måndag 6 maj 2013

Kommunfullmäktige den 6 maj kl 19 på Djursholms slott

Ikväll är det dags att gå igenom kommunens årsredovisning med bokslut för 2012. Egentligen är det väl framtid och visioner som vi politiker ska prata om och ägna oss åt men nu är det så att vi måste godkänna årsredovisningen och då blir det kanske lite debatt.

Frågan är ju om danderydsborna fått valuta för skattepengarna och om kommunen, för mig gäller tekniska nämnden, gjort vad vi skulle och fått pengar för?

Kommuner använder sig av färger för att markera om vi når våra uppställda mål. Avseende tekniska nämnden så når vi samtliga resultatmål, gul plutt. En plutt är grön, vilket betyder att vi överträffat ett mål. Den gröna kommer sig av att vi under 2012 kunnat anlägga flera meter gång och cykelbana än vi budgeterat, tack vare att vi fick statlig medfinansiering. Tack Anders Borg!

Det som sticker ut är som vanligt vinterunderhållet. Det är ju något som egentligen inte går att budgetera men görs ändå. För 2012 hade vi 7 miljoner kronor till vinterunderhåll.
Att det kan slå väldigt illa är den 6 december ett gott exempel på. Snön vräkte ner och skolor och förskolor stängde och föräldrarna uppmanades att hämta hem sina ungar. All busstrafik ställdes in och skidor var det enda som gick att ta sig fram på. Det dygnet kostade nästan en miljon kronor!

Här finns länk till fullmäktiges dagordning för kvällen, http://danderyd.yourvoice.se/KF/insyn.aspx?page=agenda&nodeid=32554

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar