onsdag 30 april 2014

Ladda elbilen i Danderyd?


Vid tekniska nämndens sammanträde i onsdags fick förvaltningen i uppdrag att utreda frågan om laddstolpar för elbilar.
Vad kostar det att ladda, snabbladdare, var skulle vi kunna placera stolparna?

Jag tycker kommunen måste ta ett initiativ, vi ska ligga i framkant och visa att vi menar allvar med miljöfrågorna.
Finns ingen möjlighet att ladda bilen "på stan" är motståndet att skaffa elbil större. Det bör ju vara lika lätt att fylla på el som bensin.

Fler ska kunna leka

Publicerad 13 maj 2014
Vi vill se våra parker och lekplatser som den attraktiva och självklara samlingsplatsen för alla. En öppen miljö med ytor och redskap som stimulerar till lek, spel och rörelse och där generationerna möts.

Enkelt och kul utomhusgym där alla känner sig välkomna och alla hittar något som passar, konstgräs för bollspel där inga krav på organiserat föreningsliv finns och kanske en eller annan boulebana.

Kommunens lekplatser är utformade för att roa och stimulera främst de yngre barnen. För att också stimulera lite större barn, ungdomar och kanske också de äldre behöver vi utveckla våra parker och lekplatser.
Tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden har gett sina förvaltningar i uppdrag att utreda och föreslå detta. Vi vill redan i år se en utveckling av någon eller några av våra parker eller lekplatser och gärna i samarbete med skolor och förskolor i närområdet. Både kommunala och friskolor är välkomna att delta i vårt initiativ.

Carina Erlandsson (M)
ordförande tekniska nämnden

Anders Bergstrand (M)
ordförande kultur- och fritidsnämnden

måndag 14 april 2014

Potthål i våra vägar

Foto: Bengt Sylvan

Såna här potthål finns lite här och var efter vinterns härjningar. Den här vintern var inte så kall och snörik men trots det så tar våra vägar stryk.

Har du ett potthål, trasig gatulampa eller något annat du vill anmäla så finns dels en applikation att ladda ner till din smartphone och dels ett enkelt formulär på hemsidan.
Se länk här.

Via appen går allt att anmäla, det finns också möjlighet att bifoga en bild och telefonens GPS talar om exakt var du är och står du på platsen får förvaltningen också veta exakt var felet finns. Himla bra!
Sök på Danderyds kommun felanmälan så hittar du appen.

Danderydsbornas vaksamma ögon är till stor hjälp, tjänstemännen på förvaltningen kan inte se allt överallt.
Tack för att du hjälper till.

tisdag 8 april 2014

Cykelstrada från Roslagstull till Mörby centrum

Täbys Erik Andersson (M) och jag själv har gemensamt arbetat för att göra det lättare och attraktivare att pendla till jobbet med cykel. Vi har nu nått en bit på vägen, delmål 1. 
Sträckan Roslagstull-Mörby centrum föreslås i Nationella transportplanen 2014-25 få ett högklassigt cykel- och gångstråk.Syftet är att skapa ett cykelstråk med hög standard som bidrar till ökad cykelpendling mellan kommunerna i nordöstra Stockholm och Stockholms innerstad.
Fantastiskt, jag är naturligtvis jätteglad! En snabbcykelväg förbättrar verkligen möjligheterna till arbetspendling. Det är många cykelpendlare redan idag och det lär bli ännu flera framöver.
Här finns pressmeddelandet från Regeringen.

onsdag 2 april 2014

Lite möten...

I måndags hade vi kommunfullmäktige. Enligt arbetsordningen får vi hålla på till kl 23 och det var just vad vi gjorde i måndags. Riktigt trött och med ett stort mått av hemlängtan, förmodligen hos alla…?

Den längsta debatten handlade om renovering och ombyggnad av Djursholms ridhus. Stallarna är utdömda bl a pga att de är för små. Ridning och hästar är ett stort intresse hos många flickor, kanske den allra största flickidrotten? FP ville återremittera för ytterligare utredningar men majoriteten beslutade , efter en riktigt lång debatt, att vi ska sätta igång nu.

Igår tisdag hade vi först ordförandegruppmöte.  Detta följdes direkt av gruppmöte inför kommunstyrelsen och fullmäktige, dessa ärenden diskuterades.

I kväll möte på länsförbundet för att först lyssna till migrationsminister Tobias Billström och därefter info om EP-valet.


och nu blir det kampanj...


För att lätt nå runt i hela kommunen kommer vi använda vår rullande valstuga. Alltid på plats och alltid med glada moderater villiga att svara på dina frågor.