söndag 11 oktober 2015

Kommande vecka

Kommande vecka ser ut så här för mig:

På tisdag förmiddag blir det seminarium om beställar-utförar-modellen vi använder i kommunen. För socialnämndens del har vi både den kommunala produktionen och privata utförare som erbjuder de tjänster som vi använder. T ex har vi både ett stort antal privata företag och den kommunala produktionen som erbjuder hemtjänst. Samma förhållande gäller för både vård- och omsorgsboenden för äldre och gruppbostäder för funktionshindrade.
I den bästa av världar konkurrerar dessa båda parter på helt lika villkor men så fungerar det inte riktigt i verkligheten. Är man dock medveten om risken för detta är det lättare att minimera dessa.

På kvällen fortsätter arbetet med utvecklingen av Mörby C/E 18 projektet. Vi har haft ett antal seminarier med politiker av olika färg och med lite olika uppdrag och nu har vi det första efter sommaren och efter att danderydsborna fått vara med och säga sitt. Ska bli riktigt spännande att höra hur långt man kommit i arbetet.

Onsdag förmiddag träffas juryn för socialnämndens kvalitetspris 2015. Vi har fått in ett antal nomineringar och har haft ett första möte.
Jag måste säga att jag är imponerad av den fina omsorg vi erbjuder de äldre invånare som behöver stöd och hjälp i olika former. Fredagen den 23 oktober delar sedan jag ut priset och ger möjlighet för vinnarna, både 1:a och 2:a pristagarna, att berätta om sin verksamhet. Tanken med priset är ju att de goda exemplen ska spridas till flera genom principen ringar på vattnet.

Samma eftermiddag träffas politiker och tjänstemän som har sina förvaltningar i Mörby C för att diskutera lokalbehov i och med att Diligentia bygger till och om hela centrum.

Hör av dig om du vill att jag utvecklar vidare.
Önskar en riktigt skön söndag…som jag själv tillbringar i tvättstugan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar