torsdag 29 mars 2012

Företagsmässa i Mörby C idag

Idag går den, sedan några år, traditionella företagsmässan Världsklass Danderyd av stapeln. Mässan öppnar kl 10 och kl 11 invigningstalar kommunstyrelsens ordförande Olle Reichenberg.

Programmet i sin helhet här

Kl 11.30 presenterar "min" förvaltningschef Lars Eliasson tekniska kontorets nyheter och servicetjänster.

Jag ska gå ett varv genom centrum och titta, lyssna till Olle och Lasse, varför inte göra det du med?

I eftermiddag går jag sedan igenom ärenden till tekniska nämnden i april. Hanteringen av ärenden är extra lång denna gång pga att påsken kommer emellan. Nästa vecka har vi beredningsutskott sedan blir det en vecka extra att fundera på.

tisdag 27 mars 2012

Internet - en sak för mig en annan för de unga

Tidskriften Riksdag & Departement är väl ingen blaska som så många läser. Som ersättare i riksdagen får jag den dock och den kommer ut varje måndag. Igår läste jag en riktigt intressant artikel i den om internet.

"Den som är bofast på nätet ser nätet som en plats där man alltid är närvarande. En bofast användare loggar aldrig ur från internet.

En besökare på nätet tänker i termer att internet är något man loggar in på för att utföra uppgifter, betala räkningar, skicka e-post och söka information.

Av svenskar mellan 16 och 34 år använder 90% internet varje dag. Många av dessa tillhör nätets bofasta och är framtidens konsumenter, väljare och makthavare. För att kunna kommunicera med den bofasta generationen krävs det att man är etablerad på nätet. Att vara aktiv på sociala medier är inget man kan välja bort.

Internets bofasta användare vet att det som inte finns på google, det finns inte överhuvudtaget.En tom facebook-sida eller ett twitterkonto som uppdateras en gång i veckan lockar inte bofasta på internet."

Hur låter det? Bofast på internet? Jag har en unge som får rösta för första gången i valet 2014. Han läser inte papperstidningar, ser aldrig på TV-TV, som det kallas när man tittar på vanliga TV-program som vi vuxna gör. TV är för de unga att titta via datorn på favoritprogrammen när det passar dem, de bryr sig inte om någon TV-tablå!

Jag tror, eller rättare vet, att både min son och alla hans kompisar är bofasta på internet. Visst låter det här spännande! Det är så här det är nu, det gäller bara att gilla läget.

Eller som det också stod i artikeln;
"... kunskapsklyftan mellan de som fötts med en smartphone i handen och de som kommer ihåg hur livet var utan dator."


Våren har kommit av sig

Idag är det kyligt ute igen. Fast det gör inget att våren låter vänta på sig, bara vi har den ordentligt under påsken!

Idag har det varit en hel del arbete på mitt vanliga jobb. En del fakturor som skulle skrivas och lite annat kontorsarbete.

Lite politikjobb blir det också varje dag, så ock idag. Skrivit svar på en insändare i lokaltidningen Mitt i där fyra ungdomar saknade återvinningsstation i Djursholm.Här kan insändaren läsas i sin helhet.

Så här svarar jag:
De fyra miljömedvetna värmlänningarna som saknar återvinningsstation i Djursholm är bara att beklaga. Precis som övriga djursholmare som vill göra rätt genom att sortera sitt avfall till återvinning.

Företaget som ansvarar för återvinningen, Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), har tillsammans med tjänstemän från både tekniska- och stadsbyggnadskontoret varit runt i kommunen för att hitta lämpliga platser för etablering. De har också kommit så långt som till bygglovsansökan men där har det dessvärre tagit stopp. Det har hittills inte gått att etablera någon station alls i Djursholm. De kringboende har protesterat och överklagat bygglov, man vill helt enkelt inte ha någon återvinningsstation, åtminstone inte i sin egen närhet.

Om systemet med återvinningsstationer ska fungera bra måste vi ha flera än vi har idag. Det är inte meningen att man ska åka till andra kommundelar för att göra sig av med sitt eget avfall. Självklart ska varje kommundel ha det antal stationer som motsvarar behovet hos de boende! Allt annat ser jag som ett misslyckande.

måndag 26 mars 2012

Tillgängligheten i vården

Vad är bra tillgänglighet när det handlar om vård? Jag har ett stort antal gånger ringt till ortopedmottagningen på Danderyds sjukhus men det går inte att komma fram. Varje gång en telefonsvarare som säger att kön är full och att jag ska försöka en annan gång! Någon mailadress går heller inte att hitta......
Jag har nu skrivit ett gammalt hederligt brev, lagt i kuvert och klistrat på ett frimärke. Får se om det blir någon reaktion.

Ska det verkligen vara så här?

Jag kontaktade husläkaren per mail och en vänlig sköterska ringde upp mig efter bara någon timme och sa att de inte kunde ta emot sonen då de inte har tillgång till underliggande handlingar, journaler, röntgenbilder etc etc. Om jag får tag i allt material så tar de givetvis emot honom på vårdcentralen. Men i Moment 22 får jag ju inte tag i journaler eftersom jag inte kan nå den aktuella mottagningen! Det här är illa, riktigt illa!

fredag 23 mars 2012

Nu är våren här

Väldigt mycket av vinterns sand och grus är nu uppsopat och insamlat. Min egen gata blev ren och fin i morse! På gångvägen mot Mörby centrum ligger dock gruset fortfarande tjockt. Tur att det finns handledare att hålla sig i, det bli lite halt.

Lika mycket som sandsopning är ett vårtecken är smutsiga fönster det. Måste få tag i en bra fönsterputsare snart. Jag är inget bra på att putsa, det blir alltid flammigt.

Ikväll blir det trevligt, födelsedagskalas med skoldans. Fredagarna är dock den tröttaste dagen på veckan, får se hur länge vi orkar...onsdag 21 mars 2012

Livsmedelskontroller

Kommunerna kontrollerar butiker, restauranger etc för att se till att de sköter sig avseende hygien. För detta tar de ut en avgift som motsvaras av kostnaden som kommunen har för kontrollerna.

Somliga kommuner, faktiskt ganska många, tar betalat för kontroller men utför inga?! Så ska man självklart inte göra!
Idag föll domen mot Helsingborgs kommun som därmed tvingas betala tillbaka till krögaren, lite underligt dock att kommunen inte behöver betala tillbaka allt?

Centrum för rättvisa hjälpte krögaren och här finns länk till deras sida där man kan läsa mera.

Alla vi kommunpolitiker har här ett ansvar att se till så att våra respektive kommuner sköter sig. Gör man inga kontroller ska man heller inte ta ut avgifter för det. Självklart, klart som korvspad!

måndag 19 mars 2012

Kommunstyrelsen ikväll

Ikväll har vi kommunstyrelsesammanträde. Vi fortsätter presentationen av samtliga förvaltningschefer och idag är det tekniska direktörens tur, "min" förvaltningschef Lars Eliasson.

Hela ärendelistan finns här.

Jag vill särskilt nämna ärendet "Styrdokument för dagvatten". Jag vet inte riktigt hur länge vi arbetat med detta. Det har funnits med under hela min tid i tekniska nämnden och jag tillträdde 2007.
Nu är vi äntligen nära ett klokt beslut. Syftet med dokumentet är bl a;
-rent vatten i recipienterna
-förbättrat mikroklimat
-skapa en grönare kommun
-skapa förutsättningar för ett rikt djurliv
-skydd mot extrema vattenflöden

Vi måste få ett slut på att leda dagvatten helt orenat i kulvert ut till Edsviken och Stora Värtan. Nu tvingas vi till mycket bättre lösningar genom att vi använder en fallande prioritetsordning. Denna metod möjliggör att det i varje byggprojekt går att göra något för att främja en bättre miljö!

Miljöpolitik i vardagen - att promenera till skolan

I fredags var det tidig uppstigning för resa till Örebro och Sverigemötet. Hur många vi var är svårt att bedöma men siffran 2000 har figurerat på flera ställen. Många moderater var vi ialla fall!

Både intressanta seminarier och spännande föredrag. Att få lyssna till engagerade statsråd ger inspiration för lång tid framöver.

Jag vill lyfta miljöfrågorna och visa på att det är vi moderater som har den bästa miljöpolitiken och också arbetar för att hitta lösningar på människors vardagsproblem. Det gör jag i aktiv handling varje dag.

Något som jag fick tillfälle att diskutera i Örebro och sedan också sett att media tagit upp är det här med att våga och kunna låta barnen ta sig själva till skolan.

I Danderyd är det väldigt många som skjutsar sina barn, de är oroliga för den farliga trafikmiljön. Vad många inte tänker på är att de som skjutsar också är med och skapar en trafikmiljö som försvårar även för dem som bor nära skolan att promenera eller cykla.

Regeringens arbetsgrupp som ska arbeta med frågor om och för barn, tog upp just denna fråga som viktig för barns rörelse och vardagsmotion. Vi kan helt enkelt inte fortsätta den inslagna vägen att fler och fler skjutsar.

Vi måste helt enkelt vända om och se till att vi har en trafikmiljö som uppmuntrar både barn och vuxna att istället promenera och cykla! Då kan faktiskt inte alla skjutsa och köra bilen ända fram till skolporten!

torsdag 15 mars 2012

Tekniska nämnden igår

Igår hade vi sammanträde med tekniska nämnden. En som vanligt lång ärendelista! Vi fattade bl a beslut om en del trafiksäkerhetsåtgärder. Förvaltningen presenterade ett förslag som nämnden tyckte var bra.

Uppenbarligen har (FP) inte förtroende och litar heller inte på förvaltningens experter, trafikplanerarna, eftersom de hade ett eget förslag som innebar att (FP) visste exakt var gupp och chikaner ska placeras. I sin reservation hänvisade (FP) till att just deras föreslagna gator diskuterats redan år 2000. Vad de glömmer är att förutsättningarna då var helt andra. På den tiden hade vi inga 30-zoner utan högsta tillåtna hastighet var 50 km/h utom vid skolor och förskolor!

Att ha förtroende för "sin" förvaltning och lita på att de gör sitt allra bästa enligt de ramar som politikerna ställer upp är, enligt min mening, grunden för ett bra och konstruktivt samarbete. Det blir lite konstigt om vi politiker går in och blir tjänstemän, vi är ju inga experter och ska heller inte vara det!

Om det är vi politiker som ska besluta om varje liten detalj, antingen det handlar om trafiksäkerhetsåtgärder eller annat, behövs inga tjänstemän som trafikplanerare, vägingenjörer, trädgårdsmästare eller andra experter! Besparingspotential à la Folkpartiet?


Vi beslutade också att skicka ut förslaget om naturreservat i Rinkebyskogen på remiss. En riktigt bred remiss som jag gissar kommer glädja många. Förhoppningsvis kommer vi också få in många svar så att det som så småningom presenteras för fullmäktige är ett riktigt bra, genomarbetat och förankrat förslag.

Det fullständiga protokollet från nämndens möte kommer, när det är justerat, publiceras på kommunens hemsida under "Insyn".

Jag säger det igen, det är riktigt bra med öppenhet och transparens!

onsdag 14 mars 2012

Muller som ljuv musik

I natt vaknade jag av ett kraftigt mullrande ljud. Efter att ha legat och lyssnat en stund blev jag nyfiken och gick upp och tittade. Det var våren som kom! Eller åtminstone ett vårtecken genom att man sopade gatorna rena från vinterns sand och grus. Plötsligt blev inte ljudet störande längre.....

Haft nu haft bokslutsgenomgång med KSAU (kommunstyrelsens arbetsutskott), självklart går vi tillsammans igenom bokslutet för år 2011 men vi försöker också blicka framåt. Fanns det något som gjordes under 2011 som kan göras bättre, eller till och med bättre och billigare? Historien är ju något vi alltid ska försöka lära av.

Jag fick ordet och talade i någon minut om både dåtid och framtid. Vi hade fått frågeställningar utskickade i förväg och jag försökte så gott det gick att väva in svaren i min inledning. Därefter fortsatte tekniska direktören Lars Eliasson och han kompletterade vad jag sagt med sin syn på det hela. Lasse har ju inte arbetat mer än drygt en månad så han har ju begränsade kunskaper om 2011 men istället kunde han på ett bra sätt se sina visioner för framtiden. Det känns helt enkelt bra!

Ikväll har vi teknisk nämnd också....mycket möten den här veckan.

På agendan finns bl a, hela listan finns här.

Verksamhetsberättelse och bokslut 2011
Jag kommer här ta upp en diskussion om våra mål. Vissa är kanske underligt formulerade, vissa ska kanske strykas, etc. Förvaltningen får i uppdrag att se över dessa och återkomma när vi ska besluta om 2013 års budget.

Båtplatsutredningen
Förutom att godkänna utredningen ska tekniska nämnden också uppdra åt förvaltningen att prioritera var vi eventuellt kan bygga ut bryggor. Vi har i kommunen en lång kö till båtplats så det vore ju bra om åtminstone en del av dessa danderydsbor kunde erbjudas plats någonstans.

Inrättande av naturreservat i Rinkebyskogen
Här har förvaltningen arbetat fram ett förslag till både beskrivning av reservatet och skötselplan. Nämnden ska nu skicka ut detta på en bred remissomgång. Många är berörda och ska också ges tillfälle att tycka till om frågan. Beslutet om det formella tillskapandet av naturreservat blir sedan en fråga för kommunfullmäktige att besluta om, men det dröjer nog ett bra tag innan vi är framme vid målet.

Ni som är intresserade rekommenderar jag att via länken ovan gå in och studera vår dagordning. Förutom själva beslutsförslagen finns också alltid alla underlag till beslut med, fritt för var och en att studera.

Visst är det bra med öppenhet och transparens!

tisdag 13 mars 2012

På besök på andra sidan stan - i Haninge


Moderaterna i Haninge hade bjudit in Sofia Fölster, MUF, och mig för att tala på deras årsmöte idag. Sofia pratade om MUF och hur de kampanjar för att ragga flera medlemmar.
Mig hade de bjudit in för att att jag som representant för länets största moderatförening skulle dela med mig av hur vi arbetar med medlemsvärvning.

Jag kunde med glädje berätta om våra lördagskampanjer i Mörby centrum, om våra regelbundna dörrknackningar och hur vi involverar alla våra förtroendevalda. Där arbetar de på ett lite annat sätt och jag hoppas och tror att jag kunde lära och inspirera dem åtminstone lite granna.

På bilderna här till höger syns överst Haningemoderaterna ordförande Alexandra Anstrell och under Haninges kommunstyrelseordförande Martina Mossberg, tillsammans med deras rykande färska roll-up!


När Sofia och jag hade pratat hade de sina årsmötesförhandlingar, en effektiv ordförande ledde mötet som klarades av på några minuter. Därefter lämnade jag ett mörkt och lite småkyligt Haninge medan de övriga gick in i matsalen för en, som det lät vid presentationen, en riktigt god tvårätters middag.

söndag 11 mars 2012

Kommunfulllmäktige

Imorgon måndag den 12 mars har vi kommunfullmäktige. Mötet hålls på Danderyds gymnasium och är som vanligt öppet för allmänheten. För att hitta rätt finns skyltar från huvudentrén.
De ärenden som ska behandlas finns här.

Ett av de roligaste ärenden vi har imorgon är revidering av avfallstaxan. Vi tar nu ett helt nytt grepp och inför en mera miljöstyrande taxa. Det innebär att de som gör rätt hemma i köket premieras med en lägre taxa. T ex blir det billigare att sortera ut matavfallet för att göra biogas av det istället för att kasta det med det övriga brännbara. Vi ska inte elda upp en bra råvara!

Danderyds sjukhus sorterar ut sitt matavfall och får när den nya taxan slår igenom den 1 april en halverad kostnad för sitt matavfall! För deras del handlar det om otroligt stora mängder men jag hoppas att vi kan få till en ordning där våra skolor, förskolor och andra sk verksamheter sorterar ut matavfallet och också får del av den kostnadsbesparing som görs. Det är ju inte meningen att fastighetsägaren ska få vinsten och skolan göra jobbet!

fredag 9 mars 2012

Ligger det en glad gris på tallriken ikväll

När jag slår upp morgontidningarna skräms jag av livsmedelskedjornas braskande annonser. Billigt, billigt! Kom och köp!

Att det är knepigt att få pengarna att räcka hela månaden vet jag, med stor familj är det en konst att ha råd att äta både gott och nyttigt.

Om det inte är jag som betalar priset för fläskfilén från Italien, som idag kan köpas på Hemköp för 39:95/kg, vem är det då?

Varför inte ta sig en liten funderare på vem som får betala resten. Är det grisuppfödaren i Italien, är det slaktaren, är det chauffören som kör lastbilen till Sverige, eller är det kanske grisen själv som med ett kort eländigt liv får betala för att vi inte vill, eller tycker oss ha råd?!

Det går att äta både gott och nyttigt utan att välja kött från djurfabriker. Om det ligger kött på tallriken mera sällan har man kanske råd att välja bort det som kommer från de eländiga djurfabrikerna.

Hur långt kan och bör vi gå i jakten på det billigaste? Det verkar som om det alltid är priset som vinner när man rusar genom mataffären efter något att servera på tallrikarna till kvällen?

Något att fundera på inför besöket i livsmedelshallen ikväll?

torsdag 8 mars 2012

Jan Rapp på Danderyds sjukhus

På eftermiddagen träffade Olle Reichenberg och jag själv överläkare Jan Rapp på Danderyds sjukhus. Janne är eldsjälen som har sett till att matresterna på sjukhusets alla avdelningar, istället för att slängas, skrapas ner i plastkärl, samlas ihop och blir till biogas!

Alla kan göra en insats för miljön och klimatet - Jan Rapp gör flera insatser, otroligt vilken människa!

Inom kort startar försöket med insamling av matavfall från en del hushåll här i Danderyd. När det är dags för nästa upphandling av sophämtning kommer vi se till att alla får möjlighet att samla ihop och sortera ut sitt matavfall. Vi behöver bränsle till bilar, bussar och andra fordon. Matavfall är en riktigt bra energikälla.

Här kan du läsa mera om Jan Rapp och insamling av matavfall! Gör det.

Beredningsutskott

Dagen började med beredningsutskott inför tekniska nämndens möte på onsdag nästa vecka. Föredragningslistan innehåller 15 ärenden, nr 1 "teknisk direktör informerar" och nr 15 "anmälningsärenden" avslutar. På kommunens hemsida finns agendan tillsammans med övriga handlingar, när jag skriver detta finns det ännu inte utlagt. Jag länkar här så snart det är klart.

Jag vill gärna nämna några ärenden särskilt; Båtplatsutredning 2012. Nu är utredningen färdig och dags att visas upp. Förvaltningen föreslår tre beslutspunkter; att nämnden godkänner utredningen, att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att prioritera lämpliga platser för utbyggnad samt att nämnden föreslår kommunstyrelsen att ta fram en modell för ekonomi.
Ett av tekniska nämndens mål är att erbjuda båtplats till danderydsbor. Nu vet vi dock att det inte bara är danderydsbor som har plats vid båtklubbarna. Jag vet inte hur det ser ut på de enskilda klubbarna, kanske något man borde titta på.

Vi har också att ta ställning till förvaltningens förslag till trafiksäkerhetsprogram. Vi har 4 miljoner kronor i budget 2012 för trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Jag får ständigt och ofta påstötningar från danderydsbor som vill att vi bygger gupp, chikaner eller annat som hindrar bilarna från att köra snabbt. Hur svårt kan det egentligen vara att hålla högst 30 km/h när man kör i stilla bostadsområden, gasa får man göra på motorvägen - ingen annanstans!

Ett riktigt spännande ärende är också inrättandet av naturreservat i Rinkebyskogen. Ni som känner mig vet att jag tidigare har varit emot detta, men jag är inte sämre än att jag kan ändra mig. Att omvandla någon annans mark har jag dock fortfarande riktigt svårt för. Vi måste värna äganderätten, vem gör det annars?
Kommunens egen mark däremot, bra!

onsdag 7 mars 2012

Onsdag och kyligt idag

Dagen började med planberedning på Djursholms slott kl 08.30. Det finns alltid driftiga entreprenörer som kontaktar kommunen med olika kreativa och roliga förslag. Det är då planberedningens sak att bedöma dessa om det är något att gå vidare med. Jag tycker ju att man ska vara lyhörd och lyssna och gärna också vara försiktigt positiv.
Idag fanns flera intressanta förslag som jag tycker vi kan gå vidare med.

Direkt efter detta möte så följde styrgruppsmöte Mörby C. Här har vi inte kommit någonstans egentligen, men eftersom detaljplanen vunnit laga kraft har egentligen fastighetsägaren rätt att bygga enligt denna. Fast en detaljplan tvingar ingen utan ger bara möjligheten.
Tomten där OKQ8 ligger idag ägs av kommunen och det finns ingen politisk majoritet för ett 28-våningars höghus. Det enda man kan vara säker på är att det inte blir något sånt.
Detaljplanen och det arbete som gjordes i samband med denna visar på en snygg centrumbyggnad, prydliga och trafiksäkra omgivningar - det tycker jag egentligen är det viktigaste. Om det sedan blir de stora kedjorna som HM, Kapp Ahl etc etc spelar mindre roll.

Ikväll har vi styrelsemöte i moderatföreningen. Vi ska vara hemma hos vår ordförande och börjar kl 19. På agendan står bl a information om den sk "Lyssna förnya-kampanjen", den har varit omskriven i media redan och jag ser verkligen fram emot den.

Lyssna på människors vardagsproblem och sedan formulera en politik för att hitta lösningarna, perfekt!

Vi ska också fördela arbetsuppgifter. Vi är 13 ledamöter men en massa jobb som ska göras, en del är roligare och lättare en del riktigt tunga uppgifter. Förhoppningsvis är alla nöjda när vi går hem.

söndag 4 mars 2012

Fy vad ledsen jag blir


Igår hade jag en plan för hur den här söndagen skulle bli och se ut...men det blir inte alltid som man tänkt sig.
När jag kom hem med bilen vid pass kl 07 efter att ha hämtat sonen på Centralen såg jag att två av våra fönster till partilokalen krossats!
Efter en snabb frukost och polisanmälan gick jag dig för att kolla läget. Inte klokt vad mycket glas, från smått helt pulvriserat till ganska stora glasskärvor. När jag kom dit var polisen redan på plats. Att sedan städa, kontakta och ta emot glasmästare tog en bra stund, jag gick hemifrån halv åtta och var hemma halv 12.

Jag hade sett fram emot förmiddagen i soffan med tidningarna, kaffet och Vasaloppet på TV...därav blev intet.

Eftersom dagen redan var förstörd fick det bli tvättstugan och sen som belöning en film på video, syndigt jag vet men det tyckte jag att jag var värd.

Handlingarna blev inte lästa, av promenaden i solen blev intet.....

Man kanske inte ska planera så mycket för morgondagen? Hur som helst så har jag planer för imorgon måndag. Först ett besök hos en kvinna som har uppnått en ganska hög ålder, tror hon är 98 år vid det här laget. Sen ett besök hos en annan kvinna, dock inte alls i hög ålder. Ska bli spännande att se en av lägenheterna vid Eneby torg. Senare på eftermiddagen har jag ett litet möte med år nya föreningsordförande Camilla. Vi har styrelsemöte på onsdag och ska gå igenom agendan.lördag 3 mars 2012

Vilken underbar lördag


Idag var det vår i luften på riktigt. Solen värmde riktigt skönt när vi kampanjade i Mörby centrum på förmiddagen. Hade några bra och trevliga samtal också, även om Danderyd är rätt tomt så här i slutet av sportlovsveckan. Det var papperskorgar som saknades, undringar om när det händer något med Mörby centrum, frågor om äldreboenden och som vanligt glada tillrop från partisympatisörer. Vi som syns på bilden är Gunilla Friis, jag själv i ny ljusblå moderathalsduk, Olle Reichenberg och Isabella Jernbeck, vi sitter alla i kommunstyrelsen.

Åkte sen in till stan en tur för att umgås med dottern, fika på Sturekatten har nästan blivit en tradition för oss. Det är alltid så trevligt och gott där.

Gräsänka och alldeles solokvist hemma satt jag i soffan och tittade på Melodifestivalen. Thorsten Flinks låt var bäst och ju fler gånger jag hörde den desto bättre blev den. Fast det fanns redan tidigare en finalklar låt som är riktigt, riktigt bra - lyssna här: David Lindgren. Honom tror jag vi kommer få höra mer av vad det lider.

Söndagen ska jag ägna åt kommunala handlingar. En hel del möten nästa vecka som måste förberedas; planberedning, styrgrupp Mörby Centrum, beredningsutskott är en del av vad jag ska ägna mig åt. Fast skiner solen lika fint som idag måste det nog bli en rejäl promenad också.