måndag 2 september 2013

Ny vecka

Måndag morgon, september och det regnar. Nu är hösten här och jag gillar det. Gillar den höga klara luften, gillar de mörka kvällarna och jag gillar faktiskt också att det regnar.
Att sitta i sammanträdesrum med dålig ventilation och en stekande sol är inte skönt, bättre då att höra regndropparna slå mot fönsterrutan.

Ikväll kommunstyrelsesammanträde. Här finns dagordning.

Tisdag morgon har vi investeringsseminarium. Det gäller att samla ihop alla nämnders äskanden för att se vad som kan realiseras under 2014.
Tekniska nämnden har lagt ett betydligt högre belopp än vad som fanns i kommunstyrelsens ram. Detta för att kajerna i Djursholm är i skriande behov av upprustning. Kajerna byggdes samtidigt med Djursholm, dvs i början av 1900-talet och är alltså mer än 100 år gamla. Det är verkligen dags att reparera och det blir i de allra flesta fall helt och hållet nybygge.
Samtidigt som de byggs om studeras också huruvida det finns behov av att bygga översvämningsskydd. Vi kan förvänta oss högre vattenflöden och ska förbereda oss så vi slipper översvämningar.

Tisdag kväll ska vår ordförandegrupp tillsammans med föreningsstyrelsen ta itu med och sätta igång arbetet med vårt kommunala handlingsprogram.
Här finns handlingsprogrammet för innevarande mandatperiod.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar