torsdag 2 februari 2012

Mörby centrum

Nu börjar det röra sig kring Mörby Centrum igen. Regeringen fastställde i förra veckan den nya detaljplanen så nu har planen som kommunfullmäktige antog våren 2010 vunnit laga kraft.

Men vad händer nu?

Det finns en styrgrupp bestående av kommunstyrelsens arbetsutskott, ordföranden i tekniska- resp byggnadsnämnden. Vi har vårt första inledande möte på tisdag den 7 februari.

Det finns alltså en detaljplan men inget avtal om genomförande av denna. Nu måste förhandlingar startas med fastighetsägaren Diligentia för att nå fram till en acceptabel eller naturligtvis helst en riktigt bra lösning. Tvivel om att vårt centrum behöver förnyas och rustas upp finns inte. Omgivningarna runt omkring behöver också en ordentlig uppfräschning.

Och höghuset då, vad händer med det?
Ja, det är ju faktiskt så att detaljplanen medger ett höghus om upp till 28 våningar, men det finns inte någon politisk majoritet för att det byggs. Kommunen äger fortfarande hela tomten, dvs där OK/Q8 finns, så frågan om höghuset måste regleras i avtal. Att planen vunnit laga kraft betyder således INTE att höghuset byggs!

Utgångspunkten är att enighet råder om en upprustning av centrum, det vill alla politiska partier och det vill också Diligentia.

Vad vill jag?
Jag vill ha ett riktigt bra centrum med en butiksmix som tilltalar och där man kan uträtta sina vardagliga ärenden. Helst inte bara de vanliga kedjorna utan en blandning och gärna småbutiker,restaurang och café, gärna flera av varje sort.
En utomhusmiljö som lockar oss kringboende till utevistelse, inte bara A-laget. Gärna bostäder, tycker att Frösunda kan vara en bra mall att titta på.
Allt det här lär ge sig, jag ser verkligen fram emot styrgruppens första möte.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar