måndag 9 mars 2015

Kommunfullmäktige ikväll

Ikväll har vi fullmäktige med en hel massa spännande ärenden på agendan, finns här.

De ärenden som kommer ifrån och är beredda av socialnämnden är ärende nr 8 "Överenskommelser om asylplatser för ensamkommande barn och mottagande och bosättning av nyanlända invandrare", Beslutsförslag och kommunstyrelsens beslut finns här.

Ärende nr 9 "Införande av lag om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, familjerådgivning och särskilt boende". Beslutsförslag och kommunstyrelsens beslut finns här.

Vad gäller Danderyds mottagande av ensamkommande barn och att erbjuda hjälp till nyanlända invandrare så tycker jag vi ska vara generösa.
Vi har bättre förutsättningar än många andra kommuner, som trots allt tar emot väldigt många människor. Det är frågan om bostäder som blir knivig att lösa, här behövs ett riktigt bra och välutvecklad samarbete mellan våra olika förvaltningar.
Det är frågan om bostäder som alla vi kommuner i stockholmsområdet brottas med, vi måste nog vara beredda till lite mera okonventionella lösningar. T ex kan det finnas pensionärsbostäder som inte är lämpade för äldre människor och där pensionärer heller inte vill bo. Jag ska skriva till alla kommunens privata fastighetsägare och vädja om hjälp. Antagligen måste vi nog också sätta upp någon form av tillfällig lösning, paviljonger eller liknande. Ingen sten får lämnas orörd.

Blev faktiskt förvånad över centerpartiets ställningstagande om mottagande av 48 nyanlända för bosättning i kommunen. Här reserverade de sig mot beslutet genom att lägga till orden "...under förutsättning att bostäder kan ordnas." Med den inställningen är det garanti att det inte kan ordnas, såklart måste vi ha en hög ambition och uttalad vilja.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar