tisdag 16 oktober 2012

Trygg i Danderyd

Trygg i Danderyd är vårt brottsförebyggande råd. Här kan du läsa mera.Idag följer jag med rådet på en busstur runt i Danderyd för att titta på de platser som många danderydsbor upplever som otrygga. Med på turen följer också bl a representanter för polisen och tekniska kontoret. Meningen är att vi själva med egna ögon och på plats och ställe ska få se och själva känna in.

Efter bussturen samlas vi för att tillsammans diskutera våra upplevelser. Allt detta ska sedan utmynna i ett förslag till åtgärdsplan.

Bl a ska vi titta på gång- och cykelvägar runt Mörbyhöjden, området kring Mörby centrum, Danderyds sjukhus och gångtunnlarna där.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar