tisdag 21 februari 2012

Sollentuna

Idag har jag varit i Sollentuna. Edsviken Vattensamverkan hade möte och diskuterade innevarande års verksamhetsplan. Under de senaste åren har undersökningar genomförts som visar på att Edsviken har dålig ekologisk status. Vi måste alla gemensamt ta till krafttag, men även med stora insatser är det tveksamt om när och ens om det går att nå målet god status.
Från Danderyd är det dagvattnet som måste bli mycket bättre, vi kan inte fortsätta släppa ut smutsvattnet helt orenat i Edsviken, det håller inte! För att få upp ögonen för problemet kommer under våren seminarier hållas för politiker och tjänstemän, förhoppningsvis blir det ett tillfälle här i Danderyd.

Mötet hade vi på våning 13 i kommunhuset i Sollentuna centrum. Härlig utsikt därifrån. Om man tittar noga på bilden så kan man till vänster om kyrktornet se en vit snöklädd topp - Väsjöbacken.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar