fredag 20 november 2015

Begäran från Länsstyrelsen - nyanlända

Nu har vi också fått nya tal om hur många nyanlända invandrare som vi förväntas ta emot under 2016. Länets fördelningstal är 6 689 att jämföras med 2 508 för i år, för Danderyds del innebär detta 129, överenskommelsen i år säger 48.

Så här skriver Länsstyrelsen "de personer som tas emot på anvisning har kommunen ett ansvar att erbjuda bostad. Beslut om nya överenskommelser behöver åtföljas av kommunövergripande genomförandestrategier och planering krävs kring boendelösningar på både kort och lång sikt. Under 2015 har länets mottagande på anvisning inom ramen för överenskommelserna med Länsstyrelsen mer än fördubblats, vilket är positivt. Länsstyrelsen samordnar en arbetsgrupp under det Regionala samrådet för etablerings- och flyktingfrågor med uppdrag att göra en analys och sammanställning av länets mottagande och kommuners boendelösningar vid mottagande av nyanlända. Vi hoppas att detta arbete, som slutförs i början av nästa år, kommer att bidra till pågående erfarenhetsutbyte kring olika boendelösningar."

Således har vi inte så mycket val utan det gäller nu bara att kavla upp ärmarna och börja jobba. Alternativet att säga nej finns ju inte!

De socialnämnden bett kommunstyrelsen om kommer ju inte att räcka till. Jag tror vi behöver göra en grundlig inventering av kommunen för att se vilka markplättar vi har att sätta upp boendepaviljonger på. Sen måste vi också vara kreativa, finns kontorslokaler vi kan bygga om, övriga fiffiga förslag emottages tacksamt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar