måndag 28 mars 2011

Kongressen

Kan inte låta bli att lite kommentera vad som hände på Stockholm Waterfront i helgen.
Juholts sk linjetal var en timme långt gammalt 60-tal. Eller var det kanske ännu äldre, retoriken kändes åtminstone inte alls som 2000-talet.
Politikerna ska ordna allt och ta hand om alla. Något eget ansvar fanns inte någonstans. Inte heller nämnde han vem som skulle betala, men det är väl som vanligt, vi vanliga jobbare med höjda skatter.
Nej, jag kunde inte höra något om företagande, arbete, utbildning, dvs allt det som verkligen gör Sverige rikare. Full fart bakåt verkar vara de nya Socialdemokraterna.
Att kommentera valfriheten när det gäller skola och sjukvård med att ägarna tar ut vinster utan att med ett ord kommentera vart pengarna tar vägen när det offentliga är huvudman i kommunala skolor. Slöseri är vad jag skulle kalla det!
Att få välja vilken doktor man vill och har förtroende för är också något fult enligt Juholt, precis lika fult som att få välja skola och pedagogik. Att också låta de som arbetar i välfärden få flera olika arbetsgivare tycks också blivit fult? Nej igen, full fart bakåt!

fredag 25 mars 2011

Jag gillar fredagar

Härligt med en riktigt solig fredag. Jobbar lite med protokollskrivning, vi har haft två styrelsemöten den här veckan och det tar faktiskt lite tid att väl formulera protokoll.
Snart dags att åka in till Länsförbundet och hämta flygblad för lördagen. Vi moderater står varje lördag mellan 11-13 utanför Mörby centrum och pratar och lyssnar vad danderydsborna säger och tycker.
Det var riktigt länge sen det luktade gott i köket av nygräddade bullar, men i eftermiddag ska jag faktiskt ta mig samman och baka.
På TV ikväll blir det finalen av Let´s Dance, hejar naturligtvis på den gamla brottaren Frank Andersson.

onsdag 23 mars 2011

Bryggorna Cedergrenska parken

Jag har fått en skrivelse från Bengt Sylvan (FP), Olov Johansson (S) och Gun-Britt Lindström (MP), mina kollegor i tekniska nämnden. De menar att bygglovsansökan som lämnats in på bryggor Cedergrenska parken ska betraktas som olaga och därför återkallas?
Så här är det:
I juni 2010 tog tekniska nämnden beslut om budget för år 2011. Både investerings- och driftbudget. I investeringsbudget fanns posten; "Brygga Cedergrenska parken". Nämndens budgetförslag skickas efter beslut vidare till kommunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige, som är den instans som fattar det formella beslutet.
Fullmäktige beslutade som nämnden föreslagit, dvs pengar till bryggan beviljades i 2011 års budget.
Ingen reserverade sig mot denna post i tekniska nämndens budget, varken vid nämndens möte i juni eller fullmäktiges i november 2010. Men självklart kan man ändra sig och uppenbarligen har folkpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet ändrat sig i denna fråga.
När förvaltningen fått pengar till brygga Cedergrenska parken går de inte tillbaka till nämnden och frågar igen, utan nu är tjänstemännens uppgift att verkställa fattade beslut.
Det är just det man gjort när ansökan om bygglov lämnadets till stadsbyggnadskontoret. Det här ärendet har inte behandlats eller handlagts på annat sätt än övriga.

Partiförhandlingar

Som vi alla har läst i Mitt i Danderyd pågår partiförhandlingar. Nu handlar det bl a om utökad demokrati och det diskuteras både att ge vår koalitionspartner och oppositionen arvoden för att de ska kunna ägna politiken mera tid och kraft.
Vi har ju i Danderyd en lång tradition av att hålla tillbaka den politiska organisationen,och kostnaden för den. Vi är nog ganska unika med endast en heltidsarvoderad politiker.
Vårt kommunalråd Olle är den enda som ägnar sig åt lokalpolitik på heltid, alla vi andra har vanliga arbeten också.
Jag själv t ex arbetar dels på moderatkansliet på Golfvägen och tillsammans med min man i eget företag. Tillvaron blir med detta ganska splittrad, jag far från det ena skrivbordet till det andra......men politik är ju så himla stimulerande och roligt.
Mitt politiska uppdrag som ordförande i tekniska nämnden, precis som fullmäktige är fritidssysslor, eller hobby om man så vill, inget jag kan leva på. Mitt ordförandearvode är lite drygt 100 000 kr om året men jag får precis som övriga politiker i nämndens beredningsutskott dessutom 25 000 för det. Nu kan det ju tyckas att 125 000 om året är bra betalt, men det är en hel del jobb och jag finns också till hands för medborgarna nästan jämt.
Men dra er nu för guds skull inte för att höra av er. Det ingår ju så att säga i jobbet, ni är alltid välkomna med frågor och synpunkter.

tisdag 22 mars 2011

Världsvattendagen idag

Idag firar vi Världsvattendagen. För oss är det självklart att rent vatten kommer ur kranen och att det går att bada i våra sjöar.
Så är det inte på alla håll.
På många håll runt om i Sverige firas denna dag på olika sätt. Nästa år vill jag att också vi i Danderyd uppmärksammar dagen.
Även utan firande pågår arbete med anknytning till rent vatten. Mycket av vårt dagvatten rinner ut i Edsviken, som därmed smutsas ner. Min ambition är att vattnet inte ska flöda i nedgrävda kulvertar utan istället rinna sakta i öppna diken. På vissa håll ska också vattnet dröja lite extra och där anlägger vi dammar.
Nu när solen skiner brukar många vilja tvätta bilen, hoppas då att den tvättas på en anläggning som renar smutsvattnet och att ni absolut inte står och tvättar på den egna asfalterade garageuppfarten.
För att inte båtägarna ska tömma båtens toalettank rakt ut i sjön kommer det i sommar att finnas en anläggning i Stocksunds hamn där man kan koppla tanken till avloppsnätet och renas som annat avloppsvatten. I Finland är det faktiskt olagligt att tömma toatanken i havet, men faktiskt inte här i Sverige?
Vid mitt besök i höstas på vårt reningsverk Käppala kunde jag se både det ena och det andra som spolats ner i toaletten? Jag trodde nog att alla visste vad man får spola och framför allt vad man INTE får spola ner där.

måndag 21 mars 2011

Kommentarer

Jag uppskattar mycket att få kommentarer från läsare. Dock har jag tagit mig friheten att lyfta bort ett där skribenten inte håller sig till sanningen.

fredag 18 mars 2011

Kung Bore tar nya tag....

Just som vi började ana våren så dundrar Kung Bore in med full kraft. Inte vad jag hade hoppats på.......

I onsdags på tekniska nämnden hade vi en hel massa intressanta ärenden att ta ställning till och besluta om.
Några exempel;

De föräldrar som idag skjutsar sina barn är dessvärre också med och skapar den osäkra trafikmiljön vi har kring många av våra skolor. Nu ska skolvägarna ses över och vi ber om förslag på konkreta åtgärder kring samtliga våra förskolor och skolor. Vi måste skapa en trafikmiljö som är mera på barnens villkor, det ska vara möjligt att ta sig själv till skolan, antingen till fots eller per cykel.

Lekplatserna är ofta en samlingsplats för både små och större barn men även för vuxna och de ska locka till utevistelse för alla åldrar. Ska vi ha många enklare eller färre men mera välutrustade lekplatser? Det blir en fråga för tekniska kontoret men framför allt ska intresserade danderydsbor få vara med och tycka till.

Edsvikens vatten är inte bra det är faktiskt ett av våra största miljöproblem att smutsigt dagvatten rinner ut där. Men genom att anlägga en bassäng i Mörbyviken kan dagvattnet fördröjas och bli lite renare innan det rinner ut i Edsviken. Något som är bra för både, djur och människor.

tisdag 15 mars 2011

Bokslutsgenomgång

Imorgon och på torsdag går KSAU (kommunstyrelsens arbetsutskott) igenom nämndernas bokslut med resp nämndpresidium. Jag själv och min vice ordförande ska till slottet kl 14.30 för att på två timmar redovisa hur det gått 2010 och hur vi ser framåt.

Vi har några poster som fått röd markering, det betyder att vi ser ett förbättringsområde.
Det är underhållet av våra kajer, dock har vi i årets budget lagt pengar så att det röda ska bli gult nästa år.
Programmet hamnar lyser också rött. Vi har inte lyckats nå målet att tillskapa så många båtplatser som danderydsborna behöver, båtklubbarna har långa köer. Under detta år kommer förvaltningen arbeta med en plan för att se om, var och hur det går att få till fler platser. Inventering anbefalles!

KSAU har också några nämndspecifika frågor de vill ha svar på. Vi kommer alltså prata om dagvatten, insamling av matavfall, underhållsplanen för gator o vägar. Detta och mycket annat.

måndag 14 mars 2011

Oj, oj vad mycket papper jag har

Tänk att man en gång i tiden talade om det papperslösa samhället. Under mitt yrkesliv tycker jag nog istället att pappersmängden ökat?

Fullmäktige ikväll. Vi har att besluta om reviderat Miljöprogram. Idag vet väl minsta unge att miljöfrågorna måste tas på allvar. Det har faktiskt betydelse om jag använder engångsmugg istället för kaffekopp i porslin. Det har också betydelse om jag använder bilen eller om jag cyklar. Det har faktiskt också betydelse om jag väljer att skriva ut dokumenten eller om jag kan nöja mig med att läsa på skärmen.
I förslaget till Miljöprogram står en viktig mening;
Varje invånare har ett ansvar för att förbättra miljön.
Egentligen är det ju så självklart, det här med miljöfrågor. Det handlar bara om att tänka efter, före.
Det har faktiskt funnits ett miljöprogram tidigare, men som det står i handlingarna; "Förankringen av miljöprogrammet hos nämnderna har varit bristfällig och som en konsekvens av det har det varit svårt att utvärdera grader av måluppfyllelse avseende kommunens miljömål."
Nu 2011 måste väl alla i Danderyd vara mogna att ansluta sig till Miljöprogrammet.

Ett par andra ärenden har också direkt koppling till tekniska nämnden. Lite ombudgeteringar, allt som vi tänkte göra förra året blev inte gjort. Vintern kom tidigt och då kan man inte jobba med arbeten i gatorna. Nu får, förhoppningsvis, dessa arbeten göras i vår istället. Vi ska också godkänna slutredovisningar av två byggprojekt. Båda höll sig inom budgetram. Duktigt tekniska kontoret!

fredag 11 mars 2011

Naturkatastrof

Tänk vad bra vi har det ändå, trots det så klagas det och jag vet, jag tillhör också de klagandes skara. Idag känns det dock inte så viktigt, vad är våra problem mot de de har i Asien. Jordbävning och tsunami, stackars, stackars alla drabbade människor.

Men, livet rullar ju på.

Har varit på konferens på Foresta. Jättebra konferens, mycket nytt och lärorikt. Dessutom inspirerande bara att träffa förtroendevalda med samma typ av uppdrag som jag själv. Deltagarna kom från hela landet.
Foresta har varit ett hotell av klass, betonar varit. Idag inte mycket att skryta med, dålig mat, dålig service, dåligt rum. Nej där skulle jag aldrig checka in om jag använde min egen plånbok. Vill egentligen inte att kommunen heller ska betala.

Sossarna har nu äntligen bestämt sig. Undrar verkligen om duon är rätt. Jämtin lyckades ju inte fånga stockholmarna och Juholt, ja oprövad i stora sammanhang. Det blir nog vänstersväng ialla fall, fast det är ju bra med en opposition som inte liknar regeringen. Nu kommer det finnas tydliga alternativ. Vänster- eller högerpolitik?

Skönt med helg. Måste nog ägna tid åt politik ändå. Fullmäktige på måndag och teknisk nämnd onsdag.

onsdag 9 mars 2011

En styrelse ska bestå av många kloka huvuden och många hjälpsamma händer

Igår, på internationella kvinnodagen, hade vi vårt årsmöte. Slottet var knökfullt, kan ju tänkas att vår årsmötestalare Fredrik Reinfeldt lockade mer än själva förhandlingarna?
Valberedningen hade ett förslag där styrelsen skulle minskas betydligt, dessutom föreslog de en ny ordförande och jag själv skulle heller inte få plats om deras förslag vunnit stämmans gehör.
Nu blev det ju inte så, tack och lov för det!
Isabella omvaldes som ordförande, jag själv får vara kvar och arbeta i styrelsen och den kommer också vara ganska stor, precis som jag ville. En sån här föreningsstyrelse behöver många kloka huvuden och många hjälpsamma händer, vi ska vara glada och tacksamma för alla som vill hjälpa till.

fredag 4 mars 2011

Tack Centrum för rättvisa

Tur att Centrum för rättvisa finns, hur skulle annars helt vanliga människor få sin rätt mot kommuner och myndigheter?
I Höganäs kommun försökte kommunen komma över en attraktiv fastighet till underpris. Hur kan man tro att man har laglig rätt att "stjäla" egendom från en kommuninvånare?
Eller som kommunen säger: "Regeringen gjorde inte samma bedömning som kommunen och avslog ansökan. Kommunen köpte alltså inte fastigheten. Nu har fastighetsägaren begärt skadestånd för kommunens hantering."
Blir faktiskt extra upprörd över att kommunstyrelsens ordförande i Höganäs är moderaten Péter Kovács, jag trodde nog att äganderätten var central för varenda moderat?
Rättning i leden anbefalles!

Imorgon lördag står vi moderater i Danderyd som vanligt i Mörby centrum och talar med danderydsborna, eller talar och talar. Vi lyssnar!