onsdag 24 oktober 2012

Elementärt min käre Watson.....


Sedan flera år har politiker från flera partier, även jag själv - även om jag var negativ inledningsvis, arbetat för att bilda ytterligare ett naturreservat i Danderyd - i Rinkebyskogen.

Eftersom kommunen inte äger hela skogen utan både Sveaskog och Kyrkan är markägare, kan vi inte idag veta storleken på reservatet. Vi måste givetvis komma överens om priset på marken som ägs av andra.

Men frågan idag är inte om naturreservat i Rinkebyskogen ska bildas eller ej, frågan är nu bara hur stort det kan bli. Till hjälp med förhandlingarna ställer Naturvårdsverket upp med förhandlingsman. Motkravet de ställer för detta är att kommunen först fattar beslut om reservatsbestämmelser och skötselplan. Detta beslut fattades i tekniska nämnden den 12 september i år. Både oppositionsrådet Sylvan (FP) och (FP)s gruppledare i tekniska nämnden Tommy Lindgren var med vid mötet då detta beslut fattades.

Nu kräver (FP) att vi i majoriteten redovisar var smärtgränsen går, eller rättare; hur mycket vi är villiga att betala till Sveaskog resp Kyrkan. Vid fullmäktiges möte i måndags gick diskussionens vågor höga när flera av (FP)s ledamöter gång på gång avkrävde majoriteten en summa, i lokaltidningen Mitt i Danderyd igår antydde de dessutom att vi skulle vara beredda att lägga 50 miljoner kronor?

Att gå ut idag, mitt under pågående förhandling, och tala om var den ekonomiska smärtgränsen går är faktiskt väl naivt. Att hålla korten tätt intill bröstet och inte visa sin motspelare vad man sitter med på hand är faktiskt "elementärt min käre Watson".

Kommer sedan parterna inte överens om priset blir det ingen affär och då slutar naturreservatets gränser vid den mark som ägs av kommunen. Sveaskogs och Kyrkans mark ligger kvar där den ligger och i deras ägo!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar