tisdag 9 oktober 2012

Nya möten

Imorgon har tekniska nämnden möte igen. Ovanligt få ärenden och de är heller inte så komplicerade som de kan vara ibland.
Dagordningen brukar några dagar innan mötet läggas ut på kommunens hemsida. Så har inte skett ännu och jag har inget svar på varför?

Här kommer istället en liten kort redogörelse för våra ärenden;
- Kvartalsrapport per den 30 september
- Driftkostnad för naturreservat Rinkebyskolan, förvaltningen beräknar den årliga kostnaden till SEK 300'
- Gemensam båtplatskö? Förvaltningen har utrett frågan och kommit fram till att föreslå att vi inte inrättar en kommunal gemensam båtplatskö. Låter klokt tycker jag själv, får se vilket beslut nämnden fattar.
- Remiss - detaljplan för Dalen 16. Konstigt nog har byggnadsnämnden plockat bort det lilla "m fl" i uppdraget att ta fram detaljplan. Kvar finns bara fastigheten Dalen 16 och tekniska kontoret bedömer att det bästa hade varit om man gjort som man tänkt från början; tagit fram en detaljplan för ett större område!
- Avfallsplan, förslag till nya delmål för perioden 2013-16. Här arbetar Danderyd tillsammans med de övriga kommuner som gjort en gemensam avfallsplan, lika för alla kommuner. Det är bra att samverka och ta vara på varandras kunskaper och erfarenheter.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar