fredag 23 oktober 2015

Socialnämndens kvalitetspris

Idag har jag haft det stora nöjet att dela ut socialnämndens kvalitetspris inom äldreomsorgen. Socialnämnden vill genom detta pris lyfta fram och uppmärksamma goda exempel inom äldreomsorgen genom att årligen dela ut detta.
Priset är ett sätt att stimulera och uppmuntra verksamheter som med nytänkande, engagemang och professionalism har utmärkt sig och spridit erfarenheter inom ett eller flera områden.

Första pris, 60 000 kr och en mycket vacker liten skulptur gick mycket välförtjänt till Storkalmars gruppboende och andra pris tilldelas Hemtjänst Anne Stalin AB som får 40 000 kr.
"Omsorg", av Heikki Haapanen
Verket symboliserar vikten av att välfärdssamhället håller sina
 skyddande vingar över dem som är mest utsatta och ömtåliga.


Första pris - tilldelas för ett strukturerat och evidensbaserat arbetssätt som genom användandet av nationellt kvalitetsregister syftar till att ge en personcentrerad vård och omsorg och att minska och förebygga beteendemässiga och psykiska symptom hos personer med demenssjukdom.

Andra pris - tilldelas för ett medvetet arbete med kontinuitet som innebär att den enskilda inte möter fler personal än nödvändigt.
Genom ett planerat och påbörjat arbete med att bilda demensteam visar verksamheten dessutom en strävan att utveckla arbetssätt för att möta behov hos kommunens invånare idag och i framtiden.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar