torsdag 16 februari 2012

Vad är politiska miljöfrågor

Många tycker att vi moderater ska bli lite mera miljövänliga. Man säger sig sakna miljöprofilen? Kan det vara så enkelt att miljöfrågor är en sak för den ena och en helt annan sak för den andra?
Miljö är ju så oändligt mycket mer än det gröna som växer runt omkring oss.
För mig är miljöpolitik just precis sånt som jag tillsammans med mina kollegor i tekniska nämnden arbetar med och för varje dag.

Jag är stolt över att driva på att vi ska ha en miljömässigt riktig och modern hantering av vårt dagvatten!

Jag är stolt att driva på frågan att vi ska ta hand om danderydsbornas avfall på ett miljöriktigt sätt. Genom vårt kommungemensamma avfallsbolag Sörab, där jag är styrelseledamot, vet jag att det är just det vi gör!
Nu kommer avfallstaxan sänkas och då passar vi också på att göra den miljöstyrande. Det ska vara lätt att göra rätt! Morötter handlar ofta om pengar, så också här.

Inom kort kommer vi i Danderyd dra igång ett försök med insamling av matavfall från hushållen. Det känns väl riktigt bra i magen att veta att många av bilarna runt omkring oss kör på gamla äppelskruttar och torra ostkanter. Ja, inte direkt förstås, men av matavfallet görs biogas som sedan bilarna kan fylla tankarna med.

En annan stor miljöfråga för mig är också att välja bort bilen för de korta resorna. Att istället promenera eller cykla är vad var och en kan göra för miljön, det gör jag. Ganska enkel sak att göra för miljön.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar