fredag 6 mars 2015

Beslut och div från socialnämnden

Sedan jag tillträdde som ordförande i socialnämnden har det varit intensiva dagar. Det började med en rivstart och den första veckan hade jag beredskap. Det innebär att en politiker ständigt har jour för att kunna hjälpa socialtjänsten med de ev snabba beslut som kan krävas. Det är inte ofta det händer något så akut men ändå, det måste finas.

För att jag snabbt skulle få kännedom om den största delen i socialnämndens verksamhet, äldreomsorgen, besökte jag i januari alla Danderyds särskilda boenden. Det var intressant!

Idag fortsätter jag genom att besöka det första av våra upphandlade korttidsboenden. Nästa veckar fortsätter mina studiebesök.
Det är den verksamhet som möter den största kritiken och det handlar om avståndet till dem. Man vill självklart ha sin anhörig på bekvämt avstånd för att kunna besöka. Detta är något vi genom de planerade byggena ska råda bot på.
Konstigt nog finns det människor i vår kommun som tar strid mot bygget på Ginnungagap vid Vendevägen? Hur kan någon enda motsätta sig ett boende för våra allra äldsta och svagaste invånare. Skämmes!

I veckan hade vi socialnämnd och beslutade då, på mitt initiativ, att ge alla över 90 år som känner otrygghet i den egna bostaden plats på särskilt boende. Det har inte funnits någon fast åldersgräns tidigare, fast jag tycker faktiskt det behövs.

Vi beslutade också att permanenta tjänsten Senior Direkt. En möjlighet att enkelt komma i kontakt med äldreomsorgens handläggare. Ett telefonnummer, öppet två förmiddagar i veckan och garanterat svar via mail inom 24 timmar. I nämndens beslut ingår också att be förvaltningen i budgetprocessen för 2016 titta om det skulle gå att ha telefonnumret öppet flera timmar i veckan. Fortfarande är telefon det vanligaste bland våra äldre men det dröjer nog inte innan mailen tar över…


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar