 2015

Socialnämnden

Det är mycket nytt för mig i socialnämnden och för att komma in och lära mig om verksamheten är jag runt på en turné och besöker våra särskilda boenden. Hittills har jag sett Stocksundsgården, Klingsta, Svalnäs, Tallgården och Odinslund.
Man får ju alltid ett första intryck, ett intryck som är svårt att bortse ifrån. Jag kommer dock inte uttala mig åt varken det ena eller andra hållet förrän jag besökt samtliga särskilda boenden i kommunen. Innan januari månad utgång är jag klar!
Idag på förmiddagen deltar jag som adjungerad ledamot i socialutskottet. Där hanteras personärenden av mera känslig art.

tisdag 13 januari 2015

C+S+MP röstade nej

Publicerad den 10 februari 2015
Att centern sagt sig vilja genomföra de byggprojekt vi kom överens om under vårt samarbete under förra mandatperioden må vara läpparnas bekännelse.
Vid kommunstyrelsens sammanträde igår gjorde nämligen Centern gemensam sak med (S) och (MP) och röstade nej till försäljningen av en tomt i Stocksund, där en byggare är beredd att, helt enligt gällande detaljplan, bygga ett 40-tal lägenheter.
Att bostadsbristen är akut i hela stockholmsregionen, inklusive Danderyd, och att vi i alla kommuner behöver dra små och stora strån till stacken tycks ha gått vissa helt förbi? ? I och med att rösta nej, säger den oheliga alliansen C+S+MP också nej till de drygt 60 miljoner kronor som kommunen får för tomten.