onsdag 18 september 2013

Budget 2014

I våras fattade kommunstyrelsen beslut om nämndernas budgetramar. Under sommaren har sedan förvaltningen arbetat med att prioritera och upprätta ett förslag. I augusti beslutade sedan tekniska nämnden om hur vårt budgetförslag avseende både drift och investeringar för 2014 ska se ut.

Nu vandrar detta uppåt i organisationen och idag och i morgon har kommunstyrelsens arbetsutskott genomgångar med resp nämndpresidier för att skapa sig en samlad överblick. Kl 11.15 är det min tur! Det handlar inte om att agera advokat åt förvaltningen, snarare att presentera förslaget och visa på vad vi kan göra för pengarna vi i nämnden fått. Vi ska givetvis vara sparsamma och försiktiga, det är ju skattebetalarnas pengar och inte kommunens. Viktigt att komma ihåg en dag som denna!

Vårt förslag ligger inom ramen, förutom investeringarna där vi äskar betydligt mera pengar än vad kommunstyrelsen avsatt. Kajerna i Djursholm är gamla och börjar bli riktigt dåliga, på sina ställen så dåliga att det rasar stenar och området är avspärrat. 

Arbetsutskottet ska sedan, efter att ha gått igenom alla nämnder, komma med ett fullständigt budgetförslag som fullmäktige i november har att ta ställning till. Då ska också skattesatsen beslutas. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar