torsdag 22 oktober 2015

Flyktingar i Danderyd

 Läget är väldigt svårt nu och det finns ingen lättnad i sikte. I dagens prognos från Migrationsverket ser det ut som läget kommer bli än svårare framöver.
Socialnämnden fick igår en rapport från de avdelningar som närmast arbetar med flyktingarna hos oss, det är dels vuxna med permanent uppehållstillstånd och dels ensamkommande barn. Personalen på socialkontoret går på knäna då alla Sveriges kommuner skriker efter och slåss om de socionomer som finns och behövs.

När vi får ta emot emot ett barn finns ingen tid för planering utan det handlar om ca 2 dagars varsel så står det en ung person på en perrong och väntar på att bli upphämtad. Då ska placering i antingen familjehem eller gruppboende vara klart och ordnat. I familjehem blir det i första hand ett jourhem där den unge får stanna under den tid det tar att hitta en bra match, vilket i dagens läge tar några månader.

Glädjande nog har ett antal danderydsfamiljer visat intresse att bli jour- eller familjehem men det måste givetvis utredas och den processen behöver göras av utbildade socionomer och tar ca 2-3 månader. Idag har vi ingen familj som tar emot i Danderyd men förhoppningsvis har vi några i början av 2016. Finns det flera familjer kan man också hjälpas åt och stötta varandra, därför vore det riktigt bra om vi fick några vänliga själar som kan ställa upp.

Socialnämnden har fattat beslut om ett uppdrag att försöka få fram bostäder, dels åt familjer eller ensamstående med uppehållstillstånd och dels till ensamkommande ungdomar. Här finns beslutet.

Ikväll har fastighetsnämnden ett ärende uppe som är en fortsättning på socialnämndens beslut, här finns tjänsteutlåtande.

Vid Enebyängen är det tänkt uppföras ett antal mindre modulbostäder där flyktingfamiljer eller ensamstående vuxna kan bo.
De ensamkommande ungdomarna behöver någon form av gruppboende och där letar kommunen efter någon lämplig lokal att hyra. Verksamheten behöver drivas av någon och där finns Vårljus AB som ägs gemensamt av ett antal kommuner. Men även om vi hade lokalen idag tar det naturligtvis lite tid att rekrytera personal etc etc.

Många frågar också mig om fd Pärlans förskola. Där tittar man nu på om den skulle vara möjlig att använda som nödlösning, dvs där skulle ett antal personer kunna bo under tiden de väntar på att registreras som asylsökande.

Det här var lite snabbinfo. Vill du veta mera så skriv i kommentarsfältet, mejla eller ring mig så svarar jag mera utförligt på frågor.
HälsningarInga kommentarer:

Skicka en kommentar