tisdag 3 juni 2014

Invånarna får vänta med avfallssortering

Publicerad 3 juni 2014

Tekniska nämnden har beslutat att ge alla danderydsbor möjlighet att sortera ut sitt matavfall. Det pågår sedan en tid ett försök i ett begränsat område i västra Danderyd, både de i villor och flerfamiljshus deltar. Försöket är lyckosamt och många har anmält intresse att vara med, även de som bor utanför provområdet. Eftersom upphandlingen av hämtning av avfall är överklagad kan vi tyvärr inte göra annat än att vänta på att de juridiska kvarnarna malt färdigt.
 Innan vi fått den juridiska slutpunkten kan varken hämtning av matavfall i hela kommunen, eller för den delen någon av de andra tjänsterna som kommer erbjudas Danderydsborna komma igång. Förhoppningsvis är allt klart så att Danderydsborna kan börja sortera sitt avfall vid kommande årsskifte.

Carina Erlandsson (M)

Ordförande tekniska nämnden