torsdag 15 mars 2012

Tekniska nämnden igår

Igår hade vi sammanträde med tekniska nämnden. En som vanligt lång ärendelista! Vi fattade bl a beslut om en del trafiksäkerhetsåtgärder. Förvaltningen presenterade ett förslag som nämnden tyckte var bra.

Uppenbarligen har (FP) inte förtroende och litar heller inte på förvaltningens experter, trafikplanerarna, eftersom de hade ett eget förslag som innebar att (FP) visste exakt var gupp och chikaner ska placeras. I sin reservation hänvisade (FP) till att just deras föreslagna gator diskuterats redan år 2000. Vad de glömmer är att förutsättningarna då var helt andra. På den tiden hade vi inga 30-zoner utan högsta tillåtna hastighet var 50 km/h utom vid skolor och förskolor!

Att ha förtroende för "sin" förvaltning och lita på att de gör sitt allra bästa enligt de ramar som politikerna ställer upp är, enligt min mening, grunden för ett bra och konstruktivt samarbete. Det blir lite konstigt om vi politiker går in och blir tjänstemän, vi är ju inga experter och ska heller inte vara det!

Om det är vi politiker som ska besluta om varje liten detalj, antingen det handlar om trafiksäkerhetsåtgärder eller annat, behövs inga tjänstemän som trafikplanerare, vägingenjörer, trädgårdsmästare eller andra experter! Besparingspotential à la Folkpartiet?


Vi beslutade också att skicka ut förslaget om naturreservat i Rinkebyskogen på remiss. En riktigt bred remiss som jag gissar kommer glädja många. Förhoppningsvis kommer vi också få in många svar så att det som så småningom presenteras för fullmäktige är ett riktigt bra, genomarbetat och förankrat förslag.

Det fullständiga protokollet från nämndens möte kommer, när det är justerat, publiceras på kommunens hemsida under "Insyn".

Jag säger det igen, det är riktigt bra med öppenhet och transparens!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar