tisdag 10 maj 2016

Socialnämnd igår

Förutom alla de förberedda ärenden vi hade att besluta om vid gårdagens sammanträde med socialnämnden lämnade vi ett utredningsuppdrag till förvaltningen:

"Som ett led i att utveckla och förbättra kvaliteten för personer med hemtjänst vill vi få utrett möjligheten att införa ett system med bonus för utförare av hemtjänst.
Tanken är att detta ska ses som ett frivilligt deltagande men ge möjlighet att, förutom ordinarie ersättning, få ett särskilt tillägg. Det handlar i första hand om att erbjuda kunden personalkontinuitet men nämnden är också intresserad av om det kan finnas flera indikatorer som kan användas för att utveckla och höja kvaliteten i hemtjänsten.

Socialnämnden beslutar uppdra åt socialkontoret att utreda möjligheten till någon form av bonussystem för att stimulera till kvalitetsförbättringar i hemtjänsten. Uppdraget ska återrapporteras till nämnden vid mötet i augusti."

Eftersom jag vet att just personalkontinuitet är det som är de viktigaste parametern om man tycker att hemtjänsten är bra är det just detta som kommer i första hand. Det kan också finnas annat men det får förvaltningen berätta för oss. Jag tycker det är viktigt att lyfta på varje sten för att hitta förbättringar, både inom äldreomsorgen men självklart inom alla socialnämndens ansvarsområden. Pengar är också det som kan fungera som både morot och piska.

måndag 9 maj 2016

Skriver på Brännpunkt i Svd idag

Visst är det viktigt att våra nyanlända flyktingar på ett klokt och genomtänkt sätt får hjälp med integration och svenskundervisning. Nu diskuteras också hur detta kan påskyndas, att redan under asylprocessen inleda en integrationsprocess. Det är naturligtvis bra, men det finns anledning att fråga sig om Sverige verkligen ska ge samma förutsättningar för också alla de asylsökande som vi vet inte har någon chans att få permanent uppehållstillstånd? Det är att lura dessa människor och att använda våra resurser fel.

I Danderyd drev vi under ca ett halvår asylboendet Pärlan och när det nu stängts summerar vi var våra gäster kom ifrån; Afghanistan, Albanien, Ekvatorialguinea, Etiopien, Gambia, Georgien, Irak, Iran, Libanon, Marocko, Nigeria, Rwanda, Ryssland, Staten Palestina, Syrien, okänt land och statslös.

Detta visar att vi är ett land som erbjuder människor betald vistelse under flera år bara för att de lyckats ta sig hit och sökt en troligen omöjlig asyl. Vi bygger upp en förväntan för att sedan – efter en lång tidsutdräkt i asylprocessen – besluta om avslag och utvisning. Något som dessutom leder till att många, som under sin väntetid har hunnit komma en bit i sin integration, sedan olovligen stannar kvar i Sverige.
  
Vi ska fortsätta att erbjuda boende och uppehälle för de som har rätten att få sin asyl prövad i Sverige. Men vi behöver vara ärliga och inte redan från ankomst till Sverige starta en process med att erbjuda boende, uppehälle, jobbmöjligheter och inblick i hur vårt samhälle fungerar mm för alla som söker asyl. Bättre vore att ge Migrationsverket resurser för att snabbt kunna fatta ett avslagsbeslut för de personer som inte är skyddsbehövande och saknar förutsättningar för att få permanent uppehållstillstånd. Naturligtvis måste beslutet meddelas före påbörjad integration.

Med en sådan förändring skulle vi kunna fokusera vår hjälp till de personer som har störst chans att få uppehållstillstånd och minska flyktingkostnaderna.

Carina Erlandsson (M)
ordförande socialnämnden

Danderyd

måndag 11 april 2016

Hur hjälper vi våra sk hemmasittare?

Hade en riktigt härlig helg på landet. Inte så varmt men de små färglada klickarna syns bland de bruna gamla löven, såg både tussilago och blå- och vitsippor. Fick sköna långpromenader både lördag och söndag. Mycket välbehövligt efter en intensiv period. En titt i almanackan visar att det verkar bli lite mera stillsamt denna vecka, puh!

Hade en hel del möten förra veckan, bl a socialnämnd i torsdags. Dessa ärenden hade vi uppe.

Dessutom lade vi till ärende enl nedan:
Uppdrag - hemmasittare
Ärendet 
I Danderyd finns precis som på andra håll elever som inte går till skolan. Att de slutade kan ha olika orsaker, det gemensamma är att de sitter hemma och de kallas hemmasittare. Problemet kan nog inte lösas endast av föräldrarna. Vilken roll har föräldrarna, skolan, socialtjänsten och BUP och vilket ansvar har respektive instans?

Vi är övertygade om att för att hjälpa dessa elever och föräldrar behövs bra samverkan. Men vilka ska samverka och vem har huvudansvaret? Nämnden vill få redovisat ansvarsförhållandet kring hemmasittarna och också socialtjänstens specifika ansvar. I steg två behöver inventeras problemet i Danderyd och hur vi organiserar arbetet för att hjälpa dagens hemmasittare men också förhindrar att de blir fler.

Socialnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att utreda ansvarsförhållandet kring hemmasittarna och socialtjänstens specifika ansvar och redovisa detta vid nämndens möte i juni
_____________________________
Carina Erlandssson
Ordförande i socialnämnden


fredag 11 mars 2016

Tillfälliga asylboendet Pärlan i Djursholm

Vid måndagens fullmäktige fick jag en interpellation av Christer Erestål (SD). Måste väl egentligen tacka honom för då fick jag ett bra tillfälle att berätta lite om hur det ser ut på Pärlan. Jag vill också delge även er som inte lyssnat på fullmäktige denna information:

Frågor och svar i interpellationen:

Hur ser genomströmningen ut?
Migrationsverket hade sagt att de boende skulle stanna 2-3 dagar, högst 2 veckor.
Av de 75 som kom den 1 december åkte den sista familjen den 29 februari (2 vuxna och 4 barn) och genomströmningen har varit ca 200 boende.

Vilka är det som bor där?
Barnfamiljer: Det har varit 12 barnfamiljer med 1-8 barn/familj.
Ensamkommande barn: Inga
Könsfördelning: Den 1 december startade vi med 3 avdelningar med 16 män/avdelning. Från den 21 december har vi haft 2 avdelningar med män.
Tills idag fördelningen: 42% män/pappor, 17% kvinnor/mammor och 41% barn.
Som mest drygt 30 barn.

Var kommer de ifrån?
Afghanistan, Syrien, Irak, Iran, Georgien, Albanien, Libanon, Etiopien, Nigeria, Ekvatorialguinea, Ryssland, Gambia, Marocko, Rwanda, Staten Palestina, Okänt, Statslös.

Gäller fortfarande tidsplan för stängning?
Ja

För att underlätta den långa vistelsetiden på Pärlan har det funnits en enastående volontärverksamhet som innehåller; basket, volleyboll, simning, Friskis & Svettis, gym, cricket, ridning, svenska, matematik, målning, lera, teater, Cirkus Cirkör, sagostund, sång.

Det har helt enkelt fungerat väldigt väl på Pärlan och jag hoppas innerligt att de bär med sig ett fint minne från tiden i Danderyd.

Besök på Stocksundsgårdens äldreboende

Tack för ett bra besök på Stocksundsgården.

Igår besökte Christina Böös, Alexandra Anstrell från Haninge och jag själv Stocksundsgården och kocken Karoline Nordefors. Alexandra hade bett om att få göra ett besök och prata mat och kök eftersom just detta äldreboende vann 1:a pris i tävlingen och mat för äldre förra året.

Vi bjöds på kaffe, te och kakor och hade ett mycket intressant samtal om allt om och kring mat och mathållning för äldre.

Karoline ligger inte på latsidan utan fortsätter jobba för att ständigt förbättra i köket. I november 2015 blev Stocksundsgården först i Sverige att KRAV-certifiera ett kök på äldreboende på nivå 2. Det innebär att maten lagas med minst 50 procent KRAV-godkända livsmedel.

Min filosofi är att måltiderna till de äldre ska vara rogivande, värdiga och personliga”, säger kocken Karoline Nordefors.

måndag 7 mars 2016

Kommunfullmäktige ikväll


Ikväll är det dags för fullmäktige att sammanträda, som vanligt kl 19 på Djursholms slott och allmänheten är välkommen att lyssna. Några ärenden rör socialnämnden så det blir nog några turer upp i talarstolen.
Här finns dagordningen.
Bl a ska vi behandla en motion från SD där de vill att vi höjer ersättningen till familjehemmen för att få fler familjer att ställa upp.
Jag har också att svara på en interpellation, också den av SD. Där ställs en del frågor angående det tillfälliga asylboendet på Pärlan i Djursholm.

Denna gråtrista måndag kommer jag ägna åt att läsa på lite om detta och kanske om lusten faller på ska jag skriva en eller annan artikel/insändare, har lite tankar...