tisdag 29 maj 2012

Budgetarbete

Nu börjar budgetarbetet inför 2013 ta fart på allvar. I eftermiddag träffas kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAu) tillsammans med nämndernas presidier och förvaltningschefer för att diskutera investeringarna 2013.
Det börjar med en genomgång av investeringsbudget enligt kommunfullmäktiges beslut i november 2011, reviderad budget samt prognos för 2012. De finansiella konsekvenserna ska också redovisas.

Efter detta går respektive nämnd igenom investeringsbehovet. Under tidigare mandatperiod har det legat på ca 100 miljoner kronor per år men i år är totalsumman hela 135 miljoner.

De investeringar som tekniska nämnden har är cykel- och gångbanor, kanske någon rondell och annat i trafikmiljön. Det stora som är planerat är kajerna i Djursholm. De byggdes för ca 100 år sedan och åldern börjar nu ta ut sin rätt på allvar. På vissa håll rasar stenarna ut i sjön och eftersom vägbanan med stora ledningspaket ligger direkt innanför kan det bli riktigt illa om de inte renoveras. Det handlar om stora pengar eftersom det är långa sträckor.


Ikväll springer tusentals kvinnor Vårruset så jag och Isabella Jernbeck passar på att kampanja och sprida det goda moderata budskapet bland alla deltagare, funktionärer och hejarklackar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar