fredag 6 februari 2015

Vad händer, vad gör jag?

Blev tidig morgon idag. Fullmäktiges protokoll från i måndags skulle justeras redan kl 08.00. Inte riktigt van att sätta fart så tidigt!

På måndag den 9 feb finns tre punkten på min agenda;
Börjar direkt på morgonen halv nio med stor ordförandegrupp. Alla nämnders ordförande och vice ordförande träffas för att delge varandra vad vi har på tapeten. För min egen del är det ärendet om LOV (Lagen om valfrihet) som kommer upp på nästa fullmäktige som är det stora. Stort är naturligtvis också ärendet om flyktingmottagning. Länsstyrelsen vill att vi tecknar avtal om en utökning av antalet mottagna flyktingar.

Klockan ett samma dag har jag sk ordförandeberedning. Förvaltningschefen, nämndsekreteraren och jag själv går igenom ärenden som ska upp på kommande nämndmöte.

Fortsätter direkt på detta möte med utbildning. Avdelningscheferna på socialkontoret går igenom sina respektive ansvarsområden för oss nämndledamöter. Vi är flera nya i nämnden, en del har sitt allra första politiska uppdrag och andra, som jag själv, har erfarenhet av andra nämnder.

Har med anledning av måndagens alla möten en hel del att läsa på i helgen. Ska också försöka ta mig ut, vi har ett fantastiskt vinterväder nu så det gäller att passa på.

Trevlig helg!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar