torsdag 13 september 2012

Klubbat beslut

Vid tekniska nämndens möte igår fattade vi, dvs majoriteten (M), (C) och (KD), beslut om reservatsföreskrifter och skötselplan för naturreservat Rinkebyskogen. (S) reserverade sig och (FP) lade ett särskilt uttalande till protokollet. (FP) yrkade på återremiss, vilket också Olle Johansson (S) ställde sig bakom men deras 3 röster mot våra 8 räckte inte.
Jag hade nog inte väntat mig en total uppslutning heller, både (FP) och (S) ställer sig vid sidan om och har gjort så hela tiden. De vill helt enkelt inte att vi bildar ett naturreservat i Rinkebyskogen.

Tekniska nämnden fattade ett "delbeslut", nu går ärendet vidare och det är först i kommunfullmäktige som beslutet om inrättandet tas. Oklart idag vid vilket sammanträde men ambitionen är att så ska ske innan året är slut.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar