måndag 28 september 2015

Högst på agendan står flyktingsituationen

Situationen för de tusentals flyktingar som kommer till Sverige nu är svår. Jag behöver bara tänka hur det skulle vara om jag själv skulle tvingas fly hals över huvud.
Ambitionen är att Danderyd ska kunna uppnå överenskommelsen vi har med Migrationsverket om att ta emot nyanlända och också ensamkommande flyktingbarn.

Imorgon tisdag har vi extra socialnämnd för att ta ställning till en enda fråga - bostäder.

Från förvaltningen har vi fått beslutsförslagen:
- att hemställa att kommunstyrelsen utreder möjligheterna att skapa ett boende för ensamkommande barn i Danderyds kommun
- att hemställa att kommunstyrelsen ger fastighetnämnden uppdrag att möjliggöra ett modulboende för nyanlända

Det här är viktiga beslut, om än krångliga och tidskrävande, men min bedömning är att vi måste fatta dessa och vi måste göra det nu så att vi kommer igång!

Vid torsdagens välbesökta möte diskuterades och ventilerades frustrationen hos många danderydsbor och hur de kan kanalisera sin vilja att hjälpa till. Det finns flera frivilligorganisationer som har väl utbyggda program för svenskundervisning och annat, där kan många göra stora insatser. Så här såg det ut på slottet.Röda Korset har t ex ett system "Kompis Sverige" där man paras ihop med en person med liknande intressen. Här finns information.
Danderyds församling står i begrepp att starta ett "lära svenska café", har inte mera information än så just nu men kontakta gärna församlingen.
I övrigt behövs pengar till de stora flyktinglägren i Syriens närhet. Det här gör t ex UNHCR.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar