onsdag 11 september 2013

Ekosystemtjänster

Det är väl ingen som vet vad ekosystemtjänster är? Men det vet jag. Jag hade en mycket intressant och lärorik måndag i Angarn-, Bogesunds- och Rösjökilarnas samverkansorgan. Vi fick av forskare och andra lära oss allt som bl a ekosystemtjänster.

Nå, vad är det då?
Det är något som vi tar för självklart och som naturen hjälper oss människor med varje dag, hela tiden. Exempel på sådana tjänster är; naturen ger oss mat, energi, material. Naturen reglerar klimat, renar luft och vatten, sprider frön, dämpar buller. Naturen ger oss också kultur som; hälsa, fritidsupplevelser, undervisning och kunskap, intellektuell och andlig inspiration.

Allt detta helt gratis, men självklart måste vi människor också hjälpa till lite.
Erik Andersson, Täby och jag själv fikar vid Fysingen
Vi människor genom att odla och sköta om våra trädgårdar är oerhört viktiga för den biologiska mångfalden, viktigare än vad stat och kommun är genom naturreservat och andra "allmänna" naturområden. Detta genom att det är så mycket mer mark som är trädgårdar av olika slag. Att därför kalla villaträdgårdar för bebyggelse är inte rätt, de borde egentligen kallas grönstruktur!

Efter att hela förmiddagen suttit inne och lyssnat på föreläsningar åkte vi ut på en bussrundtur och fick då på ort och ställe bl a studera och lära oss vikten och värdet av pollinerande insekter, hur viktiga t ex bin och humlor är för den biologiska mångfalden.

Vi fick se en sociodukt i Vallentuna, hur vägar kan anpassas för både vilt och människor.

Dagen avslutades vid sjön Fysingen i Upplands Väsby där vi ute i den härliga höstsolen, förutom att lära oss om tillgänglighetsanpassning i naturmiljöer, fick kaffe och äppelpaj i solen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar