torsdag 8 oktober 2015

Lite aktuellt om flyktingsituationen

De här dagarna handlar mest om flyktingar och hur vi här ska kunna ta emot alla på ett bra sätt. Flera har hört av sig och tycker att vi kan använda Pärlans förskola som transitboende för de som ska vidare inom eller utanför landet.
Förvissa är den stängd men den är inte tom. En förskoleavdelning har sin verksamhet där då de behövde evakueras under tiden deras egen repareras. Dessutom har kommun datautbildning förlagd dit.
Nu behöver inte det här betyda att det inte skulle kunna gå att använda Pärlan men först tittar man för att möjligen hitta något alternativ. Vi får se vad det kan bli.
Migrationsverket har också bett alla kommuner om hjälp med lokaler som snabbt kan omvandlas till boende, eller åtminstone tak över huvudet för de som kommer. Självklart ska vi ställa upp och hjälpa till, precis som jag tycker att alla kommuner ska göra.

Socialnämnden har haft en extra nämnd för att också försöka få till bostäder för de flyktingar som ska få sin tillflykt till Danderyd. Vi beslutade så här:
-att hemställa att kommunstyrelsen utreder möjligheterna att skapa boende för ensamkommande barn i Danderyd
-att hemställa att kommunstyrelsen ger fastighetsnämnden uppdrag att möjliggöra modulboende för nyanlända
-att hemställa att kommunstyrelsen utreder möjligheterna till att köpa bostadsrättslägenheter om inte modulboende blir möjligt att bygga

Vi har hittills klarat av boendefrågorna, både för ensamkommande barn och för övriga flyktingar, familjer med eller utan barn.
Glädjande nog har flera danderydsfamiljer anmält intresse av att bli familje- eller jourhem. Nu ska de utredas, något vi inte kan skynda på utan det måste få ta den tid det tar, Förhoppningsvis får vi några familjer till slut. Men någon form av gruppbostad för ungdomar måste vi ändå få till för de lite äldre ungdomar som vi får hit. Helst ska vi hitta något befintligt hus som kan byggas om, antingen något kommunen äger alternativt hyra av privat fastighetsägare.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar