tisdag 22 maj 2012

Studieresa med Edsviken vattensamverkan

Idag hade vi en heldag då vi fick se på olika lösningar av hur dagvattnet kan hanteras på ett riktigt och miljömässigt sätt.
Först tittade vi på en traditionell damm på Årstafältet sen åkte vi vidare och såg två olika lösningar på sk skärmbassänger.
Denna ligger i sjön Trekanten i södra Stockholm och vattnet från Essingeleden, syns i bakgrunden, leds genom kulvertar till sjön. På flytbryggan som samtidigt är en promenadbrygga syns Anna Lind, tekniska kontoret.


Skärmbassänger är konstruerade av kraftig duk som hänger från flytbrygga ner mot botten. Mellanväggar i bassängen tvingar vattnet att ta lång väg och utloppet är konstruerat så att sjövatten inte kommer in i bassängen. Uppskattningsvis 70-90% av partiklarna stannar i bassängen.
Förutom att anläggningen är kostnadseffektiv är den lätt att kombinera med rekreativa värden.


Denna bild visar en annan skärmbassäng, i Årstaviken. Här renas dagvatten från Södermalm, stor del hårdgjorda ytor - bostadsområden och gator med hög trafikintensitet - samt från Tantolunden och Tantos koloniområde, sammanlagt ca 60 ha.
Denna bassäng omges dessutom av betongpontoner där fritidsbåtar ligger förtöjda på utsidan.

Den här modellen med pontoner för fritidsbåtar omkring vore fint att ha i Mörbyviken. Då kunde vi slå två flugor i en smäll! Fast egentligen ska vi inte ha sk "end-pipe-lösningar" - föroreningarna ska renas vid källan och inte vid recipienten!

Dagen bjöd också på visning av hur dagvattnet från Essingeledens broar renas genom hängrännor och stuprör av kolossalformat och sedan i underjordiska bassänger.

Vore intressant att få veta om dagvattnet från Stocksundsbron renas eller om det bara rinner rakt ner i Edsviken?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar