lördag 25 maj 2013

Beslutet i kommunstyrelsen om Mörby C


Nu har vi i äntligen tagit ett rejält kliv i arbetet för ett nytt Mörby C.

Kommunstyrelsen har beslutat uppdra åt kommundirektören att uppta förhandlingar med fastighetsägaren Diligentia om att slutföra Mörby C-projektet.

Under de möten och diskussioner som varit i styrgruppen för Mörby centrum har, förutom praktiska frågor om trafiken etc etc, bl a höjden på höghuset på den sk OK/Q8-tomten varit uppe till diskussion. Vi har också kommit fram till att höjden ska bli 8-10 våningar. 

Detaljplanen medger att det får bli 28 våningar så detta måste, och kommer också, regleras i någon form av avtal. Enligt den expert som deltagit vid vissa möten är detta något som går att göra, och så får det bli! Ett förlorat val vill man inte vara med om en gång till och danderydsborna sa tydligt ifrån - det får inte bli mer än 10 våningar högt. Då ska det bli så!

Lite förvånande var det då i fredags på kommunstyrelsen när FP yrkade att höjden på huset på OK/Q8-tomten inte ska låsas till ett visst antal våningar. Vi i majoriteten är dock tydliga och säger att huset får bli högst 10 våningar. Detta måste ju innebära att både (FP), eller Bengt Sylvan och Jonas Uebel, och (S) nu sagt sig godkänna ett hus på upp till 28 våningar, eller? 

Men hur tänkte de nu?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar