onsdag 19 september 2012

Edsviken

Idag möte med Edsviken Vattensamverkan. Mycket bra att samarbeta, vi måste alla hjälpas åt för att få upp vattenkvaliteten i Edsviken.
Man pratar om dammar, dvs dagvattnet från gator och andra hårdgjorda ytor ska inte släppas rakt ut i Edsviken utan fångas upp i en damm där smutset sedimenterar på botten.

Från Danderyds sida pratas det mest om sk uppströmsåtgärder, dvs rena vattnet innan det når rör- eller tunnelmynningen. Det går att göra om man tänker rätt, det går till och med att ordna också efter exploatering men det gäller att tänka smart. Det vill jag påstå att tjänstemännen på tekniska kontoret gör!

Längst in i Mörbyviken mynnar två tunnlar med dagvatten från en stor del av området kring Mörby centrum och Danderyds sjukhus. Riktigt smutsigt vatten med all möjlig skit i från bl a vägar och den stora bussterminalen vid sjukhuset. Just nu pågår ett arbete för att utröna vilken metod som ska användas, för något måste absolut göras!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar