onsdag 22 maj 2013

Vad gör vi med dagvattnet? eller hur får vi renare vatten i Edsviken

Danderyd ingår och arbetar gemensamt i Edsviken vattensamverkan. Där har kommunerna förbundit sig att, var och en på sitt håll, arbeta för en bättre vattenkvalitet i Edsviken.

Så länge det rinner helt orenat dagvatten ut i Edsviken från de omgivande kommunerna kommer inget att hända annat än att Edsviken blir ännu mera förorenad än idag. Det är riktigt illa! Det blir dessutom ett evighetsarbete.

Från bebyggd mark rinner dagvatten på asfalterade gator ner i brunnar, för att sedan ledas i stora rör ut till Edsviken. Detta sätt är verkligen inte hållbart, vi måste tänka och göra rätt, och göra nytt.

De sk end of pipe-lösningar vi arbetar med idag. Dvs ta hand om vattnet när det nått Edsviken är både kostsamma och komplicerade. Om fastighetsägarna istället tog hand om sitt eget dagvatten, vilken är både enkelt och billigt. I många fall kostar det inte ett öre! Skulle vi inte behöva lägga pengarna på dyra tekniska lösningar.

Men varför gör vi då inte så? Varför gör vi inte rätt från början?

Jag tror att svaret är enkelt - man kan inte, man vet helt enkelt inte vilken negativ miljöpåverkan det har att inte ta hand om sitt eget dagvatten. Med kunskap är jag övertygad om att alla människor skulle göra rätt. Jag tror nämligen att de allra flesta vill göra rätt och göra riktiga miljöval.

Här i Danderyd har vi ett stort rör där helt orenat dagvatten rinner ut i Mörbyviken. Vi kan inte ha det så. Vi måste helt enkelt göra en end of pipe-lösning där, i avvaktan på att vi får en hållbar dagvattenlösning i hela avrinningsområdet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar